Księgarnia > Prawo > Nauki prawne

Ekonometria

Autor: Sobczyk Mieczysław
Format: Książka
Cena: 33.43 zł (-5.57%)

Apelacje z prawa gospodarczego na przykładach i wzorach

Autor: Dominika Rydlichowska, Maciej Rydlichowski
Format: Książka
Cena: 94.29 zł (-4.71%)

Etyka adwokacka Wybór orzeczeń Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury

Autor: Katarzyna Korczyńska, Radosław Baszuk
Format: Książka
Cena: 75.24 zł (-3.76%)

Instytucja odpowiedzialności posiłkowej w polskim prawie karnym skarbowym

Autor: Katarzyna Rydz-Sybilak
Format: Książka
Cena: 39.60 zł (-6.60%)

Kodeks karny skarbowy

Autor: Magdalena Błaszczyk, Monika Zbrojewska
Format: Książka
Cena: 12.77 zł (-2.13%)

Medyczne prawo karne

Autor: Teresa Gardocka, Dariusz Jagiełło
Format: Książka
Cena: 59.14 zł (-9.86%)

Nauka administracji

Autor: Zbigniew Leoński
Format: Książka
Cena: 33.43 zł (-5.57%)

Ochrona własności intelektualnej

Autor: Grzegorz Michniewicz
Format: Książka
Cena: 50.57 zł (-8.43%)

Organy ochrony prawnej RP

Autor: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik
Format: Książka
Cena: 38.57 zł (-6.43%)

Postepowanie cywilne

Autor: Elwira Marszałkowska-Krześ
Format: Książka
Cena: 59.14 zł (-9.86%)

Postępowanie administracyjne. pytania, kazusy, tablice, testy

Autor: Aneta Flisek
Format: Książka
Cena: 50.57 zł (-8.43%)

Postępowanie karne

Autor: Cezary Kulesza, Piotr Starzyński
Format: Książka
Cena: 55.71 zł (-9.29%)

Postępowanie w sprawach cywilnych

Autor: Justyna Witas, Marcin Konrad Jurgilewicz
Format: Książka
Cena: 84.76 zł (-4.24%)

Prawo karne

Autor: Alicja Grześkowiak, Krzysztof Wiak, Filip Ciepły
Format: Książka
Cena: 50.57 zł (-8.43%)

Prawo podatkowe

Autor: Henryk Dzwonkowski
Format: Książka
Cena: 50.57 zł (-8.43%)

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pytaniach i odpowiedziach

Autor: Bartłomiej Dziliński, Karolina Napiórkowska
Format: Książka
Cena: 94.29 zł (-4.71%)

Prawo rzymskie w orzecznictwie Izby Lordów. w latach 1876-2009

Autor: Łukasz Jan Korporowicz
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Prawo wekslowe i czekowe

Autor: Lidia Bagińska
Format: Książka
Cena: 50.57 zł (-8.43%)

Prawo własności przemysłowej

Autor: Piotr Kostański, Łukasz Żelechowski
Format: Książka
Cena: 17.06 zł (-2.84%)

Rynki finansowe. Organizacja, instytucje, uczestnicy

Autor: Urszula Banaszczak-Soroka, Patrycja Zawadzka, Mariusz Dybał
Format: Książka
Cena: 46.29 zł (-7.71%)

Status prawny psa w Polsce Poradnik praktyka psiarza

Autor: Natalia Dobrowolska
Format: Książka
Cena: 67.81 zł (-21.19%)

Nowe prawo przedsiębiorców

Autor: Anna Dobaczewska, Andrzej Powałowski, Hanna Wolska
Format: Książka
Cena: 122.86 zł (-6.14%)

Wykorzystanie opcji realnych w zarządzaniu projektami

Autor: Krzysztof S. Targiel
Format: Książka
Cena: 50.57 zł (-8.43%)

Zobowiązania

Autor: Agnieszka Kawałko, Hanna Witczak
Format: Książka
Cena: 59.14 zł (-9.86%)

Krytyka teorii praw człowieka w filozofii Fryderyka Nietzschego

Autor: Przemysław Zientkowski
Format: Książka
Cena: 15.16 zł (-4.74%)

Wymowa prawnicza

Autor: Jerzy Bralczyk, Jacek Dubois, Gustaw Holoubek
Format: Książka
Cena: 50.57 zł (-8.43%)

Prawo nieruchomości

Autor: Ryszard Strzelczyk
Format: Książka
Cena: 42.00 zł (-7.00%)

Egzamin notarialny Akty notarialne i inne czynności - projekty

Autor: Przemysław Biernacki, Grzegorz Mikołajczuk
Format: Książka
Cena: 103.81 zł (-5.19%)

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce

Autor: Wioletta Żelazowska
Format: Książka
Cena: 21.34 zł (-3.56%)

Sztuczna inteligencja szkice prawnicze i futurologiczne

Autor: Aleksander Chłopecki
Format: Książka
Cena: 122.86 zł (-6.14%)

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego

Autor: Piotr Chylicki
Format: Książka
Cena: 141.90 zł (-7.10%)

Powszechna historia państwa i prawa w pigułce

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz
Format: Książka
Cena: 25.63 zł (-4.27%)

Historia administracji i myśli administracyjnej. Czasy nowożytne i współczesne (XVI - XX w.)

Autor: Tadeusz Maciejewski
Format: Książka
Cena: 50.57 zł (-8.43%)

Logika

Autor: Edward Nieznański
Format: Książka
Cena: 33.43 zł (-5.57%)

Technika prawodawcza

Autor: Włodzimierz Gromski, Jacek Kaczor, Michał Błachut
Format: Książka
Cena: 34.28 zł (-5.71%)

Filozofia i teoria prawa

Autor: Jerzy Oniszczuk
Format: Książka
Cena: 110.57 zł (-18.43%)

Historia myśli politycznej i prawnej

Autor: Hubert Izdebski
Format: Książka
Cena: 42.00 zł (-7.00%)

Aksjologia odpowiedzialności materialnej pracownika

Autor: Sebastian Koczur
Format: Książka
Cena: 94.29 zł (-4.71%)

Klauzula porządku publicznego jako instrument ochrony materialnoprawnych interesów i wartości fori

Autor: Maciej Zachariasiewicz
Format: Książka
Cena: 144.86 zł (-24.14%)

Optymalny model odpowiedzialności prawnej za czyny karne skarbowe

Autor: Iwona Sepioło-Jankowska
Format: Książka
Cena: 122.86 zł (-6.14%)

Precedens sądowy w polskim porządku prawnym

Autor: Opracowanie zbiorowe
Format: Książka
Cena: 127.71 zł (-21.29%)

Kodeks postępowania cywilnego. Orzecznictwo Aplikanta

Autor: Joanna Ablewicz
Format: Książka
Cena: 141.90 zł (-7.10%)

Prawo sportowe

Autor: Dominika Wetoszka
Format: Książka
Cena: 127.71 zł (-21.29%)

Prawo sportowe

Autor: Michał Leciak
Format: Książka
Cena: 127.71 zł (-21.29%)

Apelacje z prawa cywilnego na przykładach i wzorach

Autor: Marcin Derlacz, Dominika Wetoszka
Format: Książka
Cena: 94.29 zł (-4.71%)

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Orzecznictwo Aplikanta

Autor: Mateusz Kurman
Format: Książka
Cena: 113.33 zł (-5.67%)

Pojęcie inwestycji w międzynarodowym arbitrażu inwestycyjnym

Autor: Michał Pyka
Format: Książka
Cena: 160.95 zł (-8.05%)

Prawo administracyjne Podręcznik dla aplikantów

Autor: Dominika Wetoszka, Aleksandra Ringwelska, Andrzej Zwara
Format: Książka
Cena: 94.29 zł (-4.71%)

Odpowiedzialność w ochronie zdrowia

Autor: Emil Kruk, Agnieszka Wołoszyn-Cichocka, Marian Zdyb
Format: Książka
Cena: 160.95 zł (-8.05%)

Prawo spadkowe Teoria Orzecznictwo Kazusy

Autor: Natalia Szok
Format: Książka
Cena: 94.29 zł (-4.71%)

Spółka publiczna a spółka akcyjna. Analiza typologiczna

Autor: Marcin Glicz
Format: Książka
Cena: 141.90 zł (-7.10%)

Prawo gospodarcze Podręcznik dla aplikantów

Autor: Dominika Wetoszka
Format: Książka
Cena: 84.86 zł (-14.14%)

Sektory infrastrukturalne - problematyka prawna

Autor: Maria Królikowska-Olczak
Format: Książka
Cena: 180.00 zł (-9.00%)

Sprawca niepoczytalny w procesie karnym

Autor: Damian Krakowiak
Format: Książka
Cena: 42.77 zł (-7.13%)

Wybrane zagadnienia prawoznawstwa. Szkice z propedeutyki prawa

Autor: Tomasz Przesławski
Format: Książka
Cena: 141.90 zł (-7.10%)

Wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracownika

Autor: Leszek Mitrus
Format: Książka
Cena: 141.90 zł (-7.10%)

Legal English Basics

Autor: Małgorzata Cyganik
Format: Książka
Cena: 122.86 zł (-6.14%)

Prawo Unii Europejskiej w pigułce

Autor: Wioletta Żelazowska
Format: Książka
Cena: 21.34 zł (-3.56%)

Prawo gospodarcze i spółek

Autor: Joanna Ablewicz, Katarzyna Czajkowska-Matosiuk
Format: Książka
Cena: 122.86 zł (-6.14%)

Analiza logarytmiczno-liniowa. Teoria i zastosowania z wykorzystaniem programu R

Autor: Justyna Brzezińska
Format: Książka
Cena: 42.00 zł (-7.00%)

Prawo międzynarodowe gospodarcze

Autor: Łukasz Gruszczyński, Marcin Menkes, Łucja Nowak
Format: Książka
Cena: 50.57 zł (-8.43%)

Etyka prawnicza Zagadnienia podstawowe

Autor: Sebastian Sykuna
Format: Książka
Cena: 141.90 zł (-7.10%)

Konstytucyjna wolność gospodarcza na tle historii idei i gospodarki

Autor: Adam Szafrański
Format: Książka
Cena: 141.90 zł (-7.10%)

Pranie pieniędzy w prawie polskim na tle europejskim, międzynarodowym i amerykańskim

Autor: Robert Lizak
Format: Książka
Cena: 141.90 zł (-7.10%)

Rozwój biologii i medycyny w świetle zasady demokratycznego państwa prawnego

Autor: Piotr Szudejko
Format: Książka
Cena: 160.95 zł (-8.05%)

Prawo giełdowe

Autor: Konrad Zacharzewski
Format: Książka
Cena: 59.14 zł (-9.86%)

Odpowiedzialność dyscyplinarna adwokatów i radców prawnych. Wybór orzecznictwa

Autor: Joanna Ablewicz
Format: Książka
Cena: 122.86 zł (-6.14%)

Wolność pracy osób z niepełnosprawnościami jako wartość prawnie chroniona

Autor: Magdalena Paluszkiewicz
Format: Książka
Cena: 59.91 zł (-9.99%)

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

Autor: Marek Wierzbowski
Format: Książka
Cena: 47.31 zł (-21.69%)

Prawo i proces karny skarbowy

Autor: Leszek Wilk, Jarosław Zagrodnik
Format: Książka
Cena: 64.29 zł (-10.71%)

Business English

Autor: Elżbieta Jendrych
Format: Książka
Cena: 94.29 zł (-4.71%)

Leksykon prawa gospodarczego publicznego.. 100 podstawowych pojęć

Autor: Andrzej Powałowski, Tomasz Bąkowski, Michał Biliński
Format: Książka
Cena: 84.86 zł (-14.14%)

Unia Europejska w przededniu Brexitu

Autor: Jacek Barcik
Format: Książka
Cena: 170.48 zł (-8.52%)

Leksykon prawa własności intelektualnej. 100 podstawowych pojęć

Autor: Maciej Barczewski, Ewelina Kowalska, Paweł Chyc
Format: Książka
Cena: 84.86 zł (-14.14%)

Postępowanie cywilne w pigułce

Autor: Wioletta Żelazowska
Format: Książka
Cena: 25.63 zł (-4.27%)

Prawo cywilne w pigułce Zobowiązania Spadki

Autor: Wioletta Żelazowska
Format: Książka
Cena: 21.34 zł (-3.56%)

Prawo gospodarcze publiczne w pigułce

Autor: Wioletta Żelazowska
Format: Książka
Cena: 25.63 zł (-4.27%)

Prawo handlowe w pigułce

Autor: Wioletta Żelazowska
Format: Książka
Cena: 25.63 zł (-4.27%)

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce

Autor: Joanna Ablewicz
Format: Książka
Cena: 21.34 zł (-3.56%)

Prawo cywilne w pigułce Część ogólna Prawo rzeczowe

Autor: Wioletta Żelazowska
Format: Książka
Cena: 21.34 zł (-3.56%)

Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce

Autor: Wioletta Żelazowska
Format: Książka
Cena: 21.34 zł (-3.56%)

Prawo rodzinne i nieletnich w pigułce

Autor: Wioletta Żelazowska
Format: Książka
Cena: 21.34 zł (-3.56%)

Prawo Unii Europejskiej w pigułce

Autor: Wioletta Żelazowska
Format: Książka
Cena: 21.34 zł (-3.56%)

Postępowanie karne w pigułce

Autor: Wioletta Żelazowska
Format: Książka
Cena: 25.63 zł (-4.27%)

Powszechna historia państwa i prawa w pigułce

Autor: Wioletta Żelazowska
Format: Książka
Cena: 25.63 zł (-4.27%)

Ogólne postępowanie administracyjne

Autor: Robert Kędziora
Format: Książka
Cena: 59.14 zł (-9.86%)

Prawo rynku kapitałowego

Autor: Aleksander Chłopecki, Marcin Dyl prof. UW
Format: Książka
Cena: 25.63 zł (-4.27%)

Prawo celne

Autor: Robert Oktaba
Format: Książka
Cena: 50.57 zł (-8.43%)

Prawo rzymskie w pigułce

Autor: Wioletta Żelazowska
Format: Książka
Cena: 21.34 zł (-3.56%)

Podstawy prawa i wiedzy o społeczeństwie w pigułce

Autor: Wioletta Żelazowska
Format: Książka
Cena: 21.34 zł (-3.56%)

Prawo finansowe w pigułce

Autor: Wioletta Żelazowska
Format: Książka
Cena: 21.93 zł (-7.97%)

Historia ustroju i prawa Polski w pigułce

Autor: Wioletta Żelazowska
Format: Książka
Cena: 25.63 zł (-4.27%)

Prawo konstytucyjne w pigułce

Autor: Wioletta Żelazowska
Format: Książka
Cena: 21.34 zł (-3.56%)

Postępowanie cywilne Kompendium

Autor: Kinga Flaga-Gieruszyńska, Andrzej Zieliński
Format: Książka
Cena: 64.29 zł (-10.71%)

Prawo pracy

Autor: Małgorzata Barzycka-Banaszczyk
Format: Książka
Cena: 59.14 zł (-9.86%)

Leksykon prawa rodzinnego i opiekuńczego 100 podstawowych pojęć

Autor: Monika Bartnik, Justyna Jasińska
Format: Książka
Cena: 76.28 zł (-12.72%)

Postępowanie cywilne

Autor: Izabella Gil prof. nadzw. UWr
Format: Książka
Cena: 55.71 zł (-9.29%)

Prawo geologiczne i górnicze

Autor: Tadeusz Kocowski prof. UWr, Witold Małecki
Format: Książka
Cena: 50.57 zł (-8.43%)

Prawo medyczne w pigułce

Autor: Wioletta Żelazowska
Format: Książka
Cena: 21.34 zł (-3.56%)

Prawo gospodarcze prywatne

Autor: Hubert Kruk, Maciej Oczkowski, Michał Pyka
Format: Książka
Cena: 59.14 zł (-9.86%)

Deutsche Rechtssprache

Autor: Barbara Kaczmarek
Format: Książka
Cena: 127.71 zł (-21.29%)

Leksykon prawa oświatowego i prawa o szkolnictwie wyższym

Autor: Adam Balicki, Magdalena Pyter
Format: Książka
Cena: 76.28 zł (-12.72%)

Prawo międzynarodowe praw człowieka

Autor: Krzysztof Orzeszyna, Michał Skwarzyński, Robert Tabaszewski
Format: Książka
Cena: 65.71 zł (-3.29%)

Postępowanie cywilne w pigułce. Wydanie 3

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz
Format: Ebook
Cena: 29.90 zł

Postępowanie karne w pigułce. Wydanie 3

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz
Format: Ebook
Cena: 29.90 zł

Prawo finansowe w pigułce. Wydanie 2

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz
Format: Ebook
Cena: 29.90 zł

Prawo gospodarcze publiczne w pigułce. Wydanie 2

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz
Format: Ebook
Cena: 29.90 zł

Prawo handlowe w pigułce. Wydanie 2

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz
Format: Ebook
Cena: 29.90 zł

Prawo konstytucyjne. Organy ochrony prawa

Autor: Mariusz Stepaniuk
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Prawo spadkowe

Autor: Adam Doliwa
Format: Ebook
Cena: 39.00 zł

Prawo karne

Autor: Andrzej Marek
Format: Ebook
Cena: 89.00 zł

Apelacje cywilne i karne. 69 wzorów pism z omówieniami. Wydanie 4

Autor: Stefan Jaworski
Format: Ebook
Cena: 129.00 zł

Apelacje cywilne. Zagadnienia praktyczne, akta i kazusy. Wydanie 2

Autor: Marcin Kołakowski
Format: Ebook
Cena: 119.00 zł

Aplikacja komornicza. Pytania, odpowiedzi, tabele. Wydanie 8

Autor: Mariusz Stepaniuk
Format: Ebook
Cena: 199.00 zł

Aplikacja notarialna. Pytania, odpowiedzi, tabele. Wydanie 9

Autor: Mariusz Stepaniuk
Format: Ebook
Cena: 199.00 zł

Aplikacja radcowska. Pytania, odpowiedzi, tabele. Wydanie 8

Autor: Mariusz Stepaniuk
Format: Ebook
Cena: 199.00 zł

Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2016. Tom 1. Akta cywilne i karne

Autor: Joanna Ablewicz, Stefan Jaworski, Tomasz Sadurski
Format: Ebook
Cena: 169.00 zł

Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2016. Tom 2. Akta gospodarcze i administracyjne

Autor: Daniel Kupryjańczyk, Michał Rojewski, Ewa Stawicka
Format: Ebook
Cena: 169.00 zł

Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2016. Tom 4. Wzory pism

Autor: Magda Matuszewska, Bożena Morawska, Anna Szymańska
Format: Ebook
Cena: 119.00 zł

Egzamin komorniczy. Zbiór zadań z rozwiązaniami. Wydanie 4

Autor: Magdalena Dyląg, Jarosław Ziętara
Format: Ebook
Cena: 118.15 zł (-20.85%)

Etyka adwokacka. Wybór orzeczeń Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury

Autor: Katarzyna Korczyńska, Radosław Baszuk
Format: Ebook
Cena: 89.00 zł

Finanse publiczne. Aspekty teoretyczne i praktyczne

Autor: Marek Dylewski, Beata Filipiak, Magdalena Zioło
Format: Ebook
Cena: 48.38 zł (-10.62%)

Kazusy z prawa cywilnego. Materiały do ćwiczeń. Wydanie 2

Autor: Joanna Kuźmicka-Sulikowska
Format: Ebook
Cena: 69.00 zł

Kodeks karny - część ogólna. Pytania. Kazusy. Tablice. Wydanie 4

Autor: Małgorzata Gałązka, Radosław G. Hałas, Sławomir Hypś
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Kodeks karny - część szczególna. Pytania. Kazusy. Tablice

Autor: Małgorzata Gałązka, Radosław G. Hałas, Sławomir Hypś
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Kryminologia. Wydanie 3

Autor: Małgorzata Kuć
Format: Ebook
Cena: 48.38 zł (-10.62%)

Nowe spojrzenie na model zakazów dowodowych w procesie karnym

Autor: Jerzy Skorupka, Anna Drozd
Format: Ebook
Cena: 72.98 zł (-16.02%)

Odpowiedzialność dyscyplinarna, etyka zawodowa adwokatów i radców prawnych. Orzecznictwo

Autor: Wojciech Marchwicki, Marek Niedużak
Format: Ebook
Cena: 139.00 zł

Opinie prawne w praktyce. Wydanie 2

Autor: Małgorzata Król
Format: Ebook
Cena: 89.00 zł

Prawo karne w pigułce. Wydanie 4

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz
Format: Ebook
Cena: 24.90 zł

Prawo podatkowe

Autor: Ryszard Mastalski
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce. Wydanie 3

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz
Format: Ebook
Cena: 24.90 zł

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pytaniach i odpowiedziach

Autor: Bartłomiej Dziliński, Karolina Napiórkowska
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Prawo pracy. Wydanie 16

Autor: Małgorzata Barzycka-Banaszczyk
Format: Ebook
Cena: 69.00 zł

Prawo pracy w praktyce

Autor: Radosław Terlecki, Natalia Szok
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Prawo spadkowe. Pytania. Kazusy. Tablice. Wydanie 4

Autor: Jakub Biernat, Piotr Cybula
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Procykliczność działalności bankowej

Autor: Malgorzata Olszak
Format: Ebook
Cena: 72.98 zł (-16.02%)

Publiczne prawo gospodarcze

Autor: Adam Szafrański
Format: Ebook
Cena: 65.00 zł

Rynek papierów wartościowych

Autor: Urszula Banaszczak-Soroka
Format: Ebook
Cena: 40.18 zł (-8.82%)

Umowy gospodarcze w przykładach i wzorach

Autor: Karolina Kuszlewicz, Agnieszka Kurczuk-Samodulska
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Zarys prawa administracyjnego

Autor: Bogumił Szmulik, Sławomir Serafin
Format: Ebook
Cena: 55.00 zł

Kodeks cywilny. Orzecznictwo Aplikanta. Wydanie 3

Autor: Marta Utrata
Format: Ebook
Cena: 149.00 zł

Kodeks postępowania cywilnego. Orzecznictwo Aplikanta. Wydanie 3

Autor: Marta Utrata
Format: Ebook
Cena: 149.00 zł

Prawo karne - część szczególna. Orzecznictwo

Autor: Michał Królikowski, Mikołaj Ostrowski
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Prawo pracy. Wydanie 3

Autor: Jakub Stelina
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Przekład prawniczy. Praktyczne ćwiczenia. Język angielski. Wydanie 2

Autor: Anna Konieczna - Purchała
Format: Ebook
Cena: 126.65 zł (-22.35%)

Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 15

Autor: Andrzej Zieliński
Format: Ebook
Cena: 75.00 zł

Prawo handlowe w pigułce. Wydanie 3

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz
Format: Ebook
Cena: 29.90 zł

Postępowanie cywilne w pigułce. Wydanie 4

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz
Format: Ebook
Cena: 29.90 zł

Postępowanie karne w pigułce. Wydanie 4

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz
Format: Ebook
Cena: 29.90 zł

Prawo finansowe w pigułce. Wydanie 3

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz
Format: Ebook
Cena: 29.90 zł

Prawo gospodarcze publiczne w pigułce. Wydanie 3

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz
Format: Ebook
Cena: 29.90 zł

Egzamin notarialny. Akty notarialne i inne czynności - projekty

Autor: Grzegorz Mikołajczuk, Przemysław Biernacki
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo Aplikanta

Autor: Justyna Witas
Format: Ebook
Cena: 129.00 zł

Prawo cywilne. Glosy

Autor: Fryderyk Zoll, Stefan Daniluk
Format: Ebook
Cena: 81.18 zł (-17.82%)

Prawo podatkowe. Wydanie 2

Autor: Robert Oktaba
Format: Ebook
Cena: 55.00 zł

Prawo rodzinne i opiekuńcze. Praktyka, orzecznictwo, kazusy

Autor: Radosław Terlecki, Natalia Szok
Format: Ebook
Cena: 89.00 zł

Prawo spadkowe. Wydanie 11

Autor: Elżbieta Skowrońska-Bocian
Format: Ebook
Cena: 55.00 zł

Zarys prawa cywilnego. Wydanie 2

Autor: Edward Gniewek, Piotr Machnikowski
Format: Ebook
Cena: 109.00 zł

Kolokwia aplikacyjne. Testy: pytania i odpowiedzi. Tom 1

Autor: Joanna Ablewicz
Format: Ebook
Cena: 79.00 zł

Kolokwia aplikacyjne. Testy: pytania i odpowiedzi. Tom 2

Autor: Joanna Ablewicz
Format: Ebook
Cena: 79.00 zł

Postępowanie cywilne

Autor: Katarzyna Czajkowska-Matosiuk
Format: Ebook
Cena: 89.00 zł

Prawniczy egzamin końcowy 2013 Testy. Prawo i procedura cywilna. Tom 1

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz
Format: Ebook
Cena: 89.00 zł

Prawo i procedura cywilna

Autor: Mariusz Stepaniuk
Format: Ebook
Cena: 69.00 zł

Prawo i procedura karna

Autor: Mariusz Stepaniuk
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Prawo karne materialne i procesowe

Autor: Alicja Świczewska
Format: Ebook
Cena: 129.00 zł

Prawo karne. Wydanie 11

Autor: Violetta Konarska-Wrzosek, Andrzej Marek
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Testy notarialne

Autor: Ilona Sądel-Bendkowska
Format: Ebook
Cena: 69.00 zł

Prawo karne - część szczególna. Orzecznictwo. Wydanie 2

Autor: Michał Królikowski, Mikołaj Ostrowski
Format: Ebook
Cena: 169.00 zł

Prawo rodzinne. Wydanie 2

Autor: Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert
Format: Ebook
Cena: 65.00 zł

Prawo autorskie i prawa pokrewne. Wydanie 9

Autor: Rafał Golat
Format: Ebook
Cena: 65.00 zł

Prawo karne - część ogólna. Orzecznictwo

Autor: Michał Królikowski, Krzysztof Szczucki
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Prawniczy egzamin końcowy 2013 Testy.Prawo gospodarcze i handlowe.Tom 3

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz
Format: Ebook
Cena: 89.00 zł

Prawo gospodarcze i spółek

Autor: Katarzyna Czajkowska-Matosiuk
Format: Ebook
Cena: 89.00 zł

Ochrona własności intelektualnej. Wydanie 3

Autor: Grzegorz Michniewicz
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Prawo handlowe. Wydanie 18

Autor: Andrzej Kidyba
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Prawo karne - część ogólna. Orzecznictwo

Autor: Mikołaj Ostrowski
Format: Ebook
Cena: 169.00 zł

Prawo rzeczowe. Wydanie 11

Autor: Edward Gniewek
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Kryminalistyka

Autor: Jan Widacki
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Prawo cywilne w pigułce. Wydanie 3

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz
Format: Ebook
Cena: 29.90 zł

Prawo gospodarcze prywatne

Autor: Teresa Mróz, Mirosław Stec
Format: Ebook
Cena: 109.00 zł

Prawo handlowe

Autor: Aleksander Chłopecki, Katarzyna Bilewska
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce. Wydanie 3

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz
Format: Ebook
Cena: 24.90 zł

Prawo karne. Wydanie 2

Autor: Michał Królikowski, Robert Zawłocki
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Prawo karne wykonawcze

Autor: Małgorzata Gałązka, Małgorzata Kuć
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Prawo pracy. Wydanie 17

Autor: Ludwik Florek
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Prawo rodzinne i nieletnich w pigułce. Wydanie 2

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz
Format: Ebook
Cena: 24.90 zł

Prawo rodzinne i opiekuńcze. Wydanie 7

Autor: Tadeusz Smyczyński
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Prawo rzeczowe

Autor: Katarzyna Anna Dadańska
Format: Ebook
Cena: 39.99 zł

Prawo w medycynie. Wydanie 4

Autor: Agnieszka Fiutak
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Terminy ustawowe cywilne i karne

Autor: Joanna Ablewicz, Aneta Gacka-Asiewicz
Format: Ebook
Cena: 79.00 zł

Wstęp do prawoznawstwa

Autor: Tatiana Chauvin, Tomasz Stawecki, Piotr Winczorek
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Zobowiązania. Część ogólna. Wydanie 11

Autor: Adam Olejniczak, Zbigniew Radwański
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Legal English

Autor: Małgorzata Cyganik
Format: Ebook
Cena: 89.00 zł

Egzamin na tłumacza przysięgłego. Wzory umów gospodarczych. Język angielski

Autor: Jacek Bogudziński, Konrad Buczkowski, Andrzej Kaznowski
Format: Ebook
Cena: 109.65 zł (-19.35%)

Proces decyzyjny tłumacza. Zarys metodyki nauczania przekładu

Autor: Maria Piotrowska
Format: Ebook
Cena: 109.65 zł (-19.35%)

Postępowanie cywilne. Wydanie 4

Autor: Joanna Studzińska, Paweł Cioch
Format: Ebook
Cena: 75.00 zł

Postępowanie cywilne. Pytania

Autor: Kinga Flaga-Gieruszyńska
Format: Ebook
Cena: 65.00 zł

Prawo cywilne - część ogólna. Pytania. Kazusy. Tablice. Wydanie 4

Autor: Marcin Hałgas, Piotr Kostański
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Prawo rodzinne i opiekuńcze Pytania. Kazusy. Tablice

Autor: Małgorzata Łączkowska, Anna Natalia Schulz, Anna Urbańska
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Prawo rzeczowe Testy. Kazusy. Tablice

Autor: Wojciech Górecki, Kamil Grzesik, Marcin Hałgas
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Kodeks postępowania cywilnego. Orzecznictwo Aplikanta

Autor: Marta Utrata
Format: Ebook
Cena: 149.00 zł

Prawo rodzinne i opiekuńcze. Wydanie 8

Autor: Tadeusz Smyczyński
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Zobowiązania - część ogólna

Autor: Adam Olejniczak, Zbigniew Radwański
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Prawo rodzinne i opiekuńcze. Testy. Pytania. Kazusy. Tablice

Autor: Anna Natalia Schulz, Małgorzata Łączkowska
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Prawo rzymskie w orzecznictwie Izby Lordów w latach 1876-2009

Autor: Łukasz Jan Korporowicz
Format: Ebook
Cena: 15.46 zł (-4.49%)

Postępowanie administracyjne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy

Autor: Aneta Flisek
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Postępowanie karne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy

Autor: Aneta Flisek
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Postępowanie karne. Wydanie 2

Autor: Łukasz Chojniak, Katarzyna Boratyńska, Wojciech Jasiński
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Prawo cywilne - część ogólna. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy

Autor: Aneta Flisek
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Prawo międzynarodowe gospodarcze

Autor: Marcin Menkes, Łukasz Gruszczyński, Łucja Nowak
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Prawo nieruchomości. Wydanie 5

Autor: Ryszard Strzelczyk
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Prawo obrotu nieruchomościami. Wydanie 3

Autor: Ryszard Strzelczyk
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Wstęp do prawoznawstwa. Wydanie 10

Autor: Tatiana Chauvin, Tomasz Stawecki, Piotr Winczorek
Format: Ebook
Cena: 55.00 zł

Zobowiązania. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy

Autor: Aneta Flisek
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Etyka adwokacka - na egzamin. Tekst ustawy, komentarz, orzecznictwo

Autor: Małgorzata Król
Format: Ebook
Cena: 139.00 zł

Etyka radcowska - na egzamin. Tekst ustawy, komentarz, orzecznictwo

Autor: Małgorzata Król
Format: Ebook
Cena: 139.00 zł

Prawo handlowe

Autor: Katarzyna Bilewska, Aleksander Chłopecki
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Prawo konstytucyjne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy

Autor: Aneta Flisek
Format: Ebook
Cena: 48.38 zł (-10.62%)

Prawo pracy. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy

Autor: Aneta Flisek
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Spadki i prawo rodzinne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy

Autor: Aneta Flisek
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Umowy gospodarcze w przykładach i wzorach

Autor: Agnieszka Kurczuk-Samodulska, Karolina Kuszlewicz
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Integracja zewnętrzna i wewnętrzna nauk prawnych. Cz. 1 Jurysprudencja 2

Autor: Tomasz Bekrycht, Bartosz Wojciechowski, Marek Zirk-Sadowski
Format: Ebook
Cena: 24.69 zł (-3.21%)

urysprudencja 5. Prawo prywatne Unii Europejskiej ze stanowiska teorii prawa

Autor: Joanna Helios
Format: Ebook
Cena: 23.87 zł (-6.03%)

Jurysprudencja 3. Integracja zewnętrzna i wewnętrzna nauk prawnych. Cz. 2

Autor: Adam Bartczak, Małgorzata Król, Monika Zalewska
Format: Ebook
Cena: 23.72 zł (-6.18%)

Rzecz o kondycji i ustroju Europy. W przekładzie Andrzeja Macieja Kaniowskiego

Autor: Jürgen Habermas
Format: Ebook
Cena: 19.40 zł (-5.10%)

Areszt rzeczy jako zabezpieczenie wierzytelności w miastach Polski średniowiecznej

Autor: Zygfryd Rymaszewski
Format: Ebook
Cena: 18.87 zł (-4.78%)

Polish Commercial Law in a Nutshell

Autor: Bartosz Kucharski
Format: Ebook
Cena: 18.75 zł (-4.76%)

The Key Issues of Polish Penal Law

Autor: Krzysztof Indecki, Justyna Jurewicz
Format: Ebook
Cena: 18.60 zł (-4.91%)

Kampania wyborcza w regulacji prawnej i w praktyce (stan prawny na 15 lipca 2015 r.)

Autor: Anna Rakowska-Trela
Format: Ebook
Cena: 23.42 zł (-5.98%)

Administracja publiczna wobec procesu globalizacji

Autor: Maciej Rudnicki, Maciej Jabłoński
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Analiza informacji w służbach policyjnych i specjalnych

Autor: Jerzy Konieczny
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Analiza logarytmiczno-liniowa. Teoria i zastosowania z wykorzystaniem programu R

Autor: Justyna Brzezińska
Format: Ebook
Cena: 40.18 zł (-8.82%)

Business English

Autor: Elżbieta Jendrych
Format: Ebook
Cena: 81.18 zł (-17.82%)

Code des societes commerciales. Kodeks spółek handlowych

Autor: Alexandre Rychel
Format: Ebook
Cena: 126.65 zł (-22.35%)

Doręczenia w postępowaniu cywilnym

Autor: Ireneusz Wolwiak
Format: Ebook
Cena: 126.65 zł (-22.35%)

Filozofia i teoria prawa

Autor: Jerzy Oniszczuk
Format: Ebook
Cena: 109.65 zł (-19.35%)

Finanse publiczne i prawo finansowe

Autor: Artur Nowak-Far, Małgorzata Frysztak, Agnieszka Mikos-Sitek
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Handel międzynarodowy

Autor: Rett R. Ludwikowski
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Historia myśli politycznej i prawnej

Autor: Hubert Izdebski
Format: Ebook
Cena: 41.65 zł (-7.35%)

Historia państwa i prawa Polski

Autor: Rafał Golat
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Historia państwa i prawa Polski. Testy. Tablice

Autor: Rafał Golat
Format: Ebook
Cena: 29.99 zł

Historia polskiej myśli administracyjnej do 1918 r

Autor: Tadeusz Maciejewski
Format: Ebook
Cena: 35.01 zł

Historia powszechna ustroju i prawa

Autor: Tadeusz Maciejewski
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Historia ustroju i prawa sądowego Polski

Autor: Tadeusz Maciejewski
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Informatyka prawnicza

Autor: Jacek Janowski
Format: Ebook
Cena: 79.00 zł

Introducion to Polish Administrative Law

Autor: Michał Możdżeń-Marcinkowski
Format: Ebook
Cena: 81.48 zł (-17.52%)

Jawność i jej ograniczenia. Przeciwdziałanie przestępczości. Tom 10

Autor: Grażyna Szpor, Jarosław Majewski
Format: Ebook
Cena: 109.00 zł

Kazusy i wzory pism

Autor: Izabela Kraśnicka
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Kodeks karny skarbowy

Autor: Magdalena Błaszczyk, Monika Zbrojewska
Format: Ebook
Cena: 48.57 zł (-10.43%)

Kodeks postępowania administracyjnego. Orzecznictwo. Wydanie 3

Autor: Michał Rojewski, Agnieszka Suławko-Karetko
Format: Ebook
Cena: 81.58 zł (-17.42%)

Kodeks postępowania administracyjnego. The Code of Administrative Proceedings

Autor: Maja Bińkowska, Andrzej Chełchowski, Bartosz Kopik
Format: Ebook
Cena: 119.00 zł

Kodeks postępowania karnego. Orzecznictwo. Tom II

Autor: Joanna Brylak
Format: Ebook
Cena: 129.00 zł

Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo

Autor: Ewa Skibińska, Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka
Format: Ebook
Cena: 143.65 zł (-25.35%)

Konstytucyjny system organów państwa

Autor: Dariusz Dudek, Zbigniew Husak, Grzegorz Kowalski
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Kontrola zamówień publicznych. Zagadnienia praktyczne

Autor: Przemysław Szustakiewicz
Format: Ebook
Cena: 45.00 zł

Legislacja administracyjna. Wydanie 2

Autor: Lesław Grzonka
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Leksykon kryminologii. 100 podstawowych pojęć

Autor: Małgorzata Kuć
Format: Ebook
Cena: 72.98 zł (-16.02%)

Leksykon prawa gospodarczego publicznego. 100 podstawowych pojęć

Autor: Andrzej Powałowski
Format: Ebook
Cena: 89.00 zł

Logika

Autor: Edward Nieznański
Format: Ebook
Cena: 32.52 zł (-6.48%)

Logika dla prawników Wykłady. Ćwiczenia. Zadania

Autor: Filip Gołba, Paulina Piękoś, Piotr Turkowski
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Logika. Zadania. Testy. Pytania egzaminacyjne

Autor: Tadeusz Widła, Dorota Zienkiewicz
Format: Ebook
Cena: 39.00 zł

Łacińskie sentencje i powiedzenia prawnicze

Autor: Krzysztof Burczak, Antoni Dębiński, Maciej Jońca
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Materialne prawo administracyjne

Autor: Zbigniew Leoński
Format: Ebook
Cena: 32.55 zł (-6.45%)

Metodologia pracy w SPP

Autor: Izabela Kraśnicka
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Międzynarodowe prawo dyplomatyczne - wybrane zagadnienia

Autor: Izabela Gawłowicz
Format: Ebook
Cena: 41.08 zł (-7.92%)

Międzynarodowe prawo inwestycyjne

Autor: Marek Jeżewski
Format: Ebook
Cena: 69.00 zł

Międzynarodowe prawo pracy. Tom II Międzynarodowe prywatne prawo pracy

Autor: Andrzej Marian Świątkowski
Format: Ebook
Cena: 81.50 zł (-17.50%)

Międzynarodowe prawo pracy. Tom I Międzynarodowe publiczne prawo pracy. Wolumen 1

Autor: Andrzej Marian Świątkowski
Format: Ebook
Cena: 40.43 zł (-8.57%)

Modelowanie i prognozowanie cen surowców energetycznych

Autor: Monika Papież, Sławomir Śmiech
Format: Ebook
Cena: 72.98 zł (-16.02%)

Nauka administracji

Autor: Zbigniew Leoński
Format: Ebook
Cena: 32.67 zł (-6.33%)

Niemiecki język prawniczy w 40 lekcjach. Deutsche juristische Fachsprache in 40 Lektionen

Autor: Ewa Tuora-Schwierskott
Format: Ebook
Cena: 99.10 zł (-19.90%)

Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych. Wydanie 2

Autor: Stanisław Hoc, Tomasz Szewc
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Ochrona własności intelektualnej

Autor: Grzegorz Michniewicz
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Odpowiedzialność dyscyplinarna oraz etyka zawodowa adwokatów i radców prawnych. Orzecznictwo

Autor: Wojciech Marchwicki, Marek Niedużak
Format: Ebook
Cena: 69.00 zł

Ogólne postępowanie administracyjne. Wydanie 3

Autor: Robert Kędziora
Format: Ebook
Cena: 65.00 zł

Ogólne postępowanie administracyjne. Wydanie 4

Autor: Robert Kędziora
Format: Ebook
Cena: 79.00 zł

Organizacje międzynarodowe

Autor: Brygida Kuźniak, Marcin Marcinko
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Organizacje międzynarodowe Pytania egzaminacyjne. Tablice

Autor: Brygida Kuźniak
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Organy ochrony prawnej. Orzecznictwo

Autor: Michał Rojewski
Format: Ebook
Cena: 57.13 zł (-11.87%)

Organy ochrony prawnej RP

Autor: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik
Format: Ebook
Cena: 38.25 zł (-6.75%)

Osobowe prawo administracyjne

Autor: Wojciech Maciejko
Format: Ebook
Cena: 37.57 zł (-7.43%)

Podstawy filozofii

Autor: Edward Nieznański
Format: Ebook
Cena: 41.08 zł (-7.92%)

Podstawy prawa. Wydanie 3

Autor: Zdzisław Muras
Format: Ebook
Cena: 65.00 zł

Podstawy systemu prawa międzynarodowego Pytania. Testy. Kazusy. Tablice

Autor: Ewelina Cała-Wacinkiewicz
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Polish Yearbook of Law&Economics Vol. 5 (2014)

Autor: Jarosław Bełdowski, Katarzyna Metelska-Szaniawska
Format: Ebook
Cena: 81.18 zł (-17.82%)

Polnisches Sachenrecht. Polskie prawo rzeczowe Band 6

Autor: Anna Pilarska
Format: Ebook
Cena: 73.66 zł (-15.34%)

Polnisches Verbraucherschutzrecht Polskie prawo ochrony konsumentów Band 10

Autor: Katarzyna Guzenda
Format: Ebook
Cena: 73.32 zł (-15.68%)

Polskie sądownictwo administracyjne - zarys systemu

Autor: Zbigniew Kmieciak
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne.Testy. Kazusy

Autor: Piotr Gołaszewski
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Postępowanie administracyjne. Wydanie 4

Autor: Wojciech Federczyk, Michał Klimaszewski, Bartosz Majchrzak
Format: Ebook
Cena: 69.00 zł

Postępowanie administracyjne - ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnym

Autor: Marek Wierzbowski, Marek Szubiakowski
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Postępowanie cywilne

Autor: Elwira Marszałkowska-Krześ
Format: Ebook
Cena: 50.15 zł (-8.85%)

Postępowanie cywilne

Autor: Kinga Flaga-Gieruszyńska
Format: Ebook
Cena: 39.00 zł

Postępowanie cywilne. Orzecznictwo

Autor: Tadeusz Ereciński, Karol Weitz, Witold Borysiak
Format: Ebook
Cena: 73.33 zł (-15.67%)

Postępowanie cywilne. Pytania egzaminacyjne. Tablice

Autor: Izabella Gil
Format: Ebook
Cena: 65.00 zł

Postępowanie karne

Autor: Joanna Brylak, Maciej Mitera
Format: Ebook
Cena: 45.00 zł

Postępowanie karne wykonawcze

Autor: Beata Michalska, Maciej Mitera
Format: Ebook
Cena: 39.00 zł

Postępowanie w sprawach cywilnych

Autor: Justyna Witas, Marcin Konrad Jurgilewicz
Format: Ebook
Cena: 89.00 zł

Postępowanie w sprawach nieletnich

Autor: Aneta Wilkowska-Płóciennik
Format: Ebook
Cena: 39.00 zł

Powszechna historia państwa i prawa w pigułce

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz
Format: Ebook
Cena: 24.52 zł (-5.38%)

Powszechna historia ustroju państw-ćwiczenia

Autor: Marzena Lipska-Toumi
Format: Ebook
Cena: 40.18 zł (-8.82%)

Prawna ochrona wolności sumienia i wyznania

Autor: Rafał Paprzycki
Format: Ebook
Cena: 81.18 zł (-17.82%)

Prawo celne

Autor: Robert Oktaba
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Prawo cywilne

Autor: Tomasz Sadurski, Sebastian Wawruch
Format: Ebook
Cena: 69.00 zł

Prawo cywilne (część ogólna, prawo rzeczowe, zobowiązania i spadki)

Autor: Krzysztof Sadowski
Format: Ebook
Cena: 89.00 zł

Prawo cywilne. Orzecznictwo 2010-2014

Autor: Mariusz Stanik, Katarzyna Burczaniuk
Format: Ebook
Cena: 73.71 zł (-15.29%)

Prawo cywilne. Orzecznictwo. Tom I

Autor: Krzysztof Pietrzykowski
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Prawo cywilne. Orzecznictwo. Tom II

Autor: Krzysztof Pietrzykowski
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Prawo cywilne. Orzecznictwo. Tom III

Autor: Krzysztof Pietrzykowski, Piotr Bogdanowicz, Witold Borysiak
Format: Ebook
Cena: 69.00 zł

Prawo cywilne - część ogólna

Autor: Adam Doliwa
Format: Ebook
Cena: 45.00 zł

Prawo cywilne - część ogólna. Wydanie 13

Autor: Zbigniew Radwański, Adam Olejniczak
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Prawo cywilne - część ogólna. Wydanie 5

Autor: Agnieszka Kawałko, Hanna Witczak
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Prawo dewizowe

Autor: Rafał Kubiak
Format: Ebook
Cena: 45.00 zł

Prawo europejskie

Autor: Igor B. Nestoruk, Waltraud Hakenberg
Format: Ebook
Cena: 48.40 zł (-10.60%)

Prawo europejskie

Autor: Michael Ahlt, Maciej Szpunar, Marcin Nowacki
Format: Ebook
Cena: 40.63 zł (-8.37%)

Prawo finansowe

Autor: Zbigniew Ofiarski
Format: Ebook
Cena: 45.00 zł

Prawo finansowe

Autor: Henryk Dzwonkowski, Jolanta Gliniecka
Format: Ebook
Cena: 53.77 zł (-11.23%)

Prawo finansowe w pigułce

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz
Format: Ebook
Cena: 29.90 zł

Prawo giełdowe

Autor: Konrad Zacharzewski
Format: Ebook
Cena: 65.00 zł

Prawo gospodarcze publiczne

Autor: Joanna Ablewicz
Format: Ebook
Cena: 39.00 zł

Prawo gospodarcze publiczne. Wydanie 3

Autor: Andrzej Powałowski
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Prawo handlowe. Testy. Pytania egzaminacyjne. Tablice

Autor: Karol Zawiślak, Marta Ganobis
Format: Ebook
Cena: 55.00 zł

Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej. Wydanie 6

Autor: Adam Łazowski, Maria Magdalena Kenig Witkowska
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Prawo intertemporalne z perspektywy nauki prawa cywilnego

Autor: Krzysztof Mularski
Format: Ebook
Cena: 81.18 zł (-17.82%)

Prawo i postępowania w sprawach o wykroczenia

Autor: Maciej Mitera
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Prawo i wykluczenie. Studium empiryczne

Autor: Anna Turska
Format: Ebook
Cena: 40.63 zł (-8.37%)

Prawo karne

Autor: Alicja Grześkowiak, Krzysztof Wiak
Format: Ebook
Cena: 69.00 zł

Prawo karne

Autor: Jerzy Lachowski
Format: Ebook
Cena: 39.00 zł

Prawo karne

Autor: Lech Gardocki
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Prawo karne materialne. Wydanie 2

Autor: Anna Zientara
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Prawo karne skarbowe

Autor: Mirosława Melezini
Format: Ebook
Cena: 39.00 zł

Prawo karne skarbowe

Autor: Feliks Prusak
Format: Ebook
Cena: 38.25 zł (-6.75%)

Prawo karne skarbowe

Autor: Opracowanie zbiorowe
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Prawo karne. Wydanie 19

Autor: Lech Gardocki
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Prawo karne - część ogólna

Autor: Barbara Namysłowska-Gabrysiak
Format: Ebook
Cena: 39.00 zł

Prawo konkurencji. Pytania. Kazusy. Tablice

Autor: Igor B. Nestoruk, Marian Kępiński
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Prawo konstytucyjne porównawcze

Autor: Bogumił Szmulik, Andrzej Pogłódek
Format: Ebook
Cena: 69.00 zł

Prawo konstytucyjne RP. Wydanie 9

Autor: Paweł Sarnecki
Format: Ebook
Cena: 45.53 zł (-9.47%)

Prawo międzynarodowe publiczne

Autor: Adam Dudzic, Aldona Joanna Ploch
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Prawo międzynarodowe publiczne

Autor: Adam Łazowski, Anna Zawidzka-Łojek
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Prawo międzynarodowe publiczne. Testy. Kazusy. Słownik. Zadania i ćwiczenia. Leksykon

Autor: Brygida Kuźniak, Paweł Filipek
Format: Ebook
Cena: 55.00 zł

Prawo międzynarodowe publiczne. Wydanie 2

Autor: Jacek Barcik, Tomasz Srogosz
Format: Ebook
Cena: 79.00 zł

Prawo ochrony przyrody

Autor: Bartosz Rakoczy
Format: Ebook
Cena: 29.09 zł (-5.91%)

Prawo oświatowe. Wydanie 2

Autor: Adam Balicki, Magdalena Pyter
Format: Ebook
Cena: 40.18 zł (-8.82%)

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Wykłady. Tablice

Autor: Piotr Sekulski, Piotr Andrzej Zając, Dominika Zielińska
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Prawo podatkowe

Autor: Henryk Dzwonkowski
Format: Ebook
Cena: 50.15 zł (-8.85%)

Prawo podatkowe i finanse publiczne

Autor: Anna Partyka
Format: Ebook
Cena: 45.00 zł

Prawo podatkowe - część ogólna i szczegółowa

Autor: Andrzej Gorgol, Wanda Wójtowicz
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Prawo pracy

Autor: Izabela Kraśnicka
Format: Ebook
Cena: 39.00 zł

Prawo pracy

Autor: Jakub Stelina, Artur Rycak, Magdalena Barbara Rycak
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Prawo pracy

Autor: Andrzej Patulski
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Autor: Karolina Gonet
Format: Ebook
Cena: 89.00 zł

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Wykłady. Tablice

Autor: Justyna Czerniak-Swędzioł, Weronika Frankowska
Format: Ebook
Cena: 55.00 zł

Prawo pracy. Orzecznictwo

Autor: Ludwik Florek
Format: Ebook
Cena: 89.00 zł

Prawo prywatne międzynarodowe. Wydanie 4

Autor: Katarzyna Bagan-Kurluta
Format: Ebook
Cena: 55.00 zł

Prawo publiczne gospodarcze. Pytania. Kazusy. Tablice

Autor: Katarzyna Miaskowska, Renata M. Pal
Format: Ebook
Cena: 44.99 zł

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Autor: Olga Maria Piaskowska, Krzysztof Sadowski
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Prawo rodzinne i opiekuńcze Tablice. Testy

Autor: Michał Snitko-Pleszko
Format: Ebook
Cena: 45.00 zł

Prawo rynku kapitałowego. Wydanie 4

Autor: Aleksander Chłopecki, Marcin Dyl
Format: Ebook
Cena: 65.00 zł

Prawo rzeczowe

Autor: Hanna Witczak, Agnieszka Kawałko
Format: Ebook
Cena: 39.00 zł

Prawo rzeczowe

Autor: Adam Doliwa
Format: Ebook
Cena: 55.00 zł

Prawo rzeczowe. Wydanie 10

Autor: Edward Gniewek
Format: Ebook
Cena: 55.00 zł

Prawo rzymskie. Instytucje. Wydanie 6

Autor: Witold Wołodkiewicz, Maria Zabłocka
Format: Ebook
Cena: 45.48 zł (-9.52%)

Prawo rzymskie Pytania. Kazusy. Tablice

Autor: Agnieszka Kacprzak, Jerzy Krzynówek
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Prawo rzymskie w pigułce. Wydanie 2

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz
Format: Ebook
Cena: 20.42 zł (-4.48%)

Prawo spadkowe

Autor: Hanna Witczak, Agnieszka Kawałko
Format: Ebook
Cena: 39.00 zł

Prawo spadkowe Pytania. Kazusy. Tablice

Autor: Jakub Biernat, Piotr Cybula
Format: Ebook
Cena: 35.00 zł

Prawo spadkowe. Wydanie 10

Autor: Elżbieta Skowrońska-Bocian
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Prawo spadkowe. Wydanie 5

Autor: Hanna Witczak, Agnieszka Kawałko
Format: Ebook
Cena: 37.08 zł (-7.92%)

Prawo spółek handlowych

Autor: Tomasz Sadurski
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Prawo spółek handlowych Orzecznictwo 2009-2010

Autor: Radosław L. Kwaśnicki, Piotr Letolc
Format: Ebook
Cena: 129.00 zł

Prawo spółek handlowych. Orzecznictwo 2011-2012

Autor: Radosław L. Kwaśnicki, Piotr Letolc
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Prawo spółek handlowych. Tablice. Schematy

Autor: Anna Koronkiewicz
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Prawo Światowej Organizacji Handlu a Unia Europejska

Autor: Artur Nowak-Far
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony

Autor: Jacek Barcik, Aleksandra Wentkowska
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Prawo Unii Europejskiej Testy. Kazusy. Tablice

Autor: Adam Łazowski, Anna Łabędzka, Maciej Szpunar
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Prawo upadłościowe i naprawcze

Autor: Robert Lewandowski, Przemysław Wołowski
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Prawo upadłościowe i naprawcze

Autor: Kinga Flaga-Gieruszyńska
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Prawo urzędnicze

Autor: Jakub Stelina
Format: Ebook
Cena: 45.00 zł

Prawo wekslowe i czekowe

Autor: Lidia Bagińska
Format: Ebook
Cena: 48.70 zł (-10.30%)

Prawo własności przemysłowej

Autor: Piotr Kostański, Łukasz Żelechowski
Format: Ebook
Cena: 69.00 zł

Prawo w filmie

Autor: Tomasz Stempowski, Piotr Grabarczyk
Format: Ebook
Cena: 36.90 zł (-8.10%)

Problemy prawne na styku sportu i medycyny

Autor: Teresa Gardocka, Dariusz Jagiełło
Format: Ebook
Cena: 81.18 zł (-17.82%)

Przedmiot zobowiązania z umowy zlecenia

Autor: Krzysztof Topolewski
Format: Ebook
Cena: 81.18 zł (-17.82%)

Publiczne prawo gospodarcze. Wydanie 3

Autor: Jan Olszewski
Format: Ebook
Cena: 69.00 zł

Rachunkowość finansowa ubezpieczycieli. Podejście pragmatyczne. Teoria, Zadania, Testy

Autor: Artur Hołda, Anna Staszel
Format: Ebook
Cena: 81.18 zł (-17.82%)

Rechts- und Wirtschaftswörterbuch. Słownik prawa i gospodarki. Tom 1

Autor: Bogusław Banaszak, Alexander von Brünneck, Tina de Vries
Format: Ebook
Cena: 152.15 zł (-26.85%)

Rynki finansowe. Organizacja, instytucje, uczestnicy

Autor: Urszula Banaszczak-Soroka, Patrycja Zawadzka, Mariusz Dybał
Format: Ebook
Cena: 54.00 zł

Słownik terminologii prawniczej norwesko-polski polsko-norweski

Autor: Maciej Iwanow, Michał Jan Filipek, Romuald Iwanow
Format: Ebook
Cena: 81.95 zł (-17.05%)

Tajemnica medyczna

Autor: Rafał Kubiak
Format: Ebook
Cena: 81.18 zł (-17.82%)

Technika prawodawcza

Autor: Włodzimierz Gromski, Jacek Kaczor, Michał Błachut
Format: Ebook
Cena: 33.47 zł (-6.52%)

Transfer siedziby spółki w Unii Europejskiej

Autor: Mirosława Myszke-Nowakowska
Format: Ebook
Cena: 81.18 zł (-17.82%)

Umowy w obrocie gospodarczym. Teksty. Kazusy. Tablice

Autor: Szymon Pszczółka, Marta Janina Skrodzka, Karol Skrodzki
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Umweltschutzgesetz. Prawo Ochrony Środowiska

Autor: Bartosz Rakoczy, Józef Jarosz, Magdalena Wessel-Zasadzka
Format: Ebook
Cena: 143.65 zł (-25.35%)

Ustroje konstytucyjne państw współczesnych

Autor: Bogumił Szmulik
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Varia

Autor: Izabela Kraśnicka
Format: Ebook
Cena: 39.00 zł

Wiktymologia

Autor: Małgorzata Kuć
Format: Ebook
Cena: 37.31 zł (-7.69%)

Wolność zrzeszania się w Polsce

Autor: Marek Chmaj
Format: Ebook
Cena: 39.00 zł

Wspólnotowe prawo gospodarcze. Tom II

Autor: Dariusz Adamski, Aldona Dereń, Teresa Korbutowicz
Format: Ebook
Cena: 81.75 zł (-17.25%)

Wspólnotowe prawo gospodarcze. Tom I Swobody rynku wewnętrznego

Autor: Aleksander Cieśliński
Format: Ebook
Cena: 81.30 zł (-17.70%)

Wybrane zagadnienia wiedzy o prawie

Autor: Wiesław Nowak
Format: Ebook
Cena: 69.00 zł

Wykorzystanie opcji realnych w zarządzaniu projektami

Autor: Krzysztof S. Targiel
Format: Ebook
Cena: 48.38 zł (-10.62%)

Wymowa prawnicza

Autor: Jerzy Bralczyk, Gustaw Holoubek, Czesław Jaworski
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Wymowa prawnicza

Autor: Jerzy Bralczyk, Jacek Dubois, Gustaw Holoubek
Format: Ebook
Cena: 48.38 zł (-10.62%)

Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań

Autor: Piotr Machnikowski, Edward Gniewek, Katarzyna Górska
Format: Ebook
Cena: 129.00 zł

Zarządzanie innowacjami w przemyśle spotkań

Autor: Krzysztof Borodako, Jadwiga Berbeka, Michał Rudnicki
Format: Ebook
Cena: 48.38 zł (-10.62%)

Zbiorowe prawo pracy

Autor: Paweł Nowik, Ewa Wronikowska
Format: Ebook
Cena: 28.92 zł (-6.08%)

Zobowiązania

Autor: Adam Doliwa
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Zobowiązania

Autor: Agnieszka Kawałko, Hanna Witczak
Format: Ebook
Cena: 56.58 zł (-12.42%)

Zobowiązania - część ogólna

Autor: Zbigniew Radwański, Adam Olejniczak
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Zobowiązania - część szczegółowa. Wydanie 11

Autor: Zbigniew Radwański, Janina Panowicz-Lipska
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Apelacje z prawa gospodarczego na przykładach i wzorach

Autor: Dominika Rydlichowska, Maciej Rydlichowski
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Aplikacja notarialna. Pytania odpowiedzi tabele

Autor: Mariusz Stepaniuk
Format: Ebook
Cena: 199.00 zł

Aplikacja od ogółu do szczegółu. Ustawy dodatkowe - Aplikacja komornicza i notarialna

Autor: Aneta Heliosz, Radosław Bulejak
Format: Ebook
Cena: 89.00 zł

Aplikacja radcowska. Pytania odpowiedzi tabele

Autor: Mariusz Stepaniuk
Format: Ebook
Cena: 199.00 zł

Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. Tom 1. Wydanie 11

Autor: Katarzyna Czajkowska-Matosiuk
Format: Ebook
Cena: 149.00 zł

Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. Tom 2. Wydanie 11

Autor: Katarzyna Czajkowska-Matosiuk
Format: Ebook
Cena: 149.00 zł

Kazusy cywilne - część ogólna prawo rzeczowe zobowiązania i spadki

Autor: Olga Maria Piaskowska, Krzysztof Sadowski, Dariusz Kotłowski
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Medyczne prawo karne

Autor: Teresa Gardocka, Dariusz Jagiełło
Format: Ebook
Cena: 56.58 zł (-12.42%)

Postępowanie cywilne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy

Autor: Aneta Flisek
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Postępowanie cywilne w pigułce. Wydanie 5

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz
Format: Ebook
Cena: 29.90 zł

Postępowanie karne

Autor: Cezary Kulesza, Piotr Starzyński
Format: Ebook
Cena: 65.00 zł

Postępowanie karne w pigułce. Wydanie 5

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz
Format: Ebook
Cena: 29.90 zł

Prawo gospodarcze prywatne. Wydanie 4

Autor: Mirosław Stec, Teresa Mróz
Format: Ebook
Cena: 109.00 zł

Prawo handlowe i gospodarcze. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy

Autor: Joanna Ablewicz
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Prawo karne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy

Autor: Aneta Flisek
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Prawo karne. Wydanie 11

Autor: Andrzej Marek, Violetta Konarska-Wrzosek
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Prawo karne. Wydanie 2

Autor: Michał Królikowski, Robert Zawłocki
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Prawo karne w pigułce. Wydanie 5

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz
Format: Ebook
Cena: 24.90 zł

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce. Wydanie 4

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz
Format: Ebook
Cena: 24.90 zł

Prawo pracy. Wydanie 18

Autor: Ludwik Florek
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Prawo rodzinne i opiekuńcze. Wydanie 8

Autor: Tadeusz Smyczyński
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Prawo rynku kapitałowego. Wydanie 5

Autor: Aleksander Chłopecki, Marcin Dyl
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

WOKÓŁ PROBLEMATYKI STOSOWANIA PRAWA

Autor: Dorota Fleszer, Anna Rogacka-Łukasik (red.)
Format: Ebook
Cena: 25.40 zł (-4.48%)

PODSTAWY PRAWOZNAWSTWA, TEORII I FILOZOFII PRAWA. REINTERPRETACJA KRYTYCZNA

Autor: ROMAN ANDRZEJ TOKARCZYK
Format: Ebook
Cena: 26.84 zł (-4.74%)

Egzamin notarialny. Akty notarialne i inne czynności - projekty. Wydanie 3

Autor: Przemysław Biernacki, Grzegorz Mikołajczuk
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Etyka adwokacka - na egzamin. Tekst ustawy komentarz orzecznictwo

Autor: Małgorzata Król
Format: Ebook
Cena: 139.00 zł

Etyka radcowska - na egzamin. Tekst ustawy komentarz orzecznictwo

Autor: Małgorzata Król
Format: Ebook
Cena: 139.00 zł

Finanse publiczne i prawo finansowe

Autor: Artur Nowak-Far
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Prawo gospodarcze publiczne. Wydanie 4

Autor: Andrzej Powałowski
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Prawo handlowe i gospodarcze w pytaniach i odpowiedziach. Wydanie 2

Autor: Jakub Pikała
Format: Ebook
Cena: 129.00 zł

Prawo handlowe. Wydanie 2

Autor: Katarzyna Bilewska, Aleksander Chłopecki
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Prawo handlowe - spółki osobowe

Autor: Mateusz Dróżdż
Format: Ebook
Cena: 40.18 zł (-8.82%)

Prawo karne - część ogólna. Orzecznictwo. Wydanie 2

Autor: Krzysztof Szczucki, Michał Królikowski
Format: Ebook
Cena: 169.00 zł

Prawo międzynarodowe gospodarcze

Autor: Łukasz Gruszczyński, Marcin Menkes, Łucja Nowak
Format: Ebook
Cena: 48.38 zł (-10.62%)

Prawo międzynarodowe publiczne. Wydanie 3

Autor: Jacek Barcik, Tomasz Srogosz
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Prawo nieruchomości

Autor: Ryszard Strzelczyk
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Prawo prywatne międzynarodowe. Wydanie 5

Autor: Katarzyna Bagan-Kurluta
Format: Ebook
Cena: 56.58 zł (-12.42%)

Prawo urzędnicze. Wydanie 3

Autor: Jakub Stelina
Format: Ebook
Cena: 48.38 zł (-10.62%)

Prawo w medycynie. Wydanie 4

Autor: Agnieszka Fiutak
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Rzeczoznawca majątkowy. Wydanie 3

Autor: Mariusz Stepaniuk
Format: Ebook
Cena: 199.00 zł

Terminy ustawowe cywilne i karne. Wydanie 2

Autor: Joanna Ablewicz, Aneta Gacka-Asiewicz
Format: Ebook
Cena: 81.18 zł (-17.82%)

Zobowiązania - część ogólna. Wydanie 12

Autor: Adam Olejniczak, Zbigniew Radwański
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Prawo autorskie i organizacja nagrań. Rozdział 2. Historia prawa autorskiego w Polsce i na świecie

Autor: Małgorzata Przedpełska-Bieniek
Format: Ebook
Cena: 5.73 zł (-1.01%)

Prawo autorskie i produkcja nagrań. Rozdział 1. Ogólne wiadomości o prawie

Autor: Małgorzata Przedpełska-Bieniek
Format: Ebook
Cena: 5.73 zł (-1.01%)

Prawo autorskie i produkcja nagrań. Rozdział 3. Utwór i jego autor. Prawa osobiste i majątkowe twórców

Autor: Małgorzata Przedpełska-Bieniek
Format: Ebook
Cena: 5.73 zł (-1.01%)

Prawo autorskie i produkcja nagrań. Rozdział 4. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku

Autor: Małgorzata Przedpełska-Bieniek
Format: Ebook
Cena: 5.73 zł (-1.01%)

Prawo autorskie i produkcja nagrań. Rozdział 7. Umowy

Autor: Małgorzata Przedpełska-Bieniek
Format: Ebook
Cena: 5.73 zł (-1.01%)

Krytyka teorii praw człowieka w filozofii Fryderyka Nietzschego

Autor: Przemysław Zientkowski
Format: Ebook
Cena: 13.93 zł (-3.06%)

Prawo podatkowe. Wydanie 3

Autor: Robert Oktaba
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Konstytucyjne podstawy ochrony praw człowieka

Autor: red. Radosław Koper
Format: Ebook
Cena: 17.13 zł (-5.97%)

Interpelacje poselskie w Sejmie Śląskim 1922-1939. Regulacja prawna i praktyka

Autor: Józef Ciągwa
Format: Ebook
Cena: 32.55 zł (-32.55%)

"Studia Politicae Universitatis Silesiensis". T. 17

Autor: red. Jan Iwanek, red. Robert Radek
Format: Ebook
Cena: 23.11 zł (-4.97%)

Informacje poufne w spółce publicznej

Autor: Anna Lichosik
Format: Ebook
Cena: 23.53 zł (-7.97%)

Kodeks postępowania cywilnego. Orzecznictwo Aplikanta. Wydanie 5

Autor: Joanna Ablewicz
Format: Ebook
Cena: 149.00 zł

Zobowiązania - część szczegółowa. Wydanie 12

Autor: Janina Panowicz-Lipska, Zbigniew Radwański
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Granice procesu karnego. Legalność działań uczestników postępowania

Autor: Jerzy Skorupka, Dagmara Gruszecka, Katarzyna Boratyńska
Format: Ebook
Cena: 81.18 zł (-17.82%)

Postępowanie karne. Wydanie 2

Autor: Łukasz Chojniak, Katarzyna Boratyńska, Wojciech Jasiński
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Kodeks cywilny w orzecznictwie. Tom 2

Autor: Marek Antas, Karol Sala
Format: Ebook
Cena: 101.15 zł (-17.85%)

Prawo cywilne - część ogólna. Wydanie 6

Autor: Agnieszka Kawałko, Hanna Witczak
Format: Ebook
Cena: 48.38 zł (-10.62%)

The Metaphorical Engine of Legal Reasoning and Legal Interpretation

Autor: Sylwia Wojtczak
Format: Ebook
Cena: 92.65 zł (-16.35%)

Kazusy cywilne - część ogólna prawo rzeczowe zobowiązania i spadki. Wydanie 2

Autor: Olga Maria Piaskowska, Krzysztof Sadowski, Dariusz Kotłowski
Format: Ebook
Cena: 84.60 zł

Prawo konstytucyjne. Wydanie 8

Autor: Bogusław Banaszak
Format: Ebook
Cena: 81.18 zł (-17.82%)

Prawo rzymskie publiczne. Wydanie 2

Autor: Antoni Dębiński, Joanna Misztal-Konecka, Monika Wójcik
Format: Ebook
Cena: 45.10 zł (-9.90%)

Apelacje karne. Zagadnienia praktyczne, akta i kazusy

Autor: Zbigniew Kapiński
Format: Ebook
Cena: 129.00 zł

Apelacje w procesie karnym. Zagadnienia praktyczne i kazusy

Autor: Zbigniew Kapiński
Format: Ebook
Cena: 89.00 zł

Aplikacja adwokacka. Pytania, odpowiedzi, tabele

Autor: Mariusz Stepaniuk
Format: Ebook
Cena: 189.00 zł

Aplikacja komornicza. Pytania, odpowiedzi, tabele

Autor: Mariusz Stepaniuk
Format: Ebook
Cena: 199.00 zł

Aplikacja notarialna. Pytania, odpowiedzi, tabele

Autor: Mariusz Stepaniuk
Format: Ebook
Cena: 189.00 zł

Aplikacja od ogółu do szczegółu. Akty normatywne w pigułce

Autor: Aneta Heliosz
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Aplikacja od ogółu do szczegółu - akty normatywne w pigułce

Autor: Aneta Heliosz
Format: Ebook
Cena: 89.00 zł

Aplikacja radcowska. Pytania, odpowiedzi, tabele

Autor: Mariusz Stepaniuk
Format: Ebook
Cena: 189.00 zł

Aplikacja sędziowska i prokuratorska. Pytania i odpowiedzi

Autor: Adam Malinowski
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. Tom 1

Autor: Katarzyna Czajkowska-Matosiuk
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach Tom 1

Autor: Katarzyna Czajkowska-Matosiuk
Format: Ebook
Cena: 89.00 zł

Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. Tom 2

Autor: Katarzyna Czajkowska-Matosiuk
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach Tom 2

Autor: Katarzyna Czajkowska-Matosiuk
Format: Ebook
Cena: 89.00 zł

Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. Tom 3

Autor: Katarzyna Czajkowska-Matosiuk
Format: Ebook
Cena: 89.00 zł

Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach Tom 3

Autor: Katarzyna Czajkowska-Matosiuk
Format: Ebook
Cena: 89.00 zł

Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja środowiskowa

Autor: Maciej J. Nowak
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2013. Tom 2. Akta cywilne i karne

Autor: Stefan Jaworski, Joanna Ablewicz, Tomasz Sadurski
Format: Ebook
Cena: 199.00 zł

Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2013. Tom 4. Wzory pism z komantarzami

Autor: Bożena Morawska, Magda Matuszewska, Katarzyna Prusak
Format: Ebook
Cena: 169.00 zł

Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości Tom 1 Testy z komentarzem

Autor: Adam Malinowski
Format: Ebook
Cena: 199.00 zł

Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości. Tom 2. Akta, kazusy, opinie

Autor: Michał Rojewski, Joanna Ablewicz, Stefan Jaworski
Format: Ebook
Cena: 199.00 zł

Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości Tom 3 Akta gospodarcze i administracyjne

Autor: Daniel Kupryjańczyk, Michał Rojewski, Ewa Stawicka
Format: Ebook
Cena: 199.00 zł

Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości. Tom 3. Wzory pism

Autor: Anna Szymańska, Magda Matuszewska, Bożena Morawska
Format: Ebook
Cena: 149.00 zł

Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości Tom 4 Wzory pism z komantarzami

Autor: Magda Matuszewska, Bożena Morawska, Katarzyna Prusak
Format: Ebook
Cena: 169.00 zł

Egzamin na doradcę podatkowego. Testy. Wydanie 7

Autor: Mariusz Jabłoński, Patryk Piotr Smęda
Format: Ebook
Cena: 199.00 zł

Egzamin na tłumacza przysięgłego

Autor: Opracowanie zbiorowe
Format: Ebook
Cena: 79.00 zł

Egzamin na urzędnika mianowanego służby cywilnej

Autor: Mariusz Stepaniuk
Format: Ebook
Cena: 199.00 zł

Ekonomiczna analiza prawa

Autor: Robert Cooter, Thomas Ulen
Format: Ebook
Cena: 119.00 zł

Etyka zawodów prawniczych i paremie łacińskie. Tom 16

Autor: Mariusz Stepaniuk
Format: Ebook
Cena: 19.01 zł

Gospodarka nieruchomościami. Tom 15

Autor: Mariusz Stepaniuk
Format: Ebook
Cena: 19.01 zł

Instytucje bezpieczeństwa narodowego

Autor: Mariusz Paździor, Bogumił Szmulik
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Instytucje prawa administracyjnego. Tom 1

Autor: Zofia Duniewska, Roman Hauser, Małgorzata Jaśkowska
Format: Ebook
Cena: 249.00 zł

Kazusy z prawa cywilnego. Materiały do ćwiczeń

Autor: Joanna Kuźmicka-Sulikowska
Format: Ebook
Cena: 69.00 zł

Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego.Orzecznictwo Aplikanta

Autor: Marta Rogoyska
Format: Ebook
Cena: 149.00 zł

Kodeks karny - część ogólna. Pytania. Kazusy. Odpowiedzi

Autor: Małgorzata Gałązka, Sławomir Hypś, Damian Szeleszczuk
Format: Ebook
Cena: 45.00 zł

Kodeks karny - część ogólna Pytania. Kazusy. Tablice. Wydanie 3

Autor: Małgorzata Gałązka, Radosław G. Hałas, Sławomir Hypś
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Kodeks karny - część szczególna Pytania. Kazusy. Tablice

Autor: Małgorzata Gałązka, Radosław G. Hałas, Sławomir Hypś
Format: Ebook
Cena: 39.00 zł

Kodeks karny - część szczególna Pytania. Kazusy. Tablice. Wydanie 3

Autor: Małgorzata Gałązka, Radosław G. Hałas, Sławomir Hypś
Format: Ebook
Cena: 45.00 zł

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz

Autor: Roman Hauser, Marek Wierzbowski
Format: Ebook
Cena: 349.00 zł

Kodeks postępowania administracyjnego Orzecznictwo

Autor: Michał Rojewski, Agnieszka Suwałko-Karetko
Format: Ebook
Cena: 79.00 zł

Kodeks postępowania administracyjnego. Orzecznictwo Aplikanta

Autor: Joanna Ablewicz
Format: Ebook
Cena: 119.00 zł

Kodeks postępowania administracyjnego. Orzecznictwo Aplikanta

Autor: Jakub Rychlik
Format: Ebook
Cena: 129.00 zł

Kodeks postępowania administracyjnego. Orzecznictwo. Wydanie 2

Autor: Michał Rojewski, Agnieszka Suławko-Karetko
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Kodeks postępowania cywilnego. Tom III. Komentarz do art. 730-1088

Autor: Andrzej Marciniak, Kazimierz Piasecki, Arkadiusz Cudak
Format: Ebook
Cena: 299.00 zł

Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo

Autor: Ewa Skibińska
Format: Ebook
Cena: 89.00 zł

Kompendium postępowania karnego

Autor: Piotr Mierzejewski
Format: Ebook
Cena: 55.00 zł

Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych TK i wybranych sądów

Autor: Piotr Bogdanowicz, Witold Borysiak, Michał Brach
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Art. 98-124 KPC. Komentarz. Wydanie 9

Autor: Andrzej Zieliński
Format: Ebook
Cena: 249.00 zł

Kryminalistyka

Autor: Jerzy Konieczny, Tadeusz Widła, Jan Widacki
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Kryminologia

Autor: Małgorzata Kuć
Format: Ebook
Cena: 39.00 zł

Legislacja administracyjna

Autor: Lesław Grzonka
Format: Ebook
Cena: 39.00 zł

Ochrona własności intelektualnej

Autor: Grzegorz Michniewicz
Format: Ebook
Cena: 39.00 zł

Ogólne postępowanie administracyjne

Autor: Robert Kędziora
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Ogólne postępowanie administracyjne. Wydanie 2

Autor: Robert Kędziora
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Organizacje międzynarodowe. Pytania. Tablice

Autor: Brygida Kuźniak
Format: Ebook
Cena: 45.00 zł

Organy ochrony prawnej. Tabele porównawcze

Autor: Alicja Świczewska
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Podstawy prawa

Autor: Zdzisław Muras
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Podstawy prawa cywilnego

Autor: Edward Gniewek, Andrzej Cisek, Julian Jezioro, Józef Kremis
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Podstawy prawa. Wydanie 2

Autor: Zdzisław Muras
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Podstawy systemu prawa międzynarodowego. Pytania. Testy. Tablice

Autor: Ewelina Cała-Wacinkiewicz
Format: Ebook
Cena: 45.00 zł

Polish Financial System in the Age of Financialisation

Autor: Alfred Janc, Michał Jurek, Paweł Marszałek
Format: Ebook
Cena: 129.00 zł

Polnische Wirtschafts Gesetze - Polskie ustawy gospodarcze

Autor: Opracowanie zbiorowe
Format: Ebook
Cena: 159.00 zł

Postępowanie administracyjne

Autor: Zbigniew Cieślak, Wojciech Federczyk, Michał Klimaszewski
Format: Ebook
Cena: 45.00 zł

Postępowanie administracyjne

Autor: Wojciech Federczyk, Michał Klimaszewski, Bartosz Majchrzak
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

Autor: Piotr Gołaszewski
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne

Autor: Piotr Gołaszewski
Format: Ebook
Cena: 39.00 zł

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Testy. Kazusy

Autor: Piotr Gołaszewski
Format: Ebook
Cena: 45.00 zł

Postępowanie administracyjne - ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi

Autor: Marek Szubiakowski, Aleksandra Wiktorowska
Format: Ebook
Cena: 45.00 zł

Postępowanie administracyjne - ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi

Autor: Marek Szubiakowski, Marek Wierzbowski
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Postępowanie cywilne

Autor: Paweł Cioch, Joanna Studzińska
Format: Ebook
Cena: 69.00 zł

Postępowanie cywilne. Kompendium

Autor: Andrzej Zieliński
Format: Ebook
Cena: 65.00 zł

Postępowanie cywilne Kompendium

Autor: Andrzej Zieliński
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14

Autor: Andrzej Zieliński
Format: Ebook
Cena: 69.00 zł

Postępowanie cywilne Pytania

Autor: Kinga Flaga-Gieruszyńska
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Postępowanie cywilne Pytania egzaminacyjne. Tablice

Autor: Elwira Marszałkowska-Krześ
Format: Ebook
Cena: 55.00 zł

Postępowanie cywilne. Pytania egzaminacyjne. Testy. Kazusy. Tablice

Autor: Kinga Flaga-Gieruszyńska
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Postępowanie cywilne. Pytania. Tablice

Autor: Elwira Marszałkowska-Krześ, Izabella Gil, Natalia Banaś
Format: Ebook
Cena: 45.00 zł

Postępowanie cywilne. Testy, pytania i odpowiedzi Tom 3

Autor: Mariusz Stepaniuk
Format: Ebook
Cena: 39.00 zł

Postępowanie karne skarbowe

Autor: Feliks Prusak
Format: Ebook
Cena: 45.00 zł

Postępowanie sporne rozpoznawcze

Autor: Kazimierz Piasecki
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne

Autor: Piotr Pogonowski
Format: Ebook
Cena: 35.00 zł

Practical English for Lawyers. Handbook. Język angielski dla prawników

Autor: Anna Konieczna - Purchała
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Prawa człowieka i prawa obywatelskie Tom 14

Autor: Mariusz Stepaniuk
Format: Ebook
Cena: 39.00 zł

Prawo administracyjne

Autor: Robert Suwaj, Izabela Kraśnicka
Format: Ebook
Cena: 39.00 zł

Prawo administracyjne materialne. Testy, pytania i odpowiedzi Tom 9

Autor: Mariusz Stepaniuk
Format: Ebook
Cena: 39.00 zł

Prawo administracyjne ustrojowe. Testy, pytania i odpowiedzi. Tom 10

Autor: Mariusz Stepaniuk
Format: Ebook
Cena: 39.00 zł

Prawo autorskie i prawa pokrewne

Autor: Rafał Golat
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Prawo bankowe. Komentarz

Autor: Grzegorz Sikorski
Format: Ebook
Cena: 199.00 zł

Prawo cywilne

Autor: Izabela Kraśnicka, Jerzy Pisuliński
Format: Ebook
Cena: 39.00 zł

Prawo cywilne. Testy, pytania i odpowiedzi Tom 1

Autor: Mariusz Stepaniuk
Format: Ebook
Cena: 39.00 zł

Prawo cywilne - część ogólna

Autor: Zbigniew Radwański
Format: Ebook
Cena: 45.00 zł

Prawo cywilne - część ogólna

Autor: Zbigniew Radwański, Adam Olejniczak
Format: Ebook
Cena: 55.00 zł

Prawo cywilne - część ogólna

Autor: Hanna Witczak, Agnieszka Kawałko
Format: Ebook
Cena: 39.00 zł

Prawo cywilne - część ogólna

Autor: Agnieszka Kawałko, Hanna Witczak
Format: Ebook
Cena: 45.00 zł

Prawo cywilne - część ogólna. Prawo rzeczowe

Autor: Opracowanie zbiorowe
Format: Ebook
Cena: 45.00 zł

Prawo cywilne - część ogólna. Prawo rzeczowe

Autor: Maciej Pannert, Arkadiusz Krzysztof Bieliński
Format: Ebook
Cena: 45.00 zł

Prawo cywilne - część ogólna, prawo rzeczowe i zobowiązania

Autor: Opracowanie zbiorowe
Format: Ebook
Cena: 89.00 zł

Prawo cywilne - część ogólna. Pytania. Kazusy. Tablice

Autor: Marcin Hałgas, Piotr Kostański
Format: Ebook
Cena: 39.99 zł

Prawo cywilne - część ogólna. Wydanie 11

Autor: Zbigniew Radwański, Adam Olejniczak
Format: Ebook
Cena: 45.00 zł

Prawo finansowe Polski i Unii Europejskiej

Autor: Magdalena Fedorowicz, Krystyna Nizioł
Format: Ebook
Cena: 45.00 zł

Prawo finansowe - część II. Testy, pytania i odpowiedzi Tom 12

Autor: Mariusz Stepaniuk
Format: Ebook
Cena: 39.00 zł

Prawo finansowe - część I. Testy, pytania i odpowiedzi Tom 11

Autor: Mariusz Stepaniuk
Format: Ebook
Cena: 39.00 zł

Prawo finansów publicznych

Autor: Piotr Zapadka, Agnieszka Mikos-Sitek
Format: Ebook
Cena: 39.00 zł

Prawo finansów publicznych

Autor: Agnieszka Mikos-Sitek, Piotr Zapadka
Format: Ebook
Cena: 39.00 zł

Prawo gospodarcze prywatne

Autor: Mirosław Stec, Teresa Mróz
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Prawo gospodarcze publiczne

Autor: Andrzej Powałowski
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Prawo gospodarcze publiczne. Wydanie 2

Autor: Andrzej Powałowski
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Prawo gospodarcze publiczne w pigułce

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz
Format: Ebook
Cena: 29.90 zł

Prawo handlowe

Autor: Andrzej Kidyba
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Prawo handlowe. Kazusy

Autor: Ilona Sądel-Bendkowska, Joanna Zyzik
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Prawo handlowe. Testy. Kazusy. Tablice

Autor: Marta Janina Skrodzka, Szymon Pszczółka, Karol Skrodzki
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Prawo handlowe Testy. Kazusy. Tablice

Autor: Szymon Pszczółka, Marta Janina Skrodzka, Karol Skrodzki
Format: Ebook
Cena: 55.00 zł

Prawo handlowe. Wydanie 16

Autor: Andrzej Kidyba
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Prawo handlowe w pigułce

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz
Format: Ebook
Cena: 29.90 zł

Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej

Autor: Adam Łazowski, Rudolf Ostrihansky
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej

Autor: Maria Magdalena Kenig Witkowska, Adam Łazowski
Format: Ebook
Cena: 55.00 zł

Prawo karne

Autor: Alicja Grześkowiak, Małgorzata Gałązka, Radosław G. Hałas
Format: Ebook
Cena: 45.00 zł

Prawo karne

Autor: Alicja Grześkowiak, Krzysztof Wiak, Filip Ciepły
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Prawo karne

Autor: Małgorzata Gałązka
Format: Ebook
Cena: 45.00 zł

Prawo karne

Autor: Michał Królikowski, Robert Zawłocki
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Prawo karne

Autor: Barbara Namysłowska-Gabrysiak, Izabela Kraśnicka
Format: Ebook
Cena: 39.00 zł

Prawo karne

Autor: Alicja Grześkowiak
Format: Ebook
Cena: 69.00 zł

Prawo karne materialne

Autor: Anna Zientara
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Prawo karne procesowe Pytania. Kazusy. Tablice

Autor: Sławomir Steinborn, Katarzyna Papke-Olszauskas
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Prawo karne procesowe - część ogólna

Autor: Jan Grajewski, Katarzyna Papke-Olszauskas
Format: Ebook
Cena: 45.00 zł

Prawo karne w pigułce. Wydanie 3

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz
Format: Ebook
Cena: 24.90 zł

Prawo karne - miękka oprawa

Autor: Andrzej Marek
Format: Ebook
Cena: 89.00 zł

Prawo konstytucyjne

Autor: Bogusław Banaszak
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Prawo konstytucyjne RP

Autor: Paweł Sarnecki, Piotr Czarny, Andrzej Kulig
Format: Ebook
Cena: 45.00 zł

Prawo konstytucyjne RP

Autor: Paweł Sarnecki
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Prawo konstytucyjne. Testy, pytania i odpowiedzi Tom 4

Autor: Mariusz Stepaniuk
Format: Ebook
Cena: 39.00 zł

Prawo konstytucyjne w pigułce

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz
Format: Ebook
Cena: 24.90 zł

Prawo medyczne

Autor: Rafał Kubiak
Format: Ebook
Cena: 69.00 zł

Prawo międzynarodowe publiczne

Autor: Jacek Barcik, Tomasz Srogosz
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Prawo międzynarodowe publiczne

Autor: Anna Zawidzka, Adam Łazowski
Format: Ebook
Cena: 39.99 zł

Prawo międzynarodowe publiczne Testy. Kazusy. Tablice. Słownik

Autor: Brygida Kuźniak, Paweł Filipek
Format: Ebook
Cena: 45.00 zł

Prawo międzynarodowe. Testy, pytania i odpowiedzi Tom 8

Autor: Mariusz Stepaniuk
Format: Ebook
Cena: 39.00 zł

Prawo obrotu nieruchomościami

Autor: Ryszard Strzelczyk
Format: Ebook
Cena: 39.00 zł

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz - zawiera zmiany wchodzące w życie 15.8.2015 r

Autor: Roman Hauser, Marek Wierzbowski, Janusz Drachal
Format: Ebook
Cena: 329.00 zł

Prawo podatkowe

Autor: Robert Oktaba
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Prawo podatkowe

Autor: Paweł Smoleń, Wanda Wójtowicz, Marcin Burzec
Format: Ebook
Cena: 69.00 zł

Prawo podatkowe. Wydanie 5

Autor: Ryszard Mastalski
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Prawo podatkowe. Wydanie 6

Autor: Ryszard Mastalski
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Prawo podatkowe. Wydanie 7

Autor: Ryszard Mastalski
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Prawo pracy

Autor: Ludwik Florek, Tadeusz Zieliński
Format: Ebook
Cena: 45.00 zł

Prawo pracy

Autor: Ludwik Florek
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Prawo pracy

Autor: Małgorzata Barzycka-Banaszczyk
Format: Ebook
Cena: 45.00 zł

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Testy, pytania i odpowiedzi Tom 7

Autor: Mariusz Stepaniuk
Format: Ebook
Cena: 39.00 zł

Prawo pracy. Wydanie 15

Autor: Małgorzata Barzycka-Banaszczyk
Format: Ebook
Cena: 55.00 zł

Prawo pracy. Wydanie 16

Autor: Ludwik Florek
Format: Ebook
Cena: 55.00 zł

Prawo pracy. Wydanie 2

Autor: Jakub Stelina
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Prawo prywatne międzynarodowe

Autor: Katarzyna Bagan-Kurluta
Format: Ebook
Cena: 39.00 zł

Prawo prywatne międzynarodowe

Autor: Jacek Gołaczyński
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Prawo prywatne międzynarodowe. System Prawa Prywatnego. Tom 20C

Autor: Maksymilian Pazdan, Bogusława Gnela, Katarzyna Grzybczyk
Format: Ebook
Cena: 349.00 zł

Prawo rodzinne i nieletnich w pigułce

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz
Format: Ebook
Cena: 24.90 zł

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Autor: Marek Andrzejewski
Format: Ebook
Cena: 39.00 zł

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Autor: Michał Snitko-Pleszko
Format: Ebook
Cena: 35.00 zł

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Autor: Tadeusz Smyczyński
Format: Ebook
Cena: 45.00 zł

Prawo rodzinne i opiekuńcze. Wydanie 6

Autor: Tadeusz Smyczyński
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Prawo rodzinne i rzeczowe. Testy, pytania i odpowiedzi Tom 2

Autor: Mariusz Stepaniuk
Format: Ebook
Cena: 39.00 zł

Prawo rzeczowe

Autor: Opracowanie zbiorowe
Format: Ebook
Cena: 45.00 zł

Prawo rzeczowe

Autor: Edward Gniewek
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Prawo rzeczowe. Pytania. Kazusy. Tablice

Autor: Kamil Grzesik, Marcin Hałgas, Piotr Kostański
Format: Ebook
Cena: 45.00 zł

Prawo rzeczowe Pytania. Kazusy. Tablice

Autor: Wojciech Górecki, Kamil Grzesik, Marcin Hałgas
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Prawo rzymskie. Instytucje

Autor: Witold Wołodkiewicz, Maria Zabłocka
Format: Ebook
Cena: 45.00 zł

Prawo rzymskie publiczne

Autor: Antoni Dębiński, dr Joanna Misztal-Konecka, Monika Wójcik
Format: Ebook
Cena: 39.00 zł

Prawo rzymskie. Pytania. Kazusy. Tablice

Autor: Jerzy Krzynówek, Agnieszka Kacprzak
Format: Ebook
Cena: 40.01 zł

Prawo rzymskie w pigułce

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz
Format: Ebook
Cena: 24.90 zł

Prawo spadkowe

Autor: Elżbieta Skowrońska-Bocian
Format: Ebook
Cena: 39.00 zł

Prawo Unii Europejskiej. Testy. Kazusy. Tablice

Autor: Anna Łabędzka, Maciej Szpunar, Adam Łazowski
Format: Ebook
Cena: 45.00 zł

Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony

Autor: Jacek Barcik, Aleksandra Wentkowska
Format: Ebook
Cena: 55.00 zł

Prawo wykroczeń (materialne i procesowe)

Autor: Andrzej Marek
Format: Ebook
Cena: 45.00 zł

Prawo wykroczeń (materialne i procesowe). Wydanie 7

Autor: Andrzej Marek
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Prawo w medycynie

Autor: Agnieszka Fiutak
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Procedury: cywilna, karna, administracyjna i sądowoadministracyjna

Autor: Alicja Świczewska
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Przebieg procesu karnego

Autor: Jan Grajewski
Format: Ebook
Cena: 45.00 zł

Przebieg procesu karnego

Autor: Jan Grajewski, Sławomir Steinborn
Format: Ebook
Cena: 55.00 zł

Publiczne prawo gospodarcze

Autor: Jan Olszewski
Format: Ebook
Cena: 45.00 zł