Księgarnia > Nauki społeczne > Politologia

Prawy umysł. Dlaczego dobrych ludzi dzieli religia i polityka

Autor: Haidt Jonathan
Format: Książka
Cena: 38.02 zł (-11.88%)

Dwa lata osiem miesięcy i dwadzieścia osiem nocy

Autor: Rushdie Salman
Format: Książka
Cena: 30.40 zł (-9.50%)

Syria Porażka strategii Zachodu

Autor: Pichon Frédéric
Format: Książka
Cena: 38.10 zł (-11.90%)

Leksykon organizacji i ruchów islamistycznych

Autor: Izak Krzysztof
Format: Książka
Cena: 72.38 zł (-22.62%)

Praktyki manipulacyjne w polskich kampaniach wyborczych

Autor: Szalkiewicz Wojciech Krzysztof
Format: Książka
Cena: 44.95 zł (-14.05%)

Przedziwna śmierć Europy

Autor: Murray Douglas
Format: Książka
Cena: 34.29 zł (-10.71%)

Ameryka polityka, prawo, społeczeństwo

Autor: Zbigniew Lewicki
Format: Książka
Cena: 42.00 zł (-7.00%)

Arabska Wiosna. Kulturowy obraz przemian w świecie arabskim po 2010 roku

Autor: Katarzyna Górak-Sosnowska
Format: Książka
Cena: 30.40 zł (-9.50%)

Być kobietą w Oriencie

Autor: Opracowanie zbiorowe
Format: Książka
Cena: 39.62 zł (-12.38%)

Chiny Wielki Skok w mgłę

Autor: Gabriel Gresillon
Format: Książka
Cena: 42.66 zł (-13.34%)

Ciągłość i zmiana w świecie islamu

Autor: Izabela Kończak, Marta Woźniak-Bobińska
Format: Książka
Cena: 29.92 zł (-4.98%)

Czego chcą Chiny?

Autor: Francois Godement
Format: Książka
Cena: 35.81 zł (-11.19%)

Emocje i polityka. Sceny z życia polskiego parlamentu

Autor: Krzysztof T. Konecki
Format: Książka
Cena: 31.63 zł (-5.27%)

Francja i Niemcy w procesie integracji europejskiej w latach 1992-2007

Autor: Joanna Ciesielska-Klikowska
Format: Książka
Cena: 47.06 zł (-7.84%)

Franco i Stalin. Związek Sowiecki w polityce Hiszpanii w okresie drugiej wojny światowej

Autor: Bartosz Kaczorowski
Format: Książka
Cena: 41.91 zł (-6.99%)

Galimatias. Zaprzepaszczony sens Oświecenia

Autor: Stanisław Filipowicz
Format: Książka
Cena: 25.60 zł (-8.00%)

Hegla teoria nowoczesnego państwa

Autor: Shlomo Avineri
Format: Książka
Cena: 49.45 zł (-9.55%)

Internacjonalizacja polskich ośrodków politologicznych

Autor: Tomasz Domański, Alicja Stępień-Kuczyńska, Agata Włodarska-Frykowska
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Iran Państwo i religia

Autor: Małgorzata Stolarczyk
Format: Książka
Cena: 25.14 zł (-7.86%)

Islam a terroryzm

Autor: Opracowanie zbiorowe
Format: Książka
Cena: 32.00 zł (-10.00%)

Islam i mit konfrontacji. Religia i polityka na Bliskim Wschodzie

Autor: Fred Halliday
Format: Książka
Cena: 32.00 zł (-10.00%)

Jarzmo wielkości Francji. Francuscy intelektualiści o wyzwaniach XXI wieku

Autor: Marcin Darmas, Agaton Koziński
Format: Książka
Cena: 25.06 zł (-7.84%)

Konflikt i przemoc w systemie politycznym niepodległych Indii

Autor: Krzysztof Dębnicki
Format: Książka
Cena: 26.66 zł (-8.34%)

Konteksty feministyczne. Gender w życiu społecznym i kulturze

Autor: Patrycja Chudzicka-Dudzik, Elżbieta Durys
Format: Książka
Cena: 26.90 zł (-8.40%)

Majdan Drugie narodziny narodu

Autor: Rafał Kowalczyk, Swietłana Grela-Krawczenko, Przemysław Waingertner
Format: Książka
Cena: 41.91 zł (-6.99%)

Międzynarodowe oblicza terroryzmu. Ujęcie interdyscyplinarne

Autor: Tomasz Domański
Format: Książka
Cena: 59.91 zł (-9.99%)

Między grupami. Przewodnik po relacjach z ludźmi, którzy się od nas różnią

Autor: Tomasz Besta, Natasza Kosakowska-Berezecka
Format: Książka
Cena: 30.40 zł (-9.50%)

Mity polityczne i stereotypy w pamięci zbiorowej społeczeństwa

Autor: Eugeniusz Ponczek, Andrzej Sepkowski, Magdalena Rekść
Format: Książka
Cena: 35.10 zł (-5.85%)

Narzędzia polityki zagranicznej Chińskiej Republiki Ludowej

Autor: Małgorzata Pietrasiak, Dominik Mierzejewski, Karol Żakowski
Format: Książka
Cena: 31.20 zł (-9.75%)

Nowa Europa Wschodnia 2/2018

Autor: Praca zbiorowa
Format: Książka
Cena: 15.24 zł (-4.76%)

Oskar Halecki a Liga Narodów. Poglądy i działalność

Autor: Andrzej Maciej Brzeziński
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Overcoming Controversies in East Asia

Autor: Tomasz Kamiński
Format: Książka
Cena: 29.92 zł (-4.98%)

Polska na globalnej szachownicy

Autor: Adam Balcer, Kazimierz Wóycicki
Format: Książka
Cena: 38.17 zł (-16.73%)

Problemy bezpieczeństwa Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki (MENA)

Autor: Radosław Bania, Robert Czulda, Krzysztof Zdulski
Format: Książka
Cena: 29.71 zł (-9.29%)

Psychologiczne wyznaczniki i konsekwencje roszczeniowości w perspektywie (między)kulturowej

Autor: Magdalena Żemojtel-Piotrowska
Format: Książka
Cena: 32.80 zł (-10.25%)

Putin Człowiek bez twarzy

Autor: Masha Gessen
Format: Książka
Cena: 30.40 zł (-9.50%)

Rousseau: samotność i wspólnota

Autor: Bronisław baczko
Format: Książka
Cena: 49.52 zł (-15.48%)

Spinoza i polityka

Autor: Étienne Balibar
Format: Książka
Cena: 41.07 zł (-7.93%)

Sport w świecie islamu. Religia - rozrywka - polityka

Autor: Katarzyna Górak-Sosnowksa
Format: Książka
Cena: 30.40 zł (-9.50%)

Teokracje amerykańskie Źródła i mechanizmy władzy usankcjonowanej religijnie

Autor: Maciej Potz
Format: Książka
Cena: 38.57 zł (-6.42%)

Trudne pojednanie. Dyplomacja w procesie normalizacji stosunków amerykańsko-wietnamskich

Autor: Małgorzata Pietrasiak
Format: Książka
Cena: 38.48 zł (-6.42%)

Uwarunkowania polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej

Autor: Radosław Zenderowski, Bartosz Koziński
Format: Książka
Cena: 25.71 zł (-4.29%)

Wiejskie gryzmołki Pana Pierdziołki

Autor: Jan Grzegorczyk, Tadeusz Zysk
Format: Książka
Cena: 16.29 zł (-2.71%)

Więźniowie geografii, czyli wszystko, co chciałbyś wiedzieć o globalnej polityce

Autor: Tim Marshall
Format: Książka
Cena: 30.40 zł (-9.50%)

Władza a społeczeństwo. Od średniowiecza do II wojny światowej

Autor: Janusz Skodlarski
Format: Książka
Cena: 34.64 zł (-10.26%)

Wojna która nas zmieniła

Autor: Paweł Pieniążek
Format: Książka
Cena: 26.59 zł (-8.31%)

Wojna w świecie współczesnym. Uczestnicy cele modele teorie

Autor: Jacek Reginia-Zacharski
Format: Książka
Cena: 41.90 zł (-13.10%)

Współczesne systemy polityczne

Autor: Marek Żmigrodzki, Bożena Dziemidok-Olszewska
Format: Książka
Cena: 41.07 zł (-7.93%)

Zbędni ludzie Przekleństwo chrześcijan Bliskiego Wschodu

Autor: Jean-François Colosimo
Format: Książka
Cena: 27.43 zł (-8.57%)

Żółte i czarne. Historia chińskiej obecności w Afryce

Autor: N'Diaye Tidiane
Format: Książka
Cena: 39.62 zł (-12.38%)

Od Hookera do Benthama. Eseje z angielskiej myśli ustrojowej

Autor: Tomasz Tulejski
Format: Książka
Cena: 51.35 zł (-8.55%)

Protokół Dyplomatyczny. Między tradycją a nowoczesnością

Autor: Tomasz Orłowski
Format: Książka
Cena: 44.95 zł (-14.05%)

Dekada członkostwa Polski w UE. Społeczne skutki emigracji Polaków po 2004 roku

Autor: Marek Okólski, Krystyna Slany, Magdalena Lesińska, Brygida Solga
Format: Książka
Cena: 32.68 zł (-6.32%)

Ludowa historia Stanów Zjednoczonych. Od roku 1492 do dziś

Autor: Howard Zinn
Format: Książka
Cena: 53.26 zł (-16.64%)

Zrozumieć Pakistan. Radykalizacja, terroryzm i inne wyzwania

Autor: Agnieszka Kuszewska
Format: Książka
Cena: 32.68 zł (-6.32%)

Migracje. Ujęcie interdyscyplinarne

Autor: Tomasz Domański
Format: Książka
Cena: 34.21 zł (-10.69%)

Minister Józef Beck. Dom rodzinny i lata młodzieńcze

Autor: Paweł Samuś
Format: Książka
Cena: 31.20 zł (-9.75%)

Sypiając ze smokiem. Polityka Unii Europejskiej wobec Chin

Autor: Tomasz Kamiński
Format: Książka
Cena: 33.30 zł (-5.55%)

Bałkany Zachodnie w systemie bezpieczeństwa euroatlantyckiego

Autor: Albin Głowacki, Sławomir Lucjan Szczesio
Format: Książka
Cena: 41.06 zł (-6.84%)

Rebelia i reakcja. Rewolucja 1905 roku i plebejskie doświadczenie polityczne

Autor: Wiktor Marzec
Format: Książka
Cena: 42.77 zł (-7.13%)

Projektowanie systemów bezpieczeństwa

Autor: Paweł Kępka
Format: Książka
Cena: 56.00 zł (-17.50%)

Faszyzm Ostrzeżenie

Autor: Madeleine Albright
Format: Książka
Cena: 40.30 zł (-12.60%)

Nowe Oświecenie

Autor: Steven Pinker
Format: Książka
Cena: 38.02 zł (-11.88%)

Armeno-Kipchak Studies. Collected Papers

Autor: Edward Tryjarski
Format: Książka
Cena: 82.80 zł (-13.80%)

Chiny w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych w latach 1911-1918

Autor: Jan Pajor
Format: Książka
Cena: 34.64 zł (-10.26%)

Polityka klimatyczna państwa. Norweska droga do zrównoważonego rozwoju

Autor: Katarzyna Dośpiał-Borysiak
Format: Książka
Cena: 34.64 zł (-10.26%)

Psychologia Okrągłego Stołu

Autor: Andrzej Friszke, Janusz Grzelak, Mirosław Kofta, Adam Leszczyński, Wiktor Osiatyński, Janusz Reykowski
Format: Książka
Cena: 45.64 zł (-14.26%)

Jedna Rosja w systemie politycznym Federacji Rosyjskiej

Autor: Michał Słowikowski
Format: Książka
Cena: 47.06 zł (-7.84%)

Żadna zmiana. O niemocy polskiej klasy politycznej po 1989 roku

Autor: Stefan Sękowski
Format: Książka
Cena: 16.62 zł (-18.28%)

Niebiańskie pastwiska

Autor: Paweł Majka
Format: Książka
Cena: 32.69 zł (-10.21%)

Atlas radykalnego Islamu

Autor: Raufer Xavier
Format: Książka
Cena: 67.81 zł (-21.19%)

Rozmowy o Islamie

Autor: Katarzyna Górak-Sosnowska, Wojciech Cegielski
Format: Książka
Cena: 36.57 zł (-11.43%)

Stosunki międzynarodowe

Autor: Sur Serge
Format: Książka
Cena: 52.57 zł (-16.43%)

Konflikty i napięcia w świecie arabskim

Autor: Niedziela Szymon
Format: Książka
Cena: 49.52 zł (-15.48%)

Niewidoczny Tybet

Autor: Oser
Format: Książka
Cena: 44.95 zł (-14.05%)

Leksykon wiedzy o Chinach współczesnych

Autor: Praca zbiorowa
Format: Książka
Cena: 47.24 zł (-14.76%)

Stosunki międzynarodowe w Europie 1945-2009

Autor: Stanisław Parzymies
Format: Książka
Cena: 39.62 zł (-12.38%)

Polityka zagraniczna Chin. Między integracją a dążeniem do mocarstwowości

Autor: Jean-Pierre Cabestan
Format: Książka
Cena: 50.29 zł (-15.71%)

Michaił Gorbaczow a idea i praktyka pieriestrojki

Autor: Alicja Stępień-Kuczyńska
Format: Książka
Cena: 41.06 zł (-6.84%)

Republika versus monarchia. Myśl polityczna i prawna Andrzeja Maksymiliana Fredry

Autor: Marek Tracz-Tryniecki
Format: Książka
Cena: 28.51 zł (-21.39%)

Wyobrażenia zbiorowe społeczeństw byłej Jugosławii w XXI wieku. Perspektywa politologiczna

Autor: Magdalena Rekść
Format: Książka
Cena: 42.77 zł (-7.13%)

Komunikacja polityczna w amerykańskich kampaniach wyborczych

Autor: Tomasz Płudowski
Format: Książka
Cena: 41.07 zł (-7.93%)

Między Majdanem a Smoleńskiem

Autor: Paweł Kowal
Format: Książka
Cena: 25.06 zł (-7.84%)

Madryt 11 marca

Autor: Jakubowska Zuzanna
Format: Książka
Cena: 28.95 zł (-9.05%)

Kobiety niepokorne. Reformatorki - Buntowniczki - Rewolucjonistki

Autor: Izabela Desperak, Inga Kuźma
Format: Książka
Cena: 30.40 zł (-9.50%)

Polski węgiel

Autor: Praca zbiorowa
Format: Książka
Cena: 30.40 zł (-9.50%)

Nowy nieład światowy. Refleksje Europejczyka

Autor: Todorov Tzvetan
Format: Książka
Cena: 22.10 zł (-6.90%)

Islamska Republika Iranu na arenie międzynarodowej. Motywacje i kierunki polityki

Autor: Robert Czulda
Format: Książka
Cena: 46.21 zł (-13.69%)

Tradycje oporu w Andach Mobilizacje indiańskochłopskie w Peru od XVI do XX wieku

Autor: Joanna Pietraszczyk-Sękowska
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Rocznik Strategiczny 2014/15

Autor: Roman Kuźniar, Bolesław Balcerowicz, Agnieszka Bieńczyk-Missala, Paweł J. Borkowski, Robert Czulda, Anna Dudek, Andrzej Dybczyński, Patrycja Grzebyk, Edward Haliżak, Aleksandra Jarczewska, Tytus Jaskułowski, Ewa Kołodziej, Robert Kupiecki, Karolina Libront, Wiesław Lizak, Marek Madej, Marek Menkiszak, Kamila Pronińska, Mirosław Sułek, Andrzej Szeptycki, Marek Tabor, Marcin Terlikowski, Anna Wojciuk, Jakub Zajączkowski
Format: Książka
Cena: 37.60 zł (-11.75%)

Międzynarodowa pozycja Kanady (2006-2018)

Autor: Marcin Gabryś, Magdalena Marczuk-Karbownik, Tomasz Soroka
Format: Książka
Cena: 42.77 zł (-7.13%)

Socjalizm

Autor: Jerzy Kochan
Format: Książka
Cena: 22.40 zł (-7.00%)

Kreowanie wizerunku kandydata na urząd publiczny w Polsce

Autor: Adam Figiel, Magda Ziembińska
Format: Książka
Cena: 41.14 zł (-12.86%)

Nauka o stosunkach międzynarodowych i studia europejskie w Polsce

Autor: Jacek Czaputowicz, Anna Wojciuk, Kamil Ławniczak
Format: Książka
Cena: 20.80 zł (-6.50%)

Myśli nowoczesnego endeka

Autor: Rafał A. Ziemkiewicz
Format: Książka
Cena: 29.96 zł (-7.95%)

O demokracji w Polsce

Autor: Robert Krasowski
Format: Książka
Cena: 31.54 zł (-8.36%)

Polactwo

Autor: Rafał A. Ziemkiewicz
Format: Książka
Cena: 27.59 zł (-7.31%)

Produkcja przestrzeni żydowskiej w dawnej i współczesnej Polsce

Autor: Matyjaszek Konrad
Format: Książka
Cena: 44.95 zł (-14.05%)

Europa in flagranti

Autor: Stanisław Cat-Mackiewicz
Format: Książka
Cena: 27.43 zł (-8.57%)

Kropki nad i Dziś i jutro

Autor: Stanisław Cat-Mackiewicz
Format: Książka
Cena: 25.90 zł (-8.10%)

Lady Makbet myje ręce. Broszury emigracyjne 1944-1946

Autor: Stanisław Cat-Mackiewicz
Format: Książka
Cena: 29.71 zł (-9.29%)

Lata nadziei 17 września 1939-5 lipca 1945

Autor: Stanisław Cat-Mackiewicz
Format: Książka
Cena: 27.43 zł (-8.57%)

Myśl w obcęgach. Studia nad psychologią społeczeństwa Sowietów

Autor: Stanisław Cat-Mackiewicz
Format: Książka
Cena: 24.38 zł (-7.62%)

Nie!. Broszury emigracyjne 1944

Autor: Stanisław Cat-Mackiewicz
Format: Książka
Cena: 29.71 zł (-9.29%)

O jedenastej - powiada aktor - sztuka jest skończona. Polityka Józefa Becka

Autor: Stanisław Cat-Mackiewicz
Format: Książka
Cena: 27.43 zł (-8.57%)

Książka moich rozczarowań

Autor: Stanisław Cat-Mackiewicz
Format: Książka
Cena: 32.00 zł (-10.00%)

Londyniszcze

Autor: Stanisław Cat-Mackiewicz
Format: Książka
Cena: 27.43 zł (-4.57%)

Tron we krwi. Sekrety polityki Kremla

Autor: Grzegorz Kuczyński
Format: Książka
Cena: 31.54 zł (-8.36%)

Barwy polskości czyli życie burzliwe Tadeusza Bułharyna

Autor: Piotr Głuszkowski
Format: Książka
Cena: 29.71 zł (-9.29%)

Winston Churchill i Franklin D. Roosevelt Alianci 1940-1942

Autor: Bogdan Grzeloński
Format: Książka
Cena: 32.00 zł (-10.00%)

Bośnia i Hercegowina. Kultura, literatura, język, polityka

Autor: Anetta Buras-Marciniak
Format: Książka
Cena: 38.48 zł (-6.42%)

Kosmopolska i Kosmopolacy. W poszukiwaniu europejskiego domu. Eseje

Autor: Artur Becker
Format: Książka
Cena: 37.34 zł (-11.66%)

Słowenia w walce o niepodległość (1980-1992). Wyjść z cienia Jugosławii

Autor: Piotr Żurek
Format: Książka
Cena: 37.34 zł (-11.66%)

Słowenia pod rządami Tity (1945-1980). W cieniu Jugosławii

Autor: Piotr Żurek
Format: Książka
Cena: 37.34 zł (-11.66%)

Imperium Brytyjskie. Rozważania interdyscyplinarne

Autor: Krystyna Kujawińska Courtney, Zbigniew Bednarek
Format: Książka
Cena: 38.48 zł (-6.42%)

Arabska Wiosna i świat arabski u progu XXI wieku

Autor: Marek M. Dziekan, Krzysztof Zdulski, Radosław Bania
Format: Książka
Cena: 42.77 zł (-7.13%)

Dzieje głupoty w Polsce. Pamflety dziejopisarskie

Autor: Aleksander Bocheński
Format: Książka
Cena: 37.34 zł (-11.66%)

Klucz do Piłsudskiego

Autor: Stanisław Cat-Mackiewicz
Format: Książka
Cena: 27.43 zł (-8.57%)

Literatura a polityka Literatur und Politik Tom 5

Autor: Tomasz Szybisty, Joanna Godlewicz-Adamiec
Format: Książka
Cena: 41.07 zł (-7.93%)

Szukanie równowagi. Szkice literackie i publicystyczne

Autor: Tymon Terlecki
Format: Książka
Cena: 41.83 zł (-13.07%)

Stosunki międzynarodowe w Europie 1945-2019

Autor: Stanisław Parzymies
Format: Książka
Cena: 52.57 zł (-16.43%)

Europa w brutalnym świecie

Autor: Enrico Letta, Sebastien Maillard
Format: Książka
Cena: 36.57 zł (-11.43%)

Skuteczność i racja stanu. Z teki Ministra Spraw Zagranicznych RP

Autor: Bronisław Geremek
Format: Książka
Cena: 44.19 zł (-13.81%)

Islamofobia jako technologia władzy. Studium z antropologii politycznej

Autor: Monika Bobako
Format: Książka
Cena: 29.71 zł (-9.29%)

Władza i obłęd Najnowsza historia Wenezueli

Autor: Enrique Krauze
Format: Książka
Cena: 39.62 zł (-12.38%)

Dobre rządy

Autor: Pierre Rosanvallon
Format: Książka
Cena: 35.05 zł (-10.95%)

Czy kapitalizm ma przyszłość?

Autor: Wallerstein Immanuel, Collins Randall, Mann Michael, Derluguian Georgi, Calhoun Craig
Format: Książka
Cena: 35.05 zł (-10.95%)

Geopolityka fundamentalizmów muzułmańskich

Autor: Larroque Anne-Clémentine
Format: Książka
Cena: 30.48 zł (-9.52%)

Korea Północna Paradoksy polityki Kimów

Autor: Courmont Barthelemy
Format: Książka
Cena: 33.94 zł (-10.06%)

Kto rządzi w Korei Północnej?

Autor: Levi Nicolas
Format: Książka
Cena: 42.66 zł (-13.34%)

Madryt 11 marca

Autor: Jakubowska Zuzanna
Format: Książka
Cena: 27.77 zł (-8.23%)

Niemcy XXI wieku

Autor: Gougeon Jacques-Pierre
Format: Książka
Cena: 29.31 zł (-8.69%)

O potędze w XXI wieku

Autor: Buhler Pierre
Format: Książka
Cena: 48.60 zł (-14.40%)

Państwo Islamskie. Geneza nowego kalifatu

Autor: Hanne Olivier, Flichy de La Neuville Thomas
Format: Książka
Cena: 35.81 zł (-11.19%)

Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych

Autor: Martel Frederic
Format: Książka
Cena: 49.37 zł (-14.63%)

Religia i polityka w XXI wieku

Autor: Corm Georges
Format: Książka
Cena: 30.86 zł (-9.14%)

Systemy polityczne wybranych państw Bliskiego Wschodu

Autor: Czajkowska Katarzyna, Diawoł-Sitko Anna
Format: Książka
Cena: 45.51 zł (-13.49%)

Unia Europejska od Maastricht do Lizbony

Autor: Parzymies Stanisław
Format: Książka
Cena: 47.06 zł (-13.94%)

Galimatias. Zaprzepaszczony sens Oświecenia. Zaprzepaszczony sens Oświecenia

Autor: Stanisław Filipowicz
Format: Ebook
Cena: 21.60 zł (-5.40%)

Studia Regionalne i Lokalne nr 3(61)/2015

Autor: Grzegorz Gorzelak
Format: Ebook
Cena: 10.40 zł (-2.60%)

Projektowanie systemów bezpieczeństwa

Autor: Paweł Kępka
Format: Ebook
Cena: 20.00 zł (-5.00%)

Polski węgiel

Autor: Praca zbiorowa
Format: Ebook
Cena: 16.45 zł (-13.45%)

Protokół Dyplomatyczny. Między tradycją a nowoczesnością

Autor: Tomasz Orłowski
Format: Ebook
Cena: 40.00 zł (-10.00%)

The Polish Quarterly of International Affairs nr 4/2015

Autor: Armen Grigoryan, Ryszard Machnikowski, Viktor Marsai, Marek Musioł, Olga Nowicka, Piotr Sadowski, Péter Stauber, Damian Wnukowski, Marek Rohr-Garztecki
Format: Ebook
Cena: 18.40 zł (-4.60%)

Sprawy Międzynarodowe 4/2015

Autor: Karol Kujawa, Adam Towpik, Zdzisław Lachowski, Jarosław Ćwiek-Karpowicz, Beata Ociepka, Tomasz Srogosz, Paweł Ochmann, Jakub Wojas, Ewa Trojnar, Tomasz Grzegorz Grosse, Bogdan Góralczyk
Format: Ebook
Cena: 18.40 zł (-4.60%)

Obrona przeciwrakietowa w polskiej perspektywie

Autor: Tomasz Siemoniak, Robert Kupiecki, Katarzyna Hołdak, Marcin Andrzej Piotrowski, Piotr Pacholski, Paweł Durys, Grzegorz Kozłowski, Elżbieta Gryzio
Format: Ebook
Cena: 24.00 zł (-6.00%)

Sprawy Międzynarodowe 3/2015

Autor: Robert Kaplan, Piotr Kłodkowski, Stanisław Czesław Kozłowski, Krzysztof Kozłowski, Tomasz Kamiński, Łukasz Gacek, Karol Żakowski, Łukasz Jaskuła, Jacek Durkalec, Marcin Domagała
Format: Ebook
Cena: 18.40 zł (-4.60%)

Sprawy Międzynarodowe 2/2015

Autor: Marcin Andrzej Piotrowski, Krzysztof Wąsowski, Kacper Rekawek, Peter Tanchak, Łukasz Morawski, Agata Kleczkowska, Leokadia Oręziak, Marcin Święcicki, Konrad Zasztowt, Justyna Szczudlik-Tatar
Format: Ebook
Cena: 18.40 zł (-4.60%)

Sprawy Międzynarodowe 1/2015

Autor: Marcin Zaborowski, Adam Daniel Rotfeld, Anna Maria Dyner, Justyna Prus, Piotr Kościński, Jarosław Ćwiek-Karpowicz, Igor Ksenicz, Paweł Książek, Piotr Długołęcki, Jacek Durkalec, Jan Rowiński, Bartłomiej Zdaniuk
Format: Ebook
Cena: 18.40 zł (-4.60%)

The Polish Quarterly of International Affairs nr 3/2015

Autor: Matteo Casenova, Kaja Kowalczewska, Justin Dinnicliff, Paulina Iżewicz, Karolina Kuśmirek, Tomasz Lachowski, Bartosz Marcinkowski, Paweł Tokarski, Anna Visvizi, Lee Turpin, Dawid Walentek, Maria Dunin-Wąsowicz, Katarzyna Żukrowska
Format: Ebook
Cena: 18.40 zł (-4.60%)

The Polish Quarterly of International Affairs nr 2/2015

Autor: Natalie Brack, Ladislav Cabada, Ryszarda Formuszewicz, Niklas Bolin, Jeffrey Stevenson Murer, Renaud Thillaye, Claudia Chwalisz, Karol Chwedczuk-Szulc, Mateusz Zaremba, Szymon Bachrynowski, Stefan Mercier, Robert Ford, Kacper Rekawek
Format: Ebook
Cena: 18.40 zł (-4.60%)

The Polish Quarterly of International Affairs nr 1/2015

Autor: Mohammad Houshisadat, Sławomir Raszewski, Jan Muś, Seda Krdar, Bruno-Pierre Carrier, Jakub Wódka, özgün Erler Bayir, Mukhit B. Assanbayev, Natalia Nowak, Maciej Szylar
Format: Ebook
Cena: 18.40 zł (-4.60%)

Sprawy Międzynarodowe 4/2014

Autor: Andrzej Ananicz, Henryk Szlajfer, Marcin Zaborowski, Adam Daniel Rotfeld, Roman Kuźniar, Robert Kupiecki, Antoni Z. Kamiński, Piotr Buras, Bartłomiej E. Nowak, Włodzimierz Borodziej, Piotr Długołęcki
Format: Ebook
Cena: 18.40 zł (-4.60%)

Zasługa dla Polski. Pułkownik Ryszard Kukliński opowiada swoją historię

Autor: Andrzej Krajewski
Format: Ebook
Cena: 21.05 zł (-3.71%)

Polityka na wesoło

Autor: Anna Kiesewetter
Format: Ebook
Cena: 12.83 zł (-4.24%)

Kukiz król chaosu

Autor: Marcin Palade
Format: Ebook
Cena: 12.72 zł

Zrozumieć Pakistan. Radykalizacja, terroryzm i inne wyzwania

Autor: Agnieszka Kuszewska
Format: Ebook
Cena: 31.20 zł (-7.80%)

Rozmowy o islamie

Autor: Katarzyna Górak-Sosnowska, Wojciech Cegielski
Format: Ebook
Cena: 22.14 zł (-4.86%)

Oblicza propagandy PRL

Autor: Tomasz Leszkowicz
Format: Ebook
Cena: 9.10 zł (-2.80%)

Nowy nieład światowy. Refleksje Europejczyka

Autor: Todorov Tzvetan
Format: Ebook
Cena: 15.59 zł (-3.42%)

Wojny w Liberii i Sierra Leone (1989-2002) Geneza, przebieg i następstwa

Autor: Krzysztof Trzciński
Format: Ebook
Cena: 18.04 zł (-3.96%)

Porządek światowy

Autor: Henry Kissinger
Format: Ebook
Cena: 33.23 zł (-9.27%)

Rocznik Strategiczny 2014/15

Autor: Roman Kuźniar, Bolesław Balcerowicz, Agnieszka Bieńczyk-Missala, Paweł J. Borkowski, Robert Czulda, Anna Dudek, Andrzej Dybczyński, Patrycja Grzebyk, Edward Haliżak, Aleksandra Jarczewska, Tytus Jaskułowski, Ewa Kołodziej, Robert Kupiecki, Karolina Libront, Wiesław Lizak, Marek Madej, Marek Menkiszak, Kamila Pronińska, Mirosław Sułek, Andrzej Szeptycki, Marek Tabor, Marcin Terlikowski, Anna Wojciuk, Jakub Zajączkowski
Format: Ebook
Cena: 30.40 zł (-7.60%)

Emocje i polityka. Sceny z życia polskiego parlamentu

Autor: Krzysztof T. Konecki
Format: Ebook
Cena: 14.66 zł (-3.79%)

Minister Józef Beck. Dom rodzinny i lata młodzieńcze

Autor: Paweł Samuś
Format: Ebook
Cena: 15.46 zł (-4.49%)

Bliski Wschód w ogniu. Oblicza konfliktu 1956-2003

Autor: Corm Georges
Format: Ebook
Cena: 21.32 zł (-4.68%)

Rola pomocy humanitarnej w stosunkach międzynarodowych

Autor: Agnieszka Skowrońska
Format: Ebook
Cena: 23.64 zł (-5.36%)

Kobiety niepokorne. Reformatorki - buntowniczki - rewolucjonistki

Autor: Izabela Desperak, Inga Kuźma
Format: Ebook
Cena: 19.85 zł (-0.10%)

Tradycje oporu w Andach. Mobilizacje indiańskochłopskie w Peru od XVI do XX wieku

Autor: Joanna Pietraszczyk-Sękowska
Format: Ebook
Cena: 15.86 zł (-4.09%)

Czego chcą Chiny?

Autor: Francois Godement
Format: Ebook
Cena: 18.86 zł (-4.14%)

Arabska Wiosna. Kulturowy obraz przemian w świecie arabskim po 2010 roku

Autor: Katarzyna Górak-Sosnowska
Format: Ebook
Cena: 24.41 zł (-5.49%)

Praktyki manipulacyjne w polskich kampaniach wyborczych

Autor: Wojciech Krzysztof Szalkiewicz
Format: Ebook
Cena: 32.22 zł (-9.61%)

Ciągłość i zmiana w świecie islamu

Autor: Izabela Kończak, Marta Woźniak-Bobińska
Format: Ebook
Cena: 13.76 zł (-3.69%)

Dzieło Lucyny Frąckiewicz inspiracją dla współczesnej polityki społecznej

Autor: red. Elżbieta Górnikowska-Zwolak, Wiesława Walkowska
Format: Ebook
Cena: 26.68 zł (-9.02%)

Ludowa historia Stanów Zjednoczonych. Od roku 1492 do dziś

Autor: Howard Zinn
Format: Ebook
Cena: 32.95 zł (-26.95%)

The Polish Quarterly of International Affairs 1/2016

Autor: Wojciech Lorenz, Maris Andžans, Pavel K. Baev, Vincenzo Camporini, Jacek Durkalec, Matthew Kroenig, Maria Raquel Freire, Licínia Simao, Bastian Giegerich, Nodar Kharshiladze, George Targamadze, Mário Nicolini, Jakub Janda, John Nomikos, A.th. Symeonides, Habib M. Sayah, Jiří šedivý, Igor Sutyagin, Michito Tsuruoka, Anna Wieslander
Format: Ebook
Cena: 18.40 zł (-4.60%)

Sprawy Międzynarodowe 1/2016

Autor: Piotr Kościński, Adam W. Jelonek, Bogdan Góralczyk, Jacek Chojnacki, Kacper Wańczyk, Paweł Ochmann, Jakub Wojas, Agnieszka Szpak, Dominika Dziwisz
Format: Ebook
Cena: 18.40 zł (-4.60%)

"Śląskie Studia Polonistyczne" 2015, nr 2 (7): Rozprawy i artykuły: Ojciec, nasz bliźni. Prezentacje: Edward Pasewicz

Autor: red. Adam Dziadek, Krzysztof Kłosiński, Dawid Matuszek
Format: Ebook
Cena: 25.92 zł (-6.48%)

Manipulacja w polityce - niezbędnik wyborcy

Autor: Mirosław Karwat
Format: Ebook
Cena: 11.92 zł (-2.98%)

Michaił Gorbaczow a idea i praktyka pieriestrojki

Autor: Alicja Stępień-Kuczyńska
Format: Ebook
Cena: 18.66 zł (-5.29%)

Koncepcje teoretyczne rozwoju regionalnego

Autor: Alicja Szajnowska-Wysocka, Sławomir Sitek
Format: Ebook
Cena: 15.25 zł (-5.75%)

Język prawicy

Autor: Laura Polkowska
Format: Ebook
Cena: 25.50 zł (-6.50%)

Uwarunkowania polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej

Autor: Radosław Zenderowski, Bartosz Koziński
Format: Ebook
Cena: 19.15 zł (-4.85%)

Przygotowania obronne w Policji. Wybrane zagadnienia i akty prawne

Autor: Agata Tyburska
Format: Ebook
Cena: 30.74 zł (-7.68%)

Polityka równości płci na szczeblu samorządowym

Autor: Joanna Podgórska-Rykała
Format: Ebook
Cena: 15.65 zł (-2.27%)

Polityka senioralna w jednostkach samorządu terytorialnego

Autor: Joanna Podgórska-Rykała, Magdalena Mikrut-Majeranek, Agata Andruszkiewicz
Format: Ebook
Cena: 11.80 zł (-1.86%)

Problemy bezpieczeństwa Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki (MENA)

Autor: Radosław Bania, Robert Czulda, Krzysztof Zdulski
Format: Ebook
Cena: 13.91 zł (-3.54%)

Rebelia i reakcja. Rewolucja 1905 roku i plebejskie doświadczenie polityczne

Autor: Wiktor Marzec
Format: Ebook
Cena: 21.20 zł (-3.74%)

Organizacja gier decyzyjnych w zarządzaniu kryzysowym

Autor: Janusz Falecki
Format: Ebook
Cena: 14.50 zł (-5.99%)

Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 15

Autor: red. Jan Iwanek, Rafał Glajcar
Format: Ebook
Cena: 12.96 zł (-12.96%)

Witamy w zatrutym kielichu. Grecki kryzys a przyszłość Europy

Autor: James K. Galbraith
Format: Ebook
Cena: 47.20 zł (-11.80%)

Niedemokratyzmy

Autor: Marek Bankowicz
Format: Ebook
Cena: 23.18 zł (-4.99%)

Opcja czy osoba?Upartyjnienie versus personalizacja w wyborach samorządowych

Autor: Michał Bukowski, Jarosław Flis , Agnieszka Hess, Agnieszka Szymańska
Format: Ebook
Cena: 23.80 zł (-5.78%)

Widmo rewolucji Polityka USA wobec Ameryki Południowej 19611968

Autor: Marcin Fatalski
Format: Ebook
Cena: 28.17 zł

Nacjonalizm, etniczność i wielokulturowość na Bliskim i Dalekim Wschodzie

Autor: Red. Adam W. Jelonek
Format: Ebook
Cena: 26.58 zł (-5.69%)

Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej. Wybrane aspekty stosunków z Polską, Ukrainą i Białorusią

Autor: red. Lubomir Zyblikiewicz, Marek Czajkowski, Piotr Bajor
Format: Ebook
Cena: 26.81 zł

Bałkany Zachodnie w systemie bezpieczeństwa euroatlantyckiego

Autor: Albin Głowacki, Sławomir Lucjan Szczesio
Format: Ebook
Cena: 18.66 zł (-5.29%)

Reformy józefińskie w świetle relacji prasy polskiej okresu stanisławowskiego

Autor: Maciej Paszyn
Format: Ebook
Cena: 15.46 zł (-3.99%)

Chiny. Wielki Skok w mgłę

Autor: Gabriel Gresillon
Format: Ebook
Cena: 21.32 zł (-4.68%)

Żółte i czarne. Historia chińskiej obecności w Afryce

Autor: N'Diaye Tidiane
Format: Ebook
Cena: 19.68 zł (-4.32%)

Partycypacja społeczna we współczesnym samorządzie terytorialnym

Autor: Magdalena Gurdek (red.)
Format: Ebook
Cena: 25.40 zł (-4.48%)

Nauka o stosunkach międzynarodowych i studia europejskie w Polsce

Autor: Jacek Czaputowicz, Anna Wojciuk, Kamil Ławniczak
Format: Ebook
Cena: 16.00 zł (-4.00%)

Bałkany Zachodnie między przeszłością a przyszłością

Autor: Paweł Chmielewski, Sławomir Lucjan Szczesio
Format: Ebook
Cena: 23.02 zł (-2.88%)

Polskie i rosyjskie problemy z rosyjskością

Autor: Andrzej de Lazari
Format: Ebook
Cena: 14.80 zł (-1.10%)

Polityka bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii w latach 1945-1955

Autor: Robert Czulda
Format: Ebook
Cena: 18.62 zł (-5.28%)

Mity polityczne i stereotypy w pamięci zbiorowej społeczeństwa

Autor: Eugeniusz Ponczek, Andrzej Sepkowski, Magdalena Rekść
Format: Ebook
Cena: 23.30 zł (-5.95%)

Sypiając ze smokiem. Polityka Unii Europejskiej wobec Chin

Autor: Tomasz Kamiński
Format: Ebook
Cena: 17.15 zł (-4.35%)

Franco i Stalin. Związek Sowiecki w polityce Hiszpanii w okresie drugiej wojny światowej

Autor: Bartosz Kaczorowski
Format: Ebook
Cena: 19.46 zł (-4.99%)

Majdan. Drugie narodziny narodu

Autor: Rafał Kowalczyk, Swietłana Grela-Krawczenko, Przemysław Waingertner
Format: Ebook
Cena: 19.51 zł (-4.94%)

Leksykon funduszy Unii Europejskiej

Autor: Jan Wiktor Tkaczyński, Rafał Willa, Marek Świstak
Format: Ebook
Cena: 56.85 zł (-12.15%)

Strategie podatkowe osób prawnych w Unii Europejskiej

Autor: Waldemar Szymański
Format: Ebook
Cena: 41.58 zł (-8.42%)

Rozbita mozaika. Ekonomia poza równaniami

Autor: Władysław Dowbor
Format: Ebook
Cena: 9.84 zł (-2.16%)

Oskar Halecki a Liga Narodów. Poglądy i działalność

Autor: Andrzej Maciej Brzeziński
Format: Ebook
Cena: 21.47 zł (-5.43%)

Ustrój konstytucyjny Republiki Kosowa

Autor: Robert Rajczyk
Format: Ebook
Cena: 15.55 zł (-5.45%)

Polityka wyrównywania szans edukacyjnych w III RP

Autor: Natalia Stępień-Lampa
Format: Ebook
Cena: 10.50 zł (-10.50%)

Persja w polityce Niemiec 1906-1914 na tle rywalizacji rosyjsko-brytyjskiej

Autor: Piotr Szlanta
Format: Ebook
Cena: 18.04 zł (-3.96%)

Polite and Dyplomatic Language

Autor: Daria Frączek
Format: Ebook
Cena: 6.32 zł (-1.58%)

Wybór artykułów z polskiej prasy międzywojennej na temat Turcji

Autor: Emiroğlu Öztürk
Format: Ebook
Cena: 17.22 zł (-3.78%)

Pseudostabilizacja. Problemy współczesnej polityki USA na Bliskim Wschodzie

Autor: Patrycja Sasnal
Format: Ebook
Cena: 39.20 zł (-9.80%)

New Eastern Europe 2/2013. Painful Past, Fragile Future

Autor:
Format: Ebook
Cena: 12.80 zł (-3.20%)

Edukacja, kultura, sztuka - spoistość a integracja

Autor: red. Agata Rzymełka-Frąckiewicz, Teresa Wilk
Format: Ebook
Cena: 26.73 zł (-8.97%)

Sport w świecie islamu. Religia - rozrywka - polityka

Autor: Katarzyna Górak-Sosnowksa
Format: Ebook
Cena: 24.41 zł (-5.49%)

Wielowymiarowy aspekt kryzysu w teorii i praktyce

Autor: Tadeusz Pietras, Kasper Sipowicz, Edyta Najbert
Format: Ebook
Cena: 10.93 zł (-2.73%)

Dylematy Unii Europejskiej. Studia i szkice

Autor: Zbiorowy
Format: Ebook
Cena: 17.92 zł

Alternative Dispute Resolution: From Roman Law to Contemporary Regulations

Autor: Zbiorowy
Format: Ebook
Cena: 24.00 zł (-2.25%)

Między grupami. Przewodnik po relacjach z ludźmi, którzy się od nas różnią

Autor: Tomasz Besta, Natasza Kosakowska-Berezecka
Format: Ebook
Cena: 26.38 zł (-5.52%)

Zbędni ludzie. Przekleństwo chrześcijan Bliskiego Wschodu

Autor: Jean-François Colosimo
Format: Ebook
Cena: 18.04 zł (-3.96%)

Sprawy Międzynarodowe 4/2016

Autor: Krzysztof Wąsowski, Marta Götz, Patryk Kugiel, Zdzisław Lachowski, Łukasz Gacek, Aleksiej Małaszenko, Paulina Warsza, Magdalena Szkudlarek, Anna Moszczyńska, Paweł Samecki
Format: Ebook
Cena: 18.40 zł (-4.60%)

Polski Przegląd Dyplomatyczny 1/2016

Autor: Ryszard Stemplowski, Marek Kornat, Madeleine Albright, Sławomir Dębski, Łukasz Jasina, Grzegorz Kozłowski, Łukasz Adamski, Marek A. Cichocki, Jacek Saryusz-Wolski, Krzysztof Kania, Leszek Jesień, Konrad Szymański, Ewa Ośniecka-Tamecka, Krzysztof Kloc, Przemysław M. Żukowski, Katarzyna Korzeniewska
Format: Ebook
Cena: 20.00 zł (-5.00%)

The Polish Quarterly of International Affairs nr 4/2016

Autor: Paweł Ochmann, Paweł Zerka, Bartosz Wróblewski, Patryk Kugiel, Zdzisław Lachowski, Jakub Wojas, Marek Rohr-Garztecki, Michał Marcin Kobierecki, Vinay Kaura
Format: Ebook
Cena: 18.40 zł (-4.60%)

NATO poprzez pryzmat wybranych teorii geopolitycznych

Autor: Piotr Nowak
Format: Ebook
Cena: 13.67 zł (-3.40%)

Psychologiczne wyznaczniki i konsekwencje roszczeniowości w perspektywie (między)kulturowej

Autor: Magdalena Żemojtel-Piotrowska
Format: Ebook
Cena: 27.20 zł (-6.80%)

Apartheid izraelski. Przewodnik dla początkujących

Autor: Ben White
Format: Ebook
Cena: 12.60 zł (-2.76%)

Wojna która nas zmieniła

Autor: Paweł Pieniążek
Format: Ebook
Cena: 16.45 zł (-13.45%)

36 forteli. Chińska sztuka podstępu, układania planów i skutecznego działania

Autor: Piotr Plebaniak
Format: Ebook
Cena: 36.19 zł (-10.81%)

Francja i Niemcy w procesie integracji europejskiej w latach 1992-2007

Autor: Joanna Ciesielska-Klikowska
Format: Ebook
Cena: 21.86 zł (-5.59%)

Soft power we współczesnych stosunkach międzynarodowych

Autor: Robert Łoś
Format: Ebook
Cena: 23.82 zł (-6.08%)

Dekada członkostwa Polski w UE. Społeczne skutki emigracji Polaków po 2004 roku

Autor: Marek Okólski, Krystyna Slany, Magdalena Lesińska, Brygida Solga
Format: Ebook
Cena: 8.00 zł (-2.00%)

Interpelacje poselskie w Sejmie Śląskim 1922-1939. Regulacja prawna i praktyka

Autor: Józef Ciągwa
Format: Ebook
Cena: 32.55 zł (-32.55%)

Rosja w polityce zagranicznej Polski w latach 1992-2015

Autor: Mieczysław Stolarczyk
Format: Ebook
Cena: 47.20 zł (-15.80%)

"Studia Politicae Universitatis Silesiensis". T. 17

Autor: red. Jan Iwanek, red. Robert Radek
Format: Ebook
Cena: 23.11 zł (-4.97%)

Myśli nowoczesnego Polaka

Autor: Roman Dmowski
Format: Ebook
Cena: 3.84 zł

Polityka społeczna. Rozważania o teorii i praktyce

Autor: Paweł Grzywna, Joanna Lustig, Marian Mitręga, Natalia Stępień-Lampa, Bożena Zasępa
Format: Ebook
Cena: 12.60 zł (-12.60%)

Internacjonalizacja polskich ośrodków politologicznych

Autor: Tomasz Domański, Alicja Stępień-Kuczyńska, Agata Włodarska-Frykowska
Format: Ebook
Cena: 15.91 zł (-4.04%)

Międzynarodowe oblicza terroryzmu. Ujęcie interdyscyplinarne

Autor: Tomasz Domański
Format: Ebook
Cena: 17.91 zł (-4.54%)

"Studia Politicae Universitatis Silesiensis". T. 18

Autor: red. Rafał Glajcar, red. Jan Iwanek
Format: Ebook
Cena: 21.22 zł (-4.70%)

Jarzmo wielkości Francji. Francuscy intelektualiści o wyzwaniach XXI wieku

Autor: Marcin Darmas, Agaton Koziński
Format: Ebook
Cena: 22.95 zł (-5.04%)

Wokół wolnych elekcji w państwie polsko-litewskim XVI-XVIII wieku. O znaczeniu idei wyboru - między prawami a obowiązkami

Autor: red. Mariusz Markiewicz, red. Dariusz Rolnik, red. Filip Wolański
Format: Ebook
Cena: 34.65 zł (-34.65%)

Bezpieczeństwo zdrowotne w nauce i polityce społecznej. Wprowadzenie do dyskusji

Autor: Paweł Grzywna
Format: Ebook
Cena: 10.50 zł (-10.50%)

Wpływ kryzysu gospodarczego na działanie systemu politycznego. Analiza przypadku Grecji, Hiszpanii i Włoch

Autor: Tomasz Kubin, Małgorzata Lorencka, Małgorzata Myśliwiec
Format: Ebook
Cena: 22.05 zł (-22.05%)

Dekolonizacja. Krótkie wprowadzenie 3

Autor: Dane Kennedy
Format: Ebook
Cena: 15.82 zł (-4.08%)

Konflikt palestyńsko-izraelski. Krótkie Wprowadzenie 4

Autor: Martin Bunton
Format: Ebook
Cena: 15.82 zł (-4.08%)

Terroryzm. Krótkie Wprowadzenie 5

Autor: Charles Townshend
Format: Ebook
Cena: 15.42 zł (-4.48%)

Trudne pojednanie. Dyplomacja w procesie normalizacji stosunków amerykańsko-wietnamskich

Autor: Małgorzata Pietrasiak
Format: Ebook
Cena: 17.91 zł (-4.54%)

MODELE ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ W WYBRANYCH PAŃSTWACH EUROPEJSKICH

Autor: Joanna Podgórska-Rykała, Maciej Borski (red.)
Format: Ebook
Cena: 19.40 zł (-7.92%)

Legitymizacja systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej

Autor: Tomasz Kubin
Format: Ebook
Cena: 51.88 zł (-17.42%)

Pozycja partii regionalnych w systemie politycznym współczesnej Hiszpanii

Autor: Małgorzata Myśliwiec
Format: Ebook
Cena: 22.05 zł (-22.05%)

Władza a społeczeństwo? Od średniowiecza do II wojny światowej

Autor: Janusz Skodlarski
Format: Ebook
Cena: 17.46 zł (-4.99%)

Dramat Afganistanu: XIX wiek

Autor: Tomasz Kruk
Format: Ebook
Cena: 7.92 zł (-1.98%)

Militarne i pozamilitarne aspekty współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego. Wybrane problemy. T. 2

Autor: red. Tomasz Iwanek, współred. Agnieszka Miarka, współred. Bartosz Midro, współred. Marzena Mruk, współred. Sara Piwowarska, współred. Dawid Pudło
Format: Ebook
Cena: 10.50 zł (-10.50%)

Overcoming Controversies in East Asia

Autor: Tomasz Kamiński
Format: Ebook
Cena: 13.46 zł (-3.99%)

Przedziwna śmierć Europy

Autor: Douglas Murray
Format: Ebook
Cena: 27.72 zł (-8.28%)

Między ideą, pasją a działaniem. Księga jubileuszowa dedykowana dr. hab. Marianowi Mitrędze

Autor: red. Paweł Grzywna, red. Joanna Lustig, red. Natalia Stępień-Lampa, red. Bożena Zasępa
Format: Ebook
Cena: 38.85 zł (-38.85%)

Książę

Autor: Nicolo Machiavelli
Format: Ebook
Cena: 7.69 zł

"Studia Politicae Universitatis Silesiensis". T. 19

Autor: red. Paweł Grzywna, red. Jan Iwanek, red. Robert Radek
Format: Ebook
Cena: 11.88 zł (-11.88%)

Migracje. Ujęcie interdyscyplinarne

Autor: Tomasz Domański
Format: Ebook
Cena: 17.86 zł (-4.59%)

Soft Power in Contemporary International Relations

Autor: Robert Łoś
Format: Ebook
Cena: 17.46 zł (-4.99%)

Wyjście awaryjne. O zmianie wyobraźni politycznej

Autor: Rafał Matyja
Format: Ebook
Cena: 22.29 zł (-4.71%)

Następne 100 lat. Prognoza na XXI wiek. Mocarstwo nad Wisłą?

Autor: George Friedman
Format: Ebook
Cena: 29.02 zł

Nowa Europa Wschodnia 2/2018

Autor: Praca zbiorowa
Format: Ebook
Cena: 12.79 zł (-3.20%)

Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego pod koniec drugiej dekady XXI wieku

Autor: red. Katarzyna Czornik, red. Monika Szynol
Format: Ebook
Cena: 19.95 zł (-19.95%)

Sprawy Międzynarodowe 4/2017

Autor: Agnieszka Legucka
Format: Ebook
Cena: 18.40 zł (-4.60%)

Stosunki międzynarodowe na początku XXI wieku. Wybrane aspekty

Autor: red. Katarzyna Czornik, red. Tomasz Okraska, red. Monika Szynol
Format: Ebook
Cena: 19.95 zł (-19.95%)

Wybory, prawo wyborcze, systemy wyborcze w państwach Grupy Wyszehradzkiej

Autor: Marek Barański, Anna Czyż, Sebastian Kubas, Robert Rajczyk
Format: Ebook
Cena: 15.25 zł (-5.75%)

Źródła nienawiści. Konflikty etniczne w krajach postkomunistycznych

Autor: praca zbiorowa
Format: Ebook
Cena: 13.02 zł (-3.89%)

Krwawy Kaukaz: Czeczenia

Autor: Przemysław Mrówka
Format: Ebook
Cena: 7.92 zł (-1.98%)

Rola błazna w kulturze i polityce. Przedstawiciele archetypu w polskiej

Autor: Małgorzata Bulaszewska
Format: Ebook
Cena: 14.29 zł (-2.78%)

Mniejszość rosyjska w życiu społeczno-politycznym Estonii po 1991 roku

Autor: Agata Włodarska-Frykowska
Format: Ebook
Cena: 13.42 zł (-2.80%)

Powrót do strony głównej księgarni