Księgarnia > Edukacja > Chemia

Chemia dla bystrzaków. Wydanie II

Autor: John T. Moore
Format: Książka
Cena: 26.94 zł (-17.96%)

Genetyka. Wydanie III

Autor: Grzegorz Nalepa
Format: Książka
Cena: 29.90 zł

Chemia dla bystrzaków. Wydanie II

Autor: John T. Moore
Format: Ebook
Cena: 22.45 zł (-22.45%)

Człowieczeństwo bez granic. Wymiary kutury w twórczości Akiry Kurosawy

Autor: Joanna Zaremba-Penk, Marcin Lisiecki
Format: Ebook
Cena: 11.56 zł (-2.10%)

Droga krzyżowa z papieżem Franciszkiem

Autor: Opracowanie zbiorowe
Format: Ebook
Cena: 6.46 zł (-1.14%)

Jak działa architektura. Przybornik humanisty

Autor: Witold Rybczyński
Format: Ebook
Cena: 30.03 zł (-8.97%)

Algebra macierzy brzegowych z zastosowaniami

Autor: Michał Kolupa, Zbigniew Śleszyński
Format: Ebook
Cena: 36.45 zł (-6.55%)

Analiza kursu walutowego

Autor: Wanda Marcinkowska-Lewandowska, Michał Rubaszek
Format: Ebook
Cena: 44.34 zł (-9.66%)

Analiza rynków finansowych

Autor: Oskar Starzeński
Format: Ebook
Cena: 48.38 zł (-10.62%)

Analiza sprawozdań finansowych. Zrozumieć sprawozdanie polskie, MSSF, US GAAP. Tom 1

Autor: Michał Ambroziak
Format: Ebook
Cena: 36.11 zł (-7.89%)

Bank Centralny na współczesnym rynku pieniężnym

Autor: Opracowanie zbiorowe
Format: Ebook
Cena: 36.55 zł (-7.45%)

Controlling w organizacjach pożytku publicznego

Autor: Tomasz Dyczkowski
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Dopuszczalność pomocy publicznej Uregulowania wspólnotowe i krajowe

Autor: Agnieszka Jankowska, Marek Mirosław
Format: Ebook
Cena: 39.00 zł

Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych

Autor: Bogdan Suchecki
Format: Ebook
Cena: 48.38 zł (-10.62%)

Ekonomia matematyczna. Materiały do ćwiczeń

Autor: Joanna Górka, Witold Orzeszko, Marcin Wata
Format: Ebook
Cena: 30.99 zł (-6.01%)

Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości

Autor: Bronisław Micherda
Format: Ebook
Cena: 42.00 zł

Finanse dla niefinansistów

Autor: Krzysztof Bednarz
Format: Ebook
Cena: 32.71 zł (-6.29%)

Finanse i rozliczenia międzynarodowe

Autor: Aneta Kosztowniak, Piotr Misztal, Ireneusz Pszczółka
Format: Ebook
Cena: 41.23 zł (-7.77%)

Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce zarządzania

Autor: Halina Zadora
Format: Ebook
Cena: 45.15 zł (-9.85%)

Ile państwa w gospodarce? Milton Friedman o ekonomicznej roli państwa

Autor: Piotr Ptak
Format: Ebook
Cena: 41.22 zł (-7.78%)

Informatyka Gospodarcza. Tom I

Autor: Janusz Zawiła-Niedźwiecki, Katarzyna Rostek
Format: Ebook
Cena: 72.98 zł (-16.02%)

Informatyka Gospodarcza. Tom II

Autor: Janusz Zawiła-Niedźwiecki, Katarzyna Rostek
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Informatyka Gospodarcza. Tom III

Autor: Janusz Zawiła-Niedźwiecki, Katarzyna Rostek
Format: Ebook
Cena: 81.70 zł (-17.30%)

Informatyka Gospodarcza. Tom IV

Autor: Janusz Zawiła-Niedźwiecki, Katarzyna Rostek
Format: Ebook
Cena: 81.75 zł (-17.25%)

Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki

Autor: Stefan Marciniak
Format: Ebook
Cena: 32.65 zł (-6.35%)

Kompetencje pracownicze w organizacji uczącej się

Autor: Marek Jabłoński
Format: Ebook
Cena: 39.00 zł

Koncepcje zarządzania. Podręcznik Akademicki

Autor: Opracowanie zbiorowe
Format: Ebook
Cena: 45.15 zł (-9.85%)

Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny

Autor: Czesław Bywalec
Format: Ebook
Cena: 40.50 zł (-8.50%)

Logistyka w gospodarce światowej

Autor: Elżbieta Gołembska
Format: Ebook
Cena: 41.60 zł (-7.40%)

Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju

Autor: Jan Jeżak
Format: Ebook
Cena: 40.71 zł (-8.29%)

Matematyka. Podręcznik dla studentów kierunków ekonomicznych

Autor: Sławomir Dorosiewicz, Tomasz Michalski, Krystyna Twardowska
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Międzynarodowa struktura kapitału przedsiębiorstw

Autor: Marcin Kędzior
Format: Ebook
Cena: 44.00 zł

Mikroekonomia. Oswajanie z matematyką

Autor: Krzysztof Malaga
Format: Ebook
Cena: 50.15 zł (-8.85%)

Modele karier

Autor: Marek Suchar
Format: Ebook
Cena: 28.90 zł (-5.10%)

Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Autor: Aurelia Bielawska
Format: Ebook
Cena: 35.08 zł (-6.92%)

Obrót wierzytelnościami Aspekty prawne

Autor: Marek Barowicz
Format: Ebook
Cena: 44.00 zł

Polityka państwa w zakresie finansowania inwestycji mieszkaniowych

Autor: Piotr Lis
Format: Ebook
Cena: 36.89 zł (-7.11%)

Polska w strefie euro

Autor: Michał Pronobis
Format: Ebook
Cena: 32.24 zł (-6.76%)

Private asset & Wealth management. Nowe instrumenty i usługi finansowe

Autor: Katarzyna Gabryelczyk
Format: Ebook
Cena: 57.40 zł (-11.60%)

Prognozowanie inflacji w polityce pieniężnej

Autor: Magdalena Szyszko
Format: Ebook
Cena: 44.00 zł

Projekty europejskie. Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych

Autor: Jan Wiktor Tkaczyński, Marek Świstak, Elżbieta Sztorc
Format: Ebook
Cena: 82.58 zł (-16.42%)

Przedsiębiorstwo usługowe Studia przypadków

Autor: Beata Filipiak, Aleksander Panasiuk
Format: Ebook
Cena: 29.00 zł

Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw

Autor: Tomasz Maślanka
Format: Ebook
Cena: 41.45 zł (-7.55%)

Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne

Autor: Irena Sobańska
Format: Ebook
Cena: 49.15 zł (-9.85%)

Rachunek kosztów. Wybrane zagadnienia w teorii i przykładach

Autor: Joanna Sawicka, Anna Stronczek, Anna Surowiec
Format: Ebook
Cena: 32.65 zł (-6.35%)

Rachunek prawdopodobieństwa dla studentów studiów ekonomicznych

Autor: Sabina Denkowska, Monika Papież
Format: Ebook
Cena: 33.05 zł (-5.95%)

Rachunkowość w otoczeniu nowych technologii

Autor: Monika Łada, Alina Kozarkiewicz
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności organizacji

Autor: Stanisława Borkowska
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Słownik turystyki i hotelarstwa Niemiecko-Polski Polsko-Niemiecki

Autor: Iwona Kienzler
Format: Ebook
Cena: 125.69 zł (-23.31%)

Statystyka matematyczna

Autor: Opracowanie zbiorowe
Format: Ebook
Cena: 41.15 zł (-7.85%)

Statystyka opisowa

Autor: Mieczysław Sobczyk
Format: Ebook
Cena: 40.88 zł (-8.12%)

Strategie podatkowe osób prawnych w Unii Europejskiej

Autor: Waldemar Szymański
Format: Ebook
Cena: 50.00 zł

System podatków i opłat samorządowych w Polsce

Autor: Magdalena Miszczuk
Format: Ebook
Cena: 39.00 zł

Teoria europejskiej integracji gospodarczej

Autor: Anna Czarczyńska, Katarzyna Śledziewska
Format: Ebook
Cena: 32.95 zł (-6.05%)

Tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne. Teoria i praktyka

Autor: Jacek Florczak
Format: Ebook
Cena: 101.15 zł (-17.85%)

Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstw

Autor: Grzegorz Michalski
Format: Ebook
Cena: 32.65 zł (-6.35%)

Wsparcie publiczne dla MSP. Podstawy teoretyczne a praktyka gospodarcza

Autor: Marta Gancarczyk
Format: Ebook
Cena: 37.35 zł (-6.65%)

Współczesna ekonomia. Ku nowemu paradygmatowi?

Autor: Janina Godłów-Legiędź
Format: Ebook
Cena: 44.00 zł

Współczesne wyzwania bioetyczne

Autor: Witold Borysiak, Małgorzata Gałązka, Michał Królikowski
Format: Ebook
Cena: 69.00 zł

Wykłady z teorii wzrostu gospodarczego

Autor: Robert E. Lucas, Agata Kliber, Paweł Kliber
Format: Ebook
Cena: 37.20 zł (-6.80%)

Wyzwania i perspektywy zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach

Autor: Marek Matejun
Format: Ebook
Cena: 41.60 zł (-7.40%)

Zarządzanie finansami projektu europejskiego

Autor: Joanna Hołub-Iwan, Adrian Guranowski, Beata Filipiak
Format: Ebook
Cena: 37.00 zł

Zarządzanie informacją na rynku globalnym Teoria i praktyka

Autor: Zbigniew Malara, Jerzy Rzęchowski
Format: Ebook
Cena: 39.00 zł

Zarządzanie jakością. W dążeniu do doskonałości

Autor: Katarzyna Szczepańska
Format: Ebook
Cena: 69.00 zł

Zarządzanie. Kanony i trendy

Autor: Opracowanie zbiorowe
Format: Ebook
Cena: 37.29 zł (-7.71%)

Zarządzanie procesami w instytucjach finansowych

Autor: Adam Nosowski
Format: Ebook
Cena: 37.14 zł (-7.86%)

Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi

Autor: Opracowanie zbiorowe
Format: Ebook
Cena: 40.74 zł (-8.26%)

Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji

Autor: Jan Monkiewicz, Lech Gąsiorkiewicz
Format: Ebook
Cena: 38.15 zł (-6.85%)

Zarządzanie wartością projektów

Autor: Monika Łada, Alina Kozarkiewicz
Format: Ebook
Cena: 33.05 zł (-5.95%)

Zadania z chemii ogólnej i analitycznej

Autor: Red. Teresa Znamierowska
Format: Ebook
Cena: 10.25 zł

Ćwiczenia laboratoryjne z chemii ogólnej i analitycznej

Autor: Teresa Znamierowska, Władysława Szuszkiewicz, Tadeusz Beran
Format: Ebook
Cena: 11.95 zł

Marketing usług logistycznych

Autor: Urszula Chrąchol-Barczyk, Mariusz Jedliński, Grażyna Rosa
Format: Ebook
Cena: 58.65 zł (-10.35%)

Sacrum. Mit. Historia

Autor: Mircea Eliade
Format: Ebook
Cena: 29.90 zł

Ekonomia. Kurs podstawowy

Autor: Janusz Beksiak
Format: Ebook
Cena: 35.00 zł

E-learning. Tajniki edukacji na odległość

Autor: Marlena Plebańska
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Finanse firmy. Jak zarządzać kapitałem

Autor: Jan Śliwa, Małgorzata Winter, Sławomir Wymysłowski
Format: Ebook
Cena: 44.00 zł

Finansowanie projektów rewitalizacji

Autor: Marcin Kopeć
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych

Autor: Andre Helin, Kristof Zorde, Anna Bernaziuk, Rafał Kowalski
Format: Ebook
Cena: 119.00 zł

Nacjonalizacja i reprywatyzacja

Autor: Konrad Osajda
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Odpowiedzialność Społeczna w Procesie Zarządzania Przedsiębiorstwem

Autor: Adriana Paliwoda-Matiolańska
Format: Ebook
Cena: 44.00 zł

Podziały i scalenia nieruchomości

Autor: Marian Wolanin
Format: Ebook
Cena: 89.00 zł

Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny

Autor: Elżbieta Ostrowska
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Rachunkowość finansowa

Autor: Jan Turyna
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Rachunkowość podatkowa. Zadania, pytania, testy

Autor: Kazimiera Winiarska, Katarzyna Startek
Format: Ebook
Cena: 45.00 zł

Reglamentacja zawodów rynku nieruchomości

Autor: Jacek Jaworski
Format: Ebook
Cena: 79.00 zł

Statystyka dla studentów z programem STAT_STUD 1.0

Autor: Jacek Białek, Adam Depta
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICA PL. Teoria i zastosowania

Autor: Teresa Słaby, Andrzej Luszniewicz
Format: Ebook
Cena: 67.00 zł

Ustawa o rachunkowości 2009

Autor: Andre Helin
Format: Ebook
Cena: 169.00 zł

Wybrane aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego

Autor: Maciej Bielecki
Format: Ebook
Cena: 69.00 zł

Zaawansowana rachunkowość finansowa Przykłady Zadania Testy

Autor: Kazimiera Winiarska
Format: Ebook
Cena: 39.00 zł

Zarządzanie bezpieczeństwem żywności. Teoria i praktyka

Autor: Danuta Kołożyn-Krajewska, Tadeusz Sikora
Format: Ebook
Cena: 55.00 zł

Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi

Autor: Opracowanie zbiorowe
Format: Ebook
Cena: 79.00 zł

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym

Autor: Iwona Staniec, Janusz Zawiła-Niedźwiecki
Format: Ebook
Cena: 42.00 zł

Zarządzanie wartością nieruchomości mieszkaniowych

Autor: Maciej Tertelis, Joseph Karp, Simon Vieyra
Format: Ebook
Cena: 189.00 zł

Zasada związania praw do lokalu z członkostwem w spółdzielni mieszkaniowej

Autor: Opracowanie zbiorowe
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

e-Leksykon urbanistyki i planowania przestrzennego

Autor: Piotr Saternus
Format: Ebook
Cena: 23.90 zł

Kurs matematyki dla chemików. Wydanie szóste poprawione

Autor: Joanna Ger
Format: Ebook
Cena: 26.36 zł (-5.14%)

Podstawy chemoinformatyki leków. Wydanie drugie rozszerzone

Autor: Andrzej Bąk, Jarosław Polański
Format: Ebook
Cena: 25.61 zł (-5.89%)

Marketing usług weterynaryjnych

Autor: Jarosław Sobolewski
Format: Ebook
Cena: 18.08 zł (-3.19%)

Świat dinozaurów

Autor: Adrian Ciepał
Format: Ebook
Cena: 1.19 zł (-0.21%)

Do granic wszechświata

Autor: Michał Michalczyk
Format: Ebook
Cena: 8.59 zł (-1.51%)

Współtworzenie wartości w marketingu. Przykład szkolnictwa wyższego

Autor: Katarzyna Dziewanowska
Format: Ebook
Cena: 84.15 zł (-14.85%)

Relacje współtworzenia innowacji w ekosystemach. Kontekst ekosystemu gamingowego

Autor: Patrycja Klimas
Format: Ebook
Cena: 84.15 zł (-14.85%)

Rekrutacja i selekcja personelu. Wydanie 4

Autor: Marek Suchar
Format: Ebook
Cena: 50.15 zł (-8.85%)

Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione

Autor: Jadwiga Woźnicka, Henryk Piekarski
Format: Ebook
Cena: 15.99 zł (-3.96%)

Zakaz reklamy aptek i ich działalności

Autor: Joanna Wiszniewska
Format: Ebook
Cena: 143.65 zł (-25.35%)

Internet. Przetwarzanie danych osobowych. Processing of personal data

Autor: Kamil Czaplicki, Grażyna Szpor, Renata Klara Dygaszewicz
Format: Ebook
Cena: 109.65 zł (-19.35%)

Private International Law in Poland

Autor: Jacek Gołaczyński, Agata Jaroszek, Daniel Karkut
Format: Ebook
Cena: 179.00 zł

Sztuczna inteligencja blockchain cyberbezpieczeństwo oraz dane osobowe. Zagadnienia wybrane

Autor: Kinga Flaga-Gieruszyńska, Jacek Gołaczyński
Format: Ebook
Cena: 126.65 zł (-22.35%)

Uczestnictwo w organizacji w perspektywie różnorodności wiekowej

Autor: Iwona Mendryk
Format: Ebook
Cena: 84.15 zł (-14.85%)

Wiek emerytalny z perspektywy ekonomicznej. Studium teoretyczno-empiryczne

Autor: Filip Chybalski
Format: Ebook
Cena: 84.15 zł (-14.85%)

Zarządzanie kapitałem ludzkim a zaangażowanie pracowników

Autor: Dagmara Lewicka
Format: Ebook
Cena: 84.15 zł (-14.85%)

Zeszyty chemiczne. Atom i co z tego wynika

Autor: Małgorzata Szklorz
Format: Ebook
Cena: 8.45 zł

Zeszyty chemiczne. Cp, Cm i co z tego wynika

Autor: Małgorzata Szklorz
Format: Ebook
Cena: 8.45 zł

Zeszyty chemiczne. Budowa cząsteczki i co z tego wynika

Autor: Małgorzata Szklorz
Format: Ebook
Cena: 8.45 zł

Chemia. Korepetycje maturzysty

Autor: Maria Urbańczyk
Format: Ebook
Cena: 20.42 zł (-5.11%)

Przyrodnik Góry Sowie

Autor: Anna Tomańska
Format: Ebook
Cena: 36.18 zł (-6.38%)

Matematyka finansowa

Autor: Krzysztof Piasecki, Wanda Ronka-Chmielowiec
Format: Ebook
Cena: 41.65 zł (-7.35%)

Inspirująca i inspirowana. Popkultura japońska

Autor: Adrianna Wosińska (red.)
Format: Ebook
Cena: 18.00 zł

Ubezpieczenia. Wyzwania rynku

Autor: Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska, Ilona Kwiecień prof. UE
Format: Ebook
Cena: 84.15 zł (-14.85%)

Internet. Analityka danych

Autor: Kamil Czaplicki, Grażyna Szpor
Format: Ebook
Cena: 109.65 zł (-19.35%)

Wpływ informacji makroekonomicznych na transakcje na rynkach akcji

Autor: Henryk Gurgul, Tomasz Wójtowicz
Format: Ebook
Cena: 84.15 zł (-14.85%)

Logistyka w sektorze publicznym

Autor: Sabina Kauf
Format: Ebook
Cena: 84.15 zł (-14.85%)

Powrót do strony głównej księgarni