Księgarnia > Prawo > Prawo publiczne, konstytucyjne i administracyjne

Administracyjnoprawne aspekty jawności działań administracji publicznej

Autor: Michał Igor Ulasiewicz
Format: Książka
Cena: 51.35 zł (-8.55%)

Dzieje administracji w Polsce w XX wieku

Autor: Marek Żukowski
Format: Książka
Cena: 93.43 zł (-15.57%)

Instytucja prezydenta w polskim i litewskim prawie konstytucyjnym

Autor: Dariusz Górecki
Format: Książka
Cena: 47.06 zł (-7.84%)

Prawne instrumenty zachowania równowagi finansowej państwa i ich skuteczność

Autor: Witold Grygorowicz
Format: Książka
Cena: 38.48 zł (-6.42%)

Problemy teorii kryminalizacji. Studium z zakresu prawa karnego i konstytucyjnego

Autor: Jan Kulesza
Format: Książka
Cena: 55.63 zł (-9.27%)

Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Markowi Wierzbowskiemu

Autor: Andrzej Zwara, Kamila Bujak, Marcin Derlacz
Format: Książka
Cena: 237.14 zł (-11.86%)

Historia administracji i myśli administracyjnej. Czasy nowożytne i współczesne (XVI - XX w.)

Autor: Tadeusz Maciejewski
Format: Książka
Cena: 50.57 zł (-8.43%)

Prawo administracyjne Podręcznik dla aplikantów

Autor: Dominika Wetoszka, Aleksandra Ringwelska, Andrzej Zwara
Format: Książka
Cena: 94.29 zł (-4.71%)

Projektowanie systemów bezpieczeństwa

Autor: Paweł Kępka
Format: Książka
Cena: 56.00 zł (-17.50%)

Odrębności podporządkowania pracownika w nietypowych umownych stosunkach pracy

Autor: Anna Piszczek
Format: Książka
Cena: 41.06 zł (-6.84%)

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

Autor: Marek Wierzbowski
Format: Książka
Cena: 47.31 zł (-21.69%)

Wokół rządu w polskim i litewskim prawie konstytucyjnym

Autor: Dariusz Górecki
Format: Książka
Cena: 47.06 zł (-7.84%)

Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce

Autor: Wioletta Żelazowska
Format: Książka
Cena: 21.34 zł (-3.56%)

Ogólne postępowanie administracyjne

Autor: Robert Kędziora
Format: Książka
Cena: 59.14 zł (-9.86%)

Prawo konstytucyjne w pigułce

Autor: Wioletta Żelazowska
Format: Książka
Cena: 21.34 zł (-3.56%)

Urzędnik nadal bezpieczny Ustawa o odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych jest martwa

Autor: Arkadiusz Matusiak, Artur Radwan
Format: Ebook
Cena: 11.03 zł (-2.55%)

Projektowanie systemów bezpieczeństwa

Autor: Paweł Kępka
Format: Ebook
Cena: 20.00 zł (-5.00%)

Zarządzanie Publiczne nr 3(33)2015

Autor: Stanisław Mazur
Format: Ebook
Cena: 10.40 zł (-2.60%)

Zarządzanie strategiczne w Policji. Teoria i praktyka

Autor: Dominik Hryszkiewicz, Paweł Suchanek
Format: Ebook
Cena: 30.74 zł (-7.68%)

Zarys prawa administracyjnego

Autor: Bogumił Szmulik, Sławomir Serafin
Format: Ebook
Cena: 55.00 zł

Klauzule generalne w prawie krajowym i obcym

Autor: red. Lidia Zacharko
Format: Ebook
Cena: 15.70 zł (-5.30%)

Prawo konstytucyjne w pigułce. Wydanie 2

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz
Format: Ebook
Cena: 24.90 zł

Od nauk wojskowych do nauk o bezpieczeństwie

Autor: Bernard Wiśniewski
Format: Ebook
Cena: 27.32 zł (-6.83%)

Grupy dyspozycyjne społeczeństwa w świetle potrzeb bezpieczeństwa państwa. Tom 1 Teoretyczne aspekty przygotowania i funkcjonowania grup dyspozycyjnych państwa

Autor: Piotr Bogdalski, Danuta Bukowiecka, Robert Częścik, Bogdan Zdrodowski
Format: Ebook
Cena: 13.66 zł (-3.41%)

System bezpieczeństwa państwa. Konteksty teoretyczne i praktyczne

Autor: Bernard Wiśniewski
Format: Ebook
Cena: 43.00 zł

Policja 3/2015

Autor: Praca zbiorowa
Format: Ebook
Cena: 8.88 zł (-2.22%)

Policja 2/2015

Autor: Praca zbiorowa
Format: Ebook
Cena: 8.88 zł (-2.22%)

Zarządzanie Publiczne nr 1(35)/2016

Autor: Stanisław Mazur
Format: Ebook
Cena: 10.40 zł (-2.60%)

Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce. Wydanie 3

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz
Format: Ebook
Cena: 24.90 zł

Organizacja prawna administracji publicznej

Autor: red. Lidia Zacharko
Format: Ebook
Cena: 31.00 zł (-11.00%)

Polityka równości płci na szczeblu samorządowym

Autor: Joanna Podgórska-Rykała
Format: Ebook
Cena: 15.65 zł (-2.27%)

Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz
Format: Ebook
Cena: 24.90 zł

Zarządzanie Publiczne nr 2(36)/2016

Autor: Stanisław Mazur
Format: Ebook
Cena: 10.40 zł (-2.60%)

Postępowanie ustawodawcze w Polsce - prawo, zwyczaje i praktyka

Autor: Maciej Borski, Rafał Glajcar, Bogusław Przywora
Format: Ebook
Cena: 19.59 zł (-3.46%)

Samorząd terytorialny (zagadnienia prawne). T. 1. Ustrój samorządu terytorialnego

Autor: Bolesław M. Ćwiertniak (red.)
Format: Ebook
Cena: 21.77 zł (-3.84%)

Samorząd terytorialny (zagadnienia prawne). T. 2. Zadania i kompetencje samorządu terytorialnego

Autor: Bolesław M. Ćwiertniak (red.)
Format: Ebook
Cena: 21.77 zł (-3.84%)

Samorząd terytorialny (zagadnienia prawne). T. 3. Zatrudnienie w samorządzie terytorialnym

Autor: Bolesław M. Ćwiertniak (red.)
Format: Ebook
Cena: 21.77 zł (-3.84%)

Ekonomista 2016 nr 5

Autor: Praca zbiorowa
Format: Ebook
Cena: 39.36 zł (-9.84%)

Prawo konstytucyjne

Autor: Bogumił Szmulik
Format: Ebook
Cena: 89.00 zł

Prawne instrumenty zachowania równowagi finansowej państwa i ich skuteczność

Autor: Witold Grygorowicz
Format: Ebook
Cena: 17.86 zł (-4.59%)

Odrębności podporządkowania pracownika w nietypowych umownych stosunkach pracy

Autor: Anna Piszczek
Format: Ebook
Cena: 18.96 zł (-4.99%)

System rynkowy. Wydanie 7 redakcja naukowa Marek Garbicz

Autor: Mieczysław Nasiłowski
Format: Ebook
Cena: 51.17 zł (-12.79%)

Partycypacja społeczna we współczesnym samorządzie terytorialnym

Autor: Magdalena Gurdek (red.)
Format: Ebook
Cena: 25.40 zł (-4.48%)

Aktualne problemy postępowań w administracji publicznej

Autor: Grzegorz Krawiec (red.)
Format: Ebook
Cena: 15.23 zł (-2.69%)

Niezbędnik studenta I roku. Repetytorium egzaminacyjne do ćwiczeń i egzaminu z historii państwa i prawa polskiego

Autor: Justyna Bieda, Dorota Wiśniewska-Jóźwiak
Format: Ebook
Cena: 22.02 zł (-3.88%)

Kampania wyborcza w regulacji prawnej i w praktyce (stan prawny na 15 lipca 2015 r.)

Autor: Anna Rakowska-Trela
Format: Ebook
Cena: 23.42 zł (-5.98%)

Administracja publiczna wobec procesu globalizacji

Autor: Maciej Rudnicki, Maciej Jabłoński
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Dzieje administracji w Polsce w XX wieku

Autor: Marek Żukowski
Format: Ebook
Cena: 92.65 zł (-16.35%)

Introducion to Polish Administrative Law

Autor: Michał Możdżeń-Marcinkowski
Format: Ebook
Cena: 81.48 zł (-17.52%)

Jawność i jej ograniczenia. Postępowanie administracyjne. Tom 7

Autor: Czesław Martysz, Mateusz Błachucki, Tomasz Bąkowski
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Kodeks postępowania administracyjnego. Orzecznictwo. Wydanie 3

Autor: Michał Rojewski, Agnieszka Suławko-Karetko
Format: Ebook
Cena: 81.58 zł (-17.42%)

Kodeks postępowania administracyjnego. The Code of Administrative Proceedings

Autor: Maja Bińkowska, Andrzej Chełchowski, Bartosz Kopik
Format: Ebook
Cena: 119.00 zł

Kodeks postępowania administracyjnego Verwaltungs-verfahrensgesetz

Autor: Rödl and Partner, Przemysław Fil, Jens Jungmann
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Konstytucyjny system organów państwa

Autor: Dariusz Dudek, Zbigniew Husak, Grzegorz Kowalski
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Legislacja administracyjna. Wydanie 2

Autor: Lesław Grzonka
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Nieważność postępowania sądowoadministracyjnego jako podstawa skargi kasacyjnej

Autor: Grzegorz Rząsa
Format: Ebook
Cena: 65.29 zł (-13.71%)

Ogólne postępowanie administracyjne. Wydanie 3

Autor: Robert Kędziora
Format: Ebook
Cena: 65.00 zł

Ogólne postępowanie administracyjne. Wydanie 4

Autor: Robert Kędziora
Format: Ebook
Cena: 79.00 zł

Osobowość prawna jednostek samorządu terytorialnego

Autor: Adam Doliwa
Format: Ebook
Cena: 81.18 zł (-17.82%)

Polskie prawo konstytucyjne na tle porównawczym

Autor: Ryszard M. Małajny
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Polskie sądownictwo administracyjne - zarys systemu

Autor: Zbigniew Kmieciak
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne.Testy. Kazusy

Autor: Piotr Gołaszewski
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Postępowanie administracyjne. Wydanie 4

Autor: Wojciech Federczyk, Michał Klimaszewski, Bartosz Majchrzak
Format: Ebook
Cena: 69.00 zł

Postępowanie administracyjne - ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnym

Autor: Marek Wierzbowski, Marek Szubiakowski
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Prawo konstytucyjne. Kompendium

Autor: Ryszard Piotrowski, Paweł Ochmann, Maciej Pisz
Format: Ebook
Cena: 55.00 zł

Prawo łaski Prezydenta RP

Autor: Krzysztof Kozłowski
Format: Ebook
Cena: 109.65 zł (-19.35%)

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Wykłady. Tablice

Autor: Piotr Sekulski, Piotr Andrzej Zając, Dominika Zielińska
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym jako element realizacji prawa do sądu

Autor: Maria Grzymisławska-Cybulska
Format: Ebook
Cena: 81.55 zł (-17.45%)

Prawo urzędnicze

Autor: Jakub Stelina
Format: Ebook
Cena: 45.00 zł

Skarga do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze

Autor: Michał Prus
Format: Ebook
Cena: 73.33 zł (-15.67%)

Terminy handlowe, gospodarcze i administracyjne

Autor: Joanna Ablewicz, Aneta Gacka-Asiewicz
Format: Ebook
Cena: 89.00 zł

Ustrój sądownictwa w Polsce

Autor: Artur Żurawik
Format: Ebook
Cena: 69.00 zł

Współuczestnictwo procesowe w postępowaniu cywilnym i sądowoadministracyjnym

Autor: Barbara Barut-Skupień
Format: Ebook
Cena: 73.23 zł (-15.77%)

Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej

Autor: Opracowanie zbiorowe
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Wstrzymanie wykonania aktu lub czynności w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Autor: Paweł Daniel
Format: Ebook
Cena: 81.85 zł (-17.15%)

Związanie kasacyjnym orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego

Autor: Wojciech Sawczyn
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Ustrój konstytucyjny Republiki Kosowa

Autor: Robert Rajczyk
Format: Ebook
Cena: 15.55 zł (-5.45%)

Zarządzanie Publiczne nr 3(37)/2016

Autor: Piotr Kopyciński, Michal Możdżeń, Robert H. Wade, Bartosz Bartosiewicz, Wiesław Wańkowicz, Halina Lipińska, Agnieszka Kępkowicz, Piotr Weryński
Format: Ebook
Cena: 10.40 zł (-2.60%)

Zarządzanie Publiczne nr 1(39)/2017

Autor: Stanisław Mazur
Format: Ebook
Cena: 10.40 zł (-2.60%)

O prawie administracyjnym i administracji. Refleksje. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Małgorzacie Stahl

Autor: Barbara Jaworska-Dębska, Zofia Duniewska, Michał Kasiński, Ewa Olejniczak-Szałowska, Ryszarda Michalska-Badziak, Piotr Korzeniowski
Format: Ebook
Cena: 27.91 zł (-7.03%)

Zarządzanie Publiczne nr 4(38)/2016

Autor: Stanisław Mazur
Format: Ebook
Cena: 10.40 zł (-2.60%)

"Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego" 2015. T. 17

Autor: Red. Maksymilian Pazdan
Format: Ebook
Cena: 18.23 zł (-3.37%)

STUDIA ADMINISTRACYJNE I CYWILNE

Autor: Dorota Fleszer, Anna Rogacka-Łukasik (red.)
Format: Ebook
Cena: 25.40 zł (-4.48%)

Konstytucyjne podstawy ochrony praw człowieka

Autor: red. Radosław Koper
Format: Ebook
Cena: 17.13 zł (-5.97%)

Instytucja prezydenta w polskim i litewskim prawie konstytucyjnym

Autor: Dariusz Górecki
Format: Ebook
Cena: 21.91 zł (-5.54%)

Trust i inne stosunki powiernicze w prawie porównawczym i prawie prywatnym międzynarodowym

Autor: Maciej Zachariasiewicz
Format: Ebook
Cena: 31.30 zł (-10.70%)

Informacje poufne w spółce publicznej

Autor: Anna Lichosik
Format: Ebook
Cena: 23.53 zł (-7.97%)

MODELE ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ W WYBRANYCH PAŃSTWACH EUROPEJSKICH

Autor: Joanna Podgórska-Rykała, Maciej Borski (red.)
Format: Ebook
Cena: 19.40 zł (-7.92%)

Urzędnik jako strażnik realizacji ustawowych obowiązków wobec zwierząt

Autor: red. Agnieszka Bielska-Brodziak, red. Karolina Gil, red. Tomasz Pietrzykowski, red. Marek Suska
Format: Ebook
Cena: 15.25 zł (-5.75%)

Zarządzanie Publiczne nr 2(40)/2017

Autor: Stanisław Mazur
Format: Ebook
Cena: 10.40 zł (-2.60%)

ZARZĄDZANIE JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WARUNKACH GOSPODARKI RYNKOWEJ

Autor: Magdalena Gurdek (red.)
Format: Ebook
Cena: 24.67 zł (-4.35%)

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Autor: Zgromadzenie Narodowe
Format: Ebook
Cena: 3.84 zł

Przestępstwo przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego

Autor: Martin Bill
Format: Ebook
Cena: 6.04 zł (-1.06%)

Wykładnia i stosowanie prawa w procesie opartym na Konstytucji

Autor: Maciej Gutowski, Piotr Kardas
Format: Ebook
Cena: 169.15 zł (-29.85%)

Zakaz reformationis in peius w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Autor: Agnieszka Skóra
Format: Ebook
Cena: 14.51 zł

Prawo konstytucyjne. Wydanie 8

Autor: Bogusław Banaszak
Format: Ebook
Cena: 81.18 zł (-17.82%)

Administracja publiczna Tom 1 Ustrój administracji państwowej centralnej

Autor: Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Bogumił Szmulik
Format: Ebook
Cena: 289.00 zł

Administracja publiczna. Tom 2 Ustrój administracji państwowej terenowej

Autor: Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Bogumił Szmulik
Format: Ebook
Cena: 249.00 zł

Administracja publiczna Tom 3 Ustrój administracji samorządowej

Autor: Marcin Bąkiewicz, Jerzy Chmielnicki, Jerzy Jaskiernia
Format: Ebook
Cena: 229.01 zł

Aktualizacja opłaty za użytkowanie wieczyste oraz pierwokup ustawowy

Autor: Jacek Jaworski
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Planowanie, udzielanie, rozliczanie

Autor: Artur Walasik, Arkadiusz Babczuk, Arkadiusz Talik
Format: Ebook
Cena: 189.00 zł

Drogi publiczne. Budowa, utrzymanie, finansowanie

Autor: Łukasz Kot, Wojciech Kotowski, Bolesław Kurzępa
Format: Ebook
Cena: 129.00 zł

Egzamin na urzędnika mianowanego służby cywilnej

Autor: Mariusz Stepaniuk
Format: Ebook
Cena: 199.00 zł

Europeizacja prawa administracyjnego. Tom 3

Autor: Andrzej Wróbel, Dawid Miąsik, Monika Niedźwiedź
Format: Ebook
Cena: 349.00 zł

Finansowanie sportu przez samorząd terytorialny

Autor: Arkadiusz Babczuk
Format: Ebook
Cena: 139.00 zł

Hipoteka w obrocie gospodarczym

Autor: Łukasz Grzechnik
Format: Ebook
Cena: 89.00 zł

Instytucje prawa administracyjnego. Tom 1

Autor: Zofia Duniewska, Roman Hauser, Małgorzata Jaśkowska
Format: Ebook
Cena: 249.00 zł

Kodeks postępowania administracyjnego

Autor: Janusz Borkowski
Format: Ebook
Cena: 29.00 zł

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz

Autor: Barbara Adamiak, Janusz Borkowski
Format: Ebook
Cena: 299.00 zł

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz

Autor: Roman Hauser, Marek Wierzbowski
Format: Ebook
Cena: 349.00 zł

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz

Autor: Marek Wierzbowski, Aleksandra Wiktorowska
Format: Ebook
Cena: 299.00 zł

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz

Autor: Roman Hauser, Marek Wierzbowski, Piotr Gołaszewski
Format: Ebook
Cena: 299.00 zł

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Wydanie 13

Autor: Barbara Adamiak, Janusz Borkowski
Format: Ebook
Cena: 299.00 zł

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Wydanie 4

Autor: Robert Kędziora
Format: Ebook
Cena: 249.00 zł

Kodeks postępowania administracyjnego. Orzecznictwo Aplikanta

Autor: Joanna Ablewicz
Format: Ebook
Cena: 119.00 zł

Kodeks postępowania administracyjnego. Orzecznictwo. Wydanie 2

Autor: Michał Rojewski, Agnieszka Suławko-Karetko
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Kodeks pracy. The Labour Code

Autor: Nicholas Faulkner, Agnieszka Jamroży
Format: Ebook
Cena: 189.00 zł

Kodeks pracy. The Labour Code. Wydanie 4

Autor: Agnieszka Jamroży, Nicholas Faulkner
Format: Ebook
Cena: 199.00 zł

Kodeks wyborczy. Komentarz

Autor: Bogusław Banaszak
Format: Ebook
Cena: 279.00 zł

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz

Autor: Bogusław Banaszak
Format: Ebook
Cena: 189.00 zł

Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej. Tom 2

Autor: Stanisław Biernat, Leszek Bosek, Lech Garlicki
Format: Ebook
Cena: 279.00 zł

KPA / The Code of Administrative Procedure

Autor: Opracowanie zbiorowe
Format: Ebook
Cena: 79.00 zł

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej

Autor: Zbigniew Banaszczyk
Format: Ebook
Cena: 129.00 zł

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz

Autor: Zygmunt Niewiadomski, Krzysztof Jaroszyński, Anna Szmytt
Format: Ebook
Cena: 249.00 zł

Podmioty administrujące. Tom 6

Autor: Roman Hauser, Andrzej Wróbel, Zygmunt Niewiadomski
Format: Ebook
Cena: 249.00 zł

Postępowanie administracyjne

Autor: Wojciech Federczyk, Michał Klimaszewski, Bartosz Majchrzak
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

Autor: Piotr Gołaszewski
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Postępowanie administracyjne. Wydanie 3

Autor: Wojciech Federczyk, Michał Klimaszewski, Bartosz Majchrzak
Format: Ebook
Cena: 69.00 zł

Postępowanie administracyjne - ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi

Autor: Marek Wierzbowski, Marek Szubiakowski
Format: Ebook
Cena: 55.00 zł

Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz

Autor: Roman Hauser, Andrzej Skoczylas, Zbigniew Leoński
Format: Ebook
Cena: 249.00 zł

Prawne formy działania administracji. Tom 5

Autor: Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel
Format: Ebook
Cena: 299.00 zł

Prawo administracyjne materialne. Tom 7

Autor: Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel
Format: Ebook
Cena: 249.00 zł

Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce. Wydanie 2

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz
Format: Ebook
Cena: 24.90 zł

Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce. Wydanie 4

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz
Format: Ebook
Cena: 24.90 zł

Prawo konstytucyjne w pigułce

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz
Format: Ebook
Cena: 24.90 zł

Prawo konstytucyjne. Zbiór aktów prawnych

Autor: Mirosław Granat, Marek Zubik
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz

Autor: Roman Hauser, Marek Wierzbowski, Maksymilian Cherka
Format: Ebook
Cena: 299.00 zł

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz - zawiera zmiany wchodzące w życie 15.8.2015 r

Autor: Roman Hauser, Marek Wierzbowski, Janusz Drachal
Format: Ebook
Cena: 329.00 zł

Prawo procesowe administracyjne. Tom 9

Autor: Barbara Adamiak, Janusz Borkowski, Andrzej Skoczylas
Format: Ebook
Cena: 249.00 zł

Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8A

Autor: Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel
Format: Ebook
Cena: 299.00 zł

Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8B

Autor: Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel
Format: Ebook
Cena: 299.00 zł

Regulamin urzędowania sądów powszechnych

Autor: Marta Romańska, Ewa Stryczyńska, Marcin Uliasz
Format: Ebook
Cena: 149.00 zł

Sądowa kontrola administracji publicznej. Tom 10

Autor: Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel
Format: Ebook
Cena: 349.00 zł

Sprawozdania finansowe za 2013 w jednostkach finansów publicznych

Autor: Mieczysława Cellary
Format: Ebook
Cena: 159.00 zł

Stosunek służbowy. Tom 11

Autor: Roman Hauser, Andrzej Wróbel, Zygmunt Niewiadomski
Format: Ebook
Cena: 249.00 zł

Środki zaskarżenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym wraz z wzorami pism procesowych

Autor: Roman Hauser, Wojciech Piątek, Andrzej Skoczylas
Format: Ebook
Cena: 159.00 zł

Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz z odniesieniami do ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa

Autor: Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Joanna Dominowska
Format: Ebook
Cena: 279.00 zł

Vademecum radnego jednostki samorządu terytorialnego

Autor: Adam Hać
Format: Ebook
Cena: 129.00 zł

Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego

Autor: Michał Łyszczarz, Grzegorz Dragon
Format: Ebook
Cena: 129.00 zł

Wykładnia w prawie administracyjnym. Tom 4

Autor: Leszek Leszczyński, Marek Zirk-Sadowski
Format: Ebook
Cena: 249.00 zł

Wykładnia w prawie administracyjnym. Tom 4. Wydanie 2

Autor: Leszek Leszczyński, Marek Zirk-Sadowski
Format: Ebook
Cena: 349.00 zł

Zarys prawa administracyjnego

Autor: Bogumił Szmulik, Sławomir Serafin, Katarzyna Miaskowska
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Zasady techniki prawodawczej w zakresie aktów prawa miejscowego. Komentarz praktyczny z wzorami oraz przykładami

Autor: Dariusz Szafrański, Wojciech Białończyk, Łukasz Kasiak
Format: Ebook
Cena: 149.00 zł

Związki międzygminne. Komentarz

Autor: Rafał Adamus, Tomasz Jasiński, Ewa Kurowska
Format: Ebook
Cena: 69.00 zł

Polskie Prawo Konstytucyjne. Zarys wykładu

Autor: Leszek Garlicki
Format: Ebook
Cena: 29.88 zł

Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna

Autor: red. Jolanta Blicharz, red. Lidia Zacharko
Format: Ebook
Cena: 31.40 zł (-10.60%)

Konstytucja RP w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego oraz SN i NSA

Autor: Marek Domagała, Jan Podkowik, Marek Zubik
Format: Ebook
Cena: 101.15 zł (-17.85%)

Administracyjnoprawne aspekty jawności działań administracji publicznej

Autor: Michał Igor Ulasiewicz
Format: Ebook
Cena: 23.76 zł (-6.19%)

Powrót do strony głównej księgarni