Księgarnia > Prawo > Podręczniki akademickie

Administracyjnoprawne aspekty jawności działań administracji publicznej

Autor: Michał Igor Ulasiewicz
Format: Książka
Cena: 51.35 zł (-8.55%)

Administracyjnoprawne instrumenty realizacji zamówienia publicznego

Autor: Krzysztof Horubski
Format: Książka
Cena: 135.20 zł (-33.80%)

Autonomia i integracja postępowań działowych w prawie polskim

Autor: Andrzej Stempniak
Format: Książka
Cena: 159.34 zł (-9.66%)

Bezpieczeństwo funkcjonalne państw regionu Europy Północnej

Autor: Paulina Karina Marczuk
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Bitcoin jako przedmiot stosunków cywilnoprawnych

Autor: Marcin Michna
Format: Książka
Cena: 122.86 zł (-6.14%)

Business Phrases, Collocations and Metaphors. Glossary with Practice and Answer Key

Autor: Elżbieta Jendrych
Format: Książka
Cena: 113.33 zł (-5.67%)

Charakter prawny zarządu w spółce akcyjnej

Autor: Renata Tanajewska
Format: Książka
Cena: 113.33 zł (-5.67%)

Czynić postęp w prawie. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Birucie Lewaszkiewicz-Petrykowskiej

Autor: Wojciech Robaczyński
Format: Książka
Cena: 53.92 zł (-15.98%)

Dożywotnie pozbawienie wolności. Zabójca, jego zbrodnia i kara

Autor: Maria Ejchart-Dubois, Maria Niełaczna, Andrzej Rzepliński
Format: Książka
Cena: 160.95 zł (-8.05%)

Dysfunkcje publicznego prawa gospodarczego

Autor: Opracowanie zbiorowe
Format: Książka
Cena: 160.95 zł (-8.05%)

Egzamin na tłumacza przysięgłego. Komentarz, teksty egzaminacyjne, dokumenty

Autor: Bolesław Cieślik, Liwiusz Laska, Michał Rojewski
Format: Książka
Cena: 94.29 zł (-4.71%)

Gromadzenie i udostępnianie danych telekomunikacyjnych

Autor: Piotr Brzeziński, Bartłomiej Opaliński, Maciej Rogalski
Format: Książka
Cena: 103.81 zł (-5.19%)

Historia ustroju i prawa Polski w pigułce

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz
Format: Książka
Cena: 25.63 zł (-4.27%)

Idee i zasady konstytucyjne chińskiego porządku prawnego

Autor: Marta Dargas-Draganik
Format: Książka
Cena: 89.28 zł (-19.72%)

Idee normy i instytucje Kongresu Wiedeńskiego - 200 lat później - perspektywa międzynarodowa

Autor: Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Jerzy Menkes, Władysław Pęksa
Format: Książka
Cena: 104.43 zł (-24.57%)

Informacja przedkontraktowa w umowach konsumenckich

Autor: Ewelina Badura
Format: Książka
Cena: 103.81 zł (-5.19%)

Interes spółki w prawie polskim i europejskim

Autor: Iwona Gębusia
Format: Książka
Cena: 122.86 zł (-6.14%)

Interwencja główna

Autor: Piotr Osowy
Format: Książka
Cena: 113.33 zł (-5.67%)

Jawność posiedzeń Sejmu i Senatu oraz jej ograniczenia w Konstytucji RP

Autor: Katarzyna Górka
Format: Książka
Cena: 80.15 zł (-18.85%)

Jurysdykcja krajowa w transgranicznych sprawach upadłościowych w Unii Europejskiej

Autor: Opracowanie zbiorowe
Format: Książka
Cena: 36.43 zł (-8.57%)

Kierunki zmian w administracji publicznej

Autor: Opracowanie zbiorowe
Format: Książka
Cena: 110.57 zł (-18.43%)

Kodeks cywilny w orzecznictwie Tom 1

Autor: Marek Antas, Karol Sala
Format: Książka
Cena: 113.33 zł (-5.67%)

Kodeks cywilny w orzecznictwie Tom 2

Autor: Marek Antas, Karol Sala
Format: Książka
Cena: 113.33 zł (-5.67%)

Komunalizacja versus uwłaszczenie państwowych osób prawnych. (na przykładzie nieruchomości PKP)

Autor: Małgorzata Bednarek
Format: Książka
Cena: 141.90 zł (-7.10%)

Konstytucja RP w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego oraz SN i NSA

Autor: Marek Domagała, Jan Podkowik, Marek Zubik
Format: Książka
Cena: 113.33 zł (-5.67%)

Leksykon prawa karnego część ogólna. 100 podstawowych pojęć

Autor: Paweł Daniluk
Format: Książka
Cena: 94.29 zł (-4.71%)

Leksykon prawa sportowego. 100 podstawowych pojęć

Autor: Michał Leciak
Format: Książka
Cena: 84.86 zł (-14.14%)

Leksykon prawa zamówień publicznych. 100 podstawowych pojęć

Autor: Andrzej Powałowski
Format: Książka
Cena: 84.86 zł (-14.14%)

Luka w prawie Istota zjawiska oraz jego znaczenie dla prawa administracyjnego

Autor: Ewa Skorczyńska
Format: Książka
Cena: 116.72 zł (-12.28%)

Małżeńska współzależność majątkowa w polskim prawie cywilnym

Autor: Jakub Michał Łukasiewicz
Format: Książka
Cena: 141.90 zł (-7.10%)

Miejsce popełnienia czynu zabronionego

Autor: Łukasz Pohl, Mariusz Nawrocki
Format: Książka
Cena: 94.29 zł (-4.71%)

Normatywne wzorce umów spółek handlowych w prawie polskim

Autor: Marek Leśniak
Format: Książka
Cena: 103.20 zł (-25.80%)

Obowiązek lojalności w spółkach kapitałowych

Autor: Dominika Opalska
Format: Książka
Cena: 122.86 zł (-6.14%)

Obszary specjalne w polskim materialnym prawie administracyjnym

Autor: Piotr Zacharczuk
Format: Książka
Cena: 122.03 zł (-26.97%)

Ochrona interesów zbiorowych w postępowaniu cywilnym

Autor: Robert Kulski
Format: Książka
Cena: 132.38 zł (-6.62%)

Ochrona własności intelektualnej

Autor: Grzegorz Michniewicz
Format: Książka
Cena: 50.57 zł (-8.43%)

Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy

Autor: Małgorzata Barzycka-Banaszczyk
Format: Książka
Cena: 103.20 zł (-25.80%)

Odwrócona hipoteka jako nowa usługa na rynku finansowym

Autor: Edyta Rutkowska-Tomaszewska
Format: Książka
Cena: 122.86 zł (-6.14%)

Podmiotowość prawna wspólnot mieszkaniowych

Autor: Marcin Zięba
Format: Książka
Cena: 122.86 zł (-6.14%)

Podżeganie w polskim prawie karnym Studium z zakresu teorii i praktyki prawa karnego

Autor: Damian Tokarczyk
Format: Książka
Cena: 141.90 zł (-7.10%)

Pojęcie ludobójstwa w kontekscie orzecznictwa miedzynarodowych trybunałów karnych ad hoc

Autor: Karolina Wierczyńska
Format: Książka
Cena: 25.60 zł (-8.00%)

Pojęcie suwerenności we wspólczesnym prawie międzynarodowym

Autor: Jerzy Kranz
Format: Książka
Cena: 25.20 zł (-4.20%)

Postepowanie cywilne

Autor: Elwira Marszałkowska-Krześ
Format: Książka
Cena: 59.14 zł (-9.86%)

Postepowanie cywilne

Autor: Izabella Gil
Format: Książka
Cena: 59.14 zł (-9.86%)

Postępowanie karne z perspektywy nauki o bezpieczeństwie

Autor: Piotr Starzyński, Maciej Nawacki
Format: Książka
Cena: 34.29 zł (-10.71%)

Pozwy z prawa cywilnego na przykładach i wzorach

Autor: Marcin Derlacz, Joanna Gręndzińska, Dominika Wetoszka
Format: Książka
Cena: 84.86 zł (-14.14%)

Prawa człowieka i obywatela w zglobalizowanym świecie

Autor: Magdalena Gawin, Barbara Markiewicz, Rafał Wonicki, Agnieszka Nogal
Format: Książka
Cena: 27.66 zł (-5.34%)

Prawa dziecka jako pacjenta

Autor: Błażej Kmieciak
Format: Książka
Cena: 94.29 zł (-4.71%)

Prawne aspekty implementacji prawa UE do systemu prawnego RP

Autor: Artur Trubalski
Format: Książka
Cena: 113.33 zł (-5.67%)

Prawne uregulowania procedury apelacyjnej w aspekcie procesów karnych

Autor: Joanna Brylak
Format: Książka
Cena: 103.81 zł (-5.19%)

Prawnokarna ochrona znaków towarowych

Autor: Natalia Daśko
Format: Książka
Cena: 113.33 zł (-5.67%)

Prawnomiędzynarodowe aspekty zmian klimatycznych

Autor: Katarzyna Kępka
Format: Książka
Cena: 48.00 zł (-15.00%)

Prawo administracyjne materialne Pytania Kazusy Tablice Testy

Autor: Joanna Ablewicz
Format: Książka
Cena: 50.57 zł (-8.43%)

Prawo dostępu do dóbr publicznych

Autor: Paweł Zaborniak
Format: Książka
Cena: 122.86 zł (-6.14%)

Prawo do zmiany oraz polecenie zmiany treści umowy o roboty budowlane w świetle warunków FIDIC

Autor: Hubert Wysoczański
Format: Książka
Cena: 113.33 zł (-5.67%)

Prawo i postępowanie w sprawach o wykroczenia

Autor: Magdalena Błaszczyk, Monika Zbrojewska
Format: Książka
Cena: 50.57 zł (-8.43%)

Prawo karne międzynarodowe

Autor: Lech Gardocki, Łukasz Majewski, Teresa Gardocka
Format: Książka
Cena: 57.82 zł (-11.18%)

Prawo konstytucyjne wraz z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego

Autor: Angelika Ciżyńska, Jacek Karakulski, Katarzyna Kos
Format: Książka
Cena: 50.57 zł (-8.43%)

Prawo prywatności jako reguła społeczeństwa informacyjnego

Autor: Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Ksenia Kakareko
Format: Książka
Cena: 122.86 zł (-6.14%)

Prawo Unii Europejskiej

Autor: Jacek Barcik, Aleksandra Wentkowska
Format: Książka
Cena: 84.86 zł (-14.14%)

Prawo wekslowe i czekowe

Autor: Lidia Bagińska
Format: Książka
Cena: 50.57 zł (-8.43%)

Prawo własności przemysłowej

Autor: Piotr Kostański, Łukasz Żelechowski
Format: Książka
Cena: 17.06 zł (-2.84%)

Przestępstwo zmowy przetargowej

Autor: Małgorzata Sieradzka
Format: Książka
Cena: 94.29 zł (-4.71%)

Rejestry publiczne Jawność i interoperacyjność

Autor: Agnieszka Gryszczyńska
Format: Książka
Cena: 122.86 zł (-6.14%)

Rosyjski język prawniczy w 40 lekcjach

Autor: Magdalena Kałuża
Format: Książka
Cena: 94.29 zł (-4.71%)

Sąd zaangażowany społecznie - pożądany kierunek zmian

Autor: Przemysław Banasik
Format: Książka
Cena: 104.43 zł (-24.57%)

Skarga do WSA. Praktyczne wskazówki, przykłady, kazusy, orzecznictwo

Autor: Tomasz Grossmann
Format: Książka
Cena: 94.29 zł (-4.71%)

Skimming aspekty kryminalistyczne Cyberprzestępczość w bankowości elektronicznej

Autor: Paweł Opitek
Format: Książka
Cena: 113.33 zł (-5.67%)

Skutki układu w postępowaniu upadłościowym

Autor: Łukasz Szuster
Format: Książka
Cena: 94.29 zł (-4.71%)

Status prawny energii elektrycznej jako wyznacznik stosunków umownych w polskim prawie prywatnym

Autor: Szymon Słotwiński
Format: Książka
Cena: 119.20 zł (-29.80%)

Status spółek osobowych w międzynarodowym prawie podatkowym

Autor: Marta Bandzmer
Format: Książka
Cena: 80.15 zł (-18.85%)

Statut szkoły wyższej jako źródło prawa pracy

Autor: Paulina Matyjas-Łysakowska
Format: Książka
Cena: 94.29 zł (-4.71%)

Stosunek pracy wynikający z umowy w prawie prywatnym międzynarodowym

Autor: Witold Kurowski
Format: Książka
Cena: 98.60 zł (-20.40%)

Suma przymusowa w polskim postępowaniu cywilnym

Autor: Michał Krakowiak
Format: Książka
Cena: 103.20 zł (-25.80%)

Środki karne Przepadek i środki kompensacyjne w znowelizowanym kodeksie karnym

Autor: Paweł Daniluk, Marek Kulik, Radosław Giętkowski
Format: Książka
Cena: 104.43 zł (-24.57%)

Nowe prawo przedsiębiorców

Autor: Anna Dobaczewska, Andrzej Powałowski, Hanna Wolska
Format: Książka
Cena: 122.86 zł (-6.14%)

Tajemnica adwokacka Analiza konstytucyjna

Autor: Wojciech Marchwicki
Format: Książka
Cena: 80.15 zł (-18.85%)

Terroryzm międzynarodowy

Autor: Tomasz R. Aleksandrowicz
Format: Książka
Cena: 26.66 zł (-8.34%)

The Case of Crimeas Annexation Under International Law

Autor: Władysław Czapliński, Sławomir Dębski, Karolina Wierczyńska, Rafał Tarnogórski
Format: Książka
Cena: 45.60 zł (-14.25%)

The Metaphorical Engine of Legal Reasoning and Legal Interpretation

Autor: Sylwia Wojtczak
Format: Książka
Cena: 103.81 zł (-5.19%)

Uchwały właścicieli lokali Studium prawne

Autor: Aleksandra Sikorska-Lewandowska
Format: Książka
Cena: 113.33 zł (-5.67%)

Ustawa o rachunkowości The Accounting Act

Autor: Joanna Adamczyk, Nicholas Faulkner
Format: Książka
Cena: 180.00 zł (-9.00%)

Utwór Przedmiot prawa autorskiego

Autor: Wojciech Machała
Format: Książka
Cena: 84.76 zł (-4.24%)

Węzłowe zagadnienia prawa karnego skarbowego

Autor: Dawid Korczyński, Piotr Jóźwiak, Piotr Herbowski
Format: Książka
Cena: 113.33 zł (-5.67%)

Własność intelektualna w działalności gospodarczej

Autor: Adrian Niewęgłowski, Iwona Nowak
Format: Książka
Cena: 122.86 zł (-6.14%)

Wykładnia prawa Tradycja i perspektywy

Autor: Sebastian Sykuna, Mikołaj Hermann
Format: Książka
Cena: 94.29 zł (-4.71%)

Wyłączenie sędziego w procesie cywilnym

Autor: Rafał Reiwer
Format: Książka
Cena: 96.33 zł (-22.67%)

Wyłączenie wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Autor: Małgorzata Wach-Pawliczak
Format: Książka
Cena: 94.29 zł (-4.71%)

Wyrok sądu I instancji w polskim procesie karnym

Autor: Miłosz Kościelniak-Marszał
Format: Książka
Cena: 103.81 zł (-5.19%)

Zarys prawa hiszpańskiego i prawa polskiego Esbozo del derecho espanol y del derecho polaco

Autor: Maria Supera-Markowska
Format: Książka
Cena: 122.86 zł (-6.14%)

Zasada dobrej wiary w prawie międzynarodowym

Autor: Marcin Kałduński
Format: Książka
Cena: 141.90 zł (-7.10%)

Zasada szybkości postępowania administracyjnego w prawie polskim

Autor: Katarzyna Samulska
Format: Książka
Cena: 113.33 zł (-5.67%)

Zasady podatku VAT w 2014 część II

Autor: Janusz Piotrowski
Format: Książka
Cena: 34.17 zł (-17.83%)

Zdatność arbitrażowa sporów dotyczących patentów

Autor: Iga Bałos
Format: Książka
Cena: 96.33 zł (-22.67%)

Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego

Autor: Grzegorz Klich
Format: Książka
Cena: 94.29 zł (-4.71%)

Znaczenie miejsca arbitrażu w erze globalizacji postępowania arbitrażowego

Autor: Jacek Zrałek
Format: Książka
Cena: 112.52 zł (-26.48%)

Znaczenie transeuropejskich sieci energetycznych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego

Autor: Ilona Przybojewska
Format: Książka
Cena: 96.33 zł (-22.67%)

Związanie sądu administracyjnego wyrokiem interpretacyjnym Trybunału Konstytucyjnego

Autor: Maciej Kiełbowski
Format: Książka
Cena: 96.33 zł (-22.67%)

Życie umowy konsumenckiej po uznaniu jej postanowienia za nieuczciwe na tle orzecznictwa TSUE

Autor: Michał Romanowski, Ewa Bagińska, Maciej Kaliński
Format: Książka
Cena: 141.90 zł (-7.10%)

Administracyjnoprawne ograniczenia prawa własności nieruchomości

Autor: Łukasz Kamiński
Format: Książka
Cena: 42.77 zł (-7.13%)

Użycie sił zbrojnych RFN w świetle Ustawy Zasadniczej z 1949 r

Autor: Katarzyna Dunaj
Format: Książka
Cena: 32.40 zł (-5.40%)

Archiwum kryminologii Tom XXXVIII 2016

Autor: Barbara Namysłowska-Gabrysiak, Witold Klaus, Paulina Wiktorska, Dagmara Woźniakowska-Fajst, Katarzyna Laskowska, Irena Rzeplińska, Magdalena Perkowska, Sebastian Wojciechowski, Konrad Buczkowski, Maria Rychlik, Elisa Ludwig, Monika Szulecka, Agnieszka Gutkowska, Agnieszka Martynowicz, Mieczysława Zdanowicz
Format: Książka
Cena: 68.19 zł (-21.31%)

Słownik terminologii prawniczej francusko-polski polsko-francuski

Autor: Marta T. Bem, Małgorzata Gebler
Format: Książka
Cena: 94.29 zł (-4.71%)

Logika w pigułce

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz
Format: Książka
Cena: 21.34 zł (-3.56%)

Przestępczość zorganizowana System zwalczania

Autor: Wiesław Mądrzejowski
Format: Książka
Cena: 26.66 zł (-8.34%)

Fundacje kościelne w prawie polskim i niemieckim

Autor: Grzegorz Gura
Format: Książka
Cena: 160.95 zł (-8.05%)

Technologie informacyjne i komunikacyjne na rynku turystycznym

Autor: Jadwiga Berbeka, Krzysztof Borodako
Format: Książka
Cena: 67.72 zł (-11.28%)

Aktualne problemy prawne w psychologii i medycynie

Autor: Agnieszka Fiutak, Teresa Gardocka, Dariusz Jagiełło
Format: Książka
Cena: 104.43 zł (-24.57%)

Globalne zarządzanie zasobami ropy i gazu w perspektywie prawnomiędzynarodowej

Autor: Joanna Osiejewicz
Format: Książka
Cena: 161.09 zł (-37.91%)

Intercyza europejska jako metoda kształtowania małżeńskich ustrojów majątkowych

Autor: Marcin Sokołowski
Format: Książka
Cena: 160.95 zł (-8.05%)

Mediator w polskim porządku prawnym

Autor: Marzena Myślińska
Format: Książka
Cena: 160.95 zł (-8.05%)

Nadużycie prawa w prawie administracyjnym

Autor: Jerzy Parchomiuk
Format: Książka
Cena: 180.00 zł (-9.00%)

Nieważność uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej

Autor: Roman Uliasz
Format: Książka
Cena: 170.48 zł (-8.52%)

Ochrona klienta na rynku usług finansowych w świetle aktualnych problemów i regulacji prawnych

Autor: Edyta Rutkowska-Tomaszewska
Format: Książka
Cena: 120.62 zł (-28.38%)

Pacjent jako beneficjent ograniczeń jawności elektronicznej dokumentacji medycznej

Autor: Krzysztof Świtała
Format: Książka
Cena: 141.90 zł (-7.10%)

Prawny model opodatkowania nieruchomości podatkiem od towarów i usług

Autor: Przemysław Szymczyk
Format: Książka
Cena: 160.95 zł (-8.05%)

Prawo karne jutra - między pragmatyzmem a dogmatyzmem

Autor: Opracowanie zbiorowe
Format: Książka
Cena: 70.95 zł (-78.05%)

Propertarianistyczne teorie prawa autorskiego

Autor: Cezary Błaszczyk
Format: Książka
Cena: 189.52 zł (-9.48%)

Przeciwdziałanie patologiom na rynku nieruchomości

Autor: Opracowanie zbiorowe
Format: Książka
Cena: 141.90 zł (-7.10%)

Realizacja zadań publicznych przez spółkę komunalną w systemie zamówień publicznych

Autor: Hanna Wolska
Format: Książka
Cena: 120.62 zł (-28.38%)

Remonstracja w prawie administracyjnym procesowym

Autor: Ewa Szewczyk
Format: Książka
Cena: 141.90 zł (-7.10%)

RODO Przewodnik dla adwokatów i aplikantów adwokackich

Autor: Arwid Mednis, Maciej Pisz, Andrzej Zwara
Format: Książka
Cena: 94.29 zł (-4.71%)

Stosunek zatrudnienia osób pełniących funkcję centralnych organów administracji rządowej

Autor: Agnieszka Górnicz-Mulcahy
Format: Książka
Cena: 160.95 zł (-8.05%)

Videotestament Prawo spadkowe wobec nowych technologii

Autor: Mariusz Załucki
Format: Książka
Cena: 141.90 zł (-7.10%)

Egzamin notarialny Akty notarialne i inne czynności - projekty

Autor: Przemysław Biernacki, Grzegorz Mikołajczuk
Format: Książka
Cena: 103.81 zł (-5.19%)

Sztuczna inteligencja szkice prawnicze i futurologiczne

Autor: Aleksander Chłopecki
Format: Książka
Cena: 122.86 zł (-6.14%)

Historia administracji i myśli administracyjnej. Czasy nowożytne i współczesne (XVI - XX w.)

Autor: Tadeusz Maciejewski
Format: Książka
Cena: 50.57 zł (-8.43%)

Legal English Handbook and Workbook

Autor: Małgorzata Jakubaszek
Format: Książka
Cena: 119.14 zł (-19.86%)

Logika

Autor: Tadeusz Widła, Dorota Zienkiewicz
Format: Książka
Cena: 33.43 zł (-5.57%)

Podstawy prawa i wiedzy o społeczeństwie w pigułce

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz
Format: Książka
Cena: 21.34 zł (-3.56%)

Prawne podstawy resocjalizacji

Autor: Małgorzata Kuć
Format: Książka
Cena: 33.43 zł (-5.57%)

Historia myśli politycznej i prawnej

Autor: Hubert Izdebski
Format: Książka
Cena: 42.00 zł (-7.00%)

Organizacje międzynarodowe Prawo instytucjonalne

Autor: Jerzy Menkes, Andrzej Wasilkowski
Format: Książka
Cena: 82.98 zł (-16.02%)

Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego

Autor: Wojciech Dajczak, Tomasz Giaro, Franciszek Longchamps De Berier
Format: Książka
Cena: 74.59 zł (-14.41%)

Aksjologia odpowiedzialności materialnej pracownika

Autor: Sebastian Koczur
Format: Książka
Cena: 81.09 zł (-17.91%)

Klauzula porządku publicznego jako instrument ochrony materialnoprawnych interesów i wartości fori

Autor: Maciej Zachariasiewicz
Format: Książka
Cena: 144.86 zł (-24.14%)

Optymalny model odpowiedzialności prawnej za czyny karne skarbowe

Autor: Iwona Sepioło-Jankowska
Format: Książka
Cena: 104.43 zł (-24.57%)

Precedens sądowy w polskim porządku prawnym

Autor: Opracowanie zbiorowe
Format: Książka
Cena: 127.71 zł (-21.29%)

Prawo sportowe

Autor: Dominika Wetoszka
Format: Książka
Cena: 127.71 zł (-21.29%)

Prawo sportowe

Autor: Michał Leciak
Format: Książka
Cena: 127.71 zł (-21.29%)

Apelacje z prawa cywilnego na przykładach i wzorach

Autor: Marcin Derlacz, Dominika Wetoszka
Format: Książka
Cena: 94.29 zł (-4.71%)

Pojęcie inwestycji w międzynarodowym arbitrażu inwestycyjnym

Autor: Michał Pyka
Format: Książka
Cena: 160.95 zł (-8.05%)

Prawo administracyjne Podręcznik dla aplikantów

Autor: Dominika Wetoszka, Aleksandra Ringwelska, Andrzej Zwara
Format: Książka
Cena: 94.29 zł (-4.71%)

Kosmos w prawie i polityce, prawo i polityka w kosmosie

Autor: Andrzej Misztal, Leonard Łukaszuk, Karol Karski, Katarzyna Myszona-Kostrzewa, Mateusz Irmiński, Maria Magdalena Kenig-Witkowska, Katarzyna Michałowska, Łukasz Kułaga, Zdzisław Galicki, Ksawery Garapich, Zuzanna Kulińska-Kępa, Maciej Piotrowski, Vita Zagórowska
Format: Książka
Cena: 28.00 zł (-8.75%)

Doprawdy litość to zbrodnia. Księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin Profesora Bogusława Sygita

Autor: Brunon Hołyst, Jerzy Duży, Piotr Grzegorczyk, Zbigniew Wardak, Damian Wąsik
Format: Książka
Cena: 59.91 zł (-9.99%)

Odpowiedzialność w ochronie zdrowia

Autor: Emil Kruk, Agnieszka Wołoszyn-Cichocka, Marian Zdyb
Format: Książka
Cena: 160.95 zł (-8.05%)

Prawo spadkowe Teoria Orzecznictwo Kazusy

Autor: Natalia Szok
Format: Książka
Cena: 94.29 zł (-4.71%)

Słownik transportu i logistyki angielsko-polski polsko-angielski

Autor: Roman Kozierkiewicz
Format: Książka
Cena: 94.29 zł (-4.71%)

Spółka publiczna a spółka akcyjna. Analiza typologiczna

Autor: Marcin Glicz
Format: Książka
Cena: 141.90 zł (-7.10%)

Prawo gospodarcze Podręcznik dla aplikantów

Autor: Dominika Wetoszka
Format: Książka
Cena: 84.86 zł (-14.14%)

Sektory infrastrukturalne - problematyka prawna

Autor: Maria Królikowska-Olczak
Format: Książka
Cena: 180.00 zł (-9.00%)

Sprawca niepoczytalny w procesie karnym

Autor: Damian Krakowiak
Format: Książka
Cena: 42.77 zł (-7.13%)

Umowa przewozu osób

Autor: Dorota Ambrożuk, Daniel Dąbrowski, Krzysztof Wesołowski
Format: Książka
Cena: 48.76 zł (-15.24%)

Bankowość elektroniczna studium prawne

Autor: Barbara Bajor
Format: Książka
Cena: 32.80 zł (-10.25%)

Wybrane zagadnienia prawoznawstwa. Szkice z propedeutyki prawa

Autor: Tomasz Przesławski
Format: Książka
Cena: 141.90 zł (-7.10%)

Wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracownika

Autor: Leszek Mitrus
Format: Książka
Cena: 141.90 zł (-7.10%)

Dozwolony użytek przedmiotów praw pokrewnych

Autor: Sławomir Tomczyk
Format: Książka
Cena: 41.14 zł (-12.86%)

Legal English Basics

Autor: Małgorzata Cyganik
Format: Książka
Cena: 122.86 zł (-6.14%)

Prawo gospodarcze i spółek

Autor: Joanna Ablewicz, Katarzyna Czajkowska-Matosiuk
Format: Książka
Cena: 122.86 zł (-6.14%)

Prawo karne materialne z perspektywy nauki o bezpieczeństwie

Autor: Piotr Starzyński, Maciej Nawacki
Format: Książka
Cena: 34.29 zł (-10.71%)

Etyka prawnicza Zagadnienia podstawowe

Autor: Sebastian Sykuna
Format: Książka
Cena: 141.90 zł (-7.10%)

Konstytucyjna wolność gospodarcza na tle historii idei i gospodarki

Autor: Adam Szafrański
Format: Książka
Cena: 141.90 zł (-7.10%)

Pranie pieniędzy w prawie polskim na tle europejskim, międzynarodowym i amerykańskim

Autor: Robert Lizak
Format: Książka
Cena: 141.90 zł (-7.10%)

Rozwój biologii i medycyny w świetle zasady demokratycznego państwa prawnego

Autor: Piotr Szudejko
Format: Książka
Cena: 160.95 zł (-8.05%)

Odpowiedzialność dyscyplinarna adwokatów i radców prawnych. Wybór orzecznictwa

Autor: Joanna Ablewicz
Format: Książka
Cena: 122.86 zł (-6.14%)

Urlop wypoczynkowy jako instrument realizacji prawa pracownika do odpoczynku

Autor: Monika Nowak
Format: Książka
Cena: 53.92 zł (-15.98%)

Ochrona rodziny w świetle przepisów prawa pracy

Autor: Katarzyna Serafin
Format: Książka
Cena: 53.92 zł (-15.98%)

Aplikacja radcowska Pytania, odpowiedzi, tabele

Autor: Mariusz Stepaniuk
Format: Książka
Cena: 153.51 zł (-45.49%)

Nowe karne prawo dowodowe

Autor: Teresa Gardocka, Dariusz Jagiełlo
Format: Książka
Cena: 28.80 zł (-4.80%)

Podstawy walki informacyjnej

Autor: Tomasz R. Aleksandrowicz
Format: Książka
Cena: 30.48 zł (-9.53%)

Wolność pracy osób z niepełnosprawnościami jako wartość prawnie chroniona

Autor: Magdalena Paluszkiewicz
Format: Książka
Cena: 47.93 zł (-21.97%)

Kompetencje Unii Europejskiej w dziedzinie harmonizacji prawa karnego materialnego

Autor: Monika Szwarc-Kuczer
Format: Książka
Cena: 37.60 zł (-11.75%)

Cele osobowe i rzeczowe w konfliktach zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego

Autor: Patrycja Grzebyk
Format: Książka
Cena: 35.20 zł (-11.00%)

System rezerwy federalnej

Autor: Wojciech Kwiatkowski
Format: Książka
Cena: 25.28 zł (-7.90%)

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

Autor: Marek Wierzbowski
Format: Książka
Cena: 47.31 zł (-21.69%)

Prawo i proces karny skarbowy

Autor: Leszek Wilk, Jarosław Zagrodnik
Format: Książka
Cena: 64.29 zł (-10.71%)

Legal And Political Aspects of The Use of European Satellite Navigation Systems Galileo and EGNOS

Autor: Karol Karski, Katarzyna Myszona-Kostrzewa, Zuzanna Kulińska-Kępa, Joanne Irene Gabrynowicz, Zbigniew Kłos, Barbara Skardzińska
Format: Książka
Cena: 22.40 zł (-7.00%)

Jurysprudencja 13. Prawo w przestrzeni normatywnej

Autor: Tadeusz Biernat
Format: Książka
Cena: 51.35 zł (-8.55%)

Problem ochrony infrastruktury krytycznej

Autor: Maciejewski Robert
Format: Książka
Cena: 40.30 zł (-12.60%)

Leksykon prawa gospodarczego publicznego.. 100 podstawowych pojęć

Autor: Andrzej Powałowski, Tomasz Bąkowski, Michał Biliński
Format: Książka
Cena: 84.86 zł (-14.14%)

Wokół rządu w polskim i litewskim prawie konstytucyjnym

Autor: Dariusz Górecki
Format: Książka
Cena: 47.06 zł (-7.84%)

Unia Europejska w przededniu Brexitu

Autor: Jacek Barcik
Format: Książka
Cena: 170.48 zł (-8.52%)

La reforme du droit des contrats en France. - réflexions de juristes européens

Autor: Mariola Lemonnier, Reiner Schulze, Dagmara Skupień
Format: Książka
Cena: 47.06 zł (-7.84%)

Standardy zwalczania handlu ludźmi w prawie międzynarodowym

Autor: Anna Głogowska-Balcerzak
Format: Książka
Cena: 59.91 zł (-9.99%)

Polityka społeczna a prawo pracy. Wybrane problemy

Autor: Magdalena Paluszkiewicz, Mirosław Włodarczyk
Format: Książka
Cena: 59.91 zł (-9.99%)

Postępowanie cywilne w pigułce

Autor: Wioletta Żelazowska
Format: Książka
Cena: 25.63 zł (-4.27%)

Prawo cywilne w pigułce Zobowiązania Spadki

Autor: Wioletta Żelazowska
Format: Książka
Cena: 21.34 zł (-3.56%)

Prawo gospodarcze publiczne w pigułce

Autor: Wioletta Żelazowska
Format: Książka
Cena: 25.63 zł (-4.27%)

Prawo handlowe w pigułce

Autor: Wioletta Żelazowska
Format: Książka
Cena: 25.63 zł (-4.27%)

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce

Autor: Joanna Ablewicz
Format: Książka
Cena: 21.34 zł (-3.56%)

Prawo cywilne w pigułce Część ogólna Prawo rzeczowe

Autor: Wioletta Żelazowska
Format: Książka
Cena: 21.34 zł (-3.56%)

Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce

Autor: Wioletta Żelazowska
Format: Książka
Cena: 21.34 zł (-3.56%)

Prawo rodzinne i nieletnich w pigułce

Autor: Wioletta Żelazowska
Format: Książka
Cena: 21.34 zł (-3.56%)

Prawo Unii Europejskiej w pigułce

Autor: Wioletta Żelazowska
Format: Książka
Cena: 21.34 zł (-3.56%)

Postępowanie karne w pigułce

Autor: Wioletta Żelazowska
Format: Książka
Cena: 25.63 zł (-4.27%)

Powszechna historia państwa i prawa w pigułce

Autor: Wioletta Żelazowska
Format: Książka
Cena: 25.63 zł (-4.27%)

Ogólne postępowanie administracyjne

Autor: Robert Kędziora
Format: Książka
Cena: 59.14 zł (-9.86%)

Prawo rynku kapitałowego

Autor: Aleksander Chłopecki, Marcin Dyl prof. UW
Format: Książka
Cena: 21.93 zł (-7.97%)

Prawo celne

Autor: Robert Oktaba
Format: Książka
Cena: 50.57 zł (-8.43%)

Prawo rzymskie w pigułce

Autor: Wioletta Żelazowska
Format: Książka
Cena: 21.34 zł (-3.56%)

Podstawy prawa i wiedzy o społeczeństwie w pigułce

Autor: Wioletta Żelazowska
Format: Książka
Cena: 21.34 zł (-3.56%)

Prawo finansowe w pigułce

Autor: Wioletta Żelazowska
Format: Książka
Cena: 21.93 zł (-7.97%)

Historia ustroju i prawa Polski w pigułce

Autor: Wioletta Żelazowska
Format: Książka
Cena: 25.63 zł (-4.27%)

Prawo konstytucyjne w pigułce

Autor: Wioletta Żelazowska
Format: Książka
Cena: 21.34 zł (-3.56%)

Postępowanie cywilne Kompendium

Autor: Kinga Flaga-Gieruszyńska, Andrzej Zieliński
Format: Książka
Cena: 64.29 zł (-10.71%)

Prawo pracy

Autor: Małgorzata Barzycka-Banaszczyk
Format: Książka
Cena: 59.14 zł (-9.86%)

Szacowanie podstawy opodatkowania

Autor: Agata Kłosińska
Format: Książka
Cena: 42.77 zł (-7.13%)

Technika prawodawcza II Rzeczypospolitej

Autor: Krzysztof Koźmiński
Format: Książka
Cena: 44.80 zł (-14.00%)

Użycie siły zbrojnej między państwami w świetle międzynarodowego prawa zwyczajowego

Autor: Agata Kleczkowska
Format: Książka
Cena: 35.20 zł (-11.00%)

Leksykon prawa rodzinnego i opiekuńczego 100 podstawowych pojęć

Autor: Monika Bartnik, Justyna Jasińska
Format: Książka
Cena: 76.28 zł (-12.72%)

Postępowanie cywilne

Autor: Izabella Gil prof. nadzw. UWr
Format: Książka
Cena: 55.71 zł (-9.29%)

Prawo geologiczne i górnicze

Autor: Tadeusz Kocowski prof. UWr, Witold Małecki
Format: Książka
Cena: 50.57 zł (-8.43%)

Prawo medyczne w pigułce

Autor: Wioletta Żelazowska
Format: Książka
Cena: 21.34 zł (-3.56%)

Prawo gospodarcze prywatne

Autor: Hubert Kruk, Maciej Oczkowski, Michał Pyka
Format: Książka
Cena: 59.14 zł (-9.86%)

Dostęp do prawa. Ujęcie socjologiczne

Autor: Jan Winczorek
Format: Książka
Cena: 41.60 zł (-13.00%)

Nieliberalna rewolucja w Polsce

Autor: Jo Harper
Format: Książka
Cena: 36.57 zł (-11.43%)

Wprowadzanie klauzuli przeciwdziałającej obejściu prawa podatkowego do polskiego systemu prawnego

Autor: Dominika Łukawska-Białogłowska
Format: Książka
Cena: 51.35 zł (-8.55%)

Prawo do ustalenia tożsamości w polskim porządku prawnym

Autor: Helena Pietrzak
Format: Książka
Cena: 38.57 zł (-6.43%)

Deutsche Rechtssprache

Autor: Barbara Kaczmarek
Format: Książka
Cena: 127.71 zł (-21.29%)

Leksykon prawa oświatowego i prawa o szkolnictwie wyższym

Autor: Adam Balicki, Magdalena Pyter
Format: Książka
Cena: 76.28 zł (-12.72%)

La responsabilité civile en France et en Pologne

Autor: Zbigniew Hajn, Dagmara Skupień
Format: Ebook
Cena: 17.76 zł (-4.69%)

Zarys prawa cywilnego

Autor: Edward Gniewek, Piotr Machnikowski
Format: Ebook
Cena: 109.00 zł

Czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia

Autor: Agnieszka Sadło-Nowak
Format: Ebook
Cena: 20.49 zł (-5.12%)

Prawo międzynarodowe publiczne i ochrona praw człowieka. Skrypt dla policjantów

Autor: Krzysztof Droliński, Dorota Mocarska, Tomasz Mosio
Format: Ebook
Cena: 11.20 zł (-2.80%)

Prawo prasowe. Teoria i praktyka

Autor: Anna Kalisz
Format: Ebook
Cena: 20.49 zł (-5.12%)

Wybrane zagadnienia prawa cywilnego

Autor: Piotr Kubiński, Agnieszka Wołoszko
Format: Ebook
Cena: 27.00 zł

Wybrane zagadnienia prawa karnego procesowego

Autor: Monika Porwisz, Agnieszka Choromańska
Format: Ebook
Cena: 27.32 zł (-6.83%)

III Statut Litewski w dobie porozbiorowej

Autor: Sławomir Godek
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Inkardynacja w misji Kościoła

Autor: Henryk Stawniak
Format: Ebook
Cena: 30.00 zł

Metodologia prawa kanonicznego

Autor: Remigiusz Sobański
Format: Ebook
Cena: 14.35 zł (-3.65%)

Sankcje w kościele część ogólna, komentarz

Autor: Jerzy Syryjczyk
Format: Ebook
Cena: 18.30 zł (-4.70%)

Szkoły kanonistyczne

Autor: Remigiusz Sobański
Format: Ebook
Cena: 10.78 zł (-3.22%)

Zagadnienie obrony koniecznej w rzymskim prawie karnym

Autor: Elżbieta Loska
Format: Ebook
Cena: 16.75 zł (-4.25%)

Zakaz dowodowy tajemnicy spowiedzi w postępowaniu karnym

Autor: Marcin Wielec
Format: Ebook
Cena: 32.00 zł

Leksykon prawa karnego procesowego 100 podstawowych pojęć

Autor: Wojciech Cieślak, Krzysztof Woźniewski
Format: Ebook
Cena: 57.13 zł (-11.87%)

Postępowanie cywilne. Wydanie 3

Autor: Paweł Cioch, Joanna Studzińska
Format: Ebook
Cena: 69.00 zł

Fałszerstwa dzieł sztuki. Aspekty prawne i kryminalistyczne

Autor: Dariusz Wilk
Format: Ebook
Cena: 81.18 zł (-17.82%)

Jawność i jej ograniczenia. Dostęp i wykorzystywanie. Tom 5

Autor: Agnieszka Piskorz-Ryń
Format: Ebook
Cena: 81.18 zł (-17.82%)

Katalog dowodów w postępowaniu karnym

Autor: Malgorzata Czerwińska, Paweł Czarnecki
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Nowe spojrzenie na model zakazów dowodowych w procesie karnym

Autor: Jerzy Skorupka, Anna Drozd
Format: Ebook
Cena: 72.98 zł (-16.02%)

Przedkontraktowa odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu nieuczciwych negocjacji

Autor: Sabina Kubsik
Format: Ebook
Cena: 101.15 zł (-17.85%)

Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy w Polsce

Autor: Beata Stępień-Załucka
Format: Ebook
Cena: 101.15 zł (-17.85%)

Swoboda działalności gospodarczej wytwórcy - sprzedawcy energii elektrycznej

Autor: Marcin Marszałek
Format: Ebook
Cena: 109.65 zł (-19.35%)

Uczestnictwo pracowników w spółce europejskiej

Autor: Aneta Giedrewicz-Niewińska
Format: Ebook
Cena: 129.00 zł

Wynalazek pracowniczy. Studium prawnoporównawcze

Autor: Julia Chlebny
Format: Ebook
Cena: 101.15 zł (-17.85%)

Prawo karne - część szczególna. Orzecznictwo

Autor: Michał Królikowski, Mikołaj Ostrowski
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Historia doktryn politycznych i prawnych

Autor: Andrzej Pogłódek, Bogumił Szmulik
Format: Ebook
Cena: 69.00 zł

Rejestry publiczne. Jawność i interoperacyjność

Autor: Agnieszka Gryszczyńska
Format: Ebook
Cena: 109.65 zł (-19.35%)

Informatyzacja postępowania cywilnego. Teoria i praktyka

Autor: Kinga Flaga-Gieruszyńska, Jacek Gołaczyński
Format: Ebook
Cena: 109.65 zł (-19.35%)

Interdyscyplinarne problemy nielegalnego poboru energii. Studium prawne

Autor: Anna Walaszek-Pyzioł, Małgorzata Balwicka-Szczyrba
Format: Ebook
Cena: 126.65 zł (-22.35%)

Jawność i jej ograniczenia. Standardy europejskie. Tom 11

Autor: Cezary Mik
Format: Ebook
Cena: 81.18 zł (-17.82%)

Postępowanie przed Wojewódzką Komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

Autor: Hanna Frąckowiak
Format: Ebook
Cena: 109.65 zł (-19.35%)

Wyłączenie sędziego w procesie cywilnym

Autor: Rafał Reiwer
Format: Ebook
Cena: 101.15 zł (-17.85%)

Zarys prawa cywilnego. Wydanie 2

Autor: Edward Gniewek, Piotr Machnikowski
Format: Ebook
Cena: 109.00 zł

Zaspokajanie potrzeb wspólnot samorządowych. Studium administracyjnoprawne

Autor: Daniel Wacinkiewicz
Format: Ebook
Cena: 109.65 zł (-19.35%)

Aplikacja adwokacka. Pytania, odpowiedzi, tabele. Wydanie 8

Autor: Mariusz Stepaniuk
Format: Ebook
Cena: 199.00 zł

Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. Tom 1. Wydanie 10

Autor: Katarzyna Czajkowska-Matosiuk
Format: Ebook
Cena: 149.00 zł

Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. Tom 2. Wydanie 10

Autor: Katarzyna Czajkowska-Matosiuk
Format: Ebook
Cena: 149.00 zł

Business Phrases, Collocations and Metaphors. Glossary with Practice and Answer Key

Autor: Elżbieta Jendrych
Format: Ebook
Cena: 101.15 zł (-17.85%)

Dowód z opinii biegłego w postępowaniu cywilnym. Biegły lekarz

Autor: Aleksandra Klich
Format: Ebook
Cena: 81.18 zł (-17.82%)

English for Business Professionals

Autor: Monika Kowalska
Format: Ebook
Cena: 139.00 zł

Etyka adwokacka i radcowska. Komentarz, orzecznictwo i kazusy

Autor: Małgorzata Król
Format: Ebook
Cena: 119.00 zł

Etyka adwokatów i radców prawnych

Autor: Paweł Skuczyński
Format: Ebook
Cena: 81.18 zł (-17.82%)

Funkcja wykrywcza i dowodowa postępowania karnego

Autor: Roman Zdybel
Format: Ebook
Cena: 81.18 zł (-17.82%)

Kodeks pracy. The Labour Code

Autor: Agnieszka Jamroży
Format: Ebook
Cena: 199.00 zł

Miejsce popełnienia czynu zabronionego

Autor: Łukasz Pohl, Mariusz Nawrocki
Format: Ebook
Cena: 81.18 zł (-17.82%)

Ochrona prawna konsumenta na rynku mediów elektronicznych

Autor: Maria Królikowska-Olczak, Beata Pachuca-Smulska
Format: Ebook
Cena: 81.18 zł (-17.82%)

Odpowiedzialność karna za przestępstwo kopiowania zewnętrznej postaci produktu

Autor: Dagmara Milewicz-Bednarska
Format: Ebook
Cena: 81.18 zł (-17.82%)

Podmiotowość prawna wspólnot mieszkaniowych

Autor: Marcin Zięba
Format: Ebook
Cena: 109.65 zł (-19.35%)

Podstawy prawa i wiedzy o społeczeństwie w pigułce

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz
Format: Ebook
Cena: 20.42 zł (-4.48%)

Powództwo prokuratora w sprawach niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego

Autor: Mirosław Kosek
Format: Ebook
Cena: 101.15 zł (-17.85%)

Problemy współczesnego prawa karnego. Część pierwsza

Autor: Beata T. Bieńkowska, Zbigniew Jędrzejewski
Format: Ebook
Cena: 81.18 zł (-17.82%)

Udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatków dochodowych

Autor: Przemysław Pest
Format: Ebook
Cena: 92.65 zł (-16.35%)

Ustawa o rachunkowości. Rechnungslegungsgesetz

Autor: Opracowanie zbiorowe
Format: Ebook
Cena: 199.00 zł

Ustawowa wyłączność i określoność w prawie karnym

Autor: Joanna Długosz
Format: Ebook
Cena: 109.65 zł (-19.35%)

Wpływ informatyzacji na założenia konstrukcyjne procesu cywilnego

Autor: Anna Zalesińska
Format: Ebook
Cena: 81.18 zł (-17.82%)

Wpływ podziału nieruchomości na hipotekę na udziale we współwłasności

Autor: Paweł Hadyna
Format: Ebook
Cena: 81.18 zł (-17.82%)

Zabezpieczenia na rzeczach ruchomych w Polsce i w Niemczech

Autor: Urlich Ernst
Format: Ebook
Cena: 72.98 zł (-16.02%)

Kolokwia aplikacyjne. Testy: pytania i odpowiedzi. Tom 1

Autor: Joanna Ablewicz
Format: Ebook
Cena: 79.00 zł

Kolokwia aplikacyjne. Testy: pytania i odpowiedzi. Tom 2

Autor: Joanna Ablewicz
Format: Ebook
Cena: 79.00 zł

Harmonizacja prawa państw członkowskich Unii Europejskiej

Autor: Joanna Osiejewicz
Format: Ebook
Cena: 81.18 zł (-17.82%)

Prywatność a jawność. Bilans 25-lecia i perspektywy na przyszłość

Autor: Arwid Mednis, Paweł Fajgielski, Karolina Gałęzowska
Format: Ebook
Cena: 109.65 zł (-19.35%)

Sprawy majątkowe partnerów z zarejestrowanego związku

Autor: Paulina Twardoch
Format: Ebook
Cena: 81.18 zł (-17.82%)

Zasada dyspozycyjności w procesie cywilnym

Autor: Radosław Flejszar
Format: Ebook
Cena: 126.65 zł (-22.35%)

Prawo autorskie i prawa pokrewne. Wydanie 9

Autor: Rafał Golat
Format: Ebook
Cena: 65.00 zł

Własność i jej przekształcenie

Autor: Andrzej Suwalski
Format: Ebook
Cena: 17.48 zł (-3.63%)

Ochrona własności intelektualnej. Wydanie 3

Autor: Grzegorz Michniewicz
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Prawo handlowe. Wydanie 18

Autor: Andrzej Kidyba
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Wyłączenie wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Autor: Małgorzata Wach-Pawliczak
Format: Ebook
Cena: 81.18 zł (-17.82%)

Prawo cywilne - część ogólna. Prawo rzeczowe. Wydanie 3

Autor: Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert
Format: Ebook
Cena: 55.00 zł

Prawo karne wykonawcze

Autor: Małgorzata Gałązka, Małgorzata Kuć
Format: Ebook
Cena: 35.00 zł

Prawo spółek

Autor: Wojciech Pyzioł, Andrzej Szumański, Ireneusz Weiss
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Wstęp do prawoznawstwa

Autor: Tatiana Chauvin, Tomasz Stawecki, Piotr Winczorek
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Zobowiązania. Część ogólna. Wydanie 11

Autor: Adam Olejniczak, Zbigniew Radwański
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Legal English

Autor: Małgorzata Cyganik
Format: Ebook
Cena: 89.00 zł

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Autor: Robert Oktaba
Format: Ebook
Cena: 16.80 zł

Prawo cywilne w pigułce

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz
Format: Ebook
Cena: 29.90 zł

Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz
Format: Ebook
Cena: 24.90 zł

Przestępstwo zmowy przetargowej

Autor: Małgorzata Sieradzka
Format: Ebook
Cena: 81.18 zł (-17.82%)

Samorządowe kolegia odwoławcze w systemie administracji publicznej

Autor: Rafał Bucholski, Jacek Jaśkiewicz, Agnieszka Mikos-Sitek
Format: Ebook
Cena: 101.15 zł (-17.85%)

Statut szkoły wyższej jako źródło prawa pracy

Autor: Paulina Matyjas-Łysakowska
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

The History of Polish Legal System from the 10th to the 20th century

Autor: Tadeusz Maciejewski
Format: Ebook
Cena: 169.15 zł (-29.85%)

Zamęt w wymiarze sprawiedliwości karnej

Autor: Teresa Gardocka, Dariusz Jagiełło, Piotr Herbowski
Format: Ebook
Cena: 81.18 zł (-17.82%)

Zdolność kredytowa w ujęciu prawnym prawa polskiego

Autor: Anna Stangret-Smoczyńska
Format: Ebook
Cena: 109.65 zł (-19.35%)

Umorzenie procesu cywilnego

Autor: Andrzej Olaś
Format: Ebook
Cena: 109.65 zł (-19.35%)

Postępowanie ustawodawcze w Polsce - prawo, zwyczaje i praktyka

Autor: Maciej Borski, Rafał Glajcar, Bogusław Przywora
Format: Ebook
Cena: 19.59 zł (-3.46%)

Samorząd terytorialny (zagadnienia prawne). T. 1. Ustrój samorządu terytorialnego

Autor: Bolesław M. Ćwiertniak (red.)
Format: Ebook
Cena: 21.77 zł (-3.84%)

Samorząd terytorialny (zagadnienia prawne). T. 2. Zadania i kompetencje samorządu terytorialnego

Autor: Bolesław M. Ćwiertniak (red.)
Format: Ebook
Cena: 21.77 zł (-3.84%)

Samorząd terytorialny (zagadnienia prawne). T. 3. Zatrudnienie w samorządzie terytorialnym

Autor: Bolesław M. Ćwiertniak (red.)
Format: Ebook
Cena: 21.77 zł (-3.84%)

Prawo rzeczowe Testy. Kazusy. Tablice

Autor: Wojciech Górecki, Kamil Grzesik, Marcin Hałgas
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Governance gospodarczy - studium prawnomiędzynarodowe

Autor: Marcin Menkes
Format: Ebook
Cena: 149.00 zł

Jawność i jej ograniczenia. Struktura tajemnic. Tom 6

Autor: Agnieszka Gryszczyńska, Grażyna Szpor
Format: Ebook
Cena: 109.65 zł (-19.35%)

Kodeks postępowania cywilnego. Orzecznictwo Aplikanta

Autor: Marta Utrata
Format: Ebook
Cena: 149.00 zł

Prawo gospodarcze - zagadnienia wybrane

Autor: Dariusz Jagiełło, Mariusz Bidziński
Format: Ebook
Cena: 126.65 zł (-22.35%)

2015 Polish Yearbook of International Law vol. XXXV

Autor: Władysław Czapliński, Karolina Wierczyńska, Łukasz Gruszczyński
Format: Ebook
Cena: 63.20 zł (-15.80%)

Publiczne prawo gospodarcze

Autor: Zofia Snażyk, Adam Szafrański
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Niezależna adwokatura a efektywna pomoc prawna z urzędu

Autor: Robert Rynkun-Werner
Format: Ebook
Cena: 21.36 zł (-6.81%)

Prawo wobec erotyki w sztuce oraz pornografii

Autor: red. Andrzej Jakubowski, Mat. Bieczyński
Format: Ebook
Cena: 50.37 zł

Apelacje cywilne. Zagadnienia praktyczne, akta i kazusy

Autor: Marcin Kołakowski
Format: Ebook
Cena: 129.00 zł

Cywilnoprawny status wspólnoty mieszkaniowej

Autor: Katarzyna Malinowska-Woźniak
Format: Ebook
Cena: 81.18 zł (-17.82%)

Domniemanie konstytucyjności ustaw w Stanach Zjednoczonych Ameryki

Autor: Tomasz Ziński
Format: Ebook
Cena: 119.00 zł

Gromadzenie i udostępnianie danych telekomunikacyjnych

Autor: Piotr Brzeziński, Bartłomiej Opaliński, Maciej Rogalski
Format: Ebook
Cena: 92.65 zł (-16.35%)

Morskie zasoby genetyczne w prawie międzynarodowym

Autor: Konrad Jan Marciniak
Format: Ebook
Cena: 109.65 zł (-19.35%)

Ochrona wierzycieli łączących się spółek kapitałowych

Autor: Krzysztof Fliszkiewicz
Format: Ebook
Cena: 109.65 zł (-19.35%)

Postępowanie karne a inne postępowania represyjne

Autor: Opracowanie zbiorowe
Format: Ebook
Cena: 72.98 zł (-16.02%)

Postępowanie karne. Wydanie 2

Autor: Łukasz Chojniak, Katarzyna Boratyńska, Wojciech Jasiński
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Prawa (potrzeby) człowieka w ponowoczesności

Autor: Magdalena Sitek
Format: Ebook
Cena: 81.18 zł (-17.82%)

Prawo obrotu nieruchomościami. Wydanie 3

Autor: Ryszard Strzelczyk
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

System zarządzania ruchem na drogach w Polsce

Autor: Jonatan Hasiewicz
Format: Ebook
Cena: 109.65 zł (-19.35%)

Wybór prawa w międzynarodowym prawie rodzinnym

Autor: Anna Sapota
Format: Ebook
Cena: 101.15 zł (-17.85%)

Forma testamentu w systemach common law

Autor: Bartosz Kucia
Format: Ebook
Cena: 101.15 zł (-17.85%)

Kontrola korespondencji

Autor: Maciej Rogalski
Format: Ebook
Cena: 101.15 zł (-17.85%)

Opodatkowanie spółek osobowych

Autor: Agnieszka Sobiech
Format: Ebook
Cena: 101.15 zł (-17.85%)

Prawne aspekty implementacji prawa UE do systemu prawnego RP

Autor: Artur Trubalski
Format: Ebook
Cena: 101.15 zł (-17.85%)

Węzłowe zagadnienia prawa karnego skarbowego

Autor: Dawid Korczyński, Piotr Jóźwiak, Piotr Herbowski
Format: Ebook
Cena: 119.00 zł

Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego

Autor: Grzegorz Klich
Format: Ebook
Cena: 81.18 zł (-17.82%)

Niezbędnik studenta I roku. Repetytorium egzaminacyjne do ćwiczeń i egzaminu z historii państwa i prawa polskiego

Autor: Justyna Bieda, Dorota Wiśniewska-Jóźwiak
Format: Ebook
Cena: 22.02 zł (-3.88%)

urysprudencja 5. Prawo prywatne Unii Europejskiej ze stanowiska teorii prawa

Autor: Joanna Helios
Format: Ebook
Cena: 23.87 zł (-6.03%)

Jurysprudencja 3. Integracja zewnętrzna i wewnętrzna nauk prawnych. Cz. 2

Autor: Adam Bartczak, Małgorzata Król, Monika Zalewska
Format: Ebook
Cena: 23.72 zł (-6.18%)

Regiony w prawie i praktyce Polska - Ukraina

Autor: Krzysztof Skotnicki, Katarzyna Wlaźlak
Format: Ebook
Cena: 15.47 zł (-3.93%)

Polish Commercial Law in a Nutshell

Autor: Bartosz Kucharski
Format: Ebook
Cena: 18.75 zł (-4.76%)

Bezprawność jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej

Autor: Jędrzej Maksymilian Kondek
Format: Ebook
Cena: 73.23 zł (-15.77%)

Charakter podpisu w polskim prawie cywilnym materialnym i procesowym

Autor: Arkadiusz Krzysztof Bieliński
Format: Ebook
Cena: 40.38 zł (-8.62%)

Charakter prawny Unii Europejskiej w świetle prawa międzynarodowego

Autor: Ewelina Cała-Wacinkiewicz
Format: Ebook
Cena: 40.38 zł (-8.62%)

Cyberprzestępczość

Autor: Maciej Siwicki
Format: Ebook
Cena: 84.15 zł (-14.85%)

Cywilnoprawna ochrona praw pacjenta

Autor: Urszula Drozdowska
Format: Ebook
Cena: 56.98 zł (-12.02%)

Dictionary of Law Terms. Słownik terminologii prawniczej English-Polish/Polish-English

Autor: Ewa Myrczek-Kadłubicka
Format: Ebook
Cena: 152.15 zł (-26.85%)

Doręczenia w postępowaniu cywilnym

Autor: Ireneusz Wolwiak
Format: Ebook
Cena: 126.65 zł (-22.35%)

Dostęp do informacji publicznej w polskim systemie prawnym

Autor: Joanna Taczkowska-Olszewska
Format: Ebook
Cena: 81.63 zł (-17.37%)

Dowód z dokumentu elektronicznego w procesie cywilnym

Autor: Berenika Kaczmarek-Templin
Format: Ebook
Cena: 81.70 zł (-17.30%)

Działalność deweloperska w praktyce obrotu gospodarczego. Wybrane zagadnienia

Autor: Adam Bieranowski, Maria Królikowska-Olczak, Jakub Jan Zięty
Format: Ebook
Cena: 101.15 zł (-17.85%)

Egzamin na tłumacza przysięgłego. Komentarz, teksty egzaminacyjne, dokumenty

Autor: Bolesław Cieślik, Liwiusz Laska, Michał Rojewski
Format: Ebook
Cena: 81.75 zł (-17.25%)

Egzamin na tłumacza przysięgłego Przewodnik po prawie karnym. Język angielski

Autor: Ewa Myrczek-Kadłubicka
Format: Ebook
Cena: 107.86 zł (-21.14%)

Egzamin na tłumacza przysięgłego w praktyce Język angielski. Analiza językowa

Autor: Marek Kuźniak
Format: Ebook
Cena: 109.65 zł (-19.35%)

Egzekucja przez zarząd przymusowy

Autor: Michał Krakowiak
Format: Ebook
Cena: 73.47 zł (-15.53%)

E-hazard. Studium z komparatystyki prawniczej

Autor: Maria Magdalena Lewandowicz
Format: Ebook
Cena: 81.95 zł (-17.05%)

Eksterytorialne stosunki pracy

Autor: Andrzej Marian Świątkowski
Format: Ebook
Cena: 129.00 zł

Europejska spółka akcyjna w postępowaniu rejestrowym

Autor: Natalia Banaś
Format: Ebook
Cena: 81.95 zł (-17.05%)

Europejskie prawo finansowe

Autor: Jacek Bąk, Aleksandra Stepanów
Format: Ebook
Cena: 81.63 zł (-17.37%)

Europejskie prawo handlu elektronicznego

Autor: Przemysław Polański
Format: Ebook
Cena: 109.65 zł (-19.35%)

Firma w prawie prywatnym międzynarodowym

Autor: Grzegorz Żmij
Format: Ebook
Cena: 81.18 zł (-17.82%)

Formalizm postępowania cywilnego

Autor: Sławomir Cieślak
Format: Ebook
Cena: 48.38 zł (-10.62%)

Forma pisemna i elektroniczna czynności prawnych. Studium prawnoporównawcze

Autor: Maja Maciejewska-Szałas
Format: Ebook
Cena: 81.48 zł (-17.52%)

Formy publicznoprawne współdziałania jednostek samorządu terytorialnego

Autor: Małgorzata Ofiarska
Format: Ebook
Cena: 73.02 zł (-15.98%)

Fundusz inwestycyjny w systemie instytucji finansowych

Autor: Patrycja Zawadzka
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Funkcjonowanie zasobów patentowych w prawie konkurencji Unii Europejskiej

Autor: Rafał Sikorski
Format: Ebook
Cena: 81.30 zł (-17.70%)

Grzywna akcesoryjna w polskim prawie karnym

Autor: Konrad Andrzej Politowicz
Format: Ebook
Cena: 73.38 zł (-15.62%)

Gwarancje prawne pokoju społecznego w stosunkach pracy

Autor: Andrzej Marian Świątkowski
Format: Ebook
Cena: 81.95 zł (-17.05%)

Hazard. Studium kryminologiczne i prawne

Autor: Leszek Wilk
Format: Ebook
Cena: 73.47 zł (-15.53%)

Historia myśli politycznej i prawnej

Autor: Hubert Izdebski
Format: Ebook
Cena: 41.65 zł (-7.35%)

Historia ustroju i prawa Polski w pigułce

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz
Format: Ebook
Cena: 24.57 zł (-5.33%)

Historia ustroju Polski do 1939 r. - ćwiczenia

Autor: Marzena Lipska-Toumi
Format: Ebook
Cena: 40.33 zł (-8.67%)

Homo iuridicus. Człowiek jako podmiot prawa publicznego

Autor: Tatiana Chauvin
Format: Ebook
Cena: 81.58 zł (-17.42%)

Instytucja Gravamen w postępowaniu karnym

Autor: Joanna Brylak
Format: Ebook
Cena: 89.00 zł

Instytucja wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Autor: Małgorzata Sieradzka
Format: Ebook
Cena: 81.18 zł (-17.82%)

Interes prawny w polskim prawie administracyjnym

Autor: Andrzej Sebastian Duda
Format: Ebook
Cena: 56.68 zł (-12.32%)

Interes publiczny w prawie energetycznym UE

Autor: Piotr Bogdanowicz
Format: Ebook
Cena: 89.00 zł

Interes publiczny w prawie gospodarczym

Autor: Artur Żurawik
Format: Ebook
Cena: 81.18 zł (-17.82%)

Interpretacja umów w prawie modelowym i wspólnym europejskim prawie sprzedaży (CESL)

Autor: Ewa Rott-Pietrzyk
Format: Ebook
Cena: 81.63 zł (-17.37%)

Istota wolności gospodarczej w aspekcie filozoficznoprawnym

Autor: Joanna Ablewicz
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Jak czytać i rozumieć angielskie umowy? Wydanie 5

Autor: Leszek Berezowski
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Jawność i jej ograniczenia. Postępowanie administracyjne. Tom 7

Autor: Czesław Martysz, Mateusz Błachucki, Tomasz Bąkowski
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Jawność i jej ograniczenia. Postępowanie sądowe. Tom 8

Autor: Jacek Gołaczyński, Grażyna Szpor
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Jawność i jej ograniczenia. Przeciwdziałanie przestępczości. Tom 10

Autor: Grażyna Szpor, Jarosław Majewski
Format: Ebook
Cena: 109.00 zł

Jawność i jej ograniczenia. Tom III. Skuteczność regulacji

Autor: Grażyna Szpor, Zbigniew Kmieciak, Małgorzata Ganczar
Format: Ebook
Cena: 89.00 zł

Jawność i jej ograniczenia. Tom IV. Znaczenie Orzecznictwa

Autor: Małgorzata Jaśkowska, Grażyna Szpor
Format: Ebook
Cena: 109.65 zł (-19.35%)

Jawność i jej ograniczenia. Zadania i kompetencje. Tom 9

Autor: Bogumił Szmulik, Mariusz Szyrski, Katarzyna Karmeluk
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Jawność posiedzeń Sejmu i Senatu oraz jej ograniczenia w Konstytucji RP

Autor: Katarzyna Górka
Format: Ebook
Cena: 81.18 zł (-17.82%)

Jurysdykcja krajowa w transgranicznych sprawach upadłościowych w Unii Europejskiej

Autor: Opracowanie zbiorowe
Format: Ebook
Cena: 37.13 zł (-7.87%)

Kara kryminalna w świetle Konstytucji RP

Autor: Elżbieta Hryniewicz-Lach
Format: Ebook
Cena: 101.15 zł (-17.85%)

Kara śmierci w świetle sporu o racjonalizację kary

Autor: Bronisław Bartusiak
Format: Ebook
Cena: 65.19 zł (-13.81%)

Klauzula generalna rozsądku w prawie prywatnym

Autor: Ewa Rott-Pietrzyk
Format: Ebook
Cena: 48.64 zł (-10.36%)

Kodeks cywilny. The Civil Code

Autor: Ewa Kucharska, Michele Le Mauviel
Format: Ebook
Cena: 199.00 zł

Kodeks cywilny. The Civil Code

Autor: Ewa Kucharska
Format: Ebook
Cena: 189.00 zł

Kodeks karny i kodeks wykroczeń Strafgesetzbuch Und Űbertretungsgesetzbuch

Autor: Joanna Chudzik, Michał Jakowczyk, Kaja Kowalski
Format: Ebook
Cena: 199.00 zł

Kodeks karny. The Criminal Code

Autor: Nicholas Faulkner
Format: Ebook
Cena: 169.15 zł (-29.85%)

Kodeks postępowania karnego. The Code of Criminal Procedure

Autor: Joanna Ewa Adamczyk
Format: Ebook
Cena: 249.00 zł

Kodeks pracy. Arbeitsgesetzbuch

Autor: Tomasz Major
Format: Ebook
Cena: 139.00 zł

Kodeks spółek handlowych The Commercial Companies Code

Autor: Katarzyna Michałowska
Format: Ebook
Cena: 189.00 zł

Konstytucja sportu w Unii Europejskiej

Autor: Beata Rischka-Słowik
Format: Ebook
Cena: 126.65 zł (-22.35%)

Konsumencka umowa o dzieło (w świetle art. 6271 Kodeksu cywilnego)

Autor: Adam Brzozowski
Format: Ebook
Cena: 81.85 zł (-17.15%)

Kontrakt wojewódzki

Autor: Renata Cybulska
Format: Ebook
Cena: 89.00 zł

Kontrola pracownika przez pracodawcę

Autor: Magdalena Stępak-Miczek
Format: Ebook
Cena: 81.18 zł (-17.82%)

Korupcja w polskim prawie karnym na tle uregulowań międzynarodowych

Autor: Celina Nowak
Format: Ebook
Cena: 65.34 zł (-13.66%)

Koszty w sprawach cywilnych - zestaw ustaw Kosten in Zivilsachen - Gesetzessammlung

Autor: Jacek Franek, Magdalena Wessel-Zasadzka
Format: Ebook
Cena: 199.00 zł

Legal English. Handbook and Workbook

Autor: Małgorzata Jakubaszek
Format: Ebook
Cena: 118.15 zł (-20.85%)

Legal English - Niezbędnik przyszłego prawnika Teacher's Book

Autor: Halina Sierocka, Dorota Potocka
Format: Ebook
Cena: 152.15 zł (-26.85%)

Leksykon etyki prawniczej 100 podstawowych pojęć

Autor: Paweł Skuczyński, Sebastian Sykuna
Format: Ebook
Cena: 57.13 zł (-11.87%)

Leksykon prawa cywilnego - część ogólna 100 podstawowych haseł

Autor: Ewa Bagińska
Format: Ebook
Cena: 56.74 zł (-12.26%)

Leksykon prawa gospodarczego publicznego. 100 podstawowych pojęć

Autor: Andrzej Powałowski
Format: Ebook
Cena: 89.00 zł

Leksykon prawa gospodarczego publicznego 100 podstawowych pojęć

Autor: Andrzej Powałowski
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego 100 podstawowych pojęć

Autor: Sebastian Sykuna, Jerzy Zajadło
Format: Ebook
Cena: 65.29 zł (-13.71%)

Leksykon prawa karnego - część ogólna 100 podstawowych pojęć

Autor: Paweł Daniluk
Format: Ebook
Cena: 79.00 zł

Leksykon prawa medycznego 100 podstawowych pojęć

Autor: Adam Górski
Format: Ebook
Cena: 79.00 zł

Leksykon prawa międzynarodowego publicznego 100 podstawowych pojęć

Autor: Anna Przyborowska-Klimczak, Dorota Pyć
Format: Ebook
Cena: 89.00 zł

Leksykon prawa morskiego 100 podstawowych pojęć

Autor: Dorota Pyć, Iwona Zużewicz-Wiewiórowska
Format: Ebook
Cena: 73.17 zł (-15.83%)

Leksykon prawa oświatowego i prawa o szkolnictwie wyższym. 100 podstawowych pojęć

Autor: Magdalena Pyter, Adam Balicki
Format: Ebook
Cena: 72.98 zł (-16.02%)

Leksykon prawa zamówień publicznych. 100 podstawowych pojęć

Autor: Andrzej Powałowski
Format: Ebook
Cena: 81.58 zł (-17.42%)

Leksykon socjologii prawa

Autor: Anna Kociołek-Pęksy, Mateusz Stępień
Format: Ebook
Cena: 65.08 zł (-13.92%)

Leksykon spółek handlowych 100 podstawowych pojęć

Autor: Bartłomiej Gliniecki
Format: Ebook
Cena: 79.00 zł

Leksykon terminów prawniczych (włoski) Dizionario dei termini giuridici

Autor: Barbara Turchi
Format: Ebook
Cena: 109.65 zł (-19.35%)

Lexicon of Law Terms

Autor: Ewa Myrczek-Kadłubicka
Format: Ebook
Cena: 109.65 zł (-19.35%)

Lexikon der juristischen Fachbegriffe

Autor: Monika Pawęska
Format: Ebook
Cena: 79.00 zł

Lexikon des Polnischen Rechts

Autor: Krzysztof Napierała, Wojciech Plesiński, Agnieszka Błażek
Format: Ebook
Cena: 254.15 zł (-44.85%)

Licencje patentowe i know-how na tle zakazu porozumień antykonkurencyjnych

Autor: Marek Salamonowicz
Format: Ebook
Cena: 79.00 zł

Logika w pigułce

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz
Format: Ebook
Cena: 20.42 zł (-4.48%)

Logika. Zadania. Testy. Pytania egzaminacyjne

Autor: Tadeusz Widła, Dorota Zienkiewicz
Format: Ebook
Cena: 39.00 zł

Małżeńska współzależność majątkowa w polskim prawie cywilnym

Autor: Jakub Michał Łukasiewicz
Format: Ebook
Cena: 126.65 zł (-22.35%)

Międzynarodowe prawo zdrowia publicznego

Autor: Jacek Barcik
Format: Ebook
Cena: 73.33 zł (-15.67%)

Model interakcji postępowania przygotowawczego oraz postępowania głównego w procesie karnym

Autor: Jarosław Zagrodnik
Format: Ebook
Cena: 109.65 zł (-19.35%)

Model oskarżenia przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym

Autor: Hanna Kuczyńska
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Model racjonalizacji dostępu do produktu leczniczego. Zagadnienia publicznoprawne

Autor: Rafał Stankiewicz
Format: Ebook
Cena: 126.65 zł (-22.35%)

Nadzór bankowy w praktyce. Funkcjonowanie nadzoru z perspektywy sporów sądowych

Autor: Małgorzata Frysztak
Format: Ebook
Cena: 48.77 zł (-10.23%)

Niemiecki język prawniczy w 40 lekcjach. Deutsche juristische Fachsprache in 40 Lektionen

Autor: Ewa Tuora-Schwierskott
Format: Ebook
Cena: 99.10 zł (-19.90%)

Nieruchomość wspólna właścicieli lokali. Problematyka prawno-rzeczowa

Autor: Aneta Kaźmierczyk
Format: Ebook
Cena: 129.00 zł

Nietypowe formy zatrudnienia na rynku pracy

Autor: Ewa Bąk
Format: Ebook
Cena: 56.98 zł (-12.02%)

Nieważność czynności prawnych w prawie spółek kapitałowych

Autor: Agnieszka Hajos-Iwańska
Format: Ebook
Cena: 73.38 zł (-15.62%)

Nowy traktat o Unii Europejskiej

Autor: Stephan Freiberg
Format: Ebook
Cena: 81.18 zł (-17.82%)

Obowiązek lojalności w spółkach kapitałowych

Autor: Dominika Opalska
Format: Ebook
Cena: 109.65 zł (-19.35%)

Obowiązek używania znaku towarowego Studium z prawa polskiego na tle prawnoporównawczym

Autor: Marcin Trzebiatowski
Format: Ebook
Cena: 82.00 zł (-17.00%)

Ochrona dziedzictwa kulturalnego i naturalnego. Perspektywa prawna i kryminologiczna

Autor: Bartłomiej Gadecki, Wiesław Pływaczewski
Format: Ebook
Cena: 81.18 zł (-17.82%)

Ochrona infrastruktury krytycznej w sektorach energetyki sieciowej

Autor: Tomasz Długosz
Format: Ebook
Cena: 101.15 zł (-17.85%)

Ochrona konsumenta w prawie polskim i Unii Europejskiej

Autor: Maria Królikowska-Olczak, Beata Pachuca-Smulska
Format: Ebook
Cena: 119.00 zł

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w prawie karnym materialnym i procesowym

Autor: Szymon Pawelec
Format: Ebook
Cena: 109.65 zł (-19.35%)

Ochrona własności intelektualnej

Autor: Grzegorz Michniewicz
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Odpowiedzialność cywilnoprawna w spółkach kapitałowych

Autor: Tomasz Siemiątkowski
Format: Ebook
Cena: 48.38 zł (-10.62%)

Odpowiedzialność inwestora z umowy o roboty budowlane

Autor: Krzysztof Zagrobelny
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Odpowiedzialność kontraktowa przewoźnika w drogowym przewozie przesyłek towarowych

Autor: Tomasz Szanciło
Format: Ebook
Cena: 73.23 zł (-15.77%)

Odpowiedzialność odszkodowawcza

Autor: Marek Safjan, Jacek Jastrzębski, Patrycja Grzebyk
Format: Ebook
Cena: 41.03 zł (-7.97%)

Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa za działania ustawodawcy

Autor: Bartłomiej P. Wróblewski
Format: Ebook
Cena: 81.80 zł (-17.20%)

Ogólne prawo administracyjne jako idea porządku

Autor: Eberhard Schmidt-Aßmann
Format: Ebook
Cena: 57.08 zł (-11.92%)

Opłata produktowa

Autor: Bartosz Draniewicz
Format: Ebook
Cena: 57.00 zł (-12.00%)

Ordynacja podatkowa Abgabenordnung

Autor: Adrian Cloer
Format: Ebook
Cena: 186.15 zł (-32.85%)

Organizacje międzynarodowe

Autor: Brygida Kuźniak, Marcin Marcinko
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Osobowość prawna jednostek samorządu terytorialnego

Autor: Adam Doliwa
Format: Ebook
Cena: 81.18 zł (-17.82%)

Państwo i terytorium w prawie międzynarodowym

Autor: Jerzy Menkes, Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Anna Czaplińska
Format: Ebook
Cena: 129.00 zł

Pełnomocnik z urzędu w sądowym postępowaniu cywilnym

Autor: Miłosz Kaczyński
Format: Ebook
Cena: 81.48 zł (-17.52%)

Podatek bankowy

Autor: Paweł Dec, Piotr Masiukiewicz
Format: Ebook
Cena: 40.23 zł (-8.77%)

Podstawy prawne OZE (odnawialnych źródeł energii) i gospodarki odpadami w Polsce

Autor: Anna Bohdan, Monika Przybylska
Format: Ebook
Cena: 81.85 zł (-17.15%)

Podważanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych

Autor: Andrzej Koch
Format: Ebook
Cena: 89.00 zł

Podział quoad usum nieruchomości rolnej

Autor: Katarzyna Czerwińska-Koral
Format: Ebook
Cena: 81.18 zł (-17.82%)

Pojęcie i funkcje społecznej szkodliwości czynu w prawie karnym

Autor: Robert Zawłocki
Format: Ebook
Cena: 56.85 zł (-12.15%)

Pojęcie nadrzędnego interesu publicznego w prawie administracyjnym

Autor: Jan Chmielewski
Format: Ebook
Cena: 84.15 zł (-14.85%)

Polish Yearbook of Law and Economics. Vol. 4 (2014)

Autor: Jarosław Bełdowski, Katarzyna Metelska-Szaniawska
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Polnisches Staatsrecht. Polskie prawo konstytucyjne Band 20

Autor: Bogusław Banaszak, Tomasz Milej
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Polnisches Zivilverfahrensrecht. Polskie postępowanie cywilne. Band 4

Autor: Angelika Chlebowska, Anna Demenko
Format: Ebook
Cena: 149.00 zł

Polskie prawo konstytucyjne na tle porównawczym

Autor: Ryszard M. Małajny
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Poręczenie. Analiza instytucji i perspektywa kodyfikacyjna

Autor: Roman Trzaskowski
Format: Ebook
Cena: 73.71 zł (-15.29%)

Postępowanie cywilne

Autor: Elwira Marszałkowska-Krześ
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty

Autor: Agata Harast
Format: Ebook
Cena: 109.65 zł (-19.35%)

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w prawie polskim i UE

Autor: Marcin Pchałek, Michał Behnke
Format: Ebook
Cena: 69.00 zł

Postępowanie zabezpieczające w polskim prawie karnym

Autor: Piotr Starzyński
Format: Ebook
Cena: 40.40 zł (-8.60%)

Powaga rzeczy osądzonej wyroku sądu administracyjnego

Autor: Wojciech Piątek
Format: Ebook
Cena: 101.15 zł (-17.85%)

Powództwa o ukształtowanie stosunku prawnego

Autor: Piotr Osowy
Format: Ebook
Cena: 89.00 zł

Powstanie prokury

Autor: Jarosław Grykiel
Format: Ebook
Cena: 79.00 zł

Pozycja prawna arbitra w arbitrażu handlowym

Autor: Marcin Asłanowicz
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Pozycja ustrojowa Sądu Najwyższego w Rzeczypospolitej Polskiej

Autor: Bogumił Szmulik
Format: Ebook
Cena: 65.29 zł (-13.71%)

Praca w godzinach nadliczbowych jako obowiązek pracownika

Autor: Beata Bury
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Prace z prawa cywilnego

Autor: Elżbieta Skowrońska-Bocian, Witold Borysiak, Andrzej Grad
Format: Ebook
Cena: 65.43 zł (-13.57%)

Pracowniczy obowiązek ochrony interesów gospodarczych pracodawcy

Autor: Justyna Czerniak-Swędzioł
Format: Ebook
Cena: 56.75 zł (-12.25%)

Practical English for Lawyers. Handbook. Język angielski dla prawników. Wydanie 4

Autor: Anna Konieczna - Purchała
Format: Ebook
Cena: 81.95 zł (-17.05%)

Prawna koncepcja zamówienia publicznego

Autor: Marek Szydło
Format: Ebook
Cena: 73.33 zł (-15.67%)

Prawna ochrona wolności sumienia i wyznania

Autor: Rafał Paprzycki
Format: Ebook
Cena: 81.18 zł (-17.82%)

Prawne podstawy resocjalizacji

Autor: Małgorzata Kuć
Format: Ebook
Cena: 31.98 zł (-7.02%)

Prawo blogosfery

Autor: Łukasz Goździaszek
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Prawo cywilne (część ogólna, prawo rzeczowe, zobowiązania i spadki)

Autor: Krzysztof Sadowski
Format: Ebook
Cena: 89.00 zł

Prawo do dobrego imienia a wolność prasy

Autor: Lidia K. Jaskuła
Format: Ebook
Cena: 69.00 zł

Prawo do informacji o działaniach władz publicznych Unii Europejskiej

Autor: Dariusz Adamski
Format: Ebook
Cena: 79.00 zł

Prawo energetyczne. Wartości i instrumenty ich realizacji

Autor: Adam Szafrański
Format: Ebook
Cena: 109.65 zł (-19.35%)

Prawo farmaceutyczne. The Pharmaceutical Law

Autor: Michele Le Mauviel
Format: Ebook
Cena: 219.00 zł

Prawo finansowe

Autor: Henryk Dzwonkowski, Jolanta Gliniecka
Format: Ebook
Cena: 53.77 zł (-11.23%)

Prawo finansowe w pigułce

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz
Format: Ebook
Cena: 29.90 zł

Prawo finansów publicznych. Wydanie 3

Autor: Piotr Zapadka, Agnieszka Mikos-Sitek
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Prawo intertemporalne z perspektywy nauki prawa cywilnego

Autor: Krzysztof Mularski
Format: Ebook
Cena: 81.18 zł (-17.82%)

Prawo i postępowanie w sprawach o wykroczenia

Autor: Magdalena Błaszczyk, Monika Zbrojewska
Format: Ebook
Cena: 48.80 zł (-10.20%)

Prawo karne

Autor: Lech Gardocki
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Prawo karne wobec narażenia życia i zdrowia ludzkiego na niebezpieczeństwo

Autor: Marcin Dudzik
Format: Ebook
Cena: 73.23 zł (-15.77%)

Prawo konstytucyjne. Kompendium

Autor: Ryszard Piotrowski, Paweł Ochmann, Maciej Pisz
Format: Ebook
Cena: 55.00 zł

Prawo łaski Prezydenta RP

Autor: Krzysztof Kozłowski
Format: Ebook
Cena: 109.65 zł (-19.35%)

Prawo medyczne. Wydanie 2

Autor: Rafał Kubiak
Format: Ebook
Cena: 69.00 zł

Prawo międzynarodowe publiczne. Testy. Kazusy. Słownik. Zadania i ćwiczenia. Leksykon

Autor: Brygida Kuźniak, Paweł Filipek
Format: Ebook
Cena: 55.00 zł

Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym jako element realizacji prawa do sądu

Autor: Maria Grzymisławska-Cybulska
Format: Ebook
Cena: 81.55 zł (-17.45%)

Prawo pracy

Autor: Andrzej Patulski
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Autor: Karolina Gonet
Format: Ebook
Cena: 89.00 zł

Prawo pracy - zbiór ustaw i rozporządzeń A Collection of Labour Law Acts and Ordinances

Autor: Nicholas Faulkner, Blanka Glogier-Osińska, Justyna Sikora
Format: Ebook
Cena: 149.00 zł

Prawo prywatne na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie

Autor: Adam Redzik
Format: Ebook
Cena: 65.05 zł (-13.95%)

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Autor: Olga Maria Piaskowska, Krzysztof Sadowski
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Prawo rzymskie w pigułce. Wydanie 2

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz
Format: Ebook
Cena: 20.42 zł (-4.48%)

Prawo Unii Europejskiej

Autor: Jacek Barcik, Aleksandra Wentkowska
Format: Ebook
Cena: 81.85 zł (-17.15%)

Prawo urzędnicze

Autor: Jakub Stelina
Format: Ebook
Cena: 45.00 zł

Prawo wekslowe i czekowe

Autor: Lidia Bagińska
Format: Ebook
Cena: 48.70 zł (-10.30%)

Prawo własności przemysłowej

Autor: Piotr Kostański, Łukasz Żelechowski
Format: Ebook
Cena: 69.00 zł

Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym

Autor: Beata T. Bieńskowska, Dariusz Szafrański
Format: Ebook
Cena: 48.80 zł (-10.20%)

Problemy prawne na styku sportu i medycyny

Autor: Teresa Gardocka, Dariusz Jagiełło
Format: Ebook
Cena: 81.18 zł (-17.82%)

Problemy prawne związane z nielegalnym poborem energii

Autor: Grzegorz Matusik, Mariusz Śladkowski
Format: Ebook
Cena: 109.65 zł (-19.35%)

Professional Legal Ethics - in theory and case studies

Autor: Małgorzata Król, Sylwia Wojtczak, Małgorzata Wysoczyńska
Format: Ebook
Cena: 81.58 zł (-17.42%)

Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia. Konstrukcja prawna

Autor: Przemysław Drapała
Format: Ebook
Cena: 79.00 zł

Przedawnienie karalności i przedawnienie wykonania kary w polskim prawie karnym

Autor: Marek Kulik
Format: Ebook
Cena: 126.65 zł (-22.35%)

Przedmiot zobowiązania z umowy zlecenia

Autor: Krzysztof Topolewski
Format: Ebook
Cena: 81.18 zł (-17.82%)

Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne

Autor: Teresa Piecuch
Format: Ebook
Cena: 40.18 zł (-8.82%)

Przekład prawniczy. Praktyczne ćwiczenia. Język angielski

Autor: Anna Konieczna - Purchała
Format: Ebook
Cena: 129.00 zł

Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Autor: Piotr Podleś
Format: Ebook
Cena: 39.00 zł

Przestępczość graniczna cudzoziemców

Autor: Magdalena Perkowska
Format: Ebook
Cena: 73.56 zł (-15.44%)

Przestępczość, środki masowego przekazu a polityka karna

Autor: Katarzyna Witkowska-Rozpara
Format: Ebook
Cena: 89.00 zł

Przestępstwa abstrakcyjnego i konkretnego zagrożenia dóbr prawnych

Autor: Elżbieta Hryniewicz
Format: Ebook
Cena: 73.66 zł (-15.34%)

Przestępstwa podobne w polskim prawie karnym

Autor: Paweł Daniluk
Format: Ebook
Cena: 82.00 zł (-17.00%)

Przestępstwo niegospodarności z art. 296 KK

Autor: Iwona Sepioło
Format: Ebook
Cena: 73.56 zł (-15.44%)

Przestrzeń operacyjna prawa międzynarodowego publicznego. Perspektywa polska

Autor: Brygida Kuźniak
Format: Ebook
Cena: 73.17 zł (-15.83%)

Realny zbieg przestępstw. Analiza dogmatyczna na tle Kodeksu karnego z 1997 r

Autor: Wieńczysław Grzyb
Format: Ebook
Cena: 81.75 zł (-17.25%)

Redakcja utworu w prasie drukowanej a ograniczenie praw autorskich

Autor: Katarzyna Błeszyńska
Format: Ebook
Cena: 89.00 zł

Reforma systemu sankcji w Niemczech, Austrii i w Polsce

Autor: Maciej Małolepszy
Format: Ebook
Cena: 109.65 zł (-19.35%)

Renty strukturalne w ustawodawstwie rolnym

Autor: Joanna Zięba
Format: Ebook
Cena: 119.00 zł

Rewitalizacja miejskich obszarów zdegradowanych

Autor: Marcin Kopeć
Format: Ebook
Cena: 56.85 zł (-12.15%)

Rola decyzji administracyjnej w nadzorze nad polskim systemem finansowym

Autor: Paweł Wajda
Format: Ebook
Cena: 48.80 zł (-10.20%)

Rola prawników w alternatywnych metodach rozwiązywania sporów

Autor: Ewa Gmurzyńska
Format: Ebook
Cena: 126.65 zł (-22.35%)

Rosyjski język prawniczy w 40 lekcjach

Autor: Magdalena Kałuża
Format: Ebook
Cena: 82.00 zł (-17.00%)

Rozwiązanie stosunku pracy z mianowania

Autor: Eliza Mazurczak-Jasińska
Format: Ebook
Cena: 48.38 zł (-10.62%)

Sankcje wadliwych uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych i spółdzielni

Autor: Anna Zbiegień-Turzańska
Format: Ebook
Cena: 149.00 zł

Skarga do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze

Autor: Michał Prus
Format: Ebook
Cena: 73.33 zł (-15.67%)

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Autor: Karol Świtaj
Format: Ebook
Cena: 82.00 zł (-17.00%)

Skutki układu w postępowaniu upadłościowym

Autor: Łukasz Szuster
Format: Ebook
Cena: 81.18 zł (-17.82%)

Słownik audytu. Angielsko-polski/Polsko-angielski

Autor: Roman Kozierkiewicz
Format: Ebook
Cena: 169.15 zł (-29.85%)

Słownik frazeologiczny niemiecko - polski

Autor: Teresa Mrozowski
Format: Ebook
Cena: 126.65 zł (-22.35%)

Słownik frazeologiczny polsko-niemiecki Phraseologisches Wörterbuch Polnisch-Deutsch

Autor: Teresa Mrozowski
Format: Ebook
Cena: 101.15 zł (-17.85%)

Słownik terminologii prawniczej. Diccionario de terminos legales. Polsko-hiszpański/Polaco-espanol

Autor: Mieczysław Komarnicki, Igor Komarnicki, Elżbieta Komarnicka
Format: Ebook
Cena: 211.65 zł (-37.35%)

Słownik terminologii prawniczej francusko-polski polsko-francuski

Autor: Marta T. Bem, Małgorzata Gebler
Format: Ebook
Cena: 81.50 zł (-17.50%)

Słownik terminologii prawniczej włosko-polski polsko-włoski

Autor: Halina Kwiatkowska
Format: Ebook
Cena: 81.85 zł (-17.15%)

Słownik terminów statystycznych angielsko-polski polsko-angielski

Autor: Tadeusz Walczak
Format: Ebook
Cena: 108.29 zł (-20.71%)

Słownik transportu i logistyki Angielsko-polski, polsko-angielski

Autor: Roman Kozierkiewicz
Format: Ebook
Cena: 81.80 zł (-17.20%)

Spełnianie świadczeń pieniężnych za pomocą pieniądza elektronicznego

Autor: Tomasz Roman Smus
Format: Ebook
Cena: 48.72 zł (-10.28%)

Spółka cywilna. Konstrukcja prawna

Autor: Andrzej Herbet
Format: Ebook
Cena: 69.00 zł

Spółka cywilna. Problematyka podmiotowości prawnej

Autor: Jan Lic
Format: Ebook
Cena: 126.65 zł (-22.35%)

Sprostowanie i odpowiedź prasowa

Autor: Bogusław Kosmus
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Stanowisko prawne syndyka w procesie dotyczącym masy upadłości

Autor: Przemysław Feliga
Format: Ebook
Cena: 81.48 zł (-17.52%)

Status spółek osobowych w międzynarodowym prawie podatkowym

Autor: Marta Bandzmer
Format: Ebook
Cena: 81.85 zł (-17.15%)

Status ułomnych osób prawnych w polskim prawie cywilnym

Autor: Marlena Wach
Format: Ebook
Cena: 79.00 zł

Stwierdzenie treści oraz zastosowanie prawa obcego w sądowym postępowaniu cywilnym

Autor: Piotr Rodziewicz
Format: Ebook
Cena: 81.18 zł (-17.82%)

Sytuacja prawna poszkodowanego w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej

Autor: Aleksander Raczyński
Format: Ebook
Cena: 48.85 zł (-10.15%)

Środek karny pozbawienia praw publicznych w polskim prawie karnym

Autor: Damian Szeleszczuk
Format: Ebook
Cena: 81.63 zł (-17.37%)

Środki penalne we Francji i Polsce. Doktryna, legislacja, praktyka

Autor: Piotr Stępniak
Format: Ebook
Cena: 81.45 zł (-17.55%)

Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Autor: Ewa Pierzchała
Format: Ebook
Cena: 32.55 zł (-6.45%)

Świadczenie niegodziwe

Autor: Paweł Księżak
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Świadczenie pocztowej usługi powszechnej w warunkach liberalizacji rynku

Autor: Zofia Snażyk
Format: Ebook
Cena: 81.18 zł (-17.82%)

Świadek koronny Analiza prawno-kryminalistyczna

Autor: Marcin Adamczyk
Format: Ebook
Cena: 73.56 zł (-15.44%)

Tajemnica adwokacka. Analiza konstytucyjna

Autor: Wojciech Marchwicki
Format: Ebook
Cena: 81.18 zł (-17.82%)

Tajemnica medyczna

Autor: Rafał Kubiak
Format: Ebook
Cena: 81.18 zł (-17.82%)

Tajemnica prawnie chroniona w działalności bankowej

Autor: Jan Byrski
Format: Ebook
Cena: 65.05 zł (-13.95%)

Terminy handlowe, gospodarcze i administracyjne

Autor: Joanna Ablewicz, Aneta Gacka-Asiewicz
Format: Ebook
Cena: 89.00 zł

Terminy w polskim procesie cywilnym

Autor: Mariusz Sorysz
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne. Teoria i praktyka

Autor: Jacek Florczak
Format: Ebook
Cena: 101.15 zł (-17.85%)

Towary giełdowe i towarowe instrumenty pochodne Prawne aspekty obrotu

Autor: Krzysztof Gorzelak, Agnieszka Braciszewska
Format: Ebook
Cena: 89.00 zł

Transfer siedziby spółki w Unii Europejskiej

Autor: Mirosława Myszke-Nowakowska
Format: Ebook
Cena: 81.18 zł (-17.82%)

Trwały zarząd nieruchomości publicznych

Autor: Andrzej Chełchowski
Format: Ebook
Cena: 56.83 zł (-12.17%)

Tymczasowa ochrona prawna w postępowaniu cywilnym

Autor: Józef Jagieła
Format: Ebook
Cena: 79.00 zł

Umowa deweloperska w systemie prawa prywatnego

Autor: Ryszard Strzelczyk
Format: Ebook
Cena: 81.55 zł (-17.45%)

Umowa licencyjna w prawie autorskim. Struktura i charakter prawny

Autor: Beata Giesen
Format: Ebook
Cena: 101.15 zł (-17.85%)

Umowa o generalną realizację inwestycji (EPC/"pod klucz")

Autor: Wojciech Wyrzykowski
Format: Ebook
Cena: 81.58 zł (-17.42%)