Księgarnia > Edukacja > Chemia

Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce zarządzania

Autor:
Format: Książka
Cena: 47.14 zł (-7.86%)

Kompetencje pracownicze w organizacji uczącej się

Autor: Jabłoński Marek
Format: Książka
Cena: 31.57 zł (-7.43%)

Finanse dla niefinansistów

Autor: Bednarz Krzysztof
Format: Książka
Cena: 33.43 zł (-5.57%)

Modele karier

Autor: Suchar Marek
Format: Książka
Cena: 29.14 zł (-4.86%)

Zarządzanie procesami w instytucjach finansowych

Autor: Nosowski Adam
Format: Książka
Cena: 32.57 zł (-12.43%)

Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny

Autor: Bywalec Czesław
Format: Książka
Cena: 42.00 zł (-7.00%)

Analiza rynków finansowych

Autor: Starzeński Oskar
Format: Książka
Cena: 50.57 zł (-8.43%)

Międzynarodowa struktura kapitału przedsiębiorstw

Autor: Kędzior Marcin
Format: Książka
Cena: 37.71 zł (-6.29%)

Analiza sprawozdań finansowych

Autor: Nowak Edward
Format: Książka
Cena: 51.30 zł (-13.60%)

Statystyka opisowa

Autor: Mieczysław Sobczyk
Format: Książka
Cena: 42.00 zł (-7.00%)

Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstw

Autor: Grzegorz Michalski
Format: Książka
Cena: 33.43 zł (-5.57%)

Wyzwania i perspektywy zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach

Autor: Marek Matejun
Format: Książka
Cena: 36.87 zł (-12.13%)

Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji

Autor: Jan Monkiewicz, Lech Gąsiorkiewicz
Format: Książka
Cena: 38.57 zł (-6.43%)

Bank centralny na współczesnym rynku pieniężnym

Autor: Opracowanie zbiorowe
Format: Książka
Cena: 37.71 zł (-6.29%)

Ekonomia matematyczna. Materiały do ćwiczeń

Autor: Joanna Górka, Witold Orzeszko, Marcin Wata
Format: Książka
Cena: 27.13 zł (-9.87%)

Finanse i rozliczenia międzynarodowe

Autor: Aneta Kosztowniak, Piotr Misztal, Ireneusz Pszczółka
Format: Książka
Cena: 42.00 zł (-7.00%)

Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności organizacji

Autor: Stanisława Borkowska
Format: Książka
Cena: 35.94 zł (-13.06%)

Statystyka matematyczna

Autor: Opracowanie zbiorowe
Format: Książka
Cena: 42.00 zł (-7.00%)

Zarządzanie Kanony i trendy

Autor: Opracowanie zbiorowe
Format: Książka
Cena: 38.57 zł (-6.43%)

Współtworzenie wartości w marketingu. Przykład szkolnictwa wyższego

Autor: Katarzyna Dziewanowska
Format: Książka
Cena: 84.86 zł (-14.14%)

Opodatkowanie wydobycia surowców naturalnych w Polsce

Autor: Artur Swistak
Format: Książka
Cena: 84.86 zł (-14.14%)

Uczestnictwo w organizacji w perspektywie różnorodności wiekowej

Autor: Iwona Mendryk
Format: Książka
Cena: 94.29 zł (-4.71%)

Zarządzanie kapitałem ludzkim a zaangażowanie pracowników

Autor: Dagmara Lewicka
Format: Książka
Cena: 84.86 zł (-14.14%)

Ubezpieczenia Wyzwania rynku

Autor: Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska, Ilona Kwiecień prof. UE
Format: Książka
Cena: 84.86 zł (-14.14%)

Rockefellerowie i Marks nad Warszawą. Polskie filmy fabularne wobec transformacji gospodarczej

Autor: Michał Piepiórka
Format: Książka
Cena: 28.19 zł (-8.81%)

Wpływ informacji makroekonomicznych na transakcje na rynkach akcji

Autor: Henryk Gurgul, Tomasz Wójtowicz
Format: Książka
Cena: 84.86 zł (-14.14%)

Tracing key sectors and important input-output coefficients Methods and applications

Autor: Łukasz Lach
Format: Książka
Cena: 102.00 zł (-17.00%)

Infrastruktura rynku finansowego. kierunki zmian i ich skuteczność w ujęciu międzysektorowym

Autor: Mirosława Capiga, Witold Gradoń, Łukasz Szewczyk
Format: Książka
Cena: 84.86 zł (-14.14%)

Technologie cyfrowe w obiektach hotelarskich.. Wizerunek-Relacje-Komunikacja

Autor: Jadwiga Berbeka, Krzysztof Borodako, Krzysztof Lipecki
Format: Książka
Cena: 76.28 zł (-12.72%)

Chemia dla bystrzaków. Wydanie II

Autor: John T. Moore
Format: Książka
Cena: 29.18 zł (-15.72%)

Genetyka. Wydanie III

Autor: Grzegorz Nalepa
Format: Książka
Cena: 29.90 zł

Chemia dla bystrzaków. Wydanie II

Autor: John T. Moore
Format: Ebook
Cena: 22.45 zł (-22.45%)

Człowieczeństwo bez granic. Wymiary kutury w twórczości Akiry Kurosawy

Autor: Joanna Zaremba-Penk, Marcin Lisiecki
Format: Ebook
Cena: 11.56 zł (-2.10%)

Droga krzyżowa z papieżem Franciszkiem

Autor: Opracowanie zbiorowe
Format: Ebook
Cena: 6.46 zł (-1.14%)

Jak działa architektura. Przybornik humanisty

Autor: Witold Rybczyński
Format: Ebook
Cena: 30.75 zł (-8.25%)

Algebra macierzy brzegowych z zastosowaniami

Autor: Michał Kolupa, Zbigniew Śleszyński
Format: Ebook
Cena: 35.27 zł (-7.73%)

Analiza kursu walutowego

Autor: Wanda Marcinkowska-Lewandowska, Michał Rubaszek
Format: Ebook
Cena: 44.65 zł (-9.35%)

Analiza rynków finansowych

Autor: Oskar Starzeński
Format: Ebook
Cena: 48.40 zł (-10.60%)

Analiza sprawozdań finansowych. Zrozumieć sprawozdanie polskie, MSSF, US GAAP. Tom 1

Autor: Michał Ambroziak
Format: Ebook
Cena: 36.72 zł (-7.28%)

Bank Centralny na współczesnym rynku pieniężnym

Autor: Opracowanie zbiorowe
Format: Ebook
Cena: 36.72 zł (-7.28%)

Controlling w organizacjach pożytku publicznego

Autor: Tomasz Dyczkowski
Format: Ebook
Cena: 40.18 zł (-8.82%)

Dopuszczalność pomocy publicznej Uregulowania wspólnotowe i krajowe

Autor: Agnieszka Jankowska, Marek Mirosław
Format: Ebook
Cena: 39.00 zł

Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych

Autor: Bogdan Suchecki
Format: Ebook
Cena: 48.80 zł (-10.20%)

Ekonomia matematyczna. Materiały do ćwiczeń

Autor: Joanna Górka, Witold Orzeszko, Marcin Wata
Format: Ebook
Cena: 30.85 zł (-6.15%)

Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości

Autor: Bronisław Micherda
Format: Ebook
Cena: 34.44 zł (-7.56%)

Finanse dla niefinansistów

Autor: Krzysztof Bednarz
Format: Ebook
Cena: 32.62 zł (-6.38%)

Finanse i rozliczenia międzynarodowe

Autor: Aneta Kosztowniak, Piotr Misztal, Ireneusz Pszczółka
Format: Ebook
Cena: 40.52 zł (-8.48%)

Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce zarządzania

Autor: Halina Zadora
Format: Ebook
Cena: 45.53 zł (-9.47%)

Ile państwa w gospodarce? Milton Friedman o ekonomicznej roli państwa

Autor: Piotr Ptak
Format: Ebook
Cena: 41.03 zł (-7.97%)

Informatyka Gospodarcza. Tom I

Autor: Janusz Zawiła-Niedźwiecki, Katarzyna Rostek
Format: Ebook
Cena: 73.08 zł (-15.92%)

Informatyka Gospodarcza. Tom II

Autor: Janusz Zawiła-Niedźwiecki, Katarzyna Rostek
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Informatyka Gospodarcza. Tom III

Autor: Janusz Zawiła-Niedźwiecki, Katarzyna Rostek
Format: Ebook
Cena: 81.70 zł (-17.30%)

Informatyka Gospodarcza. Tom IV

Autor: Janusz Zawiła-Niedźwiecki, Katarzyna Rostek
Format: Ebook
Cena: 81.85 zł (-17.15%)

Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki

Autor: Stefan Marciniak
Format: Ebook
Cena: 31.98 zł (-7.02%)

Kompetencje pracownicze w organizacji uczącej się

Autor: Marek Jabłoński
Format: Ebook
Cena: 39.00 zł

Koncepcje i metody zarządzania strategicznego oraz nadzoru korporacyjnego. Doświadczenia i wyzwania

Autor: Agnieszka Zakrzewska-Bielawska
Format: Ebook
Cena: 32.74 zł (-6.26%)

Koncepcje zarządzania. Podręcznik Akademicki

Autor: Opracowanie zbiorowe
Format: Ebook
Cena: 45.48 zł (-9.52%)

Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny

Autor: Czesław Bywalec
Format: Ebook
Cena: 40.86 zł (-8.14%)

Logistyka w gospodarce światowej

Autor: Elżbieta Gołembska
Format: Ebook
Cena: 40.63 zł (-8.37%)

Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju

Autor: Jan Jeżak
Format: Ebook
Cena: 41.03 zł (-7.97%)

Matematyka. Podręcznik dla studentów kierunków ekonomicznych

Autor: Sławomir Dorosiewicz, Tomasz Michalski, Krystyna Twardowska
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Międzynarodowa struktura kapitału przedsiębiorstw

Autor: Marcin Kędzior
Format: Ebook
Cena: 36.82 zł (-7.18%)

Mikroekonomia. Oswajanie z matematyką

Autor: Krzysztof Malaga
Format: Ebook
Cena: 50.15 zł (-8.85%)

Modele karier

Autor: Marek Suchar
Format: Ebook
Cena: 27.88 zł (-6.12%)

Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Autor: Aurelia Bielawska
Format: Ebook
Cena: 34.68 zł (-7.32%)

Obrót wierzytelnościami Aspekty prawne

Autor: Marek Barowicz
Format: Ebook
Cena: 36.72 zł (-7.28%)

Polityka państwa w zakresie finansowania inwestycji mieszkaniowych

Autor: Piotr Lis
Format: Ebook
Cena: 36.46 zł (-7.54%)

Polska w strefie euro

Autor: Michał Pronobis
Format: Ebook
Cena: 32.45 zł (-6.55%)

Pozyskiwanie środków unijnych przez przedsiębiorstwa innowacyjne. Podejście procesowe

Autor: Opracowanie zbiorowe
Format: Ebook
Cena: 40.18 zł (-8.82%)

Private asset & Wealth management. Nowe instrumenty i usługi finansowe

Autor: Katarzyna Gabryelczyk
Format: Ebook
Cena: 57.05 zł (-11.95%)

Prognozowanie inflacji w polityce pieniężnej

Autor: Magdalena Szyszko
Format: Ebook
Cena: 36.82 zł (-7.18%)

Projekty europejskie. Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych

Autor: Jan Wiktor Tkaczyński, Marek Świstak, Elżbieta Sztorc
Format: Ebook
Cena: 81.85 zł (-17.15%)

Przedsiębiorstwo usługowe Studia przypadków

Autor: Beata Filipiak, Aleksander Panasiuk
Format: Ebook
Cena: 29.00 zł

Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw

Autor: Tomasz Maślanka
Format: Ebook
Cena: 40.20 zł (-8.80%)

Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne

Autor: Irena Sobańska
Format: Ebook
Cena: 48.85 zł (-10.15%)

Rachunek kosztów. Wybrane zagadnienia w teorii i przykładach

Autor: Joanna Sawicka, Anna Stronczek, Anna Surowiec
Format: Ebook
Cena: 32.62 zł (-6.38%)

Rachunek prawdopodobieństwa dla studentów studiów ekonomicznych

Autor: Sabina Denkowska, Monika Papież
Format: Ebook
Cena: 32.00 zł (-7.00%)

Rachunkowość w otoczeniu nowych technologii

Autor: Monika Łada, Alina Kozarkiewicz
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności organizacji

Autor: Stanisława Borkowska
Format: Ebook
Cena: 41.08 zł (-7.92%)

Słownik turystyki i hotelarstwa Niemiecko-Polski Polsko-Niemiecki

Autor: Iwona Kienzler
Format: Ebook
Cena: 124.60 zł (-24.40%)

Statystyka matematyczna

Autor: Opracowanie zbiorowe
Format: Ebook
Cena: 40.22 zł (-8.78%)

Statystyka opisowa

Autor: Mieczysław Sobczyk
Format: Ebook
Cena: 41.08 zł (-7.92%)

Strategie podatkowe osób prawnych w Unii Europejskiej

Autor: Waldemar Szymański
Format: Ebook
Cena: 41.58 zł (-8.42%)

System podatków i opłat samorządowych w Polsce

Autor: Magdalena Miszczuk
Format: Ebook
Cena: 32.45 zł (-6.55%)

Teoria europejskiej integracji gospodarczej

Autor: Anna Czarczyńska, Katarzyna Śledziewska
Format: Ebook
Cena: 32.10 zł (-6.90%)

Tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne. Teoria i praktyka

Autor: Jacek Florczak
Format: Ebook
Cena: 101.15 zł (-17.85%)

Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstw

Autor: Grzegorz Michalski
Format: Ebook
Cena: 32.10 zł (-6.90%)

Wsparcie publiczne dla MSP. Podstawy teoretyczne a praktyka gospodarcza

Autor: Marta Gancarczyk
Format: Ebook
Cena: 36.82 zł (-7.18%)

Współczesna ekonomia. Ku nowemu paradygmatowi?

Autor: Janina Godłów-Legiędź
Format: Ebook
Cena: 36.08 zł (-7.92%)

Współczesne wyzwania bioetyczne

Autor: Witold Borysiak, Małgorzata Gałązka, Michał Królikowski
Format: Ebook
Cena: 57.13 zł (-11.87%)

Wykłady z teorii wzrostu gospodarczego

Autor: Robert E. Lucas, Agata Kliber, Paweł Kliber
Format: Ebook
Cena: 36.25 zł (-7.75%)

Wyzwania i perspektywy zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach

Autor: Marek Matejun
Format: Ebook
Cena: 40.93 zł (-8.07%)

Zarządzanie finansami projektu europejskiego

Autor: Joanna Hołub-Iwan, Adrian Guranowski, Beata Filipiak
Format: Ebook
Cena: 30.78 zł (-6.22%)

Zarządzanie informacją na rynku globalnym Teoria i praktyka

Autor: Zbigniew Malara, Jerzy Rzęchowski
Format: Ebook
Cena: 32.55 zł (-6.45%)

Zarządzanie jakością. W dążeniu do doskonałości

Autor: Katarzyna Szczepańska
Format: Ebook
Cena: 57.00 zł (-12.00%)

Zarządzanie. Kanony i trendy

Autor: Opracowanie zbiorowe
Format: Ebook
Cena: 37.15 zł (-7.85%)

Zarządzanie procesami w instytucjach finansowych

Autor: Adam Nosowski
Format: Ebook
Cena: 36.91 zł (-8.09%)

Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi

Autor: Opracowanie zbiorowe
Format: Ebook
Cena: 40.77 zł (-8.23%)

Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji

Autor: Jan Monkiewicz, Lech Gąsiorkiewicz
Format: Ebook
Cena: 37.67 zł (-7.33%)

Zarządzanie wartością projektów

Autor: Monika Łada, Alina Kozarkiewicz
Format: Ebook
Cena: 32.10 zł (-6.90%)

Zadania z chemii ogólnej i analitycznej

Autor: Red. Teresa Znamierowska
Format: Ebook
Cena: 10.25 zł

Ćwiczenia laboratoryjne z chemii ogólnej i analitycznej

Autor: Teresa Znamierowska, Władysława Szuszkiewicz, Tadeusz Beran
Format: Ebook
Cena: 11.95 zł

Marketing usług logistycznych

Autor: Urszula Chrąchol-Barczyk, Mariusz Jedliński, Grażyna Rosa
Format: Ebook
Cena: 56.58 zł (-12.42%)

Powrót do strony głównej księgarni