Księgarnia > Nauki społeczne > Pedagogika specjalna

Audiodeskrypcja dzieł sztuki. Metody, problemy, przykłady

Autor: Aneta Pawłowska, Julia Sowińska-Heim
Format: Książka
Cena: 27.74 zł (-12.16%)

Pasjonaci kreatorzy twórcy. Ludzie niepełnosprawni jako artyści, sportowcy, animatorzy mediów

Autor: Elżbieta Zakrzewska-Manterys, Jakub Niedbalski
Format: Książka
Cena: 27.69 zł (-8.21%)

Plany aktywności dla dzieci z autyzmem. Uczenie samodzielności

Autor: Lynn E. Mcclannahan, Patricia J. Krantz
Format: Książka
Cena: 30.02 zł (-3.52%)

Problemy badawcze i diagnostyczne w logopedii

Autor: Irena Jaros, Renata Gliwa
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Psychologia penitencjarna

Autor: Mieczysław Ciosek, Beata Pastwa-Wojciechowska
Format: Książka
Cena: 66.21 zł (-12.79%)

Rekonstrukcja działań pracowników socjalnych z osobami zaburzonymi psychicznie

Autor: Anna Jarkiewicz
Format: Książka
Cena: 30.78 zł (-9.12%)

Specjalne potrzeby edukacyjne

Autor: Agnieszka Olechowska
Format: Książka
Cena: 41.07 zł (-7.93%)

Uczenie dzieci z autyzmem prowadzenia konwersacji. Metoda skryptów i ich wycofywania

Autor: Lynn E. Mcclannahan, Patricia J. Krantz
Format: Książka
Cena: 30.02 zł (-3.52%)

Zaburzenia psychiczne i rozwojowe dzieci a szkolna rzeczywistość

Autor: Marta Jerzak
Format: Książka
Cena: 57.82 zł (-11.18%)

Zagrożenia ładu społecznego Tom 2

Autor: Brunon Hołyst
Format: Książka
Cena: 82.98 zł (-16.02%)

Stowarzyszanie się wykluczonych. Przykład bezdomności

Autor: Małgorzata Kostrzyńska
Format: Książka
Cena: 30.78 zł (-9.12%)

Arteterapia. Scenariusze zajęć

Autor: Anna Pikała, Magdalena Sasin
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Terapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Programy i metody

Autor: Hanna Olechnowicz
Format: Książka
Cena: 41.07 zł (-7.93%)

Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej. Ujęcie praktyczne

Autor: Piotr Domaradzki, Jerzy Krzyszkowski
Format: Książka
Cena: 38.48 zł (-6.42%)

Rodzina migracyjna w przestrzeni życiowej dorastających. Holistyczny model wsparcia

Autor: Anna Dabrowska
Format: Książka
Cena: 41.07 zł (-7.93%)

Stawanie się recydywistą Kariery instytucjonalne osób powracających do przestępczości

Autor: Renata Szczepanik
Format: Książka
Cena: 31.20 zł (-11.90%)

Sąd nad demoralizacją nieletnich. Konteksty wychowawcze

Autor: Renata Szczepanik, Agnieszka Jaros, Magdalena Staniaszek
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Projektowanie socjalne w kształceniu pedagogów społecznych

Autor: Lucyna Telka
Format: Książka
Cena: 30.78 zł (-9.12%)

Participatory Social Work: Research, Practice, Education

Autor: Mariusz Granosik, Anita Gulczyńska, Małgorzata Kostrzyńska, Brian Littlechild
Format: Książka
Cena: 34.64 zł (-10.26%)

Techniki i metody relaksacyjne w wychowaniu, edukacji i terapii. Scenariusze pracy z dziećmi i młodzieżą

Autor: Gabriela Dobińska, Angelika Cieślikowska-Ryczko
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Zarys pedagogiki sportu. Podręcznik dla studentów nauk o wychowaniu

Autor: Arkadiusz Kaźmierczak
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Obiektywny i subiektywny wymiar starości

Autor: Elżbieta Dubas, Marcin Muszyński
Format: Książka
Cena: 30.78 zł (-9.12%)

Pedagogika społeczna. Pojmowanie aktywności w polu praktyki

Autor: Ewa Marynowicz-Hetka
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Style funkcjonowania młodych osób z uszkodzeniami słuchu w bliskich relacjach interpersonalnych

Autor: Diana Müller-Siekierska
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Transformacja w coachingu. Doświadczenia uczenia się dorosłych

Autor: Monika Chmielecka
Format: Książka
Cena: 38.48 zł (-6.42%)

Specjalne potrzeby edukacyjne

Autor: Agnieszka Olechowska
Format: Ebook
Cena: 39.20 zł (-9.80%)

Techniki soscjoterapeutyczne w pracy z dzieckiem agresywnym

Autor: Agnieszka Jaros, Renata Szczepanik
Format: Ebook
Cena: 15.91 zł (-4.04%)

Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej. Ujęcie praktyczne

Autor: Piotr Domaradzki, Jerzy Krzyszkowski
Format: Ebook
Cena: 17.46 zł (-4.99%)

Arteterapia. Scenariusze zajęć

Autor: Anna Pikała, Magdalena Sasin
Format: Ebook
Cena: 15.76 zł (-4.19%)

Obiektywny i subiektywny wymiar starości

Autor: Elżbieta Dubas, Marcin Muszyński
Format: Ebook
Cena: 15.91 zł (-4.04%)

Uczenie dzieci z autyzmem prowadzenia konwersacji. Metoda skryptów i ich wycofywania

Autor: Lynn E. Mcclannahan, Patricia J. Krantz
Format: Ebook
Cena: 19.25 zł (-5.75%)

Plany aktywności dla dzieci z autyzmem. Uczenie samodzielności

Autor: Lynn E. Mcclannahan, Patricia J. Krantz
Format: Ebook
Cena: 19.25 zł (-5.75%)

Samodzielni, zaradni, niezależni. Ludzie niepełnosprawni w systemie polityki, pracy i edukacji

Autor: Elżbieta Zakrzewska-Manterys, Jakub Niedbalski
Format: Ebook
Cena: 11.76 zł (-3.18%)

Pasjonaci, kreatorzy, twórcy. Ludzie niepełnosprawni jako artyści, sportowcy, animatorzy mediów

Autor: Elżbieta Zakrzewska-Manterys, Jakub Niedbalski
Format: Ebook
Cena: 13.86 zł (-4.10%)

Psychologia penitencjarna

Autor: Mieczysław Ciosek, Beata Pastwa-Wojciechowska
Format: Ebook
Cena: 63.20 zł (-15.80%)

Zaburzenia psychiczne i rozwojowe dzieci a szkolna rzeczywistość

Autor: Marta Jerzak
Format: Ebook
Cena: 55.20 zł (-13.80%)

Wsparcie i pomoc postpenitencjarna w opinii skazanych. Szkic empiryczny

Autor: Janusz Stanek, Aleksander Mańka
Format: Ebook
Cena: 12.33 zł (-2.18%)

Problemy badawcze i diagnostyczne w logopedii

Autor: Irena Jaros, Renata Gliwa
Format: Ebook
Cena: 15.46 zł (-4.49%)

Zagrożenia ładu społecznego. Tom 2

Autor: Brunon Hołyst
Format: Ebook
Cena: 79.20 zł (-19.80%)

Audiodeskrypcja dzieł sztuki. Metody, problemy, przykłady

Autor: Aneta Pawłowska, Julia Sowińska-Heim
Format: Ebook
Cena: 15.86 zł (-4.09%)

Yuppie oraz squatter. Globalne style życia w lokalnych środowiskach wychowawczych

Autor: Maciej Bernasiewicz
Format: Ebook
Cena: 15.70 zł (-5.30%)

Rekonstrukcja działań pracowników socjalnych z osobami zaburzonymi psychicznie

Autor: Anna Jarkiewicz
Format: Ebook
Cena: 15.46 zł (-4.49%)

JEST CZŁOWIEK Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ - POLA REFLEKSJI

Autor: Zbiorowy
Format: Ebook
Cena: 16.64 zł (-8.12%)

Powrót do strony głównej księgarni