Księgarnia > Nauki społeczne > Pedagogika akademicka

Dynamika transgresji twórczych. Studia przypadków pedagogów

Autor: Aleksandra Chmielińska
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Współdziałanie w obszarze profesji społecznych i medycznych

Autor: Dorota Wolska-Prylińska
Format: Książka
Cena: 26.80 zł (-20.10%)

Zasoby twórcze człowieka. Wprowadzenie do pedagogiki pozytywnej

Autor: Monika Modrzejewska-Świgulska, Krzysztof J. Szmidt (red.)
Format: Książka
Cena: 29.92 zł (-4.98%)

Czas wolny jako środowisko życia. Perspektywa pedagogiczna

Autor: Małgorzata Orłowska, Jacek Błeszyński
Format: Książka
Cena: 49.45 zł (-9.55%)

Cognition, Meaning and Action. Lodz-Lund Studies in Cognitive Science

Autor: Piotr Łukowski, Aleksander Gemel, Bartosz Żukowski
Format: Książka
Cena: 37.63 zł (-6.27%)

Zarys pedagogiki sportu. Podręcznik dla studentów nauk o wychowaniu

Autor: Arkadiusz Kaźmierczak
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Dydaktyczne i komunikacyjne aspekty e-edukacji akademickiej

Autor: Agnieszka Wierzbicka
Format: Książka
Cena: 40.20 zł (-6.70%)

Uniwersytet jako dobro wspólne. Podstawy krytycznych badań nad szkolnictwem wyższym

Autor: Krystian Szadkowski
Format: Ebook
Cena: 28.01 zł (-7.00%)

Dyskurs autopromocyjny dawniej i dziś. T. 2

Autor: red. Aleksandra Kalisz, Ewelina Tyc
Format: Ebook
Cena: 20.80 zł (-0.20%)

Czas wolny jako środowisko życia. Perspektywa pedagogiczna

Autor: Małgorzata Orłowska, Jacek Błeszyński
Format: Ebook
Cena: 31.20 zł (-7.80%)

Dyskurs o bezpieczeństwie z perspektywy lingwosecuritologii

Autor: Jadwiga Stawnicka
Format: Ebook
Cena: 20.35 zł (-0.65%)

Profilaktyka i probacja w środowisku lokalnym

Autor: Bronisław Urban, Marek Konopczyński (red.)
Format: Ebook
Cena: 35.54 zł (-2.82%)

Zasoby twórcze człowieka. Wprowadzenie do pedagogiki pozytywnej

Autor: Monika Modrzejewska-Świgulska, Krzysztof J. Szmidt (red.)
Format: Ebook
Cena: 14.17 zł (-0.73%)

Praktyki pedagogiczne w szkole. Projekt i porady metodyczne

Autor: Jacek Piekarski, Ewa Cyrańska, Bohdan Cyrański
Format: Ebook
Cena: 15.91 zł (-4.04%)

Cognition, Meaning and Action. Lodz-Lund Studies in Cognitive Science

Autor: Piotr Łukowski, Aleksander Gemel, Bartosz Żukowski
Format: Ebook
Cena: 17.52 zł (-4.44%)

Edukacja jutra. Wartości - Wychowanie - Kształcenie

Autor: Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz
Format: Ebook
Cena: 16.00 zł (-4.00%)

Powrót do strony głównej księgarni