Księgarnia > Edukacja > Naukowe i akademickie

Algorytmy analizy skupień

Autor: Wierzchoń Sławomir, Kłopotek Mieczysław
Format: Książka
Cena: 57.82 zł (-11.18%)

Analityzmy leksykalne i ich syntetyczne odpowiedniki w prasie

Autor: Katarzyna Burska
Format: Książka
Cena: 30.40 zł (-9.50%)

Audiodeskrypcja dzieł sztuki. Metody, problemy, przykłady

Autor: Aneta Pawłowska, Julia Sowińska-Heim
Format: Książka
Cena: 30.40 zł (-9.50%)

Biblioteki i książki w życiu nastolatków

Autor: Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska
Format: Książka
Cena: 45.64 zł (-14.26%)

Biospołeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze fizycznej i zdrowotnej osób w różnym wieku

Autor: Anna Makarczuk, Anna Maszorek-Szymala, Jolanta E. Kowalska, Arkadiusz Kaźmierczak
Format: Książka
Cena: 30.40 zł (-9.50%)

Czas i miejsca w biografii. Aspekty edukacyjne

Autor: Elżbieta Dubas, Anna Gutowska
Format: Książka
Cena: 38.02 zł (-11.88%)

Diagnostyka edukacyjna. Podręcznik akademicki

Autor: Bolesław Niemierko
Format: Książka
Cena: 49.45 zł (-9.55%)

Diagnostyka prenatalna w praktyce

Autor: Piotr Węgrzyn, Dariusz Borowski, Mirosław Wielgoś
Format: Książka
Cena: 123.11 zł (-15.89%)

Dramat i komedia Teatrów Warszawskich. 1868-1880

Autor: Agnieszka Wanicka
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Edukacja międzykulturowa na rzecz zrównoważonego rozwoju

Autor: Aneta Rogalska-Marasińska
Format: Książka
Cena: 42.77 zł (-7.13%)

Edukacyjne uwarunkowania rozwoju kreatywności

Autor: Krzysztof J. Szmidt
Format: Książka
Cena: 21.66 zł (-18.24%)

Environmental Issues Angielski dla studentów ochrony środowiska

Autor: Dorota Dziuba
Format: Książka
Cena: 21.34 zł (-3.56%)

Franco i Stalin. Związek Sowiecki w polityce Hiszpanii w okresie drugiej wojny światowej

Autor: Bartosz Kaczorowski
Format: Książka
Cena: 41.91 zł (-6.99%)

Horyzont dialogu i rozumienia. W kręgu myśli Józefa Tischnera

Autor: Krystyna Pietrych
Format: Książka
Cena: 25.20 zł (-4.20%)

Inspiracje czytelnicze w życiu młodego pokolenia

Autor: Mariola Antczak
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Interaktywne fantasy. Gatunek w grach cyfrowych

Autor: Maria B. Garda
Format: Książka
Cena: 38.48 zł (-6.42%)

Językowy model poznania Kognitywne komponenty w kontynentalnej filozofii języka

Autor: Aleksander Gemel
Format: Książka
Cena: 35.20 zł (-11.00%)

Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy w Polsce

Autor: Sylwia Roszkowska
Format: Książka
Cena: 22.86 zł (-7.14%)

Kapitał ludzki w regionie łódzkim z perspektywy przedsiębiorstw i rynku pracy

Autor: Zbigniew Przygodzki
Format: Książka
Cena: 28.80 zł (-4.80%)

Karl Dedecius

Autor: Krzysztof A. Kuczyński
Format: Książka
Cena: 38.48 zł (-6.42%)

Konteksty feministyczne. Gender w życiu społecznym i kulturze

Autor: Patrycja Chudzicka-Dudzik, Elżbieta Durys
Format: Książka
Cena: 26.90 zł (-8.40%)

Książki w życiu najmłodszych

Autor: Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Literatura prze-pisana. Od Hamleta do slashu

Autor: Agnieszka Izdebska, Danuta Szajnert
Format: Książka
Cena: 19.95 zł (-16.80%)

Łódzkie czasopisma humorystyczne w międzywojniu

Autor: Bartłomiej Cieśla
Format: Książka
Cena: 30.36 zł (-9.49%)

Majdan Drugie narodziny narodu

Autor: Rafał Kowalczyk, Swietłana Grela-Krawczenko, Przemysław Waingertner
Format: Książka
Cena: 41.91 zł (-6.99%)

Mądrość dziecka. Predyspozycje, przejawy, perspektywy wspierania

Autor: Elżbieta Płóciennik
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Metody logiki. Dedukcja

Autor: Andrzej Indrzejczak, Marek Nowak
Format: Książka
Cena: 30.40 zł (-9.50%)

Miasto w mojej pamięci. Powojenne wspomnienia Niemców z Łodzi

Autor: Monika Kucner, Krystyna Radziszewska
Format: Książka
Cena: 30.60 zł (-5.10%)

Międzynarodowe oblicza terroryzmu. Ujęcie interdyscyplinarne

Autor: Tomasz Domański
Format: Książka
Cena: 59.91 zł (-9.99%)

Mistrzostwo duchowe

Autor: Anna Walczak, Wojciech Mikołajewicz
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Mity polityczne i stereotypy w pamięci zbiorowej społeczeństwa

Autor: Eugeniusz Ponczek, Andrzej Sepkowski, Magdalena Rekść
Format: Książka
Cena: 35.10 zł (-5.85%)

Modele mikrosymulacyjne. Teoria i zastosowania ekonomiczno-społeczne

Autor: Agata Żółtaszek
Format: Książka
Cena: 31.96 zł (-3.74%)

Moje poszukiwania absolutów

Autor: Paul Tillich
Format: Książka
Cena: 21.34 zł (-3.56%)

Narzędzia polityki zagranicznej Chińskiej Republiki Ludowej

Autor: Małgorzata Pietrasiak, Dominik Mierzejewski, Karol Żakowski
Format: Książka
Cena: 31.20 zł (-9.75%)

Nauczyciel wczesnej edukacji wobec zmian społeczno-kulturowych

Autor: Wiesława Leżańska, Aleksandra Feliniak
Format: Książka
Cena: 26.59 zł (-8.31%)

Niezależna literatura i dziennikarstwo przed 1989 rokiem. Idee - ludzie - spory

Autor: Konrad W. Tatarowski
Format: Książka
Cena: 30.40 zł (-9.50%)

Nowa przestrzeń mieszkaniowa. Lofty i rezydencje w Łodzi

Autor: Jerzy Dzieciuchowicz, Lidia Groeger
Format: Książka
Cena: 29.92 zł (-4.98%)

Obrazki z romantyzmu. Szkice o ludziach, tekstach i podróżach

Autor: Krystyna Poklewska
Format: Książka
Cena: 33.45 zł (-10.45%)

Od edukacji filmowej do edukacji audiowizualnej. Teorie i praktyki

Autor: Ewa Ciszewska, Konrad Klejsa
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Oporowscy herbu Sulima. Kariera rodziny możnowładczej w późnośredniowiecznej Polsce

Autor: Tomasz Pietras
Format: Książka
Cena: 32.00 zł (-10.00%)

Ostatni lodzermensch Robert Geyer. 1888-1939

Autor: Przemysław Waingertner
Format: Książka
Cena: 31.50 zł (-5.25%)

Oświatowe i edukacyjne aspekty działalności wydawniczej w XIX i początkach XX wieku

Autor: Iwonna Michalska, Grzegorz Michalski
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Paradygmaty współczesnego kina

Autor: Ryszard Kluszczyński, Natasza Korczarowska-Różycka, Tomasz Kłys
Format: Książka
Cena: 30.40 zł (-9.50%)

Pedagogika grecka od Protagorasa do Posejdoniosa

Autor: Marcin Wasilewski
Format: Książka
Cena: 38.48 zł (-6.42%)

Polscy pisarze wobec faszyzmu

Autor: Paweł Maurycy Sobczak
Format: Książka
Cena: 36.90 zł (-6.15%)

Powieść graficzna. Studium gatunku w perspektywie kognitywistycznej

Autor: Michał Wróblewski
Format: Książka
Cena: 45.64 zł (-14.26%)

Powszechna wystawa światowa w Paryżu w 1900 roku. Splendory Trzeciej Republiki

Autor: Eleonora Jedlińska
Format: Książka
Cena: 36.77 zł (-6.13%)

Praca tymczasowa. Droga do kariery czy ślepy zaułek?

Autor: Bogusława Urbaniak, Piotr Oleksiak
Format: Książka
Cena: 25.08 zł (-14.82%)

Robotnicy Łodzi drugiej połowy XIX wieku. Nowe kierunki badawcze

Autor: Kamil Śmiechowski, Marta Sikorska-Kowalska, Kenshi Fukumoto
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Rozproszenie władzy w uczelniach publicznych jako odpowiedź na wyzwania współczesności

Autor: Maria Czajkowska
Format: Książka
Cena: 30.40 zł (-9.50%)

Różnorodni przez sztukę. Edukacja artystyczna w środowiskach zróżnicowanych kulturowo

Autor: Mirosława Zalewska-Pawlak, Magdalena Sasin
Format: Książka
Cena: 39.34 zł (-6.56%)

Sen, marzenie, zaświaty w literaturze i kulturze. Tom 1. Literatura

Autor: Michał Kuran
Format: Książka
Cena: 30.40 zł (-9.50%)

Sen marzenie zaświaty w literaturze i kulturze. Tom 2. Kultura

Autor: Paulina Poterała, Katarzyna Ossowska, Michał Sadowski
Format: Książka
Cena: 30.40 zł (-9.50%)

Starość i młodość w literaturze i kulturze

Autor: Michał Kuran
Format: Książka
Cena: 34.21 zł (-10.69%)

Starzenie się ludności a solidarność międzypokoleniowa

Autor: Piotr Szukalski
Format: Książka
Cena: 29.60 zł (-9.25%)

Sztuka i wychowanie w XXI wieku. W poszukiwaniu zagubionej teorii sztuki życia i sztuki w wychowaniu

Autor: Mirosława Zalewska-Pawlak
Format: Książka
Cena: 40.20 zł (-6.70%)

Toponimia powiatu tureckiego. Słownik nazw

Autor: Ewelina Zając
Format: Książka
Cena: 30.40 zł (-9.50%)

Trajektorie obrazów. Strategie wizualne w sztuce współczesnej

Autor: Ryszard Kluszczyński, Dagmara Rode
Format: Książka
Cena: 29.60 zł (-9.25%)

Transfer wiedzy i technologii z organizacji naukowo-badawczych do przedsiębiorstw

Autor: Dariusz M. Trzmielak, Małgorzata Grzegorczyk, Bogdan Gregor
Format: Książka
Cena: 35.16 zł (-14.74%)

U źródeł melodramatu. Joseph-Marie Loaisel de Tréogate. Antologia przekładów

Autor: Sebastian Zacharow
Format: Książka
Cena: 30.60 zł (-5.10%)

Wczesne rodzicielstwo - zagrożenie czy szansa? Nastoletni rodzice z łódzkich enklaw biedy

Autor: Paulina Bunio-Mroczek
Format: Książka
Cena: 30.40 zł (-9.50%)

Wiarygodność akademicka w edukacyjnych praktykach

Autor: Jacek Piekarski, Danuta Urbaniak-Zając
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Wiedza i kapitał ludzki w środowiskach przedsiębiorczości. Podejście terytorialne

Autor: Zbigniew Przygodzki
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Wizerunek Polski i Polaków w chicagowskim Dzienniku Związkowym

Autor: Iwona Dembowska-Wosik
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Wojna, obraz, propaganda. Socjologiczna analiza plakatów wojennych

Autor: Tomasz Ferenc, Waldemar Dymarczyk, Piotr Chomczyński (red.)
Format: Książka
Cena: 28.80 zł (-38.40%)

Wojna w świecie współczesnym. Uczestnicy cele modele teorie

Autor: Jacek Reginia-Zacharski
Format: Książka
Cena: 41.90 zł (-13.10%)

Współdziałanie w obszarze profesji społecznych i medycznych

Autor: Dorota Wolska-Prylińska
Format: Książka
Cena: 36.18 zł (-10.72%)

W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży

Autor: Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska
Format: Książka
Cena: 15.58 zł (-24.32%)

Zachować dla przyszłości. Sprawy szkolnictwa, oświaty i opieki w przekazie prasowym XX i pierwszych lat XXI wieku

Autor: Iwonna Michalska, Grzegorz Michalski
Format: Książka
Cena: 36.95 zł (-10.95%)

Zasoby twórcze człowieka. Wprowadzenie do pedagogiki pozytywnej

Autor: Monika Modrzejewska-Świgulska, Krzysztof J. Szmidt (red.)
Format: Książka
Cena: 29.92 zł (-4.98%)

Zróżnicowanie dostępności transportowej miast w województwie łódzkim

Autor: Szymon Wiśniewski
Format: Książka
Cena: 30.40 zł (-9.50%)

Pedagogika społeczna. Wstępy i kontynuacje

Autor: Ewa Marynowicz-Hetka, Elżbieta Skoczylas-Namielska
Format: Książka
Cena: 35.10 zł (-5.85%)

Święta księżna kijowska Olga. Wybór tekstów źródłowych

Autor: Zofia Brzozowska
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Vladimir Nabokov i jego synestezyjny świat

Autor: Anna Ginter
Format: Książka
Cena: 33.35 zł (-5.55%)

Turystyka habilitacyjna Polaków na Słowację w latach 2005-2016. Studium krytyczne

Autor: Bogusław Śliwerski
Format: Książka
Cena: 40.20 zł (-6.70%)

Nowoczesne technologie czy tradycyjne metody? O tendencjach w krzewieniu kultury czytelniczej młodego pokolenia

Autor: Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Przemiany społeczne we współczesnej Polsce i ich konsekwencje. Perspektywa socjologiczna

Autor: Jolanta Grotowska-Leder, Ewa Rokicka
Format: Książka
Cena: 30.40 zł (-9.50%)

Wystarczy tylko otworzyć drzwi.... przedmioty w twórczości Tadeusza Kantora

Autor: Dominika Łarionow
Format: Książka
Cena: 34.83 zł (-10.32%)

Estetyczne i etyczne aspekty współczesnej antropologii

Autor: Krystyna Piątkowska
Format: Książka
Cena: 40.20 zł (-6.70%)

Bezrobocie równowagi w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne

Autor: Leszek Kucharski
Format: Książka
Cena: 30.40 zł (-9.50%)

Podstawy wiedzy o rynku pracy

Autor: Elżbieta Kryńska, Eugeniusz Kwiatkowski
Format: Książka
Cena: 36.00 zł (-6.00%)

Zarządzanie pracownikami w dojrzałym wieku. Wyzwania i problemy

Autor: Izabela Kołodziejczyk-Olczak
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Arystokratka i biedermeier. Rzecz o Gabrieli z Guntherów Puzyninie (1815-1869)

Autor: Maria Berkan-Jabłońska
Format: Książka
Cena: 39.60 zł (-6.60%)

Arystoksenos z Tarentu. Harmonika

Autor: Anna Maciejewska
Format: Książka
Cena: 35.06 zł (-5.84%)

Sypiając ze smokiem. Polityka Unii Europejskiej wobec Chin

Autor: Tomasz Kamiński
Format: Książka
Cena: 33.30 zł (-5.55%)

Z problematyki cyberpunku. Literatura Sztuka Kultura

Autor: Adam Mazurkiewicz
Format: Książka
Cena: 39.60 zł (-6.60%)

Międzypokoleniowe uczenie się nauczycieli. Studium przypadków

Autor: Marcin Rojek
Format: Książka
Cena: 36.77 zł (-6.13%)

Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa. Długoterminowe decyzje finansowe

Autor: Dominika Kordela, Maciej Pawłowski
Format: Książka
Cena: 37.34 zł (-11.66%)

Regionalizacja demograficzna Wybrane metody i ich aplikacje

Autor: Anna Majdzińska
Format: Książka
Cena: 38.48 zł (-6.42%)

Retoryka i jej zastosowania. Podręcznik dla studentów dziennikarstwa i innych kierunków humanistycznych

Autor: Barbara Bogołębska, Monika Worsowicz
Format: Książka
Cena: 25.63 zł (-4.27%)

Rozwój cech wydawniczych polskiej książki literackiej XIX-XX wieku

Autor: Janusz Dunin
Format: Książka
Cena: 36.77 zł (-6.13%)

Cognition, Meaning and Action. Lodz-Lund Studies in Cognitive Science

Autor: Piotr Łukowski, Aleksander Gemel, Bartosz Żukowski
Format: Książka
Cena: 37.63 zł (-6.27%)

Pokolenia na rynku pracy

Autor: Anna Rogozińska-Pawełczyk
Format: Książka
Cena: 31.50 zł (-5.25%)

Behawioralne finanse przedsiębiorstw. Podstawowe podejścia i koncepcje

Autor: Jerzy Gajdka
Format: Książka
Cena: 50.40 zł (-8.40%)

Praca kobiet świadczących usługi seksualne w agencjach towarzyskich

Autor: Izabela Ślęzak
Format: Książka
Cena: 38.48 zł (-6.42%)

Opowiedzieć Uniwersytet. Łódź akademicka w biografiach wpisanych w losy Uniwersytetu Łódzkiego

Autor: Kaja Kaźmierska, Katarzyna Waniek, Agata Zysiak
Format: Książka
Cena: 34.21 zł (-10.69%)

Procesy demograficzne w województwie łódzkim w XXI wieku

Autor: Piotr Szukalski
Format: Książka
Cena: 35.91 zł (-5.99%)

Podstawy komunikacji społecznej w edukacji

Autor: Aleksander Sztejnberg
Format: Książka
Cena: 22.10 zł (-6.90%)

90 lat łódzkiej ekonomii

Autor: Czesław Domański, Witold Kasperkiewicz, Eugeniusz Kwiatkowski
Format: Książka
Cena: 29.92 zł (-4.98%)

Spotkania z gatunkami filmowymi Horror

Autor: Bogumiła Fiołek-Lubczyńska, Agnieszka Barczyk, Renata Nolbrzak
Format: Książka
Cena: 28.00 zł (-8.75%)

Projektowanie socjalne w kształceniu pedagogów społecznych

Autor: Lucyna Telka
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Michaił Gorbaczow a idea i praktyka pieriestrojki

Autor: Alicja Stępień-Kuczyńska
Format: Książka
Cena: 41.06 zł (-6.84%)

Praktyka wnioskowania statystycznego

Autor: Wiesław Szymczak
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Fototerapia. Fotografia w pracy nauczyciela, pedagoga i terapeuty

Autor: Agata Czajkowska
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Wczesna alfabetyzacja i jej miejsce w działalności bibliotek publicznych

Autor: Agata Walczak-Niewiadomska
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Odwrót Wielkiej Armii Napoleona z Rosji w roku 1812

Autor: Rafał Kowalczyk
Format: Książka
Cena: 30.40 zł (-9.50%)

Stałość i zmienność w biografii. Przełomy biograficzne

Autor: Elżbieta Dubas, Anna Gutowska
Format: Książka
Cena: 40.20 zł (-6.70%)

Employer branding czyli zarządzanie marką pracodawcy. Uwarunkowania, procesy, pomiar

Autor: Katarzyna Wojtaszczyk
Format: Książka
Cena: 29.06 zł (-4.84%)

Arabskie oblężenia Konstantynopola w VII-VIII wieku. Rzeczywistość i mit

Autor: Błażej Cecota
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Techniki i metody relaksacyjne w wychowaniu, edukacji i terapii. Scenariusze pracy z dziećmi i młodzieżą

Autor: Gabriela Dobińska, Angelika Cieślikowska-Ryczko
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Dydaktyczne i komunikacyjne aspekty e-edukacji akademickiej

Autor: Agnieszka Wierzbicka
Format: Książka
Cena: 40.20 zł (-6.70%)

Kreowanie wizerunku kandydata na urząd publiczny w Polsce

Autor: Adam Figiel, Magda Ziembińska
Format: Książka
Cena: 41.14 zł (-12.86%)

Arteterapia dla dzieci i młodzieży. Scenariusze zajęć

Autor: Wiesław Karolak
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Metaforyczność w dyskursie genderowym polskiego literaturoznawstwa po 1989 roku

Autor: Katarzyna Lisowska
Format: Książka
Cena: 32.00 zł (-10.00%)

Trzecia część Clavier Übung Johanna Sebastiana Bacha

Autor: Tomasz Górny
Format: Książka
Cena: 29.71 zł (-9.29%)

Ojcostwo w drugiej połowie XIX i na poczatku XX w.. Szkice z dziejów rodziny galicyjskiej

Autor: Agata Barzycka-Paździor
Format: Książka
Cena: 32.00 zł (-10.00%)

Łódzkie biblioteki publiczne. Czas zmian, czas wyzwań

Autor: Mariola Antczak, Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka
Format: Książka
Cena: 38.48 zł (-6.42%)

Polonistyczna dydaktyka ogólna

Autor: Jolanta Fiszbak
Format: Książka
Cena: 38.48 zł (-6.42%)

Transformacja w coachingu. Doświadczenia uczenia się dorosłych

Autor: Monika Chmielecka
Format: Książka
Cena: 38.48 zł (-6.42%)

Łódzki strajk studencki Styczeń - Luty 1981. Spojrzenie po latach

Autor: Krzysztof Lesiakowski
Format: Książka
Cena: 50.40 zł (-8.40%)

Autobiograficzny wywiad narracyjny. Metoda technika analiza

Autor: Kaja Kaźmierska, Katarzyna Waniek
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Domowe laboratorium naukowe. Zrób to sam

Autor: Windell Oskay (Author), Raymond Barrett (Contributor)
Format: Książka
Cena: 44.90 zł

Domowe laboratorium naukowe. Zrób to sam

Autor: Windell Oskay (Author), Raymond Barrett (Contributor)
Format: Ebook
Cena: 22.45 zł (-22.45%)

Media religijne i wyznaniowe w Polsce i na świecie

Autor: Jacek Sobczak, Jędrzej Skrzypczak
Format: Ebook
Cena: 48.66 zł

Psalmista szowinizmu - Rudyard Kipling wobec Indii i Indusów

Autor: Antonina Łuszczykiewicz
Format: Ebook
Cena: 16.75 zł (-3.74%)

STREFY ZAKAZU LOTÓW W INTERWENCJI HUMANITARNEJ

Autor: Tadeusz Zieliński
Format: Ebook
Cena: 19.29 zł (-5.47%)

Wizerunek kobiety w mediach

Autor: Paulina Wiśniewska
Format: Ebook
Cena: 32.67 zł (-9.16%)

Niezbędnik o dysleksji i terapii

Autor: Teresa Trypuć
Format: Ebook
Cena: 8.71 zł (-1.54%)

Mit i czas polityczny. Czas polityczny w przestrzeni narodowych narracji mitycznych

Autor: Piotr Lewandowski
Format: Ebook
Cena: 9.44 zł (-2.51%)

Creative writing publicystycznych tekstów dziennikarskich

Autor: Piotr Lewandowski
Format: Ebook
Cena: 11.48 zł (-3.88%)

Z historii mediów i dziennikarstwa. Studium selektywne

Autor: pod redakcją Piotra Grochmalskiego, Piotra Lewandowskiego, Anny Krygier
Format: Ebook
Cena: 21.45 zł (-5.87%)

Arabskie oblężenia Konstantynopola w VII-VIII wieku. Rzeczywistość i mit

Autor: Błażej Cecota
Format: Ebook
Cena: 15.46 zł (-4.49%)

Superwizja pracy socjalnej dla praktyków

Autor: Piotr Domaradzki, Jerzy Krzyszkowski, Maciej Sosnowski, Aurelia Włoch
Format: Ebook
Cena: 19.36 zł (-5.09%)

Nowa przestrzeń mieszkaniowa. Lofty i rezydencje w Łodzi

Autor: Jerzy Dzieciuchowicz, Lidia Groeger
Format: Ebook
Cena: 13.91 zł (-3.54%)

Oświatowe i edukacyjne aspekty działalności wydawniczej w XIX i początkach XX wieku

Autor: Iwonna Michalska, Grzegorz Michalski
Format: Ebook
Cena: 15.86 zł (-4.09%)

Procesy demograficzne w województwie łódzkim w XXI wieku

Autor: Piotr Szukalski
Format: Ebook
Cena: 16.66 zł (-4.29%)

Krym jako przedmiot sporu ukraińsko-rosyjskiego

Autor: Maria-Gołda-Sobczak
Format: Ebook
Cena: 31.70 zł (-9.27%)

Miasto - region - tożsamość geografii. Wybór prac Andrzeja Suliborskiego

Autor: Marcin Wójcik
Format: Ebook
Cena: 19.11 zł (-4.84%)

Nowe media w języku, kulturze i literaturze

Autor: Krzysztof Sakowski, Łukasz Marek Plęsa
Format: Ebook
Cena: 13.86 zł (-3.59%)

Zarządzanie organizacją XXI wieku. Innowacje - Gospodarka - Społeczeństwo (red.) Joanna Nowakowska-Grunt, Ireneusz Miciuła

Autor: Ewa Dębińska- Rudy, Radosław Czahajda, Monika Kosacka,Karolina Werner-Lewandowska, Katarzyna Ragin- Skorecka, Filip Nowak, Tadeusz Trębacz, Anna Orlikowska, Agnieszka Bera, Karolina Karbownik, Piotr Lenik, Kamila Sacharczuk, Jan Zacharewicz, Ewa- Kuzionko-Ochrymiuk, Kinga Kozłowska, Anna Matel, Magdalena Rozenek, Marcin Król, Sylwia Król, Dominik Kabus, Waldemar Jagodziński
Format: Ebook
Cena: 28.16 zł

Zarządzanie organizacjami w przestrzeni publiczno-prywatnej (red.) Joanna Nowakowska-Grunt, Ireneusz Miciuła

Autor: Dominik Kabus, Łukasz Czarnecki, Bernard Długosz, Andrzej Łączak, Anna Bazan-Krzywoszańska, Maria Mrówczyńska, Marta Skiba, Anna Matel, Łukasz Menart, Aneta Sobiegraj, Natalia Jędrzejas, Krystyna Zimnoch, Michał Matuszak, Marzena Sylwia Kruk, Waldemar Jagodziński, Marzena Sielenzak, Małgorzata Martynoga, Anna Zych, Jadwiga Korzeniowska, Sylwia Król, Ewa Dębińska-Rudy, Angelika Gumieniak
Format: Ebook
Cena: 21.21 zł (-6.95%)

Zarządzanie organizacją XXI wieku. Innowacje - Gospodarka - Społeczeństwo (red.) Joanna Nowakowska-Grunt, Ireneusz Miciuła

Autor: Ewa Dębińska- Rudy, Radosław Czahajda, Monika Kosacka,Karolina Werner-Lewandowska, Katarzyna Ragin- Skorecka, Filip Nowak, Tadeusz Trębacz, Anna Orlikowska, Agnieszka Bera, Karolina Karbownik, Piotr Lenik, Kamila Sacharczuk, Jan Zacharewicz, Ewa- Kuzionko-Ochrymiuk, Kinga Kozłowska, Anna Matel, Magdalena Rozenek, Marcin Król, Sylwia Król, Dominik Kabus, Waldemar Jagodziński
Format: Ebook
Cena: 20.20 zł (-7.96%)

Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju a jakość życia (red.) Monika Piśniak, Ireneusz Miciuła, Anna Nurzyńska

Autor: Monika Piśniak, Ireneusz Miciuła, Anna Nurzyńska
Format: Ebook
Cena: 23.15 zł (-7.57%)

Praca kobiet świadczących usługi seksualne w agencjach towarzyskich

Autor: Izabela Ślęzak
Format: Ebook
Cena: 23.42 zł (-6.48%)

Michaił Gorbaczow a idea i praktyka pieriestrojki

Autor: Alicja Stępień-Kuczyńska
Format: Ebook
Cena: 18.66 zł (-5.29%)

Systemy antyterrorystyczne państw Unii Europejskiej

Autor: Gen. bryg. rez. dr inż. Tomasz Bąk
Format: Ebook
Cena: 25.61 zł

Ekonomia i Zarządzanie nr 3/ 2015 ISSN 2084-963X

Autor: Naukowe Wydawnictwo IVG
Format: Ebook
Cena: 7.00 zł

Ekonomia i Zarządzanie nr 4/ 2015 ISSN 2084-963X

Autor: Naukowe Wydawnictwo IVG
Format: Ebook
Cena: 7.00 zł

Ekonomia i Zarządzanie nr 5/ 2015 ISSN 2084-963X

Autor: Naukowe Wydawnictwo IVG
Format: Ebook
Cena: 7.00 zł

Ekonomia i Zarządzanie nr 6/ 2015 ISSN 2084-963X

Autor: Naukowe Wydawnictwo IVG
Format: Ebook
Cena: 7.00 zł

Leksykon analizy aktywności. Konceptualizacje zwyczajowych pojęć

Autor: Jean-Marie Barbier
Format: Ebook
Cena: 19.46 zł (-5.49%)

Rachunkowość zarządcza. Zadania i testy

Autor: Anna Szychta, Justyna Dobroszek, Przemysław Kabalski
Format: Ebook
Cena: 13.86 zł (-3.59%)

Pisarstwo naukowe. Między rzemiosłem a sztuką

Autor: Krystyna Duraj-Nowakowa
Format: Ebook
Cena: 13.06 zł (-2.30%)

Antysemityzm, Holokaust, Auschwitz w badaniach społecznych

Autor: Marek Kucia (red.)
Format: Ebook
Cena: 23.57 zł (-5.12%)

Biblioteki w ochronie i promocji zdrowia

Autor: Barbara Mauer-Górska
Format: Ebook
Cena: 32.27 zł

Czytanie Konopnickiej. Posłowiem opatrzył Marian Stala

Autor: Olga Płaszczewska (red.)
Format: Ebook
Cena: 25.29 zł (-5.44%)

Dramat i komedia Teatrów Warszawskich 18681880

Autor: Agnieszka Wanicka
Format: Ebook
Cena: 34.06 zł

Dwie dekady nowej (?) literatury 1989 - 2009

Autor: Stanisław Gawliński, Dorota Siwor (red.)
Format: Ebook
Cena: 24.86 zł (-5.87%)

Fiodor Dostojewski i problemy kultury

Autor: Anna Raźny (red.)
Format: Ebook
Cena: 34.06 zł

Logiczna problematyka czynu i sprawstwa

Autor: Mateusz Klinowski
Format: Ebook
Cena: 24.28 zł (-5.30%)

Motywacyjne mechanizmy efektu dezinformacji

Autor: Malwina Szpitalak
Format: Ebook
Cena: 28.38 zł (-5.68%)

Niedemokratyzmy

Autor: Marek Bankowicz
Format: Ebook
Cena: 23.18 zł (-4.99%)

Nowa droga do zniewolenia? O życiu w społeczeństwie konsumpcyjnym

Autor: Krystyna Romaniszyn (red.)
Format: Ebook
Cena: 23.17 zł (-5.52%)

Polskie życie teatralne w Kijowie w latach 1905-1918

Autor: Piotr Horbatowski
Format: Ebook
Cena: 29.91 zł (-5.86%)

Sumienie i mózg. O wewnętrznym regulatorze zachowań moralnych

Autor: Ryszard Stach
Format: Ebook
Cena: 25.61 zł (-5.12%)

Etnologia i okolice. Eseje antyperyferyjne

Autor: Janusz Barański
Format: Ebook
Cena: 32.27 zł

Medycyna za drutami obozu

Autor: Red. Zdzisław Jan Ryn
Format: Ebook
Cena: 23.31 zł

Nacjonalizm, etniczność i wielokulturowość na Bliskim i Dalekim Wschodzie

Autor: Red. Adam W. Jelonek
Format: Ebook
Cena: 26.58 zł (-5.69%)

Ponad granicami. Kobiety, migracje, obywatelstwo

Autor: Red. Marta Warat, Agnieszka Małek
Format: Ebook
Cena: 32.27 zł

Transplantacja serca. Problemy adaptacji psychologicznej

Autor: Bożena Gulla
Format: Ebook
Cena: 26.00 zł

Podróż w kosmos

Autor: Aleksandra Fudali
Format: Ebook
Cena: 23.90 zł

Retoryka i jej zastosowania. Podręcznik dla studentów dziennikarstwa i innych kierunków humanistycznych

Autor: Barbara Bogołębska, Monika Worsowicz
Format: Ebook
Cena: 11.76 zł (-3.18%)

Prawo wobec erotyki w sztuce oraz pornografii

Autor: red. Andrzej Jakubowski, Mat. Bieczyński
Format: Ebook
Cena: 36.75 zł

Między Klio a Themis. Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Sobczakowi

Autor: Redakcja naukowa Janusz W. Adamowski Tadeusz Wallas Ksenia Kakareko
Format: Ebook
Cena: 72.45 zł

Behawioralne finanse przedsiębiorstw. Podstawowe podejścia i koncepcje

Autor: Jerzy Gajdka
Format: Ebook
Cena: 23.86 zł (-2.14%)

Decyzje na rynkach Venture Capital/Private Equity

Autor: Artur Zimny
Format: Ebook
Cena: 23.19 zł (-2.81%)

Adam Smith. Ekonomia polityczna

Autor: Wiesław Piątkowski
Format: Ebook
Cena: 13.39 zł (-0.61%)

Płeć zmiany. Zjawisko transformacji w Polsce z perspektywy gender

Autor: Izabela Desperak
Format: Ebook
Cena: 19.75 zł (-4.25%)

Podstawy wiedzy o rynku pracy

Autor: Elżbieta Kryńska, Eugeniusz Kwiatkowski
Format: Ebook
Cena: 17.26 zł (-4.74%)

Mobbing w pracy z perspektywy interakcyjnej. Proces stawania się ofiarą

Autor: Piotr Chomczyński
Format: Ebook
Cena: 15.47 zł (-1.53%)

Ciało w tańcu. Analiza socjologiczna

Autor: Dominika Byczkowska
Format: Ebook
Cena: 16.40 zł (-2.61%)

Modele kursów walutowych

Autor: Piotr Wdowiński
Format: Ebook
Cena: 20.93 zł (-1.97%)

Specjalne Strefy Ekonomiczne jako stymulator rozwoju gospodarczego

Autor: Radosław Pastusiak
Format: Ebook
Cena: 17.54 zł (-2.36%)

Management Accounting Innovations the Case of ABC in Poland

Autor: Tomasz Wnuk-Pel
Format: Ebook
Cena: 17.74 zł (-2.16%)

Zastosowanie rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach w Polsce

Autor: Tomasz Wnuk-Pel
Format: Ebook
Cena: 19.84 zł (-2.05%)

Marketing akademicki. Rola uniwersytetów w promocji miast i regionów

Autor: Tomasz Domański (red.)
Format: Ebook
Cena: 13.24 zł (-4.66%)

Environmental Issues. Angielski dla studentów ochrony środowiska

Autor: Dorota Dziuba
Format: Ebook
Cena: 12.67 zł (-2.23%)

Bałkany Zachodnie między przeszłością a przyszłością

Autor: Paweł Chmielewski, Sławomir Lucjan Szczesio
Format: Ebook
Cena: 23.02 zł (-2.88%)

Kapitał społeczny a jakość życia. Na przykładzie zbiorowości wielkomiejskiej

Autor: Monika Mularska-Kucharek
Format: Ebook
Cena: 16.92 zł (-2.98%)

Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy w Polsce

Autor: Sylwia Roszkowska
Format: Ebook
Cena: 13.24 zł (-1.66%)

Syndrom NIMBY w przestrzeni wielkomiejskiej. Przykład Łodzi

Autor: Karolina Dmochowska-Dudek
Format: Ebook
Cena: 14.90 zł

Przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne w Polsce. Warunki i efekty działania

Autor: Magdalena Jasiniak
Format: Ebook
Cena: 14.37 zł (-2.54%)

Humanizacja pracy w warunkach współczesnego ładu gospodarczego

Autor: Konrad Kubala, Łukasz Kutyło
Format: Ebook
Cena: 16.50 zł (-2.41%)

Wpływ procesu integracji Polski z Unią Europejską na rozwój rynków nieruchomości

Autor: Ewa Kucharska-Stasiak, Magdalena Załęczna, Konrad Żelazowski
Format: Ebook
Cena: 13.39 zł (-1.51%)

Oddziaływanie polityki fiskalnej na wahania koniunktury w Polsce

Autor: Piotr Krajewski
Format: Ebook
Cena: 17.59 zł (-2.31%)

Finansowanie działalności innowacyjnej MŚP. Wybrane zagadnienia

Autor: Marzena Krawczyk
Format: Ebook
Cena: 11.98 zł (-3.92%)

Employer branding czyli zarządzanie marką pracodawcy. Uwarunkowania, procesy, pomiar

Autor: Katarzyna Wojtaszczyk
Format: Ebook
Cena: 21.17 zł (-3.73%)

Steganografia cyfrowa. Sztuka ukrywania informacji

Autor: Volodymyr Mosorov
Format: Ebook
Cena: 19.90 zł (-1.99%)

Mistrz i kontynuator. René Descartes i Louis De La Forge

Autor: Tomasz Śliwiński
Format: Ebook
Cena: 29.90 zł

Prawo finansowe po transformacji ustrojowej. Międzynarodowe i europejskie prawo podatkowe

Autor: Ireneusz Mirek, Tomasz Nowak (red.)
Format: Ebook
Cena: 22.48 zł (-2.42%)

Polszczyzna dziewiętnastowiecznych salonów

Autor: Elżbieta Umińska-Tytoń
Format: Ebook
Cena: 14.23 zł (-0.67%)

Edukacja antydyskryminacyjna. Praktyczny przewodnik dla kadr oświaty

Autor: Dorota Golańska
Format: Ebook
Cena: 14.90 zł

Sieci wsparcia społecznego jako przejaw integracji i dezintegracji społecznej

Autor: Jolanta Grotowska-Leder
Format: Ebook
Cena: 12.94 zł (-0.96%)

Transport kolejowy w procesach logistycznych polskiej gospodarki

Autor: Anita Fajczak-Kowalska
Format: Ebook
Cena: 14.92 zł (-0.98%)

Metodologie językoznawstwa. Podstawy teoretyczne. Podręcznik akademicki

Autor: Piotr Stalmaszczyk
Format: Ebook
Cena: 16.07 zł (-2.84%)

Analytic and Algebraic Geometry

Autor: Tadeusz Krasiński, Stanisław Spodzieja
Format: Ebook
Cena: 12.90 zł

Statystyka dla geografów

Autor: Iwona Jażdżewska
Format: Ebook
Cena: 18.70 zł (-3.30%)

Problem zarachowania w normatywizmie Hansa Kelsena. Jurysprudencja 1

Autor: Monika Zalewska
Format: Ebook
Cena: 24.86 zł (-3.04%)

Integracja zewnętrzna i wewnętrzna nauk prawnych. Cz. 1 Jurysprudencja 2

Autor: Tomasz Bekrycht, Bartosz Wojciechowski, Marek Zirk-Sadowski
Format: Ebook
Cena: 24.69 zł (-3.21%)

Analiza matematyczna dla ekonomicznych kierunków studiów

Autor: Dorota Pekasiewicz, Krystyna Pruska
Format: Ebook
Cena: 22.02 zł (-3.88%)

Matematyka po polsku. Podręcznik dla cudzoziemców

Autor: Danuta Wróbel, Alicja Zielińska, Grzegorz Rudziński
Format: Ebook
Cena: 21.27 zł (-2.63%)

Taneczny umysł. Teatr ruchu i tańca w perspektywie neurokognitywistycznej

Autor: Tomasz Ciesielski
Format: Ebook
Cena: 19.30 zł (-2.59%)

Prze(d)sądy. O czytaniu kultury

Autor: Julian Czurko, Michał Wróblewski
Format: Ebook
Cena: 12.94 zł (-0.96%)

Kim jest człowiek?

Autor: Abraham Joshua Heschel
Format: Ebook
Cena: 17.90 zł

Ostatni lodzermensch. Robert Geyer 1888-1939

Autor: Przemysław Waingertner
Format: Ebook
Cena: 17.14 zł (-3.86%)

Geopoetyka. Związki literatury i środowiska

Autor: Anna Kronenberg
Format: Ebook
Cena: 21.60 zł

Z problematyki cyberpunku. Literatura - sztuka - kultura

Autor: Adam Mazurkiewicz
Format: Ebook
Cena: 21.68 zł (-6.04%)

Semantyczne i pragmatyczne aspekty komunikacji. Od deminutywów do gestów

Autor: Wiktor Pskit
Format: Ebook
Cena: 17.59 zł (-4.46%)

Zróżnicowanie dostępności transportowej miast w województwie łódzkim

Autor: Szymon Wiśniewski
Format: Ebook
Cena: 19.66 zł (-4.28%)

Kapitał społeczny a postawy i działania przedsiębiorcze mieszkańców Łodzi

Autor: Monika Mularska-Kucharek
Format: Ebook
Cena: 15.86 zł (-4.09%)

Jakość życia mieszkańców Łodzi i jej przestrzenne zróżnicowanie

Autor: Ewa Rokicka
Format: Ebook
Cena: 18.62 zł (-5.28%)

Przedsiębiorczość, strategie i metody zarządzania przedsiębiorstwem

Autor: Natasza Duraj, Aleksandra Pieloch-Babiarz
Format: Ebook
Cena: 17.98 zł (-4.62%)

Rzecz o kondycji i ustroju Europy. W przekładzie Andrzeja Macieja Kaniowskiego

Autor: Jürgen Habermas
Format: Ebook
Cena: 19.40 zł (-5.10%)

Słowo we współczesnych dyskursach

Autor: Katarzyna Jachimowska, Barbara Kudra, Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz
Format: Ebook
Cena: 21.02 zł (-5.38%)

Shakespeare 2014. W 450. rocznicę urodzin

Autor: Krystyna Kujawińska-Courtney, Monika Sosnowska
Format: Ebook
Cena: 18.62 zł (-5.28%)

Łódzki strajk studencki - styczeń-luty 1981. Spojrzenie po latach

Autor: Krzysztof Lesiakowski
Format: Ebook
Cena: 23.47 zł (-5.93%)

Społeczeństwo, edukacja, praca

Autor: Wielisława Warzywoda-Kruszyńska
Format: Ebook
Cena: 17.88 zł (-4.72%)

Święta księżna kijowska Olga. Wybór tekstów źródłowych

Autor: Zofia Brzozowska
Format: Ebook
Cena: 19.02 zł (-4.88%)

Polityka bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii w latach 1945-1955

Autor: Robert Czulda
Format: Ebook
Cena: 18.62 zł (-5.28%)

Rola geografii w edukacji szkolnej. Studium porównawcze wybranych krajów europejskich

Autor: Arkadiusz Głowacz
Format: Ebook
Cena: 15.07 zł (-3.83%)

Pokolenia na rynku pracy

Autor: Anna Rogozińska-Pawełczyk
Format: Ebook
Cena: 17.50 zł (-4.50%)

Problem intencjonalności działania wychowawczego. Studium teoretyczne

Autor: Alina Wróbel
Format: Ebook
Cena: 19.40 zł (-5.10%)

Przemiany społeczne we współczesnej Polsce i ich konsekwencje. Perspektywa socjologiczna

Autor: Jolanta Grotowska-Leder, Ewa Rokicka
Format: Ebook
Cena: 22.75 zł (-5.75%)

Więzi społeczne, sieci społeczne w perspektywie procesów inkluzji i wykluczenia społecznego

Autor: Jolanta Grotowska-Leder
Format: Ebook
Cena: 22.75 zł (-5.75%)

Łódzkie czasopisma humorystyczne w międzywojniu

Autor: Bartłomiej Cieśla
Format: Ebook
Cena: 20.20 zł (-5.30%)

Paradygmaty współczesnego kina

Autor: Ryszard Kluszczyński, Natasza Korczarowska-Różycka, Tomasz Kłys
Format: Ebook
Cena: 22.60 zł (-5.90%)

Trajektorie obrazów. Strategie wizualne w sztuce współczesnej

Autor: Ryszard Kluszczyński, Dagmara Rode
Format: Ebook
Cena: 22.10 zł (-5.65%)

Meteorologia i klimatologia dla studentów leśnictwa

Autor: Krzysztof M. Kożuchowski
Format: Ebook
Cena: 20.35 zł (-5.15%)

Miasto w mojej pamięci. Powojenne wspomnienia Niemców z Łodzi

Autor: Monika Kucner, Krystyna Radziszewska
Format: Ebook
Cena: 20.30 zł (-5.20%)

Sposoby promocji współczesnej polskiej prasy drukowanej

Autor: Joanna Mikosz
Format: Ebook
Cena: 20.70 zł (-5.79%)

Zarys historii Uniwersytetu Łódzkiego (1945-2015)

Autor: Wiesław Puś
Format: Ebook
Cena: 22.58 zł (-5.77%)

Stosunki gospodarcze polsko-czechosłowackie w latach 1945-1949. Zbiór dokumentów

Autor: Janusz Skodlarski
Format: Ebook
Cena: 22.00 zł (-5.75%)

Socjologia wizualna w praktyce. Plakat jako narzędzie propagandy wojennej

Autor: Tomasz Ferenc, Waldemar Dymarczyk, Piotr Chomczyński
Format: Ebook
Cena: 27.74 zł (-7.56%)

Powszechna wystawa światowa w Paryżu w 1900 roku. Splendory Trzeciej Republiki

Autor: Eleonora Jedlińska
Format: Ebook
Cena: 23.95 zł (-6.05%)

Biografie i uczenie się. Tom 4. Biografia i badanie biografii

Autor: Elżbieta Dubas, Joanna Stelmaszczyk
Format: Ebook
Cena: 21.40 zł (-5.60%)

Wybór tekstów z dziejów języka polskiego. Tom 1: Do połowy XIX w

Autor: Marek Cybulski
Format: Ebook
Cena: 31.10 zł (-7.90%)

Wybór tekstów z dziejów języka polskiego. Tom 2: Od połowy XIX w

Autor: Marek Cybulski
Format: Ebook
Cena: 32.30 zł (-8.20%)

Gody życia. Dramat współczesny w IV aktach

Autor: Stanisław Przybyszewski
Format: Ebook
Cena: 22.10 zł (-5.65%)

Mity polityczne i stereotypy w pamięci zbiorowej społeczeństwa

Autor: Eugeniusz Ponczek, Andrzej Sepkowski, Magdalena Rekść
Format: Ebook
Cena: 23.30 zł (-5.95%)

Sypiając ze smokiem. Polityka Unii Europejskiej wobec Chin

Autor: Tomasz Kamiński
Format: Ebook
Cena: 17.15 zł (-4.35%)

Pedagogika społeczna: wstępy i kontynuacje

Autor: Ewa Marynowicz-Hetka, Elżbieta Skoczylas-Namielska
Format: Ebook
Cena: 15.90 zł (-4.60%)

Znaczenie przejrzystości w polityce fiskalnej

Autor: Radosław Piwowarski
Format: Ebook
Cena: 15.55 zł (-3.55%)

Polscy pisarze wobec faszyzmu

Autor: Paweł Maurycy Sobczak
Format: Ebook
Cena: 17.00 zł (-4.50%)

Książki w życiu najmłodszych

Autor: Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska
Format: Ebook
Cena: 15.46 zł (-4.49%)

W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży

Autor: Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska
Format: Ebook
Cena: 15.46 zł (-4.49%)

Literatura prze-pisana. Od "Hamleta" do slashu

Autor: Agnieszka Izdebska, Danuta Szajnert
Format: Ebook
Cena: 20.95 zł (-5.30%)

70 lat Uniwersytetu Łódzkiego w przestrzeni miejskiej Łodzi (1945-2015)

Autor: Karolina Kołodziej, Maciej Kronenberg
Format: Ebook
Cena: 16.35 zł (-4.15%)

wystarczy tylko otworzyć drzwi... Przedmioty w twórczości Tadeusza Kantora

Autor: Dominika Łarionow
Format: Ebook
Cena: 23.98 zł (-6.12%)

Wyzwoleni i zagubieni w sieci. Sztuka i wychowanie w kulturze konwergencji

Autor: Mirosława Zalewska-Pawlak, Piotr Soszyński
Format: Ebook
Cena: 18.28 zł (-4.82%)

Metodologie językoznawstwa 4. Od dialektologii do dialektyki

Autor: Piotr Stalmaszczyk
Format: Ebook
Cena: 14.52 zł (-3.88%)

Szkoła Zgromadzenia Kupców miasta Łodzi (1898-1939)

Autor: Adrianna Szczerba
Format: Ebook
Cena: 17.88 zł (-4.72%)

Arystokratka i biedermeier. Rzecz o Gabrieli z Güntherów Puzyninie (1815-1869)

Autor: Maria Berkan-Jabłońska
Format: Ebook
Cena: 18.28 zł (-4.82%)

Językowy model poznania. Kognitywne komponenty w kontynentalnej filozofii języka

Autor: Aleksander Gemel
Format: Ebook
Cena: 18.38 zł (-4.72%)

Opowiedzieć Uniwersytet. Łódź akademicka w biografiach wpisanych w losy Uniwersytetu Łódzkiego

Autor: Kaja Kaźmierska, Katarzyna Waniek, Agata Zysiak
Format: Ebook
Cena: 18.82 zł (-5.32%)

Strajk studencki w Łodzi styczeń - luty 1981 r. Okruchy pamięci, zapisy źródłowe, ikonografia

Autor: Konrad Banaś, Marcin Gawryszczak, Krzysztof Lesiakowski
Format: Ebook
Cena: 23.91 zł (-6.04%)

Vladimir Nabokov i jego synestezyjny świat

Autor: Anna Ginter
Format: Ebook
Cena: 15.46 zł (-3.99%)

Franco i Stalin. Związek Sowiecki w polityce Hiszpanii w okresie drugiej wojny światowej

Autor: Bartosz Kaczorowski
Format: Ebook
Cena: 19.46 zł (-4.99%)

Majdan. Drugie narodziny narodu

Autor: Rafał Kowalczyk, Swietłana Grela-Krawczenko, Przemysław Waingertner
Format: Ebook
Cena: 19.51 zł (-4.94%)

Starość i młodość w literaturze i kulturze

Autor: Michał Kuran
Format: Ebook
Cena: 17.46 zł (-4.99%)

Cognition, Meaning and Action. Lodz-Lund Studies in Cognitive Science

Autor: Piotr Łukowski, Aleksander Gemel, Bartosz Żukowski
Format: Ebook
Cena: 17.52 zł (-4.44%)

Arystoksenos z Tarentu. "Harmonika"

Autor: Anna Maciejewska
Format: Ebook
Cena: 16.26 zł (-4.19%)

Is the Body the Temple of the Soul? Modern Yoga Practice as a Psychological Phenomenon

Autor: Krzysztof T. Konecki
Format: Ebook
Cena: 18.79 zł (-2.66%)

Wybrane aspekty badawcze cz.III Aspekty teoretyczno-praktyczne badań naukowych

Autor: Agnieszka Marszałek, Sylwia Król, Evelina Kristanova, Karolina Rogowska, Edyta Kruk, Marek Ryczek, Magdalena Malec, Nina Szczepanik-Ścisło, Sylwia Berbeć, Wojciech Biel, Sławomir Wierzbicki, Anna Lewandowska, Marcin Król, Ireneusz Miciuła, Raisa Dadaeva, Grzegorz Gancarzewicz, Małgorzata Urbanek, Dorota Błaszkiewicz, Olga Jarnecka, Edyta Bauer
Format: Ebook
Cena: 33.04 zł (-9.63%)

Nauczyciel wczesnej edukacji wobec zmian społeczno-kulturowych

Autor: Wiesława Leżańska, Aleksandra Feliniak
Format: Ebook
Cena: 13.06 zł (-3.89%)

Analityzmy leksykalne i ich syntetyczne odpowiedniki w prasie

Autor: Katarzyna Burska
Format: Ebook
Cena: 15.86 zł (-4.09%)

Metody logiki. Dedukcja

Autor: Andrzej Indrzejczak, Marek Nowak
Format: Ebook
Cena: 15.76 zł (-4.19%)

Wiarygodność akademicka w edukacyjnych praktykach

Autor: Jacek Piekarski, Danuta Urbaniak-Zając
Format: Ebook
Cena: 15.91 zł (-4.04%)

Interaktywne fantasy. Gatunek w grach cyfrowych

Autor: Maria B. Garda
Format: Ebook
Cena: 17.86 zł (-4.59%)

Estetyczne i etyczne aspekty współczesnej antropologii

Autor: Krystyna Piątkowska
Format: Ebook
Cena: 18.56 zł (-4.90%)

Robotnicy Łodzi drugiej połowy XIX wieku. Nowe kierunki badawcze

Autor: Kamil Śmiechowski, Marta Sikorska-Kowalska, Kenshi Fukumoto
Format: Ebook
Cena: 15.76 zł (-4.19%)

Dylematy Unii Europejskiej. Studia i szkice

Autor: Zbiorowy
Format: Ebook
Cena: 17.92 zł

Biospołeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze fizycznej i zdrowotnej osób w różnym wieku

Autor: Anna Makarczuk, Anna Maszorek-Szymala, Jolanta E. Kowalska, Arkadiusz Kaźmierczak
Format: Ebook
Cena: 15.86 zł (-4.09%)

Powieść graficzna. Studium gatunku w perspektywie kognitywistycznej

Autor: Michał Wróblewski
Format: Ebook
Cena: 17.91 zł (-4.54%)

Karl Dedecius

Autor: Krzysztof A. Kuczyński
Format: Ebook
Cena: 23.42 zł (-6.48%)

Regionalizacja demograficzna. Wybrane metody i ich aplikacje

Autor: Anna Majdzińska
Format: Ebook
Cena: 17.91 zł (-4.54%)

Audiodeskrypcja dzieł sztuki. Metody, problemy, przykłady

Autor: Aneta Pawłowska, Julia Sowińska-Heim
Format: Ebook
Cena: 15.86 zł (-4.09%)

Obrazki z romantyzmu. Szkice o ludziach, tekstach i podróżach

Autor: Krystyna Poklewska
Format: Ebook
Cena: 17.51 zł (-4.44%)

Niezależna literatura i dziennikarstwo przed 1989 rokiem. Idee - ludzie - spory

Autor: Konrad W. Tatarowski
Format: Ebook
Cena: 22.35 zł (-4.55%)

Futro z czcigodnej padliny... Volksstück od Nestroya do Fassbindera

Autor: Monika Wąsik
Format: Ebook
Cena: 19.76 zł (-5.19%)

Pedagogika grecka od Protagorasa do Posejdoniosa

Autor: Marcin Wasilewski
Format: Ebook
Cena: 17.46 zł (-4.99%)

Transfer wiedzy i technologii z organizacji naukowo-badawczych do przedsiębiorstw

Autor: Dariusz M. Trzmielak, Małgorzata Grzegorczyk, Bogdan Gregor
Format: Ebook
Cena: 15.46 zł (-4.49%)

Wczesne rodzicielstwo - zagrożenie czy szansa? Nastoletni rodzice z łódzkich enklaw biedy

Autor: Paulina Bunio-Mroczek
Format: Ebook
Cena: 15.46 zł (-4.49%)

Toponimia powiatu tureckiego. Słownik nazw

Autor: Ewelina Zając
Format: Ebook
Cena: 15.46 zł (-4.49%)

Czas lektury

Autor: Krystyna Koziołek
Format: Ebook
Cena: 20.38 zł (-6.92%)

Cechy indywidualne i czynniki środowiskowe a autonomia uczenia się

Autor: Anna Studenska
Format: Ebook
Cena: 15.70 zł (-5.30%)

Od edukacji filmowej do edukacji audiowizualnej. Teorie i praktyki

Autor: Ewa Ciszewska, Konrad Klejsa
Format: Ebook
Cena: 15.91 zł (-4.04%)

Wizerunek Polski i Polaków w chicagowskim "Dzienniku Związkowym"

Autor: Iwona Dembowska-Wosik
Format: Ebook
Cena: 15.76 zł (-4.19%)

Międzynarodowe oblicza terroryzmu. Ujęcie interdyscyplinarne

Autor: Tomasz Domański
Format: Ebook
Cena: 17.91 zł (-4.54%)

Reforma szkolnictwa wyższego w Polsce w debacie publicznej. Bilans dyskusji o uniwersytetach

Autor: Agnieszka Dziedziczak-Fołtyn
Format: Ebook
Cena: 18.26 zł (-5.19%)

Uniwersyteckie kształcenie bibliotekarzy. W 70-lecie studiów bibliotekoznawczych i informacyjnych na Uniwersytecie Łódzkim

Autor: Jadwiga Konieczna, Stanisława Kurek-Kokocińska
Format: Ebook
Cena: 15.46 zł (-4.49%)

Jakość życia dzieci a status społeczno-ekonomiczny rodziny. Teoria i badania

Autor: Marta Petelewicz
Format: Ebook
Cena: 15.46 zł (-4.49%)

Odwrót Wielkiej Armii Napoleona z Rosji w roku 1812

Autor: Rafał Kowalczyk
Format: Ebook
Cena: 15.86 zł (-4.09%)

Słownik pisarzy śląskich. T. 5

Autor: red. Jacek Lyszczyna, red. Dariusz Rott
Format: Ebook
Cena: 15.65 zł (-5.35%)

The Anatomy of Intercultural Encounters. A Sociolinguistic Cross-Cultural Study

Autor: Grażyna Kiliańska-Przybyło
Format: Ebook
Cena: 15.65 zł (-5.35%)

Nowoczesne technologie czy tradycyjne metody? O tendencjach w krzewieniu kultury czytelniczej młodego pokolenia

Autor: Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska
Format: Ebook
Cena: 15.86 zł (-4.09%)

Inspiracje czytelnicze w życiu młodego pokolenia

Autor: Mariola Antczak
Format: Ebook
Cena: 15.76 zł (-4.19%)

Strategie

Autor: Jacek Brzozowski, Krystyna Pietrych
Format: Ebook
Cena: 27.91 zł (-7.04%)

Życie prywatne Polaków w XIX wieku. Moda i styl życia. Tom 6

Autor: Jarosław Kita, Maria Korybut-Marciniak
Format: Ebook
Cena: 15.46 zł (-4.49%)

Sen, marzenie, zaświaty w literaturze i kulturze. Tom 1. Literatura

Autor: Michał Kuran
Format: Ebook
Cena: 15.76 zł (-4.19%)

Sen, marzenie, zaświaty w literaturze i kulturze. Tom 2. Kultura

Autor: Paulina Poterała, Katarzyna Ossowska, Michał Sadowski
Format: Ebook
Cena: 15.86 zł (-4.09%)

Edukacja międzykulturowa na rzecz zrównoważonego rozwoju

Autor: Aneta Rogalska-Marasińska
Format: Ebook
Cena: 19.91 zł (-5.03%)

Biografistyka we współczesnych badaniach historiograficznych. Teoria i praktyka

Autor: Jolanta Kolbuszewska, Rafał Stobiecki
Format: Ebook
Cena: 15.91 zł (-4.04%)

Moje poszukiwania absolutów

Autor: Paul Tillich
Format: Ebook
Cena: 14.79 zł (-2.61%)

Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki. T. 2

Autor: red. Ewa Jaskółowa, red. Danuta Krzyżyk, red. Bernadeta Niesporek-Szamburska, red. Małgorzata Wójcik-Dudek
Format: Ebook
Cena: 54.93 zł (-18.57%)

Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 5/2017

Autor: Aleksandra Fudali
Format: Ebook
Cena: 7.00 zł

Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 6/2017

Autor: Aleksandra Fudali
Format: Ebook
Cena: 7.00 zł

Mistrzostwo duchowe

Autor: Anna Walczak, Wojciech Mikołajewicz
Format: Ebook
Cena: 15.76 zł (-4.19%)

Powrót do strony głównej księgarni