Księgarnia > Prawo > Prawo międzynarodowe i zagraniczne

Prawne instrumenty zachowania równowagi finansowej państwa i ich skuteczność

Autor: Witold Grygorowicz
Format: Książka
Cena: 38.48 zł (-6.42%)

Prawo międzynarodowe publiczne

Autor: Adam Łazowski, Anna Zawidzka-Łojek
Format: Książka
Cena: 84.86 zł (-14.14%)

Prawo Unii Europejskiej

Autor: Jacek Barcik, Aleksandra Wentkowska
Format: Książka
Cena: 84.86 zł (-14.14%)

Problemy odpowiedzialności cywilnej we Francji i w Polsce

Autor: Zbigniew Hajn, Dagmara Skupień
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Prawo Unii Europejskiej w pigułce

Autor: Wioletta Żelazowska
Format: Książka
Cena: 21.34 zł (-3.56%)

Unia Europejska w przededniu Brexitu

Autor: Jacek Barcik
Format: Książka
Cena: 170.48 zł (-8.52%)

Prawo Unii Europejskiej w pigułce

Autor: Wioletta Żelazowska
Format: Książka
Cena: 21.34 zł (-3.56%)

FUNKCJONOWANIE BEZZAŁOGOWYCH SYSTEMÓW POWIETRZ-NYCH W SFERZE CYWILNEJ

Autor: Tadeusz Zieliński
Format: Ebook
Cena: 17.47 zł (-5.58%)

Interwencje humanitarne a suwerenność

Autor: Dominika Dróżdż
Format: Ebook
Cena: 12.30 zł (-2.70%)

Klauzule generalne w prawie krajowym i obcym

Autor: red. Lidia Zacharko
Format: Ebook
Cena: 15.70 zł (-5.30%)

Prawo Unii Europejskiej w pigułce. Wydanie 2

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz
Format: Ebook
Cena: 24.90 zł

Problemy odpowiedzialności cywilnej we Francji i w Polsce

Autor: Zbigniew Hajn, Dagmara Skupień
Format: Ebook
Cena: 15.91 zł (-4.04%)

"Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego" 2015. T. 16

Autor: red. Maksymilian Pazdan
Format: Ebook
Cena: 18.08 zł (-3.52%)

Silesian Journal of Legal Studies. Vol. 8

Autor: red. Joanna Nowakowska-Małusecka
Format: Ebook
Cena: 19.01 zł (-4.75%)

Prawne instrumenty zachowania równowagi finansowej państwa i ich skuteczność

Autor: Witold Grygorowicz
Format: Ebook
Cena: 17.86 zł (-4.59%)

Prawa człowieka. Współczesne zjawiska, wyzwania, zagrożenia. T.1

Autor: Anna Kalisz (red.)
Format: Ebook
Cena: 20.32 zł (-3.58%)

urysprudencja 5. Prawo prywatne Unii Europejskiej ze stanowiska teorii prawa

Autor: Joanna Helios
Format: Ebook
Cena: 23.87 zł (-6.03%)

Jurysprudencja 3. Integracja zewnętrzna i wewnętrzna nauk prawnych. Cz. 2

Autor: Adam Bartczak, Małgorzata Król, Monika Zalewska
Format: Ebook
Cena: 23.72 zł (-6.18%)

Regiony w prawie i praktyce Polska - Ukraina

Autor: Krzysztof Skotnicki, Katarzyna Wlaźlak
Format: Ebook
Cena: 15.47 zł (-3.93%)

Encyklopedia polityki regionalnej i funduszy europejskich

Autor: Marek Świstak, Jan Wiktor Tkaczyński
Format: Ebook
Cena: 101.15 zł (-17.85%)

Encyklopedia zagadnień międzynarodowych

Autor: Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Renata Podgórzańska
Format: Ebook
Cena: 149.00 zł

Europejskie prawo finansowe

Autor: Jacek Bąk, Aleksandra Stepanów
Format: Ebook
Cena: 81.63 zł (-17.37%)

Funkcjonowanie zasobów patentowych w prawie konkurencji Unii Europejskiej

Autor: Rafał Sikorski
Format: Ebook
Cena: 81.30 zł (-17.70%)

Handel międzynarodowy

Autor: Rett R. Ludwikowski
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Interes publiczny w prawie energetycznym UE

Autor: Piotr Bogdanowicz
Format: Ebook
Cena: 89.00 zł

Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego

Autor: Monika Jagielska, Ewa Rott-Pietrzyk
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Leksykon prawa międzynarodowego publicznego 100 podstawowych pojęć

Autor: Anna Przyborowska-Klimczak, Dorota Pyć
Format: Ebook
Cena: 89.00 zł

Ochrona konsumenta w prawie polskim i Unii Europejskiej

Autor: Maria Królikowska-Olczak, Beata Pachuca-Smulska
Format: Ebook
Cena: 119.00 zł

Organizacje międzynarodowe

Autor: Brygida Kuźniak, Marcin Marcinko
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Podstawy systemu prawa międzynarodowego Pytania. Testy. Kazusy. Tablice

Autor: Ewelina Cała-Wacinkiewicz
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty

Autor: Agata Harast
Format: Ebook
Cena: 109.65 zł (-19.35%)

Prawo europejskie

Autor: Igor B. Nestoruk, Waltraud Hakenberg
Format: Ebook
Cena: 48.40 zł (-10.60%)

Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej. Wydanie 6

Autor: Adam Łazowski, Maria Magdalena Kenig Witkowska
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Prawo międzynarodowe publiczne

Autor: Adam Dudzic, Aldona Joanna Ploch
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Prawo międzynarodowe publiczne

Autor: Adam Łazowski, Anna Zawidzka-Łojek
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór orzecznictwa

Autor: Joanna Połatyńska, Piotr Daranowski, Barbara Klimek
Format: Ebook
Cena: 48.85 zł (-10.15%)

Prawo międzynarodowe publiczne. Wydanie 2

Autor: Jacek Barcik, Tomasz Srogosz
Format: Ebook
Cena: 79.00 zł

Prawo Unii Europejskiej

Autor: Jacek Barcik, Aleksandra Wentkowska
Format: Ebook
Cena: 81.85 zł (-17.15%)

Prawo Unii Europejskiej Testy. Kazusy. Tablice

Autor: Adam Łazowski, Anna Łabędzka, Maciej Szpunar
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Przestrzeń operacyjna prawa międzynarodowego publicznego. Perspektywa polska

Autor: Brygida Kuźniak
Format: Ebook
Cena: 73.17 zł (-15.83%)

Transfer siedziby spółki w Unii Europejskiej

Autor: Mirosława Myszke-Nowakowska
Format: Ebook
Cena: 81.18 zł (-17.82%)

Zasada wzajemnego uznawania w prawie Unii Europejskiej

Autor: Maciej Górka
Format: Ebook
Cena: 81.48 zł (-17.52%)

Alternative Dispute Resolution: From Roman Law to Contemporary Regulations

Autor: Zbiorowy
Format: Ebook
Cena: 24.00 zł (-2.25%)

"Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego" 2015. T. 17

Autor: Red. Maksymilian Pazdan
Format: Ebook
Cena: 18.23 zł (-3.37%)

Na drodze do wspólnoty kultury prawnej II. Auf dem Wege zur Gemeinschaft der Rechtskultur II

Autor: Marcus Lutter, Wulf-Henning Roth, Mirosław Wyrzykowski
Format: Ebook
Cena: 249.00 zł

Konstytucyjne podstawy ochrony praw człowieka

Autor: red. Radosław Koper
Format: Ebook
Cena: 17.13 zł (-5.97%)

Trust i inne stosunki powiernicze w prawie porównawczym i prawie prywatnym międzynarodowym

Autor: Maciej Zachariasiewicz
Format: Ebook
Cena: 31.30 zł (-10.70%)

Rosja w polityce zagranicznej Polski w latach 1992-2015

Autor: Mieczysław Stolarczyk
Format: Ebook
Cena: 47.20 zł (-15.80%)

LEGALNE/NIELEGALNE POSZUKIWANIE ZABYTKÓW I OBRÓT ZABYTKAMI. NA STYKU ARCHEOLOGII I PRAWA

Autor: Iwona Gredka-Ligarska, Dariusz Rozmus (red.)
Format: Ebook
Cena: 22.49 zł (-3.97%)

Militarne i pozamilitarne aspekty współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego. Wybrane problemy. T. 2

Autor: red. Tomasz Iwanek, współred. Agnieszka Miarka, współred. Bartosz Midro, współred. Marzena Mruk, współred. Sara Piwowarska, współred. Dawid Pudło
Format: Ebook
Cena: 15.55 zł (-5.45%)

Powrót do strony głównej księgarni