Księgarnia > Prawo > Prawo karne. Przestępstwa karne. Kryminalogia

Archiwum kryminologii Tom XXXVII 2015

Autor: Witold Klaus, Irena Rzeplińska
Format: Książka
Cena: 68.19 zł (-21.31%)

Instytucja odpowiedzialności posiłkowej w polskim prawie karnym skarbowym

Autor: Katarzyna Rydz-Sybilak
Format: Książka
Cena: 39.60 zł (-6.60%)

Pitawal łódzki. Głośne procesy karne od początku XX wieku do wybuchu II wojny światowej

Autor: Kazimierz Badziak, Justyna Badziak
Format: Książka
Cena: 38.48 zł (-6.42%)

Prawo i postępowanie w sprawach o wykroczenia

Autor: Magdalena Błaszczyk, Monika Zbrojewska
Format: Książka
Cena: 50.57 zł (-8.43%)

Problemy teorii kryminalizacji. Studium z zakresu prawa karnego i konstytucyjnego

Autor: Jan Kulesza
Format: Książka
Cena: 55.63 zł (-9.27%)

Prawo karne wobec Konstytucji

Autor: Opracowanie zbiorowe
Format: Książka
Cena: 141.90 zł (-7.10%)

Prawne podstawy resocjalizacji

Autor: Małgorzata Kuć
Format: Książka
Cena: 33.43 zł (-5.57%)

Archiwum kryminologii Tom XL 2018

Autor: Jadwiga Królikowska, Anna Matczak, Monika Płatek, Olga Sitarz, Jan Widacki, Piotr Stępniak, Anna Jaworska-Wieloch, Justyna Włodarczyk-Madejska, Magdalena Grzyb, Joanna Kabzińska, Michalina Szafrańska, Ewa Habzda-Siwek, Paola Cavanna, Joanna Narodowska, Małgorzata Szwejkowska, Anna Szuba-Boroń
Format: Książka
Cena: 68.19 zł (-21.31%)

Prawo karne w pigułce

Autor: Wioletta Żelazowska
Format: Książka
Cena: 21.34 zł (-3.56%)

Prawo i proces karny skarbowy

Autor: Leszek Wilk, Jarosław Zagrodnik
Format: Książka
Cena: 64.29 zł (-10.71%)

Zwalczanie karteli w prawie antymonopolowym i karnym

Autor: Małgorzata Król-Bogomilska
Format: Ebook
Cena: 48.00 zł (-12.00%)

Postępowanie karne w pigułce. Wydanie 3

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz
Format: Ebook
Cena: 29.90 zł

Kryminalistyka w mediach. Wpływ seriali kryminalnych na postępowanie karne

Autor: Joanna Stojer-Polańska
Format: Ebook
Cena: 27.16 zł (-5.27%)

Leksykon prawa karnego procesowego 100 podstawowych pojęć

Autor: Wojciech Cieślak, Krzysztof Woźniewski
Format: Ebook
Cena: 57.23 zł (-11.77%)

Apelacje karne. Zagadnienia praktyczne, akta i kazusy. Wydanie 4

Autor: Zbigniew Kapiński
Format: Ebook
Cena: 129.00 zł

Kodeks karny - część ogólna. Pytania. Kazusy. Tablice. Wydanie 4

Autor: Małgorzata Gałązka, Radosław G. Hałas, Sławomir Hypś
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Prawo karne - część szczególna. Orzecznictwo

Autor: Michał Królikowski, Mikołaj Ostrowski
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Postępowanie karne

Autor: Łukasz Chojniak, Katarzyna Boratyńska, Wojciech Jasiński
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Prawo i procedura karna

Autor: Mariusz Stepaniuk
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Prawo karne - część szczególna. Orzecznictwo. Wydanie 2

Autor: Michał Królikowski, Mikołaj Ostrowski
Format: Ebook
Cena: 138.58 zł (-30.42%)

Wybrane zagadnienia prawa karnego skarbowego

Autor: Janusz Bryk, Agnieszka Choromańska, Anna Kalisz, Sławomir Miszkiewicz, Dorota Mocarska, Monika Porwisz, Agnieszka Sadło-Nowak, Anna Świerczewska-Gąsiorowska
Format: Ebook
Cena: 32.40 zł (-8.10%)

Kryminalistyka

Autor: Jan Widacki
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Prawo karne. Wydanie 2

Autor: Michał Królikowski, Robert Zawłocki
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Prawo karne wykonawcze

Autor: Małgorzata Gałązka, Małgorzata Kuć
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Terminy ustawowe cywilne i karne

Autor: Joanna Ablewicz, Aneta Gacka-Asiewicz
Format: Ebook
Cena: 79.00 zł

Współczesne problemy wykroczeń. Materialnoprawna i procesowa problematyka wykroczeń

Autor: Izabela Nowicka, Agnieszka Sadło-Nowak
Format: Ebook
Cena: 14.28 zł (-3.57%)

Archiwum Kryminologii, tom XXXVII 2015

Autor: Witold Klaus, Irena Rzeplińska
Format: Ebook
Cena: 48.00 zł (-12.00%)

Kryminalistyka

Autor: Jan Widacki, Jerzy Konieczny, Tadeusz Widła
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Kodeks karny. Orzecznictwo Aplikanta

Autor: Joanna Ablewicz
Format: Ebook
Cena: 129.00 zł

Kodeks postępowania karnego. Orzecznictwo Aplikanta

Autor: Joanna Ablewicz
Format: Ebook
Cena: 149.00 zł

Postępowanie karne. Wydanie 2

Autor: Łukasz Chojniak, Katarzyna Boratyńska, Wojciech Jasiński
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Damnatio ad bestias i inne kary wykonywane na arenie w antycznym Rzymie

Autor: Kubiak Przemysław
Format: Ebook
Cena: 18.43 zł (-3.46%)

Instytucja odpowiedzialności posiłkowej w polskim prawie karnym skarbowym

Autor: Katarzyna Rydz-Sybilak
Format: Ebook
Cena: 23.12 zł (-4.58%)

The Key Issues of Polish Penal Law

Autor: Krzysztof Indecki, Justyna Jurewicz
Format: Ebook
Cena: 19.46 zł (-4.05%)

Biały wywiad Otwarte źródła informacji - wokół teorii i praktyki

Autor: Wojciech Filipkowski, Wiesław Mądrzejowski
Format: Ebook
Cena: 74.26 zł (-14.74%)

Egzamin na tłumacza przysięgłego Przewodnik po prawie karnym. Język angielski

Autor: Ewa Myrczek-Kadłubicka
Format: Ebook
Cena: 109.39 zł (-19.61%)

Grzywna akcesoryjna w polskim prawie karnym

Autor: Konrad Andrzej Politowicz
Format: Ebook
Cena: 73.96 zł (-15.04%)

Hazard. Studium kryminologiczne i prawne

Autor: Leszek Wilk
Format: Ebook
Cena: 74.36 zł (-14.64%)

Instytucja Gravamen w postępowaniu karnym

Autor: Joanna Brylak
Format: Ebook
Cena: 89.00 zł

Kodeks karny i kodeks wykroczeń Strafgesetzbuch Und Űbertretungsgesetzbuch

Autor: Joanna Chudzik, Michał Jakowczyk, Kaja Kowalski
Format: Ebook
Cena: 199.00 zł

Kodeks karny. The Criminal Code

Autor: Nicholas Faulkner
Format: Ebook
Cena: 199.00 zł

Kodeks postępowania karnego. Orzecznictwo. Tom I

Autor: Joanna Brylak
Format: Ebook
Cena: 82.76 zł (-16.24%)

Kodeks postępowania karnego. Orzecznictwo. Tom II

Autor: Joanna Brylak
Format: Ebook
Cena: 107.87 zł (-21.13%)

Kodeks postępowania karnego. The Code of Criminal Procedure

Autor: Joanna Ewa Adamczyk
Format: Ebook
Cena: 249.00 zł

Konfrontacja. Studium karnoprocesowe i kryminalistyczne

Autor: Paweł Łobacz
Format: Ebook
Cena: 107.87 zł (-21.13%)

Model interakcji postępowania przygotowawczego oraz postępowania głównego w procesie karnym

Autor: Jarosław Zagrodnik
Format: Ebook
Cena: 107.82 zł (-21.18%)

Model oskarżenia przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym

Autor: Hanna Kuczyńska
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Nullum crimen sine lege

Autor: Iwona Sepioło
Format: Ebook
Cena: 124.45 zł (-24.55%)

Polnisches Strafprozessrecht Band 19

Autor: Michał Jakowczyk
Format: Ebook
Cena: 69.00 zł

Postępowanie karne wykonawcze

Autor: Beata Michalska, Maciej Mitera
Format: Ebook
Cena: 39.00 zł

Prawne podstawy resocjalizacji

Autor: Małgorzata Kuć
Format: Ebook
Cena: 32.57 zł (-6.43%)

Prawo i postępowanie w sprawach o wykroczenia

Autor: Magdalena Błaszczyk, Monika Zbrojewska
Format: Ebook
Cena: 49.16 zł (-9.84%)

Prawo i proces karny skarbowy

Autor: Jarosław Zagrodnik, Leszek Wilk
Format: Ebook
Cena: 119.00 zł

Prawo karne

Autor: Alicja Grześkowiak, Krzysztof Wiak
Format: Ebook
Cena: 69.00 zł

Prawo karne

Autor: Lech Gardocki
Format: Ebook
Cena: 45.00 zł

Prawo karne. Wydanie 19

Autor: Lech Gardocki
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Prawo karne - część ogólna

Autor: Barbara Namysłowska-Gabrysiak
Format: Ebook
Cena: 39.00 zł

Przedawnienie karalności i przedawnienie wykonania kary w polskim prawie karnym

Autor: Marek Kulik
Format: Ebook
Cena: 124.15 zł (-24.85%)

Przestępczość graniczna cudzoziemców

Autor: Magdalena Perkowska
Format: Ebook
Cena: 73.96 zł (-15.04%)

Przestępczość, środki masowego przekazu a polityka karna

Autor: Katarzyna Witkowska-Rozpara
Format: Ebook
Cena: 89.00 zł

Przestępczość zorganizowana

Autor: Emil Pływaczewski
Format: Ebook
Cena: 82.61 zł (-16.39%)

Przestępstwa podobne w polskim prawie karnym

Autor: Paweł Daniluk
Format: Ebook
Cena: 82.71 zł (-16.29%)

Przestępstwo niegospodarności z art. 296 KK

Autor: Iwona Sepioło
Format: Ebook
Cena: 74.26 zł (-14.74%)

Realny zbieg przestępstw. Analiza dogmatyczna na tle Kodeksu karnego z 1997 r

Autor: Wieńczysław Grzyb
Format: Ebook
Cena: 82.61 zł (-16.39%)

Środek karny pozbawienia praw publicznych w polskim prawie karnym

Autor: Damian Szeleszczuk
Format: Ebook
Cena: 82.71 zł (-16.29%)

Środki penalne we Francji i Polsce. Doktryna, legislacja, praktyka

Autor: Piotr Stępniak
Format: Ebook
Cena: 82.76 zł (-16.24%)

Utrudnianie postępowania karnego. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki

Autor: Małgorzata Wysoczyńska
Format: Ebook
Cena: 82.61 zł (-16.39%)

Zatrzymanie osoby w polskim procesie karnym

Autor: Łukasz Cora
Format: Ebook
Cena: 81.18 zł (-17.82%)

Zgoda pokrzywdzonego

Autor: Robert Zawłocki
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Zmiany w prawie karnym wykonawczym w latach 2009-2014

Autor: Adam Kwieciński, Patrycja Chabier, Tomasz Kalisz
Format: Ebook
Cena: 82.31 zł (-16.69%)

Prawo karne. Wydanie 2

Autor: Michał Królikowski, Robert Zawłocki
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Apelacje karne. Zagadnienia praktyczne, akta i kazusy. Wydanie 4

Autor: Zbigniew Kapiński
Format: Ebook
Cena: 129.00 zł

Prawo karne - część ogólna. Orzecznictwo. Wydanie 2

Autor: Krzysztof Szczucki, Michał Królikowski
Format: Ebook
Cena: 138.58 zł (-30.42%)

Pitawal łódzki. Głośne procesy karne od początku XX wieku do wybuchu II wojny światowej

Autor: Kazimierz Badziak, Justyna Badziak
Format: Ebook
Cena: 24.82 zł (-5.08%)

Wybrane problemy indywidualizacji wykonywania kary pozbawienia wolności i środków probacyjnych

Autor: Aldona Nawój-Śleszyński, Joanna Łuczak
Format: Ebook
Cena: 18.72 zł (-3.73%)

Granice procesu karnego. Legalność działań uczestników postępowania

Autor: Jerzy Skorupka, Dagmara Gruszecka, Katarzyna Boratyńska
Format: Ebook
Cena: 81.18 zł (-17.82%)

Postępowanie karne. Wydanie 2

Autor: Łukasz Chojniak, Katarzyna Boratyńska, Wojciech Jasiński
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Powrót do strony głównej księgarni