Księgarnia > Prawo > Pozostałe

Komunikacja w zespole wirtualnym

Autor: Stefaniuk Tomasz
Format: Książka
Cena: 39.43 zł (-6.57%)

Polityka pieniężna

Autor:
Format: Książka
Cena: 33.43 zł (-5.57%)

Matematyka finansowa

Autor: Piasecki Krzysztof, Ronka-Chmielowiec Wanda
Format: Książka
Cena: 42.00 zł (-7.00%)

Bankowość

Autor:
Format: Książka
Cena: 50.57 zł (-8.43%)

Konkurencja na rynku usług transportowych

Autor: Rosa Grażyna
Format: Książka
Cena: 50.57 zł (-8.43%)

Administracja rządowa i samorządowa w Polsce

Autor: Eugeniusz Zieliński
Format: Książka
Cena: 44.57 zł (-7.43%)

Badania nad embrionami ludzkimi w świetle etyki i prawa

Autor: Ewa Podrez, Tomasz Stawecki, Paulina Smulska
Format: Książka
Cena: 30.18 zł (-5.82%)

Bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym. Wybrane obszary

Autor: Marek Leszczyński, Agata Gumieniak, Lidia Owczarek, Ryszard Ochocki
Format: Książka
Cena: 40.28 zł (-6.72%)

Budownictwo Opodatkowanie usług 2014

Autor: Wiesława Dyszy
Format: Książka
Cena: 38.77 zł (-20.23%)

Dzieje więziennictwa polskiego w piśmiennictwie i dokumentach

Autor: Michał Porowski
Format: Książka
Cena: 66.21 zł (-12.79%)

Egzamin na doradcę podatkowego Kazusy

Autor: Beata Chanowska-Dymlang, Paweł Dymlang
Format: Książka
Cena: 98.29 zł (-30.71%)

Egzamin na doradcę podatkowego Testy

Autor: Beata Chanowska-Dymlang, Paweł Dymlang
Format: Książka
Cena: 98.29 zł (-30.71%)

Geodezja i Kartografia. Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym komentarzem

Autor: Arkadiusz Kampczyk
Format: Książka
Cena: 52.57 zł (-16.43%)

Gospodarka wodno-ściekowa w przedsiębiorstwie

Autor: praca zbiorowa
Format: Książka
Cena: 60.19 zł (-18.81%)

Jakość administracji w Polsce Zarys współczesnej problematyki

Autor: Andrzej Piekara
Format: Książka
Cena: 16.72 zł (-3.23%)

Jak dostać za darmo pomoc prawną?

Autor: Artur Borkowski, Anna Krzyżanowska
Format: Książka
Cena: 17.06 zł (-2.84%)

Leksykon prawa finansowego. 100 podstawowych pojęć

Autor: Andrzej Drwiłło, Dorota Maśniak
Format: Książka
Cena: 84.86 zł (-14.14%)

Leksykon prawa konstytucyjnego. 100 podstawowych pojęć

Autor: Andrzej Szmyt
Format: Książka
Cena: 76.28 zł (-12.72%)

Leksykon prawa zamówień publicznych. 100 podstawowych pojęć

Autor: Andrzej Powałowski
Format: Książka
Cena: 84.86 zł (-14.14%)

Metodologia pracy naukowej

Autor: Jarosław Zieliński
Format: Książka
Cena: 21.43 zł (-3.57%)

Międzynarodowa ochrona praw dziecka

Autor: Grażyna Michałowska
Format: Książka
Cena: 42.74 zł (-8.26%)

Monitorowanie przewozów towarów - sprostaj nowym obowiązkom

Autor: Adam Hrycak, Cezary Młotek
Format: Książka
Cena: 29.71 zł (-9.29%)

Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego

Autor: Wanda Pakulniewicz, Małgorzata Celuch
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Nowe problemy prawa i polityki penitencjarnej

Autor: Michał Porowski, Tomasz Przesławski
Format: Książka
Cena: 32.68 zł (-6.32%)

Nowe uprawnienia kontrolne administracji skarbowej

Autor: praca zbiorowa
Format: Książka
Cena: 45.64 zł (-14.26%)

Obowiązki sklepów w zakresie ochrony środowiska

Autor: Natalia Springer
Format: Książka
Cena: 60.19 zł (-18.81%)

Ochrona danych medycznych i osobowych pacjentów

Autor: praca zbiorowa
Format: Książka
Cena: 60.19 zł (-18.81%)

Ochrona własności intelektualnej

Autor: Grzegorz Michniewicz
Format: Książka
Cena: 50.57 zł (-8.43%)

Ograniczenia własności i gwarancje jej ochrony w polskim prawie konstytucyjnym

Autor: Maciej Pisz
Format: Książka
Cena: 24.31 zł (-4.69%)

Organizacja i kierowanie instytucjami bezpieczeństwa wewnętrznego państwa

Autor: Katarzyna Grosicka, Leszek Grosicki, Przemysław Grosicki
Format: Książka
Cena: 33.43 zł (-5.57%)

Organizacja i zadania terenowych organów administracji rządowej

Autor: Katarzyna Grosicka, Leszek Grosicki, Przemysław Grosicki
Format: Książka
Cena: 33.43 zł (-5.57%)

Podstawy logiki w przykładach i zadaniach

Autor: Beata Witkowska-Maksimczuk
Format: Książka
Cena: 24.86 zł (-4.14%)

Pojęcie ludobójstwa w kontekscie orzecznictwa miedzynarodowych trybunałów karnych ad hoc

Autor: Karolina Wierczyńska
Format: Książka
Cena: 25.60 zł (-8.00%)

Pozwolenie zintegrowane Procedura uzyskania krok po kroku

Autor: Agnieszka Bisiorek, Przemysław Dąbrowski, Dorota, Rosłoń, Anna Ujda
Format: Książka
Cena: 60.19 zł (-18.81%)

Prawnomiędzynarodowe aspekty zmian klimatycznych

Autor: Katarzyna Kępka
Format: Książka
Cena: 48.00 zł (-15.00%)

Prawny system przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich

Autor: Paweł Kobes
Format: Książka
Cena: 37.72 zł (-7.28%)

Prawo dla Pań. Krótki kurs prawa dla każdej z nas

Autor: Katarzyna Klukowska
Format: Książka
Cena: 30.40 zł (-9.50%)

Przedłużanie kadencji dyrektorów szkół w okresie reformy oświaty

Autor: Dariusz Skrzyński, Michał Kowalski, Leszek Zaleśny
Format: Książka
Cena: 29.71 zł (-9.29%)

Przekształcanie szkół w związku z reformą. Zasady przekazywania dokumentów

Autor: Małgorzata Celuch
Format: Książka
Cena: 27.35 zł (-8.55%)

Refleksyjność w prawie. Inspiracje

Autor: Jakub Karczewski, Marta Żuralska
Format: Książka
Cena: 32.68 zł (-6.32%)

Refleksyjność w prawie. Konteksty i zastosowania

Autor: Paweł Skuczyński, Krzysztof J. Kaleta
Format: Książka
Cena: 32.68 zł (-6.32%)

Reprywatyzacja Problemy tworzenia i stosowania prawa

Autor: Karol Dobrzeniecki, Marcin Romanowski
Format: Książka
Cena: 25.71 zł (-4.29%)

Rosyjski język prawniczy w 40 lekcjach

Autor: Magdalena Kałuża
Format: Książka
Cena: 94.29 zł (-4.71%)

Rozliczanie i opodatkowanie nieruchomości w praktyce

Autor: praca zbiorowa
Format: Książka
Cena: 52.57 zł (-16.43%)

Ryzyko w czynnościach operacyjno-rozpoznawczych Policji. Aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe

Autor: Jacek Kudła, Piotr Kosmaty
Format: Książka
Cena: 55.71 zł (-9.29%)

Stanowienie aktów ustawodawczych w Unii Europejskiej

Autor: Anna Doliwa-Klepacka
Format: Książka
Cena: 42.00 zł (-7.00%)

Stan Rzeczy 2014/2 (7)

Autor: Praca zbiorowa
Format: Książka
Cena: 24.31 zł (-4.69%)

Studia Iuridica nr 66

Autor: Łukasz Pisarczyk
Format: Książka
Cena: 25.14 zł (-4.86%)

Studia Iuridica nr 67

Autor: Krzysztof Szczucki, Valeri Vachev
Format: Książka
Cena: 25.14 zł (-4.86%)

The Case of Crimeas Annexation Under International Law

Autor: Władysław Czapliński, Sławomir Dębski, Karolina Wierczyńska, Rafał Tarnogórski
Format: Książka
Cena: 45.60 zł (-14.25%)

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie po zmianach z komentarzem

Autor: dr Katarzyna Trzpioła, Marta Grabowska-Peda, Marek Peda, Sławomir Liżewski
Format: Książka
Cena: 30.40 zł (-9.50%)

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie po zmianach z komentarzem

Autor: Katarzyna Trzpioła, Marta Grabowska-Peda, Marek Peda, Sławomir Liżewski
Format: Książka
Cena: 30.40 zł (-9.50%)

Ustawy wyznaniowe. Art. 25 ust. 5 Konstytucji RP - próba interpretacji

Autor: Marcin Olszówka
Format: Książka
Cena: 17.60 zł (-3.40%)

Wiedza ekonomiczna konsumentów a racjonalność ich zachowań

Autor: Aleksandra Burgiel, Ewa Kieżel
Format: Książka
Cena: 84.86 zł (-14.14%)

Zapis windykacyjny w polskim prawie spadkowym

Autor: Jolanta Waszczuk-Napiórkowska
Format: Książka
Cena: 20.57 zł (-3.43%)

Zasady klasyfikacji. 175 błędów w klasyfikacji

Autor: Małgorzata Celuch
Format: Książka
Cena: 28.11 zł (-8.79%)

Archiwum kryminologii Tom XXXVIII 2016

Autor: Barbara Namysłowska-Gabrysiak, Witold Klaus, Paulina Wiktorska, Dagmara Woźniakowska-Fajst, Katarzyna Laskowska, Irena Rzeplińska, Magdalena Perkowska, Sebastian Wojciechowski, Konrad Buczkowski, Maria Rychlik, Elisa Ludwig, Monika Szulecka, Agnieszka Gutkowska, Agnieszka Martynowicz, Mieczysława Zdanowicz
Format: Książka
Cena: 68.19 zł (-21.31%)

Informacje niejawne we współczesnym państwie

Autor: Sławomir Zalewski
Format: Książka
Cena: 28.95 zł (-9.05%)

Przestępczość zorganizowana System zwalczania

Autor: Wiesław Mądrzejowski
Format: Książka
Cena: 26.66 zł (-8.34%)

Zarządzanie finansami. Wprowadzenie, przykłady i zadania

Autor: Leszek Czerwonka
Format: Książka
Cena: 50.57 zł (-8.43%)

Grundwortschatz Recht. Niemiecki dla prawników

Autor: Małgorzata Grabowska, Monika Sychowska-Piotrkowicz
Format: Książka
Cena: 30.40 zł (-9.50%)

Analiza danych jakościowych i symbolicznych z wykorzystaniem programu R

Autor: Eugeniusz Gatnar, Marek Walesiak
Format: Książka
Cena: 33.43 zł (-5.57%)

Leksykon prawa ubezpieczeń społecznych. 100 podstawowych pojęć

Autor: Alina Wypych-Żywicka
Format: Książka
Cena: 59.14 zł (-9.86%)

Twórcza organizacja. Komputerowe wspomaganie twórczości organizacyjnej

Autor: Celina M. Olszak
Format: Książka
Cena: 84.86 zł (-14.14%)

Europejskie modele samorządu terytorialnego. Stan obecny i perspektywy

Autor: Jacek Wojnicki
Format: Książka
Cena: 42.00 zł (-7.00%)

Filozofia i teoria prawa

Autor: Jerzy Oniszczuk
Format: Książka
Cena: 110.57 zł (-18.43%)

Internacjonalizacja przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej - ujęcie marketingowe

Autor: Marcin Komor
Format: Książka
Cena: 84.86 zł (-14.14%)

Komisja prawdy. Mechanizm odpowiedzialności za naruszenie praw człowieka

Autor: Marcin Komosa
Format: Książka
Cena: 49.45 zł (-9.55%)

Prawo dla obywatela. drogówka: jak unikać kłopotów

Autor: Łukasz Ziaja, Krzysztof Kozioł
Format: Książka
Cena: 15.16 zł (-4.74%)

Programy rządowe. Studium administracyjnoprawne

Autor: Sebastian Gajewski
Format: Książka
Cena: 25.14 zł (-4.86%)

Studia Iuridica, nr 60. Collective Labour Law

Autor: Jakub Stelina, Łukasz Pisarczyk
Format: Książka
Cena: 25.14 zł (-4.86%)

Przeszkody małżeńskie w prawie kanonicznym

Autor: Wojciech Góralski
Format: Książka
Cena: 51.43 zł (-8.57%)

Korespondencja dyplomatyczna

Autor: Julian Sutor
Format: Książka
Cena: 57.60 zł (-9.60%)

Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska. Raport do KOBiZE Opłaty za korzystanie ze środowiska

Autor: Bartłomiej Matysiak, Agnieszka Świerczewska-Opłocka,
Format: Książka
Cena: 75.43 zł (-23.57%)

Kosmos w prawie i polityce, prawo i polityka w kosmosie

Autor: Andrzej Misztal, Leonard Łukaszuk, Karol Karski, Katarzyna Myszona-Kostrzewa, Mateusz Irmiński, Maria Magdalena Kenig-Witkowska, Katarzyna Michałowska, Łukasz Kułaga, Zdzisław Galicki, Ksawery Garapich, Zuzanna Kulińska-Kępa, Maciej Piotrowski, Vita Zagórowska
Format: Książka
Cena: 28.00 zł (-8.75%)

Odpowiedzialność księgowego

Autor: Krzysztof Janczukowicz
Format: Książka
Cena: 72.00 zł (-22.50%)

Kluczowe zasady realizacji projektu unijnego Kompendium dla beneficjentów

Autor: Praca zbiorowa
Format: Książka
Cena: 75.43 zł (-23.57%)

Leksykon myślicieli politycznych i prawnych

Autor: Mirosław Sadowski, Tomasz Scheffler, Marek Maciejewski
Format: Książka
Cena: 50.57 zł (-8.43%)

Bankowość elektroniczna studium prawne

Autor: Barbara Bajor
Format: Książka
Cena: 32.80 zł (-10.25%)

Egzekucja należności w rolnictwie. Jak skutecznie dochodzić swoich roszczeń

Autor: Grzegorz Wroński, Łukasz Walter, Monika Dryl
Format: Książka
Cena: 44.95 zł (-14.05%)

Efektywność regulacji zbiorowych stosunków pracy w Polsce

Autor: Jacek Lewkowicz
Format: Książka
Cena: 30.18 zł (-5.82%)

Instytucje kultury w 2016 roku 15 zmian w przepisach

Autor: Tomasz Król
Format: Książka
Cena: 52.00 zł (-16.25%)

Prawo karne materialne z perspektywy nauki o bezpieczeństwie

Autor: Piotr Starzyński, Maciej Nawacki
Format: Książka
Cena: 34.29 zł (-10.71%)

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w instytucjach kultury

Autor: Grzegorz Magdziarz
Format: Książka
Cena: 52.00 zł (-16.25%)

Kierownictwo w samorządzie terytorialnym. Analiza administracyjnoprawna

Autor: Mariusz Szyrski
Format: Książka
Cena: 21.43 zł (-3.57%)

Wizerunek miasta w aspekcie wielkich wydarzeń religijnych

Autor: Agata Niemczyk, Renata Seweryn
Format: Książka
Cena: 76.28 zł (-12.72%)

Operator systemu magazynowania

Autor: Natalia Dobrowolska
Format: Książka
Cena: 98.29 zł (-30.71%)

Prawo medyczne

Autor: Justyna Zajdel-Całkowska
Format: Książka
Cena: 96.54 zł (-12.46%)

Jak negocjować w Brukseli?. Proces podejmowania decyzji w Unii Europejskiej

Autor: Adam Kirpsza
Format: Książka
Cena: 32.00 zł (-10.00%)

Kompetencje Unii Europejskiej w dziedzinie harmonizacji prawa karnego materialnego

Autor: Monika Szwarc-Kuczer
Format: Książka
Cena: 37.60 zł (-11.75%)

Cele osobowe i rzeczowe w konfliktach zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego

Autor: Patrycja Grzebyk
Format: Książka
Cena: 35.20 zł (-11.00%)

Rynek Prywatyzacja Interes publiczny

Autor: Dawid Sześciło
Format: Książka
Cena: 24.00 zł (-7.50%)

Legal And Political Aspects of The Use of European Satellite Navigation Systems Galileo and EGNOS

Autor: Karol Karski, Katarzyna Myszona-Kostrzewa, Zuzanna Kulińska-Kępa, Joanne Irene Gabrynowicz, Zbigniew Kłos, Barbara Skardzińska
Format: Książka
Cena: 22.40 zł (-7.00%)

Mobbing w stosunkach pracy. Zagadnienia prawne

Autor: Helena Szewczyk
Format: Książka
Cena: 45.60 zł (-14.25%)

Problem ochrony infrastruktury krytycznej

Autor: Maciejewski Robert
Format: Książka
Cena: 40.30 zł (-12.60%)

Status prawny kota w Polsce

Autor: Natalia Dobrowolska
Format: Książka
Cena: 26.66 zł (-8.34%)

Spór o rozumienie

Autor: Bartosz Brożek, Michał Heller, Jerzy Stelmach
Format: Książka
Cena: 30.40 zł (-9.50%)

Wolność wypowiedzi w Polsce wobec ochrony prawa do prywatności

Autor: Kinga Machowicz
Format: Książka
Cena: 41.07 zł (-7.93%)

Dyskursywny obraz reformy szkolnictwa wyższego w Polsce 2011-2014

Autor: Helena Ostrowicka, Dominik Chomik, Aleksandra Rzyska, Justyna Spychalska-Stasiak, Tomasz Falkowski
Format: Książka
Cena: 49.45 zł (-9.55%)

Technika prawodawcza II Rzeczypospolitej

Autor: Krzysztof Koźmiński
Format: Książka
Cena: 44.80 zł (-14.00%)

Użycie siły zbrojnej między państwami w świetle międzynarodowego prawa zwyczajowego

Autor: Agata Kleczkowska
Format: Książka
Cena: 35.20 zł (-11.00%)

Leksykon kryminalistyki. 100 podstawowych pojęć

Autor: Monika Bartnik, Wojciech Lis
Format: Książka
Cena: 76.28 zł (-12.72%)

Prawo geologiczne i górnicze

Autor: Tadeusz Kocowski prof. UWr, Witold Małecki
Format: Książka
Cena: 50.57 zł (-8.43%)

Kultura bezpieczeństwa pracy. Rozwój w warunkach cywilizacyjnego przesilenia

Autor: Joanna Sadłowska-Wrzesińska
Format: Książka
Cena: 33.43 zł (-5.57%)

25 wykładów o migracjach

Autor: Paweł Kaczmarczyk, Marek Okólski, Aleksandra Grzymała-Kazłowska, Wojciech Łukowski, Dariusz Stola, Witold Klaus, Maciej Duszczyk, Przemysław Śleszyński, Agnieszka Fihel, Marta Kindler, Magdalena Lesińska, Michał Nowosielski, Agata Górny, Monika Szulecka, Mieczysława Zdanowicz, Michał P. Garapich, Marta Anacka, Katarzyna Andrejuk, Jan Brzozowski, Kamila Fiałkowska, Izabela Grabowska, Marta Jaroszewicz, Anna Janicka, Ewa Jaźwińska, Weronika Kloc-Nowak, Piotr Koryś, Karolina Łukasiewicz, Marta Pachocka, Aneta Piekut, Karolina Podgórska, Agnieszka Radziwinowiczówna, Justyna Salamońska, Karolina Sobczak-Szelc, Renata Stefańska, Sabina Toruńczyk-Ruiz, Paulina Trevena, Piotr Zdanowicz
Format: Książka
Cena: 37.60 zł (-11.75%)

Nauki społeczne na Uniwersytecie Warszawskim

Autor: Marek Wąsowicz
Format: Książka
Cena: 83.81 zł (-16.19%)

Sądy cywilne w procesie integracji europejskiej

Autor: Piotr Wawrzyk
Format: Książka
Cena: 42.00 zł (-7.00%)

40 wskazówek ważnych dla kierownika rejestracji. Prawo, zarządzanie, obsługa pacjenta

Autor: Praca zbiorowa
Format: Książka
Cena: 67.81 zł (-21.19%)

Czas pracy kierowców 2020 - najnowsze zmiany

Autor: Praca zbiorowa
Format: Książka
Cena: 68.50 zł (-21.40%)

Leksykon prawa oświatowego i prawa o szkolnictwie wyższym

Autor: Adam Balicki, Magdalena Pyter
Format: Książka
Cena: 76.28 zł (-12.72%)

Niekonstytucyjność prawa i jej skutki cywilnoprawne

Autor: Jan Podkowik
Format: Książka
Cena: 41.52 zł (-12.98%)

Konstytucja RP Przepisy oraz zestaw pytań na aplikacje prawnicze i egzaminy

Autor: Paweł Janus
Format: Książka
Cena: 25.13 zł (-4.86%)

Ochrona klienta na rynku ubezpieczeniowym. Studium publicznoprawne

Autor: Aldona Piotrowska
Format: Książka
Cena: 52.80 zł (-16.50%)

Informatyka sądowa w praktyce

Autor: Adam Chojnowski
Format: Książka
Cena: 57.85 zł (-31.15%)

Pamiętnik Adwokata. Skuteczny blog w nowoczesnej kancelarii prawnej

Autor: Rafał Chmielewski
Format: Książka
Cena: 38.35 zł (-20.65%)

Prawo dla biznesu. E-commerce

Autor: Piotr Kantorowski, Paweł Głąb
Format: Książka
Cena: 49.00 zł

Prawo w e-biznesie. Wszystko, co musisz wiedzieć, żeby prowadzić e-biznes i spać spokojnie

Autor: praca zbiorowa pod redakcją Macieja Dutko
Format: Książka
Cena: 44.90 zł

Firma transportowa krok po kroku - zarządzanie, finanse, ubezpieczenia

Autor: praca zbiorowa
Format: Ebook
Cena: 37.78 zł

PIT 2015 Praktyczny poradnik dla podatnika

Autor: Radosław Kowalski
Format: Ebook
Cena: 13.58 zł

Nowelizacja Prawa o stowarzyszeniach (20 maja 2016 r.)

Autor: Sławomir Liżewski
Format: Ebook
Cena: 20.90 zł

Chwilówki: nowe zasady

Autor: Patryk Słowik
Format: Ebook
Cena: 11.03 zł (-2.55%)

Czy czeka nas wybór: emerytura lub praca?

Autor: Patryk Słowik, Marek Opolski
Format: Ebook
Cena: 13.58 zł

Duże zmiany w akcyzie od 2016 r

Autor: Mateusz Jopek,Tomasz Kassel, Daniel Maryjosz,Marzena Michałeczko, Tomasz Orłowski, Krzysztof Wiński, Michał Zwyrtek
Format: Ebook
Cena: 11.08 zł (-2.50%)

Hejt w sieci Kiedy portal odpowiada za komentarze internautów

Autor: Patryk Słowik
Format: Ebook
Cena: 13.58 zł

Jak dostać za darmo pomoc prawną?

Autor: Artur Borkowski, Anna Krzyżanowska
Format: Ebook
Cena: 14.82 zł (-2.17%)

Znaki towarowe, Wielkie zmiany w Polsce i w Unii

Autor: Katarzyna Mełgieś, dr Wojciech Włodarczyk,Tomasz Mielke, Anna Zakrocka
Format: Ebook
Cena: 16.99 zł

Kontrole i kary ITD - jak się od nich odwołać

Autor: praca zbiorowa
Format: Ebook
Cena: 44.17 zł

Ochrona Danych Osobowych w marketingu internetowym

Autor: Maciej Kołodziej
Format: Ebook
Cena: 56.98 zł

Delegowany pracownik Fiskus bardziej przychylny

Autor: Mariusz Szulc, Agnieszka Pokojska
Format: Ebook
Cena: 12.03 zł (-3.25%)

Rodzina 500+ a ochrona danych osobowych - najważniejsze zmiany

Autor: Piotr Janiszewski
Format: Ebook
Cena: 31.40 zł

Dowiedz się, jak są opodatkowane umowy zlecenia i umowy o dzieło - na przykładach

Autor: Elżbieta Młynarska-Wełpa
Format: Ebook
Cena: 20.90 zł

Prawo konstytucyjne. Organy ochrony prawa

Autor: Mariusz Stepaniuk
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Przewoźniku ściągaj należności od kontrahentów bez opóźnień

Autor: Cezary Młotek
Format: Ebook
Cena: 20.90 zł

Leksykon prawa ubezpieczeń społecznych 100 podstawowych pojęć

Autor: Alina Wypych-Żywicka
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Współpraca partnerska organizacji pozarządowych

Autor: Sławomir Liżewski
Format: Ebook
Cena: 10.40 zł

Kradzieże ładunków z ciężarówek - jak się przed tym bronić

Autor: Małgorzata Skonieczna
Format: Ebook
Cena: 25.73 zł

Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych

Autor: Bernard Wiśniewski
Format: Ebook
Cena: 37.10 zł

Internal Security, January-June 2011

Autor:
Format: Ebook
Cena: 52.10 zł

Internal Security, July-December 2011

Autor:
Format: Ebook
Cena: 29.40 zł

Internal Security, July-December 2014

Autor:
Format: Ebook
Cena: 30.73 zł

Meandry prawa karnego i kryminalistyki. Księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Stanisława Pikulskiego

Autor: Izabela Nowicka, Jerzy Kasprzak, Wojciech Cieślak
Format: Ebook
Cena: 44.39 zł (-11.10%)

Państwo Prawo Bezpieczeństwo. Tom I

Autor: Aleksander Babiński, Marcin Jurgilewicz, Norbert Malec
Format: Ebook
Cena: 17.08 zł (-4.27%)

Prawnokarne i kryminologiczne aspekty wymuszeń rozbójniczych

Autor: Anna Świerczewska-Gąsiorowska
Format: Ebook
Cena: 20.49 zł (-5.12%)

Przegląd Policyjny, nr 3(103) 2011

Autor:
Format: Ebook
Cena: 11.20 zł (-2.80%)

Współczesne problemy prawa. Tom I

Autor: Izabela Nowicka, Dorota Mocarska
Format: Ebook
Cena: 27.32 zł (-6.83%)

Szkoły kanonistyczne

Autor: Remigiusz Sobański
Format: Ebook
Cena: 10.78 zł (-3.22%)

Teoria ekonomiczna w prawie karnym

Autor: Maria Szczepaniec
Format: Ebook
Cena: 29.00 zł

Leasing ciężarówek - o czym trzeba pamiętać, podpisując umowę

Autor: Katarzyna Czajkowska-Matosiuk
Format: Ebook
Cena: 25.73 zł

Leksykon prawa karnego procesowego 100 podstawowych pojęć

Autor: Wojciech Cieślak, Krzysztof Woźniewski
Format: Ebook
Cena: 57.13 zł (-11.87%)

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Po zmianach. Z komentarzem

Autor: Katarzyna Trzpioła, Marta Grabowska-Peda, Marek Peda, Sławomir Liżewski
Format: Ebook
Cena: 25.55 zł

Leksykon prawa administracyjnego materialnego. 100 podstawowych pojęć

Autor: Tomasz Bąkowski, Krzysztof Żukowski
Format: Ebook
Cena: 56.58 zł (-12.42%)

Leksykon prawa finansowego. 100 podstawowych pojęć

Autor: Andrzej Drwiłło, Dorota Maśniak
Format: Ebook
Cena: 81.18 zł (-17.82%)

Klauzule generalne w prawie krajowym i obcym

Autor: red. Lidia Zacharko
Format: Ebook
Cena: 15.70 zł (-5.30%)

Najważniejsze wytyczne dotyczące prowadzenia ewidencji odpadów

Autor: Dorota Rosłoń, Agnieszka Świerczewska-Opłocka, Grzegorz Dziub, Bartłomiej Matysiak
Format: Ebook
Cena: 40.95 zł

Decyzje administracyjne w gospodarce odpadowej

Autor: Dorota Rosłoń, Bartłomiej Matysiak, Lidia Broniarek, Izabela Kotowska, Agnieszka Świerczewska-Opłocka, Tomasz Kaler, Marta Pawlak, Grzegorz Dziub, Adam Małecki
Format: Ebook
Cena: 40.95 zł

Prawidłowe gospodarowanie odpadami w firmie

Autor: Bartłomiej Matysiak
Format: Ebook
Cena: 47.25 zł

Leksykon kryminalistyki. 100 podstawowych pojęć

Autor: Monika Bartnik, Wojciech Lis
Format: Ebook
Cena: 72.98 zł (-16.02%)

Leksykon bezpieczeństwa morskiego. 100 podstawowych pojęć

Autor: Tomasz Szubrycht
Format: Ebook
Cena: 81.18 zł (-17.82%)

Leksykon prawa ubezpieczeń społecznych. 100 podstawowych pojęć

Autor: Alina Wypych-Żywicka
Format: Ebook
Cena: 56.58 zł (-12.42%)

Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia

Autor: Antoni Dębiński, Maciej Jońca
Format: Ebook
Cena: 81.18 zł (-17.82%)

Inspektor ochrony danych, czyli ABI po nowemu

Autor: Marcin Sarna
Format: Ebook
Cena: 30.45 zł

Od 1 stycznia 2016 r. zmiany w ordynacji leków refundowanych

Autor: Aneta Naworska, Katarzyna Bekier, Łukasz Siudak,
Format: Ebook
Cena: 20.90 zł

Prawo autorskie i prawa pokrewne. Wydanie 9

Autor: Rafał Golat
Format: Ebook
Cena: 65.00 zł

Kontrola służbowej poczty e-mail - 3 wymagania wobec pracodawcy

Autor: Marcin Sarna
Format: Ebook
Cena: 20.90 zł

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej - jak robić to legalnie

Autor: Agnieszka Kręcisz-Sarna
Format: Ebook
Cena: 20.90 zł

Rozliczanie świadczeń na rzecz radnych gminy

Autor: Sławomir Liżewski
Format: Ebook
Cena: 31.40 zł

Ewidencja odpadów w firmie z oddziałami

Autor: Bartłomiej Matysiak
Format: Ebook
Cena: 36.75 zł

Świadczenia wypadkowe dla zleceniobiorców

Autor: praca zbiorowa
Format: Ebook
Cena: 20.90 zł

Antyterrorystyczne formacje Policji w przypadku zbrojnej agresji na RP

Autor: Waldemar Zubrzycki
Format: Ebook
Cena: 17.08 zł (-4.27%)

Adopcja prenatalna

Autor: Marta Aleksandra Chorzępa
Format: Ebook
Cena: 30.00 zł

Nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi. Taktyczno-techniczne aspekty przeciwdziałania zjawisku

Autor: Wiesław Pływaczewski, Maciej Duda
Format: Ebook
Cena: 10.93 zł (-2.73%)

Dowodzenie w trakcie operacji policyjnych w zakresie imprez masowych i zgromadzeń publicznych

Autor: Jarosław Struniawski
Format: Ebook
Cena: 18.44 zł (-4.61%)

Grupy dyspozycyjne społeczeństwa w świetle potrzeb bezpieczeństwa państwa. Tom 2 Prawne aspekty przygotowania grup dyspozycyjnych państwa

Autor: Piotr Bogdalski, Danuta Bukowiecka, Robert Częścik, Bogdan Zdrodowski
Format: Ebook
Cena: 10.25 zł (-2.56%)

Grupy dyspozycyjne społeczeństwa w świetle potrzeb bezpieczeństwa państwa. Tom 3 Praktyczne aspekty przygotowania grup dyspozycyjnych państwa

Autor: Piotr Bogdalski, Danuta Bukowiecka, Robert Częścik, Bogdan Zdrodowski
Format: Ebook
Cena: 12.29 zł (-3.07%)

Przygotowania obronne w Policji. Wybrane zagadnienia i akty prawne

Autor: Agata Tyburska
Format: Ebook
Cena: 30.74 zł (-7.68%)

Leksykon prawa konstytucyjnego

Autor: Jerzy Zajadło, Krzysztof Grajewski, Przemysław Kierończyk
Format: Ebook
Cena: 69.00 zł

Prawo w medycynie. Wydanie 4

Autor: Agnieszka Fiutak
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Wstęp do prawoznawstwa

Autor: Tatiana Chauvin, Tomasz Stawecki, Piotr Winczorek
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

"Ecumeny and Law" 2015, Vol. 3: Welfare of the Child: Welfare of Family, Church, and Society

Autor: red. Andrzej Pastwa
Format: Ebook
Cena: 20.92 zł (-4.28%)

Internal Security (July-December) Vol. 7/2/2015

Autor: Praca zbiorowa
Format: Ebook
Cena: 30.73 zł

Państwo Prawo Bezpieczeństwo. Tom II

Autor: Marcin Jurgilewicz, Aleksander Babiński, Norbert Malec
Format: Ebook
Cena: 17.08 zł (-4.27%)

"Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego" 2015. T. 16

Autor: red. Maksymilian Pazdan
Format: Ebook
Cena: 18.08 zł (-3.52%)

Przedsiębiorco, sięgnij po euro z PO Polska Wschodnia

Autor: Agnieszka Szuszakiewicz-Idziaszek
Format: Ebook
Cena: 25.60 zł

Recykling organiczny odpadów biodegradowalnych - to się opłaca!

Autor: Natalia Ziętek
Format: Ebook
Cena: 20.90 zł

Kierownictwo w samorządzie terytorialnym. Analiza administracyjnoprawna

Autor: Mariusz Szyrski
Format: Ebook
Cena: 15.95 zł (-4.05%)

Przeszkody małżeńskie w prawie kanonicznym

Autor: Wojciech Góralski
Format: Ebook
Cena: 38.20 zł (-9.80%)

Reprywatyzacja Problemy tworzenia i stosowania prawa

Autor: Karol Dobrzeniecki, Marcin Romanowski
Format: Ebook
Cena: 19.00 zł (-5.00%)

Zapis windykacyjny w polskim prawie spadkowym

Autor: Jolanta Waszczuk-Napiórkowska
Format: Ebook
Cena: 19.20 zł

Synanthropisation of forest and shrub communities in the Upper Vistula River Valley (Oświęcim Basin, Northern Prykarpattia)

Autor: Michał Romańczyk, Zbigniew Wilczek, Agnieszka Kompała-Bąba, Wojciech Bąba
Format: Ebook
Cena: 15.65 zł (-5.35%)

Doskonalenie zawodowe nauczycieli. Jak przygotować wniosek o dofinansowanie

Autor: Małgorzata Celuch
Format: Ebook
Cena: 16.99 zł

Dyrektor ma kilka możliwości ukarania niezdyscyplinowanego nauczyciela

Autor: Michał Kowalski
Format: Ebook
Cena: 12.80 zł

Silesian Journal of Legal Studies. Vol. 8

Autor: red. Joanna Nowakowska-Małusecka
Format: Ebook
Cena: 19.01 zł (-4.75%)

Unijna polityka współpracy na rzecz rozwoju. Zagadnienia prawne

Autor: Katarzyna Cichos
Format: Ebook
Cena: 18.40 zł (-6.80%)

Obowiązki wprowadzających opakowania i produkty w opakowaniach

Autor: Bartłomiej Matysiak, Dorota Rosłoń, Rafał Kruk
Format: Ebook
Cena: 19.95 zł

Leksykon prawa konstytucyjnego. 100 podstawowych pojęć

Autor: Andrzej Szmyt
Format: Ebook
Cena: 72.98 zł (-16.02%)

Poznaj skutki utraty statusu małego podatnika w trakcie roku

Autor: Mariusz Olech
Format: Ebook
Cena: 20.90 zł

2015 Polish Yearbook of International Law vol. XXXV

Autor: Władysław Czapliński, Karolina Wierczyńska, Łukasz Gruszczyński
Format: Ebook
Cena: 63.20 zł (-15.80%)

Przygotuj się na zamknięcie roku podatkowego

Autor: dr Katarzyna Trzpioła
Format: Ebook
Cena: 31.40 zł

Zmiany w normie PN-EN 62305-3:2011

Autor: Krzysztof Wincencik
Format: Ebook
Cena: 51.45 zł

Zmiany w podatkach 2017

Autor: Bogdan Świąder
Format: Ebook
Cena: 20.90 zł

Zobacz, w jakich sytuacjach nie możesz odliczać VAT

Autor: Rafał Kuciński
Format: Ebook
Cena: 20.90 zł

Decyzje środowiskowe - aby były ważne, musi je wydać odpowiedni organ administracyjny

Autor: Katarzyna Czajkowska-Matosiuk
Format: Ebook
Cena: 19.95 zł

Zbieranie i przetwarzanie odpadów - 25 pytań z praktyki

Autor: Norbert Szymkiewicz
Format: Ebook
Cena: 19.95 zł

Prawa człowieka. Współczesne zjawiska, wyzwania, zagrożenia. T.1

Autor: Anna Kalisz (red.)
Format: Ebook
Cena: 20.32 zł (-3.58%)

Prawa człowieka. Współczesne zjawiska, wyzwania, zagrożenia. T.2

Autor: Anna Kalisz (red.)
Format: Ebook
Cena: 20.32 zł (-3.58%)

Ochrona przed porażeniem elektrycznym według PN-HD 60364-4-41

Autor: Janusz Strzeżewski
Format: Ebook
Cena: 19.95 zł

Publiczne prawo gospodarcze

Autor: Zofia Snażyk, Adam Szafrański
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Na drodze do wspólnoty kultury prawnej II. Auf dem Wege zur Gemeinschaft der Rechtskultur II

Autor: Marcus Lutter, Mirosław Wyrzykowski, Wulf-Henning Roth
Format: Ebook
Cena: 249.00 zł

Prawo finansowe po transformacji ustrojowej. Międzynarodowe i europejskie prawo podatkowe

Autor: Ireneusz Mirek, Tomasz Nowak (red.)
Format: Ebook
Cena: 22.48 zł (-2.42%)

Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich

Autor: Jan Sikora
Format: Ebook
Cena: 40.38 zł (-8.62%)

Analiza danych jakościowych i symbolicznych z wykorzystaniem programu R

Autor: Eugeniusz Gatnar, Marek Walesiak
Format: Ebook
Cena: 32.55 zł (-6.45%)

Biały wywiad Otwarte źródła informacji - wokół teorii i praktyki

Autor: Wojciech Filipkowski, Wiesław Mądrzejowski
Format: Ebook
Cena: 73.12 zł (-15.88%)

Dobra osobiste

Autor: Izabela Lewandowska-Malec
Format: Ebook
Cena: 69.00 zł

Egzamin na tłumacza przysięgłego Przewodnik po prawie karnym. Język angielski

Autor: Ewa Myrczek-Kadłubicka
Format: Ebook
Cena: 107.86 zł (-21.14%)

Egzamin na tłumacza przysięgłego. Zbiór dokumentów włoskich

Autor: Katarzyna Biernacka-Licznar, Ewa Żuchowska
Format: Ebook
Cena: 124.66 zł (-24.34%)

Ekonometria Przestrzenna II. Modele zaawansowane

Autor: Bogdan Suchecki
Format: Ebook
Cena: 44.70 zł (-9.30%)

Elementy międzynarodowego prawa publicznego w turystyce

Autor: Jacek Barcik
Format: Ebook
Cena: 32.60 zł (-6.40%)

Etyka zawodów prawniczych. Metoda case study

Autor: Małgorzata Król, Magdalena Ustaborowicz, Sylwia Wojtczak
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Europeizacja publicznego prawa gospodarczego

Autor: Hanna Gronkiewicz-Waltz, Krzysztof Jaroszyński
Format: Ebook
Cena: 129.00 zł

Filozofia i teoria prawa

Autor: Jerzy Oniszczuk
Format: Ebook
Cena: 109.00 zł

Finanse firmy. Jak zarządzać kapitałem

Autor: Wiesław Szczęsny, Jan Śliwa, Rafał Cieślik
Format: Ebook
Cena: 40.63 zł (-8.37%)

Foresight w turystyce Bariery wykorzystania i rozwoju

Autor: Krzysztof Borodako
Format: Ebook
Cena: 40.73 zł (-8.27%)

Fundusze hedge. Istota, strategie, potencjał rynku

Autor: Katarzyna Perez
Format: Ebook
Cena: 73.43 zł (-15.57%)

Główne problemy prawa do informacji w świetle prawa i standardów międzynarodowych, europejskich i wybranych państw Unii Europejskiej

Autor: Grzegorz Sibiga, Teresa Górzyńska, Mateusz Błachucki
Format: Ebook
Cena: 109.65 zł (-19.35%)

Historia powszechna ustroju i prawa

Autor: Tadeusz Maciejewski
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Historia ustroju i prawa sądowego Polski

Autor: Tadeusz Maciejewski
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Historia warszawskiej adwokatury

Autor: Zdzisław Krzemiński
Format: Ebook
Cena: 40.52 zł (-8.48%)

Ile państwa w gospodarce? Milton Friedman o ekonomicznej roli państwa

Autor: Piotr Ptak
Format: Ebook
Cena: 41.03 zł (-7.97%)

Informatyka prawnicza

Autor: Jacek Janowski
Format: Ebook
Cena: 79.00 zł

Informatyzacja postępowania sądowego i administracji publicznej

Autor: Andrzej Adamski, Jarosław Bąk, Michał Bernaczyk
Format: Ebook
Cena: 48.49 zł (-10.51%)

Internet. Cloud computing. Przetwarzanie w chmurach

Autor: Grażyna Szpor, Giovanni Bianco, Karol Dobrzeniecki
Format: Ebook
Cena: 81.48 zł (-17.52%)

Internet. Ochrona wolności, własności i bezpieczeństwo

Autor: Grażyna Szpor
Format: Ebook
Cena: 81.20 zł (-17.80%)

Internet. Prawno-informatyczne problemy sieci, portali i e-usług

Autor: Grażyna Szpor, Wojciech Wiewiórowski
Format: Ebook
Cena: 81.95 zł (-17.05%)

Kapitał ludzki a konwergencja gospodarcza

Autor: Łukasz Jabłoński
Format: Ebook
Cena: 40.63 zł (-8.37%)

Kartele w polityce konkurencji Unii Europejskiej

Autor: Zbigniew Jurczyk
Format: Ebook
Cena: 73.48 zł (-15.52%)

Kolokwia aplikacyjne. Tom 1

Autor: Joanna Ablewicz
Format: Ebook
Cena: 89.00 zł

Kolokwia aplikacyjne. Tom 2

Autor: Joanna Ablewicz
Format: Ebook
Cena: 89.00 zł

Konkurencja na rynku usług transportowych

Autor: Grażyna Rosa
Format: Ebook
Cena: 48.85 zł (-10.15%)

Konsument na rynku energii elektrycznej

Autor: Marzena Czarnecka, Borys Budka, Adam Koczyk
Format: Ebook
Cena: 82.00 zł (-17.00%)

Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych?

Autor: Oktawian Nawrot, Sebastian Sykuna, Jerzy Zajadło
Format: Ebook
Cena: 89.00 zł

Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem. Jak zachować płynność finansową?

Autor: Wiesław Pluta, Grzegorz Michalski
Format: Ebook
Cena: 36.20 zł (-7.80%)

Leksykon etyki prawniczej 100 podstawowych pojęć

Autor: Paweł Skuczyński, Sebastian Sykuna
Format: Ebook
Cena: 57.13 zł (-11.87%)

Leksykon historii prawa i ustroju

Autor: Tadeusz Maciejewski
Format: Ebook
Cena: 57.00 zł (-12.00%)

Leksykon instytucji wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawa

Autor: Radosław Krajewski
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Leksykon kryminologii. 100 podstawowych pojęć

Autor: Małgorzata Kuć
Format: Ebook
Cena: 72.98 zł (-16.02%)

Leksykon myślicieli politycznych i prawnych

Autor: Mirosław Sadowski, Tomasz Scheffler, Marek Maciejewski
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Leksykon Obywatela

Autor: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik
Format: Ebook
Cena: 219.00 zł

Leksykon ochrony praw człowieka

Autor: Julia Kapelańska-Pręgowska, Oktawian Nawrot
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Leksykon ochrony środowiska

Autor: Janina Ciechanowicz-McLean
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Leksykon prawa administracyjnego

Autor: Eugeniusz Bojanowski, Krzysztof Żukowski
Format: Ebook
Cena: 48.72 zł (-10.28%)

Leksykon prawa gospodarczego publicznego. 100 podstawowych pojęć

Autor: Andrzej Powałowski
Format: Ebook
Cena: 89.00 zł

Leksykon prawa gospodarczego publicznego 100 podstawowych pojęć

Autor: Andrzej Powałowski
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Leksykon prawa karnego - część ogólna 100 podstawowych pojęć

Autor: Paweł Daniluk
Format: Ebook
Cena: 79.00 zł

Leksykon prawa konkurencji

Autor: Opracowanie zbiorowe
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Leksykon prawa medycznego 100 podstawowych pojęć

Autor: Adam Górski
Format: Ebook
Cena: 79.00 zł

Leksykon prawa międzynarodowego publicznego 100 podstawowych pojęć

Autor: Anna Przyborowska-Klimczak, Dorota Pyć
Format: Ebook
Cena: 89.00 zł

Leksykon prawa morskiego 100 podstawowych pojęć

Autor: Dorota Pyć, Iwona Zużewicz-Wiewiórowska
Format: Ebook
Cena: 73.17 zł (-15.83%)

Leksykon prawa ochrony zabytków

Autor: Tomasz Bąkowski, Anna Dobrzyn, Monika Drela
Format: Ebook
Cena: 56.98 zł (-12.02%)

Leksykon prawa oświatowego i prawa o szkolnictwie wyższym. 100 podstawowych pojęć

Autor: Magdalena Pyter, Adam Balicki
Format: Ebook
Cena: 72.98 zł (-16.02%)

Leksykon prawa wyznaniowego

Autor: Artur Mezglewski
Format: Ebook
Cena: 73.71 zł (-15.29%)

Leksykon prawa zamówień publicznych. 100 podstawowych pojęć

Autor: Andrzej Powałowski
Format: Ebook
Cena: 81.58 zł (-17.42%)

Leksykon retoryki prawniczej

Autor: Kamil Zeidler, Przemysław Rybiński
Format: Ebook
Cena: 69.00 zł

Leksykon socjologii prawa

Autor: Anna Kociołek-Pęksy, Mateusz Stępień
Format: Ebook
Cena: 65.08 zł (-13.92%)

Leksykon spółek handlowych 100 podstawowych pojęć

Autor: Bartłomiej Gliniecki
Format: Ebook
Cena: 79.00 zł

Leksykon współczesnej filozofii prawa

Autor: Jerzy Zajadło
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Łacińskie sentencje i powiedzenia prawnicze

Autor: Krzysztof Burczak, Antoni Dębiński, Maciej Jońca
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Marketing Materiały do ćwiczeń

Autor: Grażyna Rosa
Format: Ebook
Cena: 32.00 zł (-7.00%)

Międzynarodowa ochrona prawna inwestycji w energetyce

Autor: Aleksander J. Bělohlávek
Format: Ebook
Cena: 170.00 zł

Mikroekonomia. Oswajanie z matematyką

Autor: Krzysztof Malaga
Format: Ebook
Cena: 50.15 zł (-8.85%)

Nanofinanse. Codzienność zmienia świat

Autor: Jan Krzysztof Solarz
Format: Ebook
Cena: 36.70 zł (-7.30%)

Naprawdę jesteśmy trzecią władzą

Autor: Lech Gardocki
Format: Ebook
Cena: 39.00 zł

Ochrona własności intelektualnej

Autor: Grzegorz Michniewicz
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Podstawy filozofii

Autor: Edward Nieznański
Format: Ebook
Cena: 41.08 zł (-7.92%)

Polish Yearbook of Law and Economics. Vol. 1 (2010)

Autor: Jarosław Bełdowski, Katarzyna Metelska-Szaniawska
Format: Ebook
Cena: 79.00 zł

Polish Yearbook of Law and Economics. Vol. 3 (2012)

Autor: Jarosław Bełdowski, Katarzyna Metelska-Szaniawska
Format: Ebook
Cena: 81.18 zł (-17.82%)

Polityka pieniężna

Autor: Andrzej Sławiński
Format: Ebook
Cena: 32.67 zł (-6.33%)

Polska bibliografia penitencjarna Lata 1970-2009

Autor: Stefan Lelental, Gertruda Korecka, Józef Korecki
Format: Ebook
Cena: 129.00 zł

Postępowanie w sprawie o nadanie statusu uchodźcy

Autor: Jacek Chlebny
Format: Ebook
Cena: 65.43 zł (-13.57%)

Prawo celne

Autor: Robert Oktaba
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Prawo farmaceutyczne. The Pharmaceutical Law

Autor: Michele Le Mauviel
Format: Ebook
Cena: 219.00 zł

Prawo finansowe

Autor: Zbigniew Ofiarski
Format: Ebook
Cena: 45.00 zł

Prawo oświatowe. Wydanie 2

Autor: Adam Balicki, Magdalena Pyter
Format: Ebook
Cena: 40.18 zł (-8.82%)

Prawo zamówień publicznych. Legge sugli appalti pubblici e leggi correlate

Autor: Joanna Lesiewska, Andrea Corbell, Giulio Pinetti
Format: Ebook
Cena: 159.00 zł

Problemy prawne związane z nielegalnym poborem energii

Autor: Grzegorz Matusik, Mariusz Śladkowski
Format: Ebook
Cena: 109.65 zł (-19.35%)

Problem spójności prawa karnego z perspektywy jego nowelizacji

Autor: Andrzej Marek, Tomasz Oczkowski
Format: Ebook
Cena: 99.00 zł

Professional Legal Ethics - in theory and case studies

Autor: Małgorzata Król, Sylwia Wojtczak, Małgorzata Wysoczyńska
Format: Ebook
Cena: 81.58 zł (-17.42%)

Public relations w jednostce samorządu terytorialnego

Autor: Anna Adamus-Matuszyńska, Agata Austen
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Regulacja - innowacja w sektorze energetycznym

Autor: Anna Walaszek-Pyzioł, Andrzej Błach, Marcin Cichy
Format: Ebook
Cena: 159.00 zł

Rosyjski język prawniczy w 40 lekcjach

Autor: Magdalena Kałuża
Format: Ebook
Cena: 82.00 zł (-17.00%)

Rozwój lokalny i regionalny Teoria i praktyka

Autor: Adam Szewczuk, Magdalena Kogut-Jaworska, Magdalena Zioło
Format: Ebook
Cena: 40.62 zł (-8.38%)

Sąd Najwyższy w latach 1945 - 1962. Organizacja i działalność

Autor: Arkadiusz Bereza
Format: Ebook
Cena: 149.00 zł

Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania

Autor: Jerzy Niemczyk, Ewa Stańczyk-Hugiet, Bartosz Jasiński
Format: Ebook
Cena: 45.17 zł (-8.83%)

Słownik terminologii prawniczej hiszpańsko-polski polsko-hiszpański

Autor: Mieczysław Komarnicki, Igor Komarnicki, Elżbieta Komarnicka
Format: Ebook
Cena: 64.84 zł (-14.16%)

Egzamin na biegłego rewidenta

Autor: Mariusz Stepaniuk
Format: Ebook
Cena: 199.00 zł

The Electricity Transmission System Operator Understanding EU Energy Policy

Autor: Filip Grzegorczyk
Format: Ebook
Cena: 149.00 zł

Tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne. Teoria i praktyka

Autor: Jacek Florczak
Format: Ebook
Cena: 101.15 zł (-17.85%)

Transformacja postkomunistyczna Studium przypadku zmian instytucjonalnych

Autor: Jan Winiecki
Format: Ebook
Cena: 44.65 zł (-9.35%)

Warranty subskrypcyjne

Autor: Iwona Gębusia
Format: Ebook
Cena: 73.56 zł (-15.44%)

Wpływ teorii Jerzego Wróblewskiego na współczesne prawoznawstwo

Autor: Tomasz Bekrycht, Marek Zirk-Sadowski
Format: Ebook
Cena: 32.10 zł (-6.90%)

Zaawansowana rachunkowość finansowa. Przykłady. Zadania. Testy

Autor: Kazimiera Winiarska
Format: Ebook
Cena: 40.93 zł (-8.07%)

Zarządzanie instytucjami kredytowymi

Autor: Andrzej Gospodarowicz, Adam Nosowski
Format: Ebook
Cena: 64.00 zł

Zarządzanie instytucjami kredytowymi. Strategie, modele biznesowe i operacyjne

Autor: Marek Proniewski, Wojciech Tarasiuk
Format: Ebook
Cena: 48.85 zł (-10.15%)

100 pytań o odliczanie VAT naliczonego

Autor:
Format: Ebook
Cena: 23.90 zł

100 pytań o zmiany w prawie pracy

Autor:
Format: Ebook
Cena: 23.90 zł

70% podatek od odpraw i odszkodowań rozliczenia pracownicze, podatkowe i rachunkowe

Autor: Tomasz Krywan, Paweł Muż, Mariusz Pigulski
Format: Ebook
Cena: 7.92 zł (-1.98%)

Centralizacja VAT - Wdrożenie, Roziczanie, Ewidencja

Autor:
Format: Ebook
Cena: 63.36 zł (-15.84%)

Czas pracy praktyczne rozliczenia

Autor: Bożena Lenart, Małgorzata Podgórska
Format: Ebook
Cena: 7.92 zł (-1.98%)

Darowizny skutki dla rozliczeń VAT

Autor: Marcin Jasiński
Format: Ebook
Cena: 7.92 zł (-1.98%)

Delegowanie pracowników po zmianach

Autor: Mariusz Makowski
Format: Ebook
Cena: 19.14 zł (-4.78%)

Dokumentowanie wydatków

Autor:
Format: Ebook
Cena: 19.90 zł

Dotacje oświatowe po zmianach

Autor: Agata Piszko
Format: Ebook
Cena: 50.56 zł (-12.64%)

Dotacje unijne jak pozyskać środki dla firmy

Autor: Halina Kędziora
Format: Ebook
Cena: 19.14 zł (-4.78%)

Dowóz pracowników do pracy - w podatkach i rachunkowości

Autor: Tomasz Krywan, Paweł Muż
Format: Ebook
Cena: 7.92 zł (-1.98%)

Dyskryminacja w zatrudnieniu jak można jej uniknąć

Autor:
Format: Ebook
Cena: 31.20 zł (-7.80%)

Dziedziczenie krok po kroku postępowanie spadkowe po zmianach

Autor: Ryszard Kubacki
Format: Ebook
Cena: 7.92 zł (-1.98%)

Interpretacje ogólne składanie wniosków, zaskarżanie, prawa podatników

Autor: Jakub Rychlik
Format: Ebook
Cena: 7.92 zł (-1.98%)

Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych

Autor: Izabela Motowilczuk
Format: Ebook
Cena: 82.56 zł (-20.64%)

Inwentaryzacja za 2016 r. według stanowiska KSR

Autor: Gyongyver Takats
Format: Ebook
Cena: 23.92 zł (-5.98%)

Inwentaryzacja - jak sprawnie przeprowadzić

Autor:
Format: Ebook
Cena: 42.40 zł

Jaką formę zatrudnienia wybrać dla pracowników sezonowych

Autor: Maurycy Organa
Format: Ebook
Cena: 7.92 zł (-1.98%)

Jakie prawa i obowiązki ma podatnik występujący o zwrot nadwyżki VAT

Autor: Aneta Szwęch
Format: Ebook
Cena: 15.92 zł (-3.98%)

Jakie urlopy przysługują pracownikom sfery budżetowej

Autor: Magdalena Kasprzak
Format: Ebook
Cena: 7.92 zł (-1.98%)

Jak najkorzystniej zatrudnić pracownika sezonowego po zmianach przepisów

Autor: Przemysław Jeżek
Format: Ebook
Cena: 7.92 zł (-1.98%)

Jak płacić podatek dochodowy z działalności rolniczej po zmianach przepisów

Autor: Grzegorz Ziółkowski
Format: Ebook
Cena: 9.90 zł

Jak prawidłowo sporządzić PIT-11 odpowiedzi na pytania

Autor: Grzegorz Ziółkowski
Format: Ebook
Cena: 7.92 zł (-1.98%)

Jak przygotować się do zmian w prawie pracy i ZUS w 2016 r

Autor: Małgorzata Kozłowska, Sebastian Kryczka, Bożena Goliszewska-Chojdak, Andrzej Okułowicz
Format: Ebook
Cena: 19.90 zł

Jak przyznawać i rozliczać nagrody roczne

Autor: Paweł Muż, Marek Smakuszewski, Mariusz Pigulski
Format: Ebook
Cena: 7.92 zł (-1.98%)

Jak rozliczać dostawy towarów skutki w VAT

Autor: Marcin Jasiński
Format: Ebook
Cena: 15.92 zł (-3.98%)

Jak rozliczyć prezenty przekazane pracownikom z okazji jubileuszu firmy

Autor: Aneta Szwęch
Format: Ebook
Cena: 7.92 zł (-1.98%)

Jak rozliczyć usługi budowlane, gdy kontrahent jest podmiotem zagranicznym

Autor: Aneta Szwęch
Format: Ebook
Cena: 15.92 zł (-3.98%)

Jak rozliczyć VAT, gdy sprzedawany towar jest montowany przez sprzedawcę

Autor: Aneta Szwęch
Format: Ebook
Cena: 15.92 zł (-3.98%)

Jak rozliczyć VAT od sprzedaży dokonywanej przez rolników

Autor: Aneta Szwęch
Format: Ebook
Cena: 15.92 zł (-3.98%)

Jak rozliczyć wypłatę dywidendy - w podatkach i rachunkowości

Autor: Tomasz Krywan, Sławomir Biliński, Paweł Muż
Format: Ebook
Cena: 7.92 zł (-1.98%)

Jak rozliczyć w VAT sprzedaż środków trwałych

Autor: Marcin Jasiński
Format: Ebook
Cena: 15.92 zł (-3.98%)

Jak wyliczać przychody pracownika przekraczające ustalone w 2016 r. limity w zakresie składek i podatku

Autor: Małgorzata Kozłowska, Izabela Nowacka
Format: Ebook
Cena: 7.92 zł (-1.98%)

Jak zaoszczędzić na składkach ZUS

Autor:
Format: Ebook
Cena: 19.14 zł (-4.78%)

Jak zgłaszać i korygować w ZUS dane zleceniobiorców po zmianach od 1 stycznia 2016 r

Autor: Joanna Goliniewska
Format: Ebook
Cena: 15.92 zł (-3.98%)

Jednolity Plik Kontrolny. Ewidencja VAT od 1 stycznia 2017

Autor: Adam Kuchta, Radosław Kowalski, Joanna Dmowska, Paweł Huczko
Format: Ebook
Cena: 50.56 zł (-12.64%)

Jednolity plik kontrolny praktyczny poradnik

Autor: Adam Kuchta, Joanna Dmowska, Paweł Huczko
Format: Ebook
Cena: 44.16 zł (-11.04%)

Karta Nauczyciela

Autor: Agata Piszko
Format: Ebook
Cena: 101.76 zł (-25.44%)

Klasyfikacja budżetowa 2016. Wydanie III

Autor: Krystyna Gąsiorek
Format: Ebook
Cena: 101.76 zł (-25.44%)

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA PO ZMIANACH pytania i odpowiedzi

Autor: Piotr Wieczorek
Format: Ebook
Cena: 40.32 zł (-10.08%)

Kodeks-księgowego, Ordynacja podatkowa, NIP 2016

Autor:
Format: Ebook
Cena: 7.92 zł (-1.98%)

Kodeks cywilny

Autor:
Format: Ebook
Cena: 31.20 zł (-7.80%)

Kodeks księgowego - PDOF i PKPiR 2016

Autor:
Format: Ebook
Cena: 31.92 zł (-7.98%)

Kodeks pracy 2017 Praktyczny komentarz z przykładami

Autor: Infor Pl
Format: Ebook
Cena: 101.76 zł (-25.44%)

Komputer w firmie - od zakupu do sprzedaży

Autor: Aneta Szwęch
Format: Ebook
Cena: 23.92 zł (-5.98%)

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w placówce oświatowej

Autor: Katarzyna Czajkowska-Matosiuk
Format: Ebook
Cena: 33.92 zł (-8.48%)

KONTROLA PIP 2017 prawa i obowiązki

Autor: Katarzyna Czajkowska-Matosiuk
Format: Ebook
Cena: 15.92 zł (-3.98%)

Korespondencja z ZUS w toku kontroli wzory pism z komentarzem

Autor: Stolarska Joanna
Format: Ebook
Cena: 19.90 zł

Koszty 2016 po zmianach

Autor: Tomasz Krywan
Format: Ebook
Cena: 19.12 zł (-4.78%)

Kto i kiedy powinien rozliczyć podatek u źródła

Autor: Marek Smakuszewski
Format: Ebook
Cena: 7.92 zł (-1.98%)

Na co zwrócić uwagę składając zeznanie roczne

Autor: Ryszard Kubacki
Format: Ebook
Cena: 7.92 zł (-1.98%)

Nowa PKPIR 2016 zmiany od 8 kwietnia 2016 r

Autor:
Format: Ebook
Cena: 19.14 zł (-4.78%)

Nowe Prawa Rodziców - zasilki, urlopy, zwolnienia

Autor:
Format: Ebook
Cena: 12.72 zł (-3.18%)

Nowe umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne

Autor:
Format: Ebook
Cena: 23.90 zł

Objęcie, umorzenie, sprzedaż udziałów i akcji skutki dla rozliczeń VAT

Autor: Marcin Jasiński
Format: Ebook
Cena: 7.92 zł (-1.98%)

Odsetki od pożyczek w kosztach

Autor: Marcin Gawlik
Format: Ebook
Cena: 15.92 zł (-3.98%)

Odsetki w kosztach osób prawnych

Autor:
Format: Ebook
Cena: 7.92 zł (-1.98%)

Odsetki w transakcjach handlowych

Autor: Anna Welsyng, Grzegorz Ziółkowski, Aneta Szwęch, Ewa Sławińska
Format: Ebook
Cena: 31.36 zł (-7.84%)

Od jakiej sprzedaży można odliczać VAT na koniec okresu rozliczeniowego

Autor: Aneta Szwęch
Format: Ebook
Cena: 7.92 zł (-1.98%)

Ordynacja podatkowa, NIP 2017

Autor:
Format: Ebook
Cena: 19.14 zł (-4.78%)

PDOP 2016

Autor:
Format: Ebook
Cena: 31.92 zł (-7.98%)

PGP 1/2017 Koszty 2017 po zmianach

Autor: Tomasz Krywan
Format: Ebook
Cena: 19.14 zł (-4.78%)

PGP 12/2016 Sprawozdanie finansowe po zmianach

Autor:
Format: Ebook
Cena: 19.14 zł (-4.78%)

PIT-y 2014. Rozliczenie podatkowe

Autor:
Format: Ebook
Cena: 15.90 zł

PITY 2015

Autor:
Format: Ebook
Cena: 15.90 zł

PIT-y i ulgi podatkowe 2016

Autor: Grzegorz Ziółkowski
Format: Ebook
Cena: 12.74 zł (-3.18%)

PKPiR 2017

Autor: Grzegorz Ziółkowski
Format: Ebook
Cena: 19.14 zł (-4.78%)

Plusy i minusy zmian w podatkach wprowadzonych w 2015 r

Autor: Ryszard Kubacki
Format: Ebook
Cena: 19.90 zł

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN 2015

Autor:
Format: Ebook
Cena: 7.99 zł (-2.00%)

Podatek od spadków i darowizn 2016

Autor:
Format: Ebook
Cena: 23.90 zł

Podatki 2015 cz.3 Ordynacja podatkowa

Autor:
Format: Ebook
Cena: 23.90 zł

PODATKI 2015 nr 11 - 100 pytań o stawki VAT

Autor:
Format: Ebook
Cena: 23.90 zł

Podatki 2015 nr 7. Kasy rejestrujące

Autor:
Format: Ebook
Cena: 23.90 zł

Podatki 2015 PKPiR 2015 nr 2

Autor:
Format: Ebook
Cena: 23.90 zł

Podatki 2016/03 Podatki cz. I VAT 2016

Autor:
Format: Ebook
Cena: 19.12 zł (-4.78%)

Podatki 2016/04 Podatki cz.2 PIT,CIT,Ryczałt 2016

Autor:
Format: Ebook
Cena: 19.12 zł (-4.78%)

PODATKI 2016/5 Podatki cz.3 Ordynacja podatkowa, NIP 2016

Autor:
Format: Ebook
Cena: 19.12 zł (-4.78%)

Podatki cz.1 VAT 2017

Autor:
Format: Ebook
Cena: 19.14 zł (-4.78%)

Podatki cz.2 PIT, CIT, RYCZAŁT 2017

Autor:
Format: Ebook
Cena: 19.14 zł (-4.78%)

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Autor:
Format: Ebook
Cena: 23.90 zł

Podatkowe skutki dziedziczenia prawa i obowiązki spadkobiercy

Autor: Tomasz Krywan
Format: Ebook
Cena: 15.92 zł (-3.98%)

Podróże służbowe praktyczne rozliczenia

Autor: Marek Rotkiewicz
Format: Ebook
Cena: 31.20 zł (-7.80%)

Polityka rachunkowości małych jednostek po zmianach w ustawie o rachunkowości

Autor: Gyongyver Takats
Format: Ebook
Cena: 15.92 zł (-3.98%)

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i nauczycieli

Autor: Leszek Jaworski
Format: Ebook
Cena: 49.90 zł

Potrącenia ze świadczeń pracowniczych - praktyczne rozliczenia

Autor: Izabela Nowacka
Format: Ebook
Cena: 15.92 zł (-3.98%)

Praktyczny leksykon VAT 2015

Autor:
Format: Ebook
Cena: 103.20 zł

Praktyczny leksykon VAT 2016

Autor:
Format: Ebook
Cena: 103.20 zł

Prawo Jazdy 2015

Autor:
Format: Ebook
Cena: 9.99 zł

Prezenty dla kontrahentów rozliczenia podatkowe i rachunkowe

Autor: Paweł Muż, Marek Smakuszewski
Format: Ebook
Cena: 7.92 zł (-1.98%)

Problemy z nowym płatnikiem 9 najczęstszych pytań użytkowników

Autor: Joanna Goliniewska
Format: Ebook
Cena: 9.90 zł

Przewodnik po zmianach w ustawie o rachunkowości 2015/2016

Autor: Gyongyver Takats
Format: Ebook
Cena: 39.00 zł

Przewodnik po zmianach w VAT od 1 lipca 2015 r

Autor:
Format: Ebook
Cena: 9.90 zł

Roczna sprawozdawczość budżetowa w jednostkach oświatowych

Autor: Renata Niemiec
Format: Ebook
Cena: 33.92 zł (-8.48%)

Rodzina 5oo+

Autor: Anna Grześkowiak
Format: Ebook
Cena: 9.90 zł

Rozliczanie faktur korygujących w obrocie

Autor: Aneta Szwęch
Format: Ebook
Cena: 15.20 zł (-3.80%)

Rozliczanie straty w zeznaniu podatkowym

Autor: Tomasz Krywan
Format: Ebook
Cena: 7.92 zł (-1.98%)

Rozliczanie VAT od zakupów firmowych wybrane problemy

Autor: Aneta Szwęch
Format: Ebook
Cena: 15.92 zł (-3.98%)

Rozporządzenia wykonawcze do Kodeksu pracy 2016 z komentarzem - wybór

Autor: Renata Majewska, Bożena Lenart, Aldona Salamon, Sebastian Kryczka, Małgorzata Podgórska, Dorota Brzeszczak-Zagrodzka
Format: Ebook
Cena: 31.92 zł (-7.98%)

Rozwiązywanie umów o pracę po zmianach przepisów

Autor: Aleksander P. Kuźniar
Format: Ebook
Cena: 15.92 zł (-3.98%)

Różnice kursowe rozliczenia podatkowe i bilansowe

Autor: Aneta Szwęch
Format: Ebook
Cena: 15.92 zł (-3.98%)

Samochód służbowy do celów prywatnych

Autor: Aneta Szwęch
Format: Ebook
Cena: 15.92 zł (-3.98%)

Samochód w firmie rok po zmianach

Autor:
Format: Ebook
Cena: 19.90 zł

Samozatrudnienie - krok po kroku

Autor: Grzegorz Ziółkowski
Format: Ebook
Cena: 33.92 zł (-8.48%)

Samozatrudnienie - krok po kroku - wydanie specjalne

Autor: Grzegorz Ziółkowski
Format: Ebook
Cena: 15.94 zł (-3.98%)

Składka wypadkowa po zmianach od 1 04 2015

Autor: Roman Dorawa
Format: Ebook
Cena: 9.90 zł

Skutki błędów i nadużyć w fakturowaniu dla rozliczeń VAT

Autor: Aneta Szwęch
Format: Ebook
Cena: 7.92 zł (-1.98%)

Sporządzanie polityki rachunkowości w firmie - przykład praktyczny

Autor: Anna Kowal
Format: Ebook
Cena: 15.92 zł (-3.98%)

Sprawozdania finansowe jednostek mikro po zmianach

Autor: Aneta Szwęch
Format: Ebook
Cena: 15.92 zł (-3.98%)

Sprzedaż i zakup towarów na raty skutki podatkowe i sposób ujęcia w księgach

Autor: Aneta Szwęch
Format: Ebook
Cena: 15.92 zł (-3.98%)

Sprzedaż mieszana - zmiana stanowiska MF

Autor: Marcin Majchrowski
Format: Ebook
Cena: 9.90 zł

Sprzedaż nieruchomości firmowej - rozliczenie podatkowe i ewidencja

Autor: Aneta Szwęch
Format: Ebook
Cena: 7.92 zł (-1.98%)

System Oświaty Ustawa z komentarzem do zmian

Autor: Magda Grotkiewicz
Format: Ebook
Cena: 82.56 zł (-20.64%)

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

Autor: Joanna Gawrońska
Format: Ebook
Cena: 23.92 zł (-5.98%)

Świadczenia rodzinne 2015

Autor:
Format: Ebook
Cena: 7.99 zł (-2.00%)

Święta w firmie

Autor:
Format: Ebook
Cena: 19.14 zł (-4.78%)

Transakcje zagraniczne - korekta podstawy opodatkowania

Autor: Aneta Szwęch
Format: Ebook
Cena: 19.90 zł

Ulga na dzieci

Autor:
Format: Ebook
Cena: 19.90 zł

Ulga na dzieci po zmianach

Autor: Ryszard Kubacki
Format: Ebook
Cena: 15.92 zł (-3.98%)

Ulga na dzieci problemy rozliczeniowe

Autor: Grzegorz Ziółkowski
Format: Ebook
Cena: 7.92 zł (-1.98%)

Ulga na złe długi - w pytaniach i odpowiedziach

Autor: Marcin Jasiński
Format: Ebook
Cena: 15.92 zł (-3.98%)

Umowa o roboty budowlane - rozliczenia podatkowe

Autor: Tomasz Krywan
Format: Ebook
Cena: 9.90 zł

Umowy budowlane

Autor:
Format: Ebook
Cena: 7.99 zł (-2.00%)

Umowy terminowe po zmianach

Autor:
Format: Ebook
Cena: 29.90 zł

Umowy terminowe jak zawierać i wypowiadać

Autor:
Format: Ebook
Cena: 23.92 zł (-5.98%)

Umowy Zlecenia i inne umowy cywilno-prawne od 1 stycznia 2016

Autor:
Format: Ebook
Cena: 19.12 zł (-4.78%)

Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2017 r

Autor:
Format: Ebook
Cena: 12.74 zł (-3.18%)

Usługi szkoleniowe jak rozliczyć VAT u sprzedawcy i nabywcy

Autor: Aneta Szwęch
Format: Ebook
Cena: 15.92 zł (-3.98%)

Ustawa o finansach publicznych z komentarzem do zmian

Autor: Magda Grotkiewicz, Agnieszka Oleksiak
Format: Ebook
Cena: 63.36 zł (-15.84%)

Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz

Autor: Magdalena Kasprzak
Format: Ebook
Cena: 95.36 zł (-23.84%)

Ustawa o rachunkowości

Autor:
Format: Ebook
Cena: 82.56 zł (-20.64%)

Ustawa o rachunkowości 2016 - kodeks księgowego

Autor:
Format: Ebook
Cena: 31.92 zł (-7.98%)

Ustawa o rachunkowości - wrzesień 2015

Autor:
Format: Ebook
Cena: 7.92 zł (-1.98%)

Ustawa o samorządzie gminnym z komentarzem

Autor:
Format: Ebook
Cena: 82.56 zł (-20.64%)

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych 2016 z komentarzem

Autor: Mirosław Łabanowski, Małgorzata Kozłowska, Piotr Kostrzewa
Format: Ebook
Cena: 31.92 zł (-7.98%)

Ustawa zasiłkowa 2016 z komentarzem

Autor: Aldona Salamon
Format: Ebook
Cena: 31.92 zł (-7.98%)

VAT 2016 AKTY WYKONAWCZE

Autor:
Format: Ebook
Cena: 31.92 zł (-7.98%)

VAT naliczony - kiedy nie odliczamy VAT

Autor:
Format: Ebook
Cena: 15.92 zł (-3.98%)

VAT od nieruchomości w interpretacjach organów podatkowych i orzeczeniach sądów

Autor: Joanna Dmowska
Format: Ebook
Cena: 7.92 zł (-1.98%)

Vat od samochodów

Autor:
Format: Ebook
Cena: 15.92 zł (-3.98%)

VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r

Autor:
Format: Ebook
Cena: 23.90 zł

VAT w samorządach

Autor: Janina Fornalik
Format: Ebook
Cena: 63.36 zł (-15.84%)

Wydatki strukturalne 2016 w pytaniach i odpowiedziach

Autor: Agata Piłat
Format: Ebook
Cena: 40.32 zł (-10.08%)

Wynagrodzenia i inne świadczenia klasyfikacja i rozliczanie

Autor:
Format: Ebook
Cena: 19.14 zł (-4.78%)

Wzory pism i umów oraz ich ewidencja księgowa w jednostkach sektora finansów publicznych

Autor: Maria Jasińska, Grzegorz Kurzątkowski
Format: Ebook
Cena: 76.74 zł (-19.18%)

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w oświacie

Autor: Ewa Milewska
Format: Ebook
Cena: 33.92 zł (-8.48%)

Zaliczki w pytaniach i odpowiedziach

Autor: Aneta Szwęch
Format: Ebook
Cena: 15.92 zł (-3.98%)

Zamknięcie roku 2015

Autor:
Format: Ebook
Cena: 19.90 zł

Zasiłek pogrzebowy 2015

Autor:
Format: Ebook
Cena: 7.99 zł (-2.00%)

Zasiłki, urlopy, zwolnienia jak z nich korzystać

Autor:
Format: Ebook
Cena: 12.74 zł (-3.18%)

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników od A do Z

Autor:
Format: Ebook
Cena: 19.14 zł (-4.78%)

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń po zmianach w składkowaniu umów zlecenia

Autor: Joanna Goliniewska, Andrzej Okułowicz
Format: Ebook
Cena: 31.36 zł (-7.84%)

Zmiany 2016 w prawie pracy i ZUS najtrudniejsze problemy

Autor: Renata Majewska
Format: Ebook
Cena: 7.92 zł (-1.98%)

Zmiany w opodatkowaniu nieodpłatnych świadczeń dla pracowników

Autor: Tomasz Król
Format: Ebook
Cena: 7.92 zł (-1.98%)

Zmiany w ustawie o systemie oświaty

Autor: Agata Piszko
Format: Ebook
Cena: 69.00 zł

Zwolnienia podmiotowe z VAT

Autor: Tomasz Krywan
Format: Ebook
Cena: 7.92 zł (-1.98%)

Internetowe naruszenia własności intelektualnej 2015

Autor: Jerzy Kosiński
Format: Ebook
Cena: 10.25 zł (-2.56%)

Dzieci jako ofiary handlu ludźmi

Autor: Krzysztof Janoszka
Format: Ebook
Cena: 29.37 zł (-7.34%)

KOREKTA ROCZNA ODLICZONEGO VAT

Autor: Katarzyna Czajkowska-Matosiuk
Format: Ebook
Cena: 7.92 zł (-1.98%)

WYNAGRODZENIE ZLECENIOBIORCÓW rozliczanie po zmianach

Autor: Mariusz Pigulski
Format: Ebook
Cena: 7.92 zł (-1.98%)

AKTYWA I PASYWA ustalanie wartości w skorygowanej cenie nabycia

Autor: Joanna Gawrońska
Format: Ebook
Cena: 15.92 zł (-3.98%)

Odwrotne obciążenie 2017 usługi budowlane i towary (PGP 2/2017)

Autor: Aneta Szwęch
Format: Ebook
Cena: 24.96 zł (-6.24%)

Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ZUS 2016/2017

Autor:
Format: Ebook
Cena: 50.56 zł (-12.64%)

Przewodnik po zmianach w VAT i akcyzie 2016/2017

Autor:
Format: Ebook
Cena: 50.56 zł (-12.64%)

Kodeks pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Komentarz

Autor: Adam Pisarczuk
Format: Ebook
Cena: 19.00 zł

Co grozi podatnikom za błędy w rozliczaniu VAT w 2017 r. (PGP 3/2017)

Autor: Tomasz Krywan
Format: Ebook
Cena: 19.14 zł (-4.78%)

ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA korzyści i zagrożenia

Autor: Przemysław Jeżek
Format: Ebook
Cena: 11.92 zł (-2.98%)

ZWROT VAT jak uzyskać zwrot w 2017 r

Autor: Joanna Dmowska
Format: Ebook
Cena: 7.92 zł (-1.98%)

DOKUMENTACJA CEN TRANSFEROWYCH 2017

Autor: Marek Smakuszewski
Format: Ebook
Cena: 7.92 zł (-1.98%)

Klasyfikacja budżetowa 2017

Autor: Krystyna Gąsiorek
Format: Ebook
Cena: 82.56 zł (-20.64%)

OPAKOWANIA BEZZWROTNE I ZWROTNE w podatkach i rachunkowości

Autor: Aneta Szwęch
Format: Ebook
Cena: 11.92 zł (-2.98%)

ORDYNACJA PODATKOWA. USTAWA O NIP

Autor: Praca zbiorowa
Format: Ebook
Cena: 19.92 zł (-4.98%)

ZMIANY PRAWA 2017 plusy i minusy

Autor: Jakub Rychlik
Format: Ebook
Cena: 15.92 zł (-3.98%)

POTRĄCENIA Z WYNAGRODZEŃ I ZASIŁKÓW 2017

Autor: Praca zbiorowa
Format: Ebook
Cena: 15.92 zł (-3.98%)

REGULAMINY PRACY po zmianach przepisów od 1 stycznia 2017 r

Autor: Infor Pl
Format: Ebook
Cena: 15.92 zł (-3.98%)

Świadczenia na rzecz pracowników - skutki dla rozliczenia VAT

Autor: Aneta Szwęch
Format: Ebook
Cena: 7.92 zł (-1.98%)

TRANSAKCJE ZAGRANICZNE zakupy i dostawy towarów

Autor: Marcin Jasiński
Format: Ebook
Cena: 11.92 zł (-2.98%)

USTAWA O RACHUNKOWOŚCI 2017 PROWADZENIE KSIĄG - STANOWISKO KSR

Autor: Infor Pl
Format: Ebook
Cena: 19.92 zł (-4.98%)

Współczesna przestępczość i patologie społeczne z perspektywy interdyscyplinarnych badań kryminologicznych

Autor: Emil Pływaczewski, Emilia Jurgielewicz-Delegacz
Format: Ebook
Cena: 101.15 zł (-17.85%)

Egzekucja należności w rolnictwie. Jak skutecznie dochodzić swoich roszczeń

Autor: Grzegorz Wroński, Łukasz Walter, Monika Dryl
Format: Ebook
Cena: 41.36 zł (-9.01%)

"Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego" 2015. T. 17

Autor: Red. Maksymilian Pazdan
Format: Ebook
Cena: 18.23 zł (-3.37%)

Jakość administracji w Polsce. Zarys współczesnej problematyki

Autor: Andrzej Piekara
Format: Ebook
Cena: 9.50 zł (-0.50%)

Osoba prawna prawa wewnętrznego jako podmiot prawa międzynarodowego

Autor: Karol Karski
Format: Ebook
Cena: 9.95 zł (-0.05%)

Prawny system przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich

Autor: Paweł Kobes
Format: Ebook
Cena: 9.80 zł (-0.20%)

Służba Więzienna w Polsce. Administracja i podstawy działania

Autor: Tomasz Przesławski
Format: Ebook
Cena: 9.80 zł (-0.20%)

Społeczne role sędziów rodzinnych

Autor: Magdalena Arczewska
Format: Ebook
Cena: 20.08 zł (-4.28%)

Ustawy wyznaniowe. Art. 25 ust. 5 Konstytucji RP - próba interpretacji

Autor: Marcin Olszówka
Format: Ebook
Cena: 9.90 zł (-0.10%)

Akty wykonawcze do Kodeksu pracy 2017 z komentarzem

Autor:
Format: Ebook
Cena: 29.60 zł (-7.40%)

Ewidencja operacji na rachunkach bankowych w jednostkach sektora finansów publicznych

Autor: Jan Charytoniuk
Format: Ebook
Cena: 15.92 zł (-3.98%)

Instrukcje księgowego. 53 praktyczne procedury

Autor: Infor PL
Format: Ebook
Cena: 102.40 zł

POTRĄCENIA Z WYNAGRODZEŃ I ZASIŁKÓW po zmianie przepisów w 2017 r

Autor: Dorota Brzeszczak-Zagrodzka
Format: Ebook
Cena: 7.92 zł (-1.98%)

PKPIR Ewidencjonowanie wydatków gotówkowych po zmianach

Autor: Grzegorz Ziółkowski
Format: Ebook
Cena: 7.92 zł (-1.98%)

ODWROTNE OBCIĄŻENIE jak korygować transakcje

Autor: Marcin Jasiński
Format: Ebook
Cena: 7.92 zł (-1.98%)

TERMINY W SPRAWACH PRACOWNICZYCH po zmianach przepisów od 1 stycznia 2017 r

Autor: Aneta Olędzka
Format: Ebook
Cena: 7.92 zł (-1.98%)

ZWOLNIENIA ZE SKŁADANIA JPK_VAT 2017

Autor: Ewa Sławińska
Format: Ebook
Cena: 7.92 zł (-1.98%)

Korekta deklaracji podatkowej

Autor: Krzysztof Janczukowicz
Format: Ebook
Cena: 11.92 zł (-2.98%)

PDOF I PKPIR 2017

Autor: Infor Pl
Format: Ebook
Cena: 19.92 zł (-4.98%)

PDOP 2017

Autor: Infor Pl
Format: Ebook
Cena: 19.92 zł (-4.98%)

PIT-8C kiedy go wypełnić

Autor: Katarzyna Wojciechowska
Format: Ebook
Cena: 7.92 zł (-1.98%)

PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH komentarz do wymogów ustawy o rachunkowości - część II

Autor: Izabele Motowilczuk
Format: Ebook
Cena: 15.92 zł (-3.98%)

REJESTRACJA VAT I VAT UE kiedy można utracić status podatnika

Autor: Aneta Szwęch
Format: Ebook
Cena: 7.92 zł (-1.98%)

Świadectwa pracy

Autor: Bożena Lenart, Małgorzata Podgórska
Format: Ebook
Cena: 7.92 zł (-1.98%)

Wkłady niepieniężne (aporty) - rozliczenie podatkowe i rachunkowe

Autor: Paweł Muż, Marek Smakuszewski
Format: Ebook
Cena: 7.92 zł (-1.98%)

ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM

Autor: Joanna Gawrońska
Format: Ebook
Cena: 7.92 zł (-1.98%)

Prawo cywilne w zarządzaniu i działalności gospodarczej

Autor: Igor Postuła
Format: Ebook
Cena: 32.01 zł (-8.00%)

Studia Prawno-Ekonomiczne t. 97

Autor:
Format: Ebook
Cena: 25.20 zł (-6.30%)

Studia Prawno-Ekonomiczne t. 96

Autor: Praca zbiorowa
Format: Ebook
Cena: 25.20 zł (-6.30%)

Szkolenia BHP. Komentarz

Autor: Adam Pisarczuk
Format: Ebook
Cena: 12.00 zł (-3.00%)

System zamknięty. Socjologiczna analiza procesu legislacyjnego

Autor: Agnieszka Dudzińska
Format: Ebook
Cena: 17.60 zł (-4.40%)

Bezpieczeństwo społeczności lokalnych

Autor: Andrzej Urban
Format: Ebook
Cena: 28.00 zł (-7.00%)

Bezpieczeństwo zgromadzeń. Komentarz praktyczny

Autor: Marcin Jurgilewicz
Format: Ebook
Cena: 18.00 zł (-4.50%)

Prawo karne materialne z perspektywy nauki o bezpieczeństwie

Autor: Piotr Starzyński, Maciej Nawacki
Format: Ebook
Cena: 27.20 zł (-6.80%)

Przestępczość zorganizowana System zwalczania

Autor: Wiesław Mądrzejowski
Format: Ebook
Cena: 21.20 zł (-5.30%)

Na drodze do wspólnoty kultury prawnej II. Auf dem Wege zur Gemeinschaft der Rechtskultur II

Autor: Marcus Lutter, Wulf-Henning Roth, Mirosław Wyrzykowski
Format: Ebook
Cena: 249.00 zł

Ochrona własności intelektualnej. Wydanie 2

Autor: Grzegorz Michniewicz
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Z Dziejów Prawa. T. 9 (17)

Autor: red. Marian Mikołajczyk, red. Wojciech Organiściak
Format: Ebook
Cena: 17.28 zł (-4.32%)

Działalność sezonowa rozliczenia podatkowe na przykładach

Autor: Tomasz Krywan
Format: Ebook
Cena: 7.92 zł (-1.98%)

Kasy rejestrujące 2017

Autor: Joanna Dmowska
Format: Ebook
Cena: 7.92 zł (-1.98%)

Korekta JPK i VAT 2017

Autor: Infor Pl
Format: Ebook
Cena: 19.14 zł (-4.78%)

Korekty rozliczeń VAT

Autor: Aneta Szwęch
Format: Ebook
Cena: 11.92 zł (-2.98%)

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w praktyce część I

Autor: Izabela Motowilczuk
Format: Ebook
Cena: 15.92 zł (-3.98%)

VAT 2017. Komentarz

Autor: Tomasz Krywan
Format: Ebook
Cena: 255.36 zł (-63.84%)

"Philosophy and Canon Law" 2016. Vol. 2: Man - Family - Society in the Modern World

Autor: Pavol Dancák, Leo D. Lefebure, Rudolf Dupkala, Krzysztof Wieczorek, Witold Kania, Jan Koblížek, John Hittinger, Stanislav Přibyl, Tomasz Gałkowski, Damián Němec, Józef Krukowski, Mirosław Sitarz, Lucjan Świto, Małgorzata Tomkiewicz, Elżbieta Szczot, red. Andrzej Pastwa
Format: Ebook
Cena: 19.01 zł (-4.75%)

Przedłużanie kadencji dyrektorów szkół w okresie reformy oświaty

Autor: Dariusz Skrzyński, Michał Kowalski, Leszek Zaleśny
Format: Ebook
Cena: 26.27 zł (-7.03%)

Przekształcanie szkół w związku z reformą - zasady przekazywania dokumentów

Autor: Małgorzata Celuch
Format: Ebook
Cena: 24.58 zł (-6.07%)

Rozliczanie i opodatkowanie nieruchomości w praktyce

Autor: praca zbiorowa
Format: Ebook
Cena: 47.30 zł (-11.61%)

Dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich rodzin - rozliczenia podatkowe, ZUS i ewidencja księgowa

Autor: Paweł Muż, Katarzyna Wojciechowska, Agata Pinzuł
Format: Ebook
Cena: 7.92 zł (-1.98%)

Jak prawidłowo tworzyć przepisy zakładowe

Autor: Sebastian Kryczka
Format: Ebook
Cena: 11.92 zł (-2.98%)

Jak zatrudniać pracowników tymczasowych po zmianach od 1 czerwca 2017 r

Autor: Monika Frączek
Format: Ebook
Cena: 7.92 zł (-1.98%)

Refleksyjność w prawie. Inspiracje

Autor: Jakub Karczewski, Marta Żuralska
Format: Ebook
Cena: 18.44 zł (-4.77%)

Refleksyjność w prawie. Konteksty i zastosowania

Autor: Paweł Skuczyński, Krzysztof J. Kaleta
Format: Ebook
Cena: 25.05 zł (-6.15%)

Samochód w firmie (PGP 6/2017)

Autor:
Format: Ebook
Cena: 19.14 zł (-4.78%)

Sprawozdania budżetowe po zmianach

Autor:
Format: Ebook
Cena: 19.92 zł (-4.98%)

Ułatwienia w dochodzeniu wierzytelności

Autor: Sławomir Biliński, Marek Smakuszewski
Format: Ebook
Cena: 7.92 zł (-1.98%)

Urlopy wypoczynkowe odpowiedzi na pytania z praktyki

Autor: Izabela Nowacka, Małgorzata Podgórska
Format: Ebook
Cena: 11.92 zł (-2.98%)

Urlopy wypoczynkowe praktyczne rozliczenia

Autor:
Format: Ebook
Cena: 15.92 zł (-3.98%)

Egzamin na doradcę podatkowego. Testy

Autor: Beata Chanowska-Dymlang, Paweł Dymlang
Format: Ebook
Cena: 88.47 zł (-21.65%)

Bezpieczeństwo informacji w administracji publicznej

Autor: Dorota Fleszer (red.)
Format: Ebook
Cena: 21.77 zł (-3.84%)

Emisja do powietrza

Autor: Katarzyna Czajkowska-Matosiuk, Iwona Czauderna, Przemysław Dąbrowski, Marta Karczewska, Izabela Kotowska
Format: Ebook
Cena: 55.20 zł (-12.24%)

Gospodarka wodno-ściekowa w przedsiębiorstwie

Autor: praca zbiorowa
Format: Ebook
Cena: 53.71 zł (-13.73%)

Obowiązki sklepów w zakresie ochrony środowiska

Autor: Natalia Springer
Format: Ebook
Cena: 54.16 zł (-13.28%)

Face threats in interpreting: A pragmatic study of plenary debates in the European Parliament

Autor: Magdalena Bartłomiejczyk
Format: Ebook
Cena: 27.85 zł (-9.95%)

Działalność innowacyjna i badawczo-rozwojowa - ulgi i rozliczenia rachunkowe

Autor: Aneta Szwęch
Format: Ebook
Cena: 7.92 zł (-1.98%)

Jaką formę zatrudnienia wybrać dla pracownika sezonowego

Autor: Przemysław Jeżek
Format: Ebook
Cena: 7.92 zł (-1.98%)

Jak udokumentować i rozliczyć sprzedaż przez Internet

Autor: Aneta Szwęch
Format: Ebook
Cena: 7.92 zł (-1.98%)

KPA. Komentarz do zmian

Autor: Maciej J. Nowak
Format: Ebook
Cena: 82.56 zł (-20.64%)

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w praktyce część II

Autor: Izabela Motowilczuk
Format: Ebook
Cena: 15.92 zł (-3.98%)

Odszkodowania związane z prowadzoną działalnością gospodarczą - rozliczenia podatkowe i ewidencja księgowa

Autor: Grzegorz Ziółkowski, Paweł Muż
Format: Ebook
Cena: 7.92 zł (-1.98%)

PIP i ZUS kontrole u pracodawcy. Wzory pism z komentarzem

Autor:
Format: Ebook
Cena: 81.92 zł (-20.48%)

Monitorowanie przewozów towarów - sprostaj nowym obowiązkom

Autor: Adam Hrycak, Cezary Młotek
Format: Ebook
Cena: 26.57 zł (-6.73%)

Pozwolenie zintegrowane Procedura uzyskania krok po kroku

Autor: Agnieszka Bisiorek, Przemysław Dąbrowski, Dorota, Rosłoń, Anna Ujda
Format: Ebook
Cena: 54.01 zł (-13.43%)

Reklama farmaceutyczna i pokrewna

Autor: Rafał Szczęsny
Format: Ebook
Cena: 118.15 zł (-20.85%)

Jakie są konsekwencje posługiwania się pustymi fakturami

Autor: Marcin Jasiński
Format: Ebook
Cena: 7.92 zł (-1.98%)

Karta Nauczyciela. Komentarz

Autor: Agata Piszko
Format: Ebook
Cena: 101.12 zł (-25.28%)

INFORMACJE PODSUMOWUJĄCE 2017 krajowe i unijne

Autor: Aneta Szwęch
Format: Ebook
Cena: 7.92 zł (-1.98%)

INNE PODATKI 2017

Autor: Infor Pl
Format: Ebook
Cena: 15.92 zł (-3.98%)

Dokumentacja pracownicza w firmie (PGP 8/2017)

Autor:
Format: Ebook
Cena: 19.14 zł (-4.78%)

Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego

Autor: Wanda Pakulniewicz, Małgorzata Celuch
Format: Ebook
Cena: 27.33 zł (-6.73%)

Egzamin na doradcę podatkowego Kazusy

Autor: Beata Chanowska-Dymlang, Paweł Dymlang
Format: Ebook
Cena: 83.02 zł (-27.10%)

Nowe uprawnienia kontrolne administracji skarbowej

Autor: praca zbiorowa
Format: Ebook
Cena: 41.00 zł (-10.14%)

Ochrona danych medycznych i osobowych pacjentów

Autor: praca zbiorowa
Format: Ebook
Cena: 52.60 zł (-14.84%)

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie po zmianach z komentarzem

Autor: dr Katarzyna Trzpioła, Marta Grabowska-Peda, Marek Peda, Sławomir Liżewski
Format: Ebook
Cena: 25.39 zł (-8.67%)

Zbiór przepisów z obszaru kultury

Autor: Michał Culepa
Format: Ebook
Cena: 47.86 zł (-11.81%)

Geodezja i Kartografia. Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym komentarzem

Autor: Arkadiusz Kampczyk
Format: Ebook
Cena: 48.76 zł (-10.15%)

Kluczowe zasady realizacji projektu unijnego. Kompendium dla beneficjentów

Autor: Praca zbiorowa
Format: Ebook
Cena: 69.54 zł (-14.97%)

Amortyzacja jednorazowa i rozliczanie amortyzacji w praktyce

Autor: Infor Pl
Format: Ebook
Cena: 62.72 zł (-15.68%)

Ceny transferowe. Jak przygotować firmę do kontroli podatkowej

Autor: Tadeusz Pieńkowski
Format: Ebook
Cena: 69.12 zł (-17.28%)

Co się zmieni w zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE od 1 stycznia 2018 r

Autor: Przemysław Ciszek
Format: Ebook
Cena: 7.92 zł (-1.98%)