Księgarnia > Nauki społeczne > Pedagogika

Biospołeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze fizycznej i zdrowotnej osób w różnym wieku

Autor: Anna Makarczuk, Anna Maszorek-Szymala, Jolanta E. Kowalska, Arkadiusz Kaźmierczak
Format: Książka
Cena: 30.40 zł (-9.50%)

Być w błędzie Przygody w krainie pomyłek

Autor: Kathryn Schulz
Format: Książka
Cena: 30.40 zł (-9.50%)

Diagnostyka edukacyjna. Podręcznik akademicki

Autor: Bolesław Niemierko
Format: Książka
Cena: 49.45 zł (-9.55%)

Edukacja finansowa i inkluzja bankowa w realizacji koncepcji silver economy

Autor: Iwa Kuchciak, Marika Świeszczak, Krzysztof Świeszczak, Monika Marcinkowska
Format: Książka
Cena: 54.00 zł (-9.00%)

Edukacyjne uwarunkowania rozwoju kreatywności

Autor: Krzysztof J. Szmidt
Format: Książka
Cena: 21.66 zł (-18.24%)

Inspiracje czytelnicze w życiu młodego pokolenia

Autor: Mariola Antczak
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Jak kształtować zachowania małych dzieci. Wskazówki dla nauczycieli

Autor: Lynn Cousins
Format: Książka
Cena: 41.07 zł (-7.93%)

Jak oceniać postępy uczniów. Wskazówki dla nauczycieli

Autor: Paul Dix
Format: Książka
Cena: 41.07 zł (-7.93%)

Książki w życiu najmłodszych

Autor: Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Mistrzostwo duchowe

Autor: Anna Walczak, Wojciech Mikołajewicz
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Najbystrzejsze dzieciaki na świecie

Autor: Amanda Ripley
Format: Książka
Cena: 49.45 zł (-9.55%)

Nauczyciel wczesnej edukacji wobec zmian społeczno-kulturowych

Autor: Wiesława Leżańska, Aleksandra Feliniak
Format: Książka
Cena: 26.59 zł (-8.31%)

Oświatowe i edukacyjne aspekty działalności wydawniczej w XIX i początkach XX wieku

Autor: Iwonna Michalska, Grzegorz Michalski
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Oświatowe i edukacyjne aspekty działalności wydawniczej. w XX i pierwszych latach XXI wieku

Autor: Iwonna Michalska, Grzegorz Michalski
Format: Książka
Cena: 40.20 zł (-6.70%)

Pedagogika grecka od Protagorasa do Posejdoniosa

Autor: Marcin Wasilewski
Format: Książka
Cena: 38.48 zł (-6.42%)

Plany aktywności dla dzieci z autyzmem. Uczenie samodzielności

Autor: Lynn E. Mcclannahan, Patricia J. Krantz
Format: Książka
Cena: 30.02 zł (-3.52%)

Poglądy pedagogiczne Bogdana Nawroczyńskiego i ich współczesne implikacje

Autor: Anna Walczak, Alina Wróbel, Marcin Wasilewski
Format: Książka
Cena: 42.77 zł (-7.13%)

Rozwijanie mądrości dziecka. Koncepcja i wskazówki metodyczne

Autor: Elżbieta Płóciennik
Format: Książka
Cena: 29.06 zł (-4.84%)

Rozwijanie mądrości w praktyce edukacyjnej. Scenariusze zajęć dla młodzieży

Autor: Elżbieta Płóciennik
Format: Książka
Cena: 25.63 zł (-4.27%)

Rozwijanie mądrości w praktyce edukacyjnej. Scenariusze zajęć w przedszkolu i szkole podstawowej

Autor: Elżbieta Płóciennik
Format: Książka
Cena: 25.63 zł (-4.27%)

Uczenie dzieci z autyzmem prowadzenia konwersacji. Metoda skryptów i ich wycofywania

Autor: Lynn E. Mcclannahan, Patricia J. Krantz
Format: Książka
Cena: 30.02 zł (-3.52%)

W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży

Autor: Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska
Format: Książka
Cena: 15.58 zł (-24.32%)

Zasoby twórcze człowieka. Wprowadzenie do pedagogiki pozytywnej

Autor: Monika Modrzejewska-Świgulska, Krzysztof J. Szmidt (red.)
Format: Książka
Cena: 29.92 zł (-4.98%)

Pedagogika społeczna. Wstępy i kontynuacje

Autor: Ewa Marynowicz-Hetka, Elżbieta Skoczylas-Namielska
Format: Książka
Cena: 35.10 zł (-5.85%)

Badania jakościowe w pedagogice. Wywiad narracyjny i obiektywna hermeneutyka

Autor: Danuta Urbaniak-Zając, Ewa Kos
Format: Książka
Cena: 41.07 zł (-7.93%)

Nowoczesne technologie czy tradycyjne metody? O tendencjach w krzewieniu kultury czytelniczej młodego pokolenia

Autor: Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Szkolna niekomunikacja. Bariery w dyskursie wczesnoszkolnym

Autor: Anna Wileczek, Iwona Możdżonek
Format: Książka
Cena: 41.07 zł (-7.93%)

Pedagog społeczny. Teoria i praktyka działalności społecznej

Autor: Arkadiusz Żukiewicz
Format: Książka
Cena: 34.21 zł (-10.69%)

Społeczeństwo Królestwa Polskiego wobec patologii społecznych w latach 1864-1914

Autor: Aneta Bołdyrew
Format: Książka
Cena: 36.18 zł (-10.72%)

Sąd nad demoralizacją nieletnich. Konteksty wychowawcze

Autor: Renata Szczepanik, Agnieszka Jaros, Magdalena Staniaszek
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Horyzonty dziecięcych znaczeń. Kreowanie środowiska uczenia się

Autor: Jolanta Bonar, Monika Wiśniewska-Kin, Anna Buła
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Horyzonty dziecięcych znaczeń. Granice rozpoznania perspektywy

Autor: Monika Wiśniewska-Kin, Jolanta Bonar, Anna Buła
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Techniki i metody relaksacyjne w wychowaniu, edukacji i terapii. Scenariusze pracy z dziećmi i młodzieżą

Autor: Gabriela Dobińska, Angelika Cieślikowska-Ryczko
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Jak wspierać rozwój przedszkolaka?

Autor: Monika Sobkowiak
Format: Książka
Cena: 28.11 zł (-8.79%)

Pedagogika społeczna. Pojmowanie aktywności w polu praktyki

Autor: Ewa Marynowicz-Hetka
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Pedagog w klasie scenariusze zajęć na różne okazje

Autor: Kinga Białek, Magdalena Goetz, Anna Kiełczewska, Marzena Koniuszewska, Izabella Lutze, Danuta Pyrdoł, Kamila Raczyńska, Małgorzata Swędrowska, Alina Synakiewicz
Format: Książka
Cena: 30.40 zł (-9.50%)

Wychowując dziecko z autyzmem. Pozytywne strategie oparte na terapii behawioralnej

Autor: Victoria M. Boone
Format: Książka
Cena: 30.00 zł (-5.00%)

Pedagogika społeczna. Spotkania, trwanie i zmienność, pogranicza

Autor: Anna Walczak, Lucyna Telka, Mariusz Granosik
Format: Książka
Cena: 38.48 zł (-6.42%)

W stulecie metody biograficznej. Refleksje i przykłady badań z perspektywy polsko-frankofońskiej

Autor: Elżbieta Dubas, Aneta Słowik
Format: Książka
Cena: 38.48 zł (-6.42%)

Najbystrzejsze dzieciaki na świecie

Autor: Amanda Ripley
Format: Ebook
Cena: 47.20 zł (-11.80%)

Nadzór pedagogiczny a zdrowie i bezpieczeństwo uczniów - analizy i refleksje

Autor: Bożena Marzec
Format: Ebook
Cena: 20.00 zł (-5.00%)

Społeczeństwo Królestwa Polskiego wobec patologii społecznych w latach 1864-1914

Autor: Aneta Bołdyrew
Format: Ebook
Cena: 18.26 zł (-5.20%)

Techniki soscjoterapeutyczne w pracy z dzieckiem agresywnym

Autor: Agnieszka Jaros, Renata Szczepanik
Format: Ebook
Cena: 15.91 zł (-4.04%)

Superwizja pracy socjalnej dla praktyków

Autor: Piotr Domaradzki, Jerzy Krzyszkowski, Maciej Sosnowski, Aurelia Włoch
Format: Ebook
Cena: 19.36 zł (-5.09%)

Oświatowe i edukacyjne aspekty działalności wydawniczej w XIX i początkach XX wieku

Autor: Iwonna Michalska, Grzegorz Michalski
Format: Ebook
Cena: 15.86 zł (-4.09%)

Oświatowe i edukacyjne aspekty działalności wydawniczej w XX i pierwszych latach XXI wieku

Autor: Iwonna Michalska, Grzegorz Michalski
Format: Ebook
Cena: 18.27 zł (-5.18%)

Uczenie dzieci z autyzmem prowadzenia konwersacji. Metoda skryptów i ich wycofywania

Autor: Lynn E. Mcclannahan, Patricia J. Krantz
Format: Ebook
Cena: 19.25 zł (-5.75%)

Plany aktywności dla dzieci z autyzmem. Uczenie samodzielności

Autor: Lynn E. Mcclannahan, Patricia J. Krantz
Format: Ebook
Cena: 19.25 zł (-5.75%)

Okna życia w systemie opieki nad dziećmi

Autor: Beata Krajewska
Format: Ebook
Cena: 22.20 zł (-5.80%)

Współczesne trendy w edukacji dziecka

Autor: Marcin Olejniczak, Marianna Styczyńska
Format: Ebook
Cena: 30.21 zł (-6.29%)

Rozwijanie mądrości dziecka. Koncepcja i wskazówki metodyczne

Autor: Elżbieta Płóciennik
Format: Ebook
Cena: 13.06 zł (-3.89%)

Asystentura rodziny. Teoria, praktyka, badania

Autor: Monika Kornaszewska-Polak (red.)
Format: Ebook
Cena: 23.22 zł (-4.10%)

Szkolna niekomunikacja. Bariery w dyskursie wczesnoszkolnym

Autor: Anna Wileczek, Iwona Możdżonek
Format: Ebook
Cena: 39.20 zł (-9.80%)

Profilaktyka i probacja w środowisku lokalnym

Autor: Bronisław Urban, Marek Konopczyński (red.)
Format: Ebook
Cena: 34.95 zł (-3.41%)

Jak kształtować zachowania małych dzieci. Wskazówki dla nauczycieli

Autor: Lynn Cousins
Format: Ebook
Cena: 39.20 zł (-9.80%)

Dlaczego dzieci kłamią

Autor: Paul Ekman
Format: Ebook
Cena: 31.20 zł (-7.80%)

Wsparcie i pomoc postpenitencjarna w opinii skazanych. Szkic empiryczny

Autor: Janusz Stanek, Aleksander Mańka
Format: Ebook
Cena: 12.33 zł (-2.18%)

Edukacja jutra. Między ideałem a codziennością

Autor: Kazimierz Denek
Format: Ebook
Cena: 18.15 zł (-3.20%)

Jak oceniać postępy uczniów. Wskazówki dla nauczycieli

Autor: Paul Dix
Format: Ebook
Cena: 35.00 zł

Edukacja finansowa i inkluzja bankowa w realizacji koncepcji Silver Economy

Autor: Iwa Kuchciak, Marika Świeszczak, Krzysztof Świeszczak, Monika Marcinkowska
Format: Ebook
Cena: 30.14 zł (-7.66%)

Rola geografii w edukacji szkolnej. Studium porównawcze wybranych krajów europejskich

Autor: Arkadiusz Głowacz
Format: Ebook
Cena: 15.07 zł (-3.83%)

Problem intencjonalności działania wychowawczego. Studium teoretyczne

Autor: Alina Wróbel
Format: Ebook
Cena: 19.40 zł (-5.10%)

Pedagogika społeczna: wstępy i kontynuacje

Autor: Ewa Marynowicz-Hetka, Elżbieta Skoczylas-Namielska
Format: Ebook
Cena: 15.90 zł (-4.60%)

Książki w życiu najmłodszych

Autor: Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska
Format: Ebook
Cena: 15.46 zł (-4.49%)

W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży

Autor: Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska
Format: Ebook
Cena: 15.46 zł (-4.49%)

Wyzwoleni i zagubieni w sieci. Sztuka i wychowanie w kulturze konwergencji

Autor: Mirosława Zalewska-Pawlak, Piotr Soszyński
Format: Ebook
Cena: 18.28 zł (-4.82%)

Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Autor: dr Katarzyna Wójcik
Format: Ebook
Cena: 20.92 zł (-4.28%)

Człowiek w społeczeństwie wybrane aspekty badawcze Bezpieczeństwo Zdrowie Edukacja

Autor: Sławomir Wierzbicki ⋅ Adam Krampichowski ⋅ Piotr Błasiak ⋅ Karolina Karbownik ⋅ Alicja Łaska-Formejster ⋅ Renata Paliga ⋅ Robert Dec ⋅ Jolanta Bujak-Lechowicz ⋅ Wojciech Lewicki ⋅ Bogusław Stankiewicz ⋅ Wojciech Biel ⋅ Piotr Dzieduszyński ⋅ Irena Basaj ⋅ Joanna A. Pawłowicz ⋅ Waldemar Jagodziński ⋅ Błażej Kmieciak
Format: Ebook
Cena: 42.67 zł

Nauczyciel wczesnej edukacji wobec zmian społeczno-kulturowych

Autor: Wiesława Leżańska, Aleksandra Feliniak
Format: Ebook
Cena: 13.06 zł (-3.89%)

Rozwijanie mądrości w praktyce edukacyjnej. Scenariusze zajęć dla młodzieży

Autor: Elżbieta Płóciennik
Format: Ebook
Cena: 11.86 zł (-3.08%)

Poglądy pedagogiczne Bogdana Nawroczyńskiego i ich współczesne implikacje

Autor: Anna Walczak, Alina Wróbel, Marcin Wasilewski
Format: Ebook
Cena: 19.46 zł (-5.49%)

Dziecko w zdrowiu i chorobie. Wybrane problemy

Autor: Iwona Banach (red.), Anetta Soroka-Fedorczuk (red.)
Format: Ebook
Cena: 10.93 zł (-2.73%)

Biospołeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze fizycznej i zdrowotnej osób w różnym wieku

Autor: Anna Makarczuk, Anna Maszorek-Szymala, Jolanta E. Kowalska, Arkadiusz Kaźmierczak
Format: Ebook
Cena: 15.86 zł (-4.09%)

Pedagogika grecka od Protagorasa do Posejdoniosa

Autor: Marcin Wasilewski
Format: Ebook
Cena: 17.46 zł (-4.99%)

Pedagog społeczny. Teoria i praktyka działalności społecznej

Autor: Arkadiusz Żukiewicz
Format: Ebook
Cena: 17.76 zł (-4.69%)

Mój ojciec mój przyjaciel

Autor: Andre Stern, Arno Stern
Format: Ebook
Cena: 13.60 zł (-3.40%)

Edukacja jutra. Wartości - Wychowanie - Kształcenie

Autor: Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz (red.)
Format: Ebook
Cena: 20.32 zł (-3.58%)

Edukacja jutra. Kierunki rozwoju współczesnej edukacji

Autor: Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz (red.)
Format: Ebook
Cena: 20.32 zł (-3.58%)

Yuppie oraz squatter. Globalne style życia w lokalnych środowiskach wychowawczych

Autor: Maciej Bernasiewicz
Format: Ebook
Cena: 15.70 zł (-5.30%)

Nowoczesne technologie czy tradycyjne metody? O tendencjach w krzewieniu kultury czytelniczej młodego pokolenia

Autor: Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska
Format: Ebook
Cena: 15.86 zł (-4.09%)

Inspiracje czytelnicze w życiu młodego pokolenia

Autor: Mariola Antczak
Format: Ebook
Cena: 15.76 zł (-4.19%)

POLICJA JAKO INSTYTUCJA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO. PERSPEKTYWA OSÓB STARSZYCH

Autor: Maria Zrałek, Aldona Frączkiewicz-Wronka (red.)
Format: Ebook
Cena: 21.05 zł (-3.71%)

Mistrzostwo duchowe

Autor: Anna Walczak, Wojciech Mikołajewicz
Format: Ebook
Cena: 15.76 zł (-4.19%)

Powrót do strony głównej księgarni