Księgarnia > Prawo > Prawo gospodarcze

Konkurencja na rynku usług transportowych

Autor: Rosa Grażyna
Format: Książka
Cena: 50.57 zł (-8.43%)

Naruszenia zasad uczciwego obrotu giełdowego

Autor: Chojecka Iwona
Format: Książka
Cena: 76.28 zł (-12.72%)

Przestępstwa w obrocie gospodarczym

Autor: Nitkowski Krzysztof
Format: Książka
Cena: 49.45 zł (-9.55%)

Insider trading z perspektywy regulacji europejskich, polskich i szwajcarskich

Autor: Paweł Michalski
Format: Książka
Cena: 33.74 zł (-16.16%)

Luka podatkowa Skutki dla finansów publicznych

Autor: Alina Klonowska
Format: Książka
Cena: 76.28 zł (-12.72%)

Mechanizmy stabilności systemu finansowego

Autor: Agnieszka Alińska, Katarzyna Wasiak
Format: Książka
Cena: 84.86 zł (-14.14%)

Pozwy z prawa gospodarczego na przykładach i wzorach

Autor: Dominika Rydlichowska, Maciej Rydlichowski
Format: Książka
Cena: 94.29 zł (-4.71%)

Prawne instrumenty zachowania równowagi finansowej państwa i ich skuteczność

Autor: Witold Grygorowicz
Format: Książka
Cena: 38.48 zł (-6.42%)

Prawo gospodarcze Kompendium

Autor: Jan Olszewski, Beata Sagan, Roman Uliasz, Dominika Wapińska
Format: Książka
Cena: 64.29 zł (-10.71%)

Prawo wekslowe i czekowe

Autor: Lidia Bagińska
Format: Książka
Cena: 50.57 zł (-8.43%)

Prawo własności przemysłowej

Autor: Piotr Kostański, Łukasz Żelechowski
Format: Książka
Cena: 17.06 zł (-2.84%)

Rynki finansowe. Organizacja, instytucje, uczestnicy

Autor: Urszula Banaszczak-Soroka, Patrycja Zawadzka, Mariusz Dybał
Format: Książka
Cena: 46.29 zł (-7.71%)

Ryzyko instytucji finansowych. współczesne trendy i wyzwania

Autor: Teresa Czerwińska, Krzysztof Jajuga
Format: Książka
Cena: 84.86 zł (-14.14%)

Spółka komandytowa Praktyczny przewodnik dla przedsiębiorcy

Autor: Monika Nieradka-Bernaciak, Joanna Rodek-Kietlińska, Benedykt Dominik Rubak
Format: Książka
Cena: 38.02 zł (-11.88%)

Status prawny osób świadczących pracę w ramach umownego zatrudnienia nietypowego

Autor: Izabela Florczak
Format: Książka
Cena: 41.83 zł (-13.07%)

Ubezpieczenia

Autor: Opracowanie zbiorowe
Format: Książka
Cena: 67.72 zł (-11.28%)

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego

Autor: Piotr Chylicki
Format: Książka
Cena: 141.90 zł (-7.10%)

Kapitał zagraniczny a kulturowe uwarunkowania zarządzania bankami w Polsce

Autor: Lech Kurkliński
Format: Książka
Cena: 72.60 zł (-26.40%)

Wpływ ekspansji zagranicznej na efektywność przedsiębiorstw

Autor: Krystian Barłożewski
Format: Książka
Cena: 84.86 zł (-14.14%)

Prawo gospodarcze Podręcznik dla aplikantów

Autor: Dominika Wetoszka
Format: Książka
Cena: 84.86 zł (-14.14%)

Prawo gospodarcze i spółek

Autor: Joanna Ablewicz, Katarzyna Czajkowska-Matosiuk
Format: Książka
Cena: 122.86 zł (-6.14%)

Prawo gospodarcze publiczne w pigułce

Autor: Wioletta Żelazowska
Format: Książka
Cena: 25.63 zł (-4.27%)

Leksykon prawa gospodarczego publicznego.. 100 podstawowych pojęć

Autor: Andrzej Powałowski, Tomasz Bąkowski, Michał Biliński
Format: Książka
Cena: 84.86 zł (-14.14%)

Prawo gospodarcze publiczne w pigułce

Autor: Wioletta Żelazowska
Format: Książka
Cena: 25.63 zł (-4.27%)

Prawo handlowe w pigułce

Autor: Wioletta Żelazowska
Format: Książka
Cena: 25.63 zł (-4.27%)

Prawo rynku kapitałowego

Autor: Aleksander Chłopecki, Marcin Dyl prof. UW
Format: Książka
Cena: 21.93 zł (-7.97%)

Prawo celne

Autor: Robert Oktaba
Format: Książka
Cena: 50.57 zł (-8.43%)

Prawo finansowe w pigułce

Autor: Wioletta Żelazowska
Format: Książka
Cena: 21.93 zł (-7.97%)

Prawo gospodarcze prywatne

Autor: Hubert Kruk, Maciej Oczkowski, Michał Pyka
Format: Książka
Cena: 59.14 zł (-9.86%)

Prawo dla startupu

Autor: Monika Wieczorek
Format: Książka
Cena: 29.18 zł (-15.72%)

Restrukturyzacja Firm

Autor: Krzysztof Biernacki
Format: Ebook
Cena: 11.03 zł (-2.55%)

Znaki towarowe, Wielkie zmiany w Polsce i w Unii

Autor: Katarzyna Mełgieś, dr Wojciech Włodarczyk,Tomasz Mielke, Anna Zakrocka
Format: Ebook
Cena: 16.99 zł

Sądy i KRS wchodzą w internet

Autor: Piotr Pieńkosz
Format: Ebook
Cena: 11.08 zł (-2.50%)

Prawo finansowe w pigułce. Wydanie 2

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz
Format: Ebook
Cena: 29.90 zł

Prawo gospodarcze publiczne w pigułce. Wydanie 2

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz
Format: Ebook
Cena: 29.90 zł

Prawo handlowe w pigułce. Wydanie 2

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz
Format: Ebook
Cena: 29.90 zł

Insider trading z perspektywy regulacji europejskich, polskich i szwajcarskich

Autor: Paweł Michalski
Format: Ebook
Cena: 27.24 zł (-6.91%)

Publiczne prawo gospodarcze

Autor: Adam Szafrański
Format: Ebook
Cena: 65.00 zł

Umowy gospodarcze w przykładach i wzorach

Autor: Karolina Kuszlewicz, Agnieszka Kurczuk-Samodulska
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo Aplikanta

Autor: Justyna Witas
Format: Ebook
Cena: 129.00 zł

Prawniczy egzamin końcowy 2013 Testy.Prawo gospodarcze i handlowe.Tom 3

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz
Format: Ebook
Cena: 89.00 zł

Prawo gospodarcze prywatne

Autor: Teresa Mróz, Mirosław Stec
Format: Ebook
Cena: 109.00 zł

Prawo handlowe

Autor: Aleksander Chłopecki, Katarzyna Bilewska
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Prawo spółek

Autor: Wojciech Pyzioł, Andrzej Szumański, Ireneusz Weiss
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

"Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego" 2015. T. 16

Autor: red. Maksymilian Pazdan
Format: Ebook
Cena: 18.08 zł (-3.52%)

Ryzyko instytucji finansowych - współczesne trendy i wyzwania

Autor: Teresa Czerwińska, Krzysztof Jajuga
Format: Ebook
Cena: 81.18 zł (-17.82%)

Silesian Journal of Legal Studies. Vol. 8

Autor: red. Joanna Nowakowska-Małusecka
Format: Ebook
Cena: 19.01 zł (-4.75%)

Komandytowa w pytaniach i odpowiedziach

Autor: Opracowanie zbiorowe
Format: Ebook
Cena: 75.98 zł

Prawne instrumenty zachowania równowagi finansowej państwa i ich skuteczność

Autor: Witold Grygorowicz
Format: Ebook
Cena: 17.86 zł (-4.59%)

Przedsiębiorstwo w upadłości. Uwarunkowania prawne - wycena - model sprawozdania finansowego

Autor: Sławomir Jędrzejewski
Format: Ebook
Cena: 17.91 zł (-4.54%)

Publiczne prawo gospodarcze

Autor: Zofia Snażyk, Adam Szafrański
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Kapitał zagraniczny a kulturowe uwarunkowania zarządzania bankami w Polsce

Autor: Lech Kurkliński
Format: Ebook
Cena: 81.18 zł (-17.82%)

Pozwy z prawa gospodarczego na przykładach i wzorach

Autor: Dominika Rydlichowska, Maciej Rydlichowski
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Ubezpieczenia

Autor: Opracowanie zbiorowe
Format: Ebook
Cena: 64.78 zł (-14.22%)

Zarządzanie instytucjami kredytowymi. Wydanie 2

Autor: Andrzej Gospodarowicz, Adam Nosowski
Format: Ebook
Cena: 64.78 zł (-14.22%)

Areszt rzeczy jako zabezpieczenie wierzytelności w miastach Polski średniowiecznej

Autor: Zygfryd Rymaszewski
Format: Ebook
Cena: 18.87 zł (-4.78%)

Polish Commercial Law in a Nutshell

Autor: Bartosz Kucharski
Format: Ebook
Cena: 18.75 zł (-4.76%)

Efektywność funduszy inwestycyjnych w Polsce. Studium teoretyczno-empiryczne

Autor: Anna Zamojska
Format: Ebook
Cena: 48.49 zł (-10.51%)

Egzamin na tłumacza przysięgłego. Finanse i księgowość - zbiór dokumentów w języku włoskim

Autor: Katarzyna Biernacka-Licznar
Format: Ebook
Cena: 126.65 zł (-22.35%)

Europejskie prawo finansowe

Autor: Jacek Bąk, Aleksandra Stepanów
Format: Ebook
Cena: 81.63 zł (-17.37%)

Falowanie aktywności gospodarczej. Przypadek polski

Autor: Janusz Beksiak, Magda Ciżkowicz, Jakub Karnowski
Format: Ebook
Cena: 40.52 zł (-8.48%)

Interes publiczny w prawie gospodarczym

Autor: Artur Żurawik
Format: Ebook
Cena: 81.18 zł (-17.82%)

Istota wolności gospodarczej w aspekcie filozoficznoprawnym

Autor: Joanna Ablewicz
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Kodeks spółek handlowych. Codice delle societa commerciali

Autor: Alfino Mancani, Patrycja Kuryszko
Format: Ebook
Cena: 160.65 zł (-28.35%)

Kodeks spółek handlowych. Handelsgesellschaftsgesetzbuch

Autor: Dariusz Łubowski
Format: Ebook
Cena: 169.15 zł (-29.85%)

Kodeks spółek handlowych The Commercial Companies Code

Autor: Katarzyna Michałowska
Format: Ebook
Cena: 189.00 zł

Konkurencja na rynku usług transportowych

Autor: Grażyna Rosa
Format: Ebook
Cena: 48.85 zł (-10.15%)

Konkurencja w sektorze bankowym. Teoria i wyniki empiryczne

Autor: Małgorzata Pawłowska
Format: Ebook
Cena: 40.18 zł (-8.82%)

Kryzys banków centralnych. Skutki stopy procentowej bliskiej zera

Autor: Andrzej Rzońca
Format: Ebook
Cena: 81.50 zł (-17.50%)

Leksykon prawa gospodarczego publicznego. 100 podstawowych pojęć

Autor: Andrzej Powałowski
Format: Ebook
Cena: 89.00 zł

Leksykon spółek handlowych 100 podstawowych pojęć

Autor: Bartłomiej Gliniecki
Format: Ebook
Cena: 79.00 zł

Local Taxes. A compendium

Autor: Dominik Gajewski
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

MSR/MSSF w polskiej praktyce gospodarczej

Autor: Artur Hołda
Format: Ebook
Cena: 81.80 zł (-17.20%)

Nadzór wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Autor: Piotr Pinior
Format: Ebook
Cena: 92.65 zł (-16.35%)

Naruszenia zasad uczciwego obrotu giełdowego

Autor: Iwona Chojecka
Format: Ebook
Cena: 73.23 zł (-15.77%)

Nieważność czynności prawnych w prawie spółek kapitałowych

Autor: Agnieszka Hajos-Iwańska
Format: Ebook
Cena: 73.38 zł (-15.62%)

Ordynacja podatkowa Abgabenordnung

Autor: Adrian Cloer
Format: Ebook
Cena: 186.15 zł (-32.85%)

Personal Income Tax

Autor: Dominik Gajewski
Format: Ebook
Cena: 65.38 zł (-13.62%)

Podważanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych

Autor: Andrzej Koch
Format: Ebook
Cena: 89.00 zł

Polnisches Handelsrecht. Polskie prawo handlowe Band 13

Autor: Dominika Hirsch
Format: Ebook
Cena: 79.00 zł

Polnisches Steuerrecht Polskie prawo podatkowe Band 16

Autor: Bartosz Makowicz, Aleksander Werner, Jarosław Wierzbicki
Format: Ebook
Cena: 89.00 zł

Pomiar procesów migracji wartości przedsiębiorstw na polskim rynku kapitałowym

Autor: Dariusz Siudak
Format: Ebook
Cena: 48.40 zł (-10.60%)

Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny. Wydanie 2

Autor: Elżbieta Ostrowska
Format: Ebook
Cena: 48.70 zł (-10.30%)

Prawo finansowe

Autor: Henryk Dzwonkowski, Jolanta Gliniecka
Format: Ebook
Cena: 53.77 zł (-11.23%)

Prawo finansowe w pigułce

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz
Format: Ebook
Cena: 29.90 zł

Prawo finansów publicznych. Wydanie 3

Autor: Piotr Zapadka, Agnieszka Mikos-Sitek
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Prawo gospodarcze. Kompedium

Autor: Jan Olszewski
Format: Ebook
Cena: 69.00 zł

Prawo gospodarcze publiczne. Wydanie 3

Autor: Andrzej Powałowski
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Prawo spółek handlowych

Autor: Tomasz Sadurski
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Prawo spółek handlowych Orzecznictwo 2009-2010

Autor: Radosław L. Kwaśnicki, Piotr Letolc
Format: Ebook
Cena: 129.00 zł

Prawo spółek handlowych. Orzecznictwo 2011-2012

Autor: Radosław L. Kwaśnicki, Piotr Letolc
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Prawo wekslowe i czekowe

Autor: Lidia Bagińska
Format: Ebook
Cena: 48.70 zł (-10.30%)

Prawo własności przemysłowej

Autor: Piotr Kostański, Łukasz Żelechowski
Format: Ebook
Cena: 69.00 zł

Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne

Autor: Teresa Piecuch
Format: Ebook
Cena: 40.18 zł (-8.82%)

Publiczne prawo gospodarcze. Wydanie 3

Autor: Jan Olszewski
Format: Ebook
Cena: 69.00 zł

Rachunkowość podatkowa. Zadania, pytania, testy

Autor: Katarzyna Startek, Kazimiera Winiarska
Format: Ebook
Cena: 48.85 zł (-10.15%)

Rynki finansowe. Organizacja, instytucje, uczestnicy

Autor: Urszula Banaszczak-Soroka, Patrycja Zawadzka, Mariusz Dybał
Format: Ebook
Cena: 54.00 zł

Sankcje wadliwych uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych i spółdzielni

Autor: Anna Zbiegień-Turzańska
Format: Ebook
Cena: 149.00 zł

Słownik audytu. Angielsko-polski/Polsko-angielski

Autor: Roman Kozierkiewicz
Format: Ebook
Cena: 169.15 zł (-29.85%)

Stanowisko prawne syndyka w procesie dotyczącym masy upadłości

Autor: Przemysław Feliga
Format: Ebook
Cena: 81.48 zł (-17.52%)

Egzamin na biegłego rewidenta

Autor: Mariusz Stepaniuk
Format: Ebook
Cena: 199.00 zł

Terminy handlowe, gospodarcze i administracyjne

Autor: Joanna Ablewicz, Aneta Gacka-Asiewicz
Format: Ebook
Cena: 89.00 zł

Ustawa o podatku od towarów i usług Loi sur la taxe sur la valeur ajoutee

Autor: Alexandre Rychel
Format: Ebook
Cena: 211.65 zł (-37.35%)

Ustawa o podatku od towarów i usług. Umsatzsteuergesetz

Autor: Opracowanie zbiorowe
Format: Ebook
Cena: 199.00 zł

Value Added Tax. A compendium

Autor: Dominik Gajewski
Format: Ebook
Cena: 119.00 zł

Wierzytelności zabezpieczone prawami zastawniczymi w upadłości

Autor: Piotr Horosz
Format: Ebook
Cena: 101.15 zł (-17.85%)

Współczesne problemy prawa prywatnego Księga Pamiątkowa Profesora Edwarda Gniewka

Autor: Piotr Machnikowski, Jacek Gołaczyński
Format: Ebook
Cena: 149.00 zł

Zakres swobody umów w spółkach handlowych

Autor: Monika Tarska
Format: Ebook
Cena: 109.65 zł (-19.35%)

Zarys prawa podatkowego - wybrane zagadnienia

Autor: Anna Partyka-Szewczyk, Piotr Zapadka
Format: Ebook
Cena: 25.00 zł

Międzynarodowe unikanie opodatkowania. Wybrane zagadnienia

Autor: Dominik Gajewski
Format: Ebook
Cena: 109.65 zł (-19.35%)

Prawo gospodarcze prywatne. Wydanie 4

Autor: Mirosław Stec, Teresa Mróz
Format: Ebook
Cena: 109.00 zł

Prawo rynku kapitałowego. Wydanie 5

Autor: Aleksander Chłopecki, Marcin Dyl
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym. Integracja różnorodności

Autor: Jan Witkor
Format: Ebook
Cena: 56.58 zł (-12.42%)

Kodeks karny skarbowy. Krajowa Administracja Skarbowa

Autor: Praca zbiorowa
Format: Ebook
Cena: 15.92 zł (-3.98%)

Praktyczny leksykon VAT 2017

Autor: Praca zbiorowa
Format: Ebook
Cena: 82.56 zł (-20.64%)

Rozrachunki z właścicielem firmy

Autor: Aneta Szwęch
Format: Ebook
Cena: 7.92 zł (-1.98%)

KARY UMOWNE rozliczenia podatkowe i ewidencja księgowa w działalności gospodarczej

Autor: Grzegorz Ziółkowski, Paweł Muż
Format: Ebook
Cena: 7.92 zł (-1.98%)

Komandytowa w pytaniach i odpowiedziach. Wydanie 2

Autor: Opracowanie zbiorowe
Format: Ebook
Cena: 84.51 zł

Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo Aplikanta. Wydanie 4

Autor: Justyna Witas
Format: Ebook
Cena: 129.00 zł

Mechanizmy stabilności systemu finansowego

Autor: Agnieszka Alińska, Katarzyna Wasiak
Format: Ebook
Cena: 81.18 zł (-17.82%)

Prawo handlowe i gospodarcze w pytaniach i odpowiedziach. Wydanie 2

Autor: Jakub Pikała
Format: Ebook
Cena: 129.00 zł

Prawo handlowe - spółki osobowe

Autor: Mateusz Dróżdż
Format: Ebook
Cena: 40.18 zł (-8.82%)

Wpływ ekspansji zagranicznej na efektywność przedsiębiorstw

Autor: Krystian Barłożewski
Format: Ebook
Cena: 81.18 zł (-17.82%)

Z Dziejów Prawa. T. 9 (17)

Autor: red. Marian Mikołajczyk, red. Wojciech Organiściak
Format: Ebook
Cena: 17.28 zł (-4.32%)

Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 16

Autor: red. Rafał Glajcar, red. Jan Iwanek
Format: Ebook
Cena: 17.80 zł (-3.80%)

Spółka komandytowa. Praktyczny przewodnik dla przedsiębiorcy

Autor: Monika Nieradka-Bernaciak, Joanna Rodek-Kietlińska, Benedykt Dominik Rubak
Format: Ebook
Cena: 35.92 zł (-8.98%)

ZFŚS 2017. Komentarz

Autor: Mariusz Pigulski
Format: Ebook
Cena: 44.16 zł (-11.04%)

Powrót do strony głównej księgarni