Księgarnia > Nauki społeczne > Socjologia

Atrament melancholii

Autor: Jean Starobinski
Format: Książka
Cena: 44.95 zł (-14.05%)

Auto/biograficzne aspekty praktyk poznawczych

Autor: Marcin Kafar
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Bazary. Kooperacja czy konkurencja?

Autor: Łukasz T. Marciniak
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Biografia i wojna. Metoda biograficzna w badaniu procesów społecznych. Wybór tekstów

Autor: Renata Dopierała, Katarzyna Waniek
Format: Książka
Cena: 38.48 zł (-6.42%)

Być kobietą w Oriencie

Autor: Opracowanie zbiorowe
Format: Książka
Cena: 39.62 zł (-12.38%)

Chybotliwa łódź. Losy wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Analiza socjologiczna

Autor: Agnieszka Golczyńska- Grondas
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Doświadczenie przemocy w rodzinie. Autobiograficzne narracje kobiet

Autor: Katarzyna Gajek
Format: Książka
Cena: 41.06 zł (-6.84%)

Edukacja międzykulturowa na rzecz zrównoważonego rozwoju

Autor: Aneta Rogalska-Marasińska
Format: Książka
Cena: 42.77 zł (-7.13%)

Emocje i polityka. Sceny z życia polskiego parlamentu

Autor: Krzysztof T. Konecki
Format: Książka
Cena: 31.63 zł (-5.27%)

Karta Prekariatu

Autor: Guy Standing
Format: Książka
Cena: 49.45 zł (-9.55%)

Mądrość psychopatów

Autor: Kevin Dutton
Format: Książka
Cena: 26.66 zł (-8.33%)

Międzypokoleniowy transfer wiedzy a wydłużanie okresu aktywności zawodowej

Autor: Justyna Wiktorowicz
Format: Książka
Cena: 38.48 zł (-6.42%)

Oblicza niepełnosprawności w teorii i praktyce

Autor: Jakub Niedbalski, Mariola Racław, Dorota Żuchowska-Skiba
Format: Książka
Cena: 30.40 zł (-9.50%)

Opieka nad osobami starszymi. Wspierający i wspierani

Autor: Zofia Szweda-Lewandowska
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Ostatnie dziecko lasu

Autor: Richard Louv
Format: Książka
Cena: 30.40 zł (-9.50%)

Pasjonaci kreatorzy twórcy. Ludzie niepełnosprawni jako artyści, sportowcy, animatorzy mediów

Autor: Elżbieta Zakrzewska-Manterys, Jakub Niedbalski
Format: Książka
Cena: 30.77 zł (-5.13%)

Polityka społeczna wobec starzenia się ludności w USA i w Szwecji. Wnioski dla Polski

Autor: Kaja Zapędowska-Kling
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Polski Dziki Zachód. Przymusowe migracje i kulturowe oswajanie Nadodrza 1945-1948

Autor: Beata Halicka
Format: Książka
Cena: 33.52 zł (-10.48%)

Prawda i miłość. Towarzyszenie osobom o skłonnościach homoseksualnych

Autor: Janet E. Smith, father Paul Check
Format: Książka
Cena: 38.02 zł (-11.88%)

Reintegracja zawodowa w spółdzielniach socjalnych. na przykładzie województwa łódzkiego

Autor: Michał Jerzy Sobczak
Format: Książka
Cena: 38.48 zł (-6.42%)

Rekonstrukcja działań pracowników socjalnych z osobami zaburzonymi psychicznie

Autor: Anna Jarkiewicz
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Relacje w organizacji. Podręcznik menedżera

Autor: Ilona Świątek-Barylska
Format: Książka
Cena: 41.91 zł (-6.99%)

Rewitalizacja miast. Aspekt społeczny

Autor: Justyna Przywojska
Format: Książka
Cena: 42.77 zł (-7.13%)

Słownik pedagogiki pracy i organizacji

Autor: Andrzej Balasiewicz, Robert Błaut, Włodzimierz Chojnacki
Format: Książka
Cena: 38.57 zł (-6.43%)

Srebrne tabu. Przyjaźń, miłość i seks w wieku dojrzałym

Autor: Monika Kamieńska, Monika Mularska-Kucharek
Format: Książka
Cena: 29.92 zł (-4.98%)

Starzenie się ludności a solidarność międzypokoleniowa

Autor: Piotr Szukalski
Format: Książka
Cena: 29.60 zł (-9.25%)

Studenci wobec wyborów samorządowych w latach 2002-2014. Przyczynek do demokracji obywatelskiej

Autor: Danuta Walczak-Duraj
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Upadek imperium. Nauka dla współczesnej Rosji

Autor: Jegor Gajdar
Format: Książka
Cena: 33.43 zł (-5.57%)

Wczesne rodzicielstwo - zagrożenie czy szansa? Nastoletni rodzice z łódzkich enklaw biedy

Autor: Paulina Bunio-Mroczek
Format: Książka
Cena: 30.40 zł (-9.50%)

Wizerunek Polski i Polaków w chicagowskim Dzienniku Związkowym

Autor: Iwona Dembowska-Wosik
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Wojna, obraz, propaganda. Socjologiczna analiza plakatów wojennych

Autor: Tomasz Ferenc, Waldemar Dymarczyk, Piotr Chomczyński (red.)
Format: Książka
Cena: 28.80 zł (-38.40%)

Wpływ społeczny w sytuacjach codziennych i niecodziennych

Autor: Dariusz Doliński, Eugenia Mandal
Format: Książka
Cena: 49.45 zł (-9.55%)

Wywiad telefoniczny ze wspomaganiem komputerowym (CATI). Działania ankieterskie w call centers

Autor: Wojciech Jabłoński
Format: Książka
Cena: 31.92 zł (-9.98%)

Dzieci psychiatryka

Autor: Sara Romska
Format: Książka
Cena: 28.19 zł (-8.81%)

Krytyka teorii praw człowieka w filozofii Fryderyka Nietzschego

Autor: Przemysław Zientkowski
Format: Książka
Cena: 15.16 zł (-4.74%)

Stowarzyszanie się wykluczonych. Przykład bezdomności

Autor: Małgorzata Kostrzyńska
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Zespół dziecka maltretowanego skutki wtórne. Studium przypadku

Autor: Katarzyna Nanowska-Ryczko
Format: Książka
Cena: 27.43 zł (-4.57%)

Bez retuszu czy po liftingu? Obrazy starości i aborcji w filmie

Autor: Ewelina Wejbert-Wąsiewicz
Format: Książka
Cena: 38.48 zł (-6.42%)

Holandia Presja depresji

Autor: Marek Orzechowski
Format: Książka
Cena: 30.47 zł (-9.52%)

Przemiany społeczne we współczesnej Polsce i ich konsekwencje. Perspektywa socjologiczna

Autor: Jolanta Grotowska-Leder, Ewa Rokicka
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Badania fokusowe. Problemy metodologiczne i etyczne

Autor: Jolanta Lisek-Michalska
Format: Książka
Cena: 33.52 zł (-10.48%)

Internet złych rzeczy

Autor: Julia Chmielecka
Format: Książka
Cena: 30.40 zł (-9.50%)

Komunikowanie śmiercią. Medialne aspekty fizycznego odchodzenia ze świata polityki

Autor: Wojciech Jabłoński
Format: Książka
Cena: 41.07 zł (-7.93%)

Kultury kontestacji. Dziedzictwo kontrkultury i nowe ruchy społecznego sprzeciwu

Autor: Rafał Wiśniewski, Tomasz Maślanka
Format: Książka
Cena: 24.31 zł (-4.69%)

Kwestia społeczna u progu XXI wieku. Księga jubileuszowa dla Profesor Józefiny Hrynkiewicz

Autor: Ewa Giermanowska, Mariola Racław, Marek Rymsza
Format: Książka
Cena: 36.04 zł (-6.96%)

Praca przymusowa cudzoziemców w Polsce. analiza zjawiska w wybranych grupach imigranckich

Autor: Paweł Dąbrowski
Format: Książka
Cena: 24.31 zł (-4.69%)

Przemiany przestrzeni miejskiej Belfastu. Między konfliktem etnicznym a procesem pokojowym

Autor: Ewa Szczecińska-Musielak
Format: Książka
Cena: 24.00 zł (-7.50%)

Hejterstwo. Nowa praktyka kulturowa? Geneza, przypadki, diagnozy

Autor: Julia Dynkowska, Natalia Lemann, Michał Wróblewski, Anna Zatora
Format: Książka
Cena: 30.40 zł (-9.50%)

Miejskie tłumy. Miasto i wspólnotowość w dobie sieciowej współpracy

Autor: Blanka Brzozowska
Format: Książka
Cena: 34.21 zł (-10.69%)

Starzenie się społeczeństwa a polityka fiskalna i migracyjna

Autor: Agnieszka Fihel
Format: Książka
Cena: 24.31 zł (-4.69%)

tradycyjnie czy nowocześnie?. Wzory macierzyństwa i ojcostwa w Polsce

Autor: Krystyna Dzwonkowska-Godula
Format: Książka
Cena: 41.06 zł (-6.84%)

Bogactwo i nędza narodów

Autor: David S. Landes
Format: Książka
Cena: 45.64 zł (-14.26%)

Praca kobiet świadczących usługi seksualne w agencjach towarzyskich

Autor: Izabela Ślęzak
Format: Książka
Cena: 38.48 zł (-6.42%)

Wieczny las. Poza pogonią wielkich miast

Autor: Justyna Stoszek
Format: Książka
Cena: 38.02 zł (-11.88%)

Stawanie się recydywistą Kariery instytucjonalne osób powracających do przestępczości

Autor: Renata Szczepanik
Format: Książka
Cena: 32.84 zł (-10.26%)

Przestrzenny wymiar karier menedżerów i przedsiębiorców. Analiza socjologiczna

Autor: Waldemar Dymarczyk
Format: Książka
Cena: 36.77 zł (-6.13%)

Mikropolis. Socjologia miasta osobistego

Autor: Andrzej Majer
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Procesy demograficzne w województwie łódzkim w XXI wieku

Autor: Piotr Szukalski
Format: Książka
Cena: 35.91 zł (-5.99%)

Stanisław Ossowski w pełnym blasku. Suplement do Dzieł

Autor: Stanisław Ossowski
Format: Książka
Cena: 28.80 zł (-9.00%)

Kotan Czy mnie kochasz?

Autor: Przemysław Bogusz
Format: Książka
Cena: 19.24 zł (-25.66%)

Przepych i przemoc. Dominacja i kontestacja w myśli Ibn Chalduna

Autor: Hamit Bozarslan
Format: Książka
Cena: 39.62 zł (-12.38%)

Wyobrażenia zbiorowe społeczeństw byłej Jugosławii w XXI wieku. Perspektywa politologiczna

Autor: Magdalena Rekść
Format: Książka
Cena: 42.77 zł (-7.13%)

Racjonalność w dyskursach o pracy w Polsce (po)transformacyjnej

Autor: Konrad Kubala
Format: Książka
Cena: 42.77 zł (-7.13%)

Arytmetyka codzienności. Antropologiczna analiza rachunków domowych

Autor: Katarzyna Orszulak-Dudkowska
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Kobiety niepokorne. Reformatorki - Buntowniczki - Rewolucjonistki

Autor: Izabela Desperak, Inga Kuźma
Format: Książka
Cena: 30.40 zł (-9.50%)

Emocje relacje empatia w wieku dojrzałym. Warsztat: Jak zadbać o siebie

Autor: Jolanta Marchlewska
Format: Książka
Cena: 25.63 zł (-4.27%)

Tradycje oporu w Andach Mobilizacje indiańskochłopskie w Peru od XVI do XX wieku

Autor: Joanna Pietraszczyk-Sękowska
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Profesor Dębski. Lekarz od cudu życia

Autor: Edyta Brzozowska
Format: Książka
Cena: 30.40 zł (-9.50%)

Bunt białych czepków. Analiza działalności związkowej pielęgniarek i położnych

Autor: Julia Kubisa
Format: Książka
Cena: 27.20 zł (-8.50%)

Starość w nurcie życia. Refleksje nad starością Tom 2

Autor: Elżbieta Dubas, Marcin Muszyński
Format: Książka
Cena: 38.48 zł (-6.42%)

Obiektywny i subiektywny wymiar starości

Autor: Elżbieta Dubas, Marcin Muszyński
Format: Książka
Cena: 30.78 zł (-9.12%)

Chiny kultura i tradycje

Autor: Jacques Pimpaneau
Format: Książka
Cena: 43.43 zł (-13.57%)

Rozmowy o inteligencji

Autor: Piotr Kulas
Format: Książka
Cena: 24.00 zł (-7.50%)

Labirynt i drzewo Studia nad Ulissesem Jamesa Joycea

Autor: Piotr Paziński
Format: Książka
Cena: 30.48 zł (-9.52%)

Matki i córki we współczesnej Polsce

Autor: Elżbieta Korolczuk
Format: Książka
Cena: 32.00 zł (-10.00%)

Kobiety wobec dominacji i opresji

Autor: Izabela Desperak, Ewa Hyży, Inga B. Kuźma, Edyta Pietrzak
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Myśl w obcęgach. Studia nad psychologią społeczeństwa Sowietów

Autor: Stanisław Cat-Mackiewicz
Format: Książka
Cena: 24.38 zł (-7.62%)

Kochana Ijeawele albo manifest feministyczny w piętnastu wskazówkach

Autor: Chimamanda Ngozi Adichie
Format: Książka
Cena: 18.97 zł (-5.93%)

Głupota Nieoficjalna biografia

Autor: Jean-François Marmion
Format: Książka
Cena: 38.02 zł (-11.88%)

Jak zrumunizowała się Rumunia

Autor: Lucian Boia
Format: Książka
Cena: 22.86 zł (-7.14%)

Ciało Instrukcja dla użytkownika

Autor: Bill Bryson
Format: Książka
Cena: 38.02 zł (-11.88%)

Kosmopolska i Kosmopolacy. W poszukiwaniu europejskiego domu. Eseje

Autor: Artur Becker
Format: Książka
Cena: 37.34 zł (-11.66%)

W kręgu upiorów i wilkołaków. Demonologia słowiańska

Autor: Bohdan Baranowski
Format: Książka
Cena: 38.02 zł (-11.88%)

Doktryna szoku

Autor: Naomi Klein
Format: Książka
Cena: 41.83 zł (-13.07%)

Zaburzony umysł. Co nietypowe mózgi mówią o nas samych

Autor: Eric R. Kandel
Format: Książka
Cena: 38.02 zł (-11.88%)

Przygotowani przetrwają

Autor: Paweł Frankowski
Format: Książka
Cena: 30.40 zł (-9.50%)

Współczesne społeczeństwo polskie

Autor: Małgorzata Sikorska
Format: Książka
Cena: 79.67 zł (-9.33%)

O naturze ludzkiej

Autor: Roger Scruton
Format: Książka
Cena: 30.40 zł (-9.50%)

Nauki płynące z Zagłady

Autor: Gérard Rabinovitch
Format: Książka
Cena: 35.05 zł (-10.95%)

Duchowe bezdroża. Przewodnik po wierze zmutowanej

Autor: Radosław Broniek OP
Format: Książka
Cena: 27.35 zł (-8.55%)

W Polsce czyli wszędzie. Rzecz o upadku i przyszłości świata

Autor: Edwin Bendyk
Format: Książka
Cena: 30.47 zł (-9.52%)

Aktywność obywatelska mieszkańców Łodzi i Iwanowa. Struktura i uwarunkowania

Autor: Agnieszka Murawska
Format: Książka
Cena: 38.48 zł (-6.42%)

Senior Policy in Hungary Poland and Russia

Autor: Bogusława Urbaniak, Yaroslava Evseeva, Laszlo Patyan
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Nienazwana teraźniejszość

Autor: Roberto Calasso
Format: Książka
Cena: 32.00 zł (-10.00%)

Odkrywanie nowoczesnej Europy - próba archeologii

Autor: Karl Schlögel
Format: Książka
Cena: 34.29 zł (-10.71%)

Przepływy, współdziałania, kręgi możliwego. Antropologia powodzenia

Autor: Tomasz Rakowski
Format: Książka
Cena: 41.90 zł (-13.10%)

Ogłupiająca idea

Autor: Andrei Pleşu, Gabriel Liiceanu, Horia-Roman Patapievici
Format: Książka
Cena: 44.95 zł (-14.05%)

Język ukrycia. Zapisany socjolekt gejów

Autor: Tomasz Łukasz Nowak
Format: Książka
Cena: 32.00 zł (-10.00%)

Równia wznosząca. Pokonaj depresję z pomocą neuronauki

Autor: Alex Korb
Format: Książka
Cena: 39.43 zł (-6.57%)

W 80 lat dookoła Polski

Autor: Daniel Passent
Format: Książka
Cena: 26.66 zł (-8.33%)

Państwo

Autor: Platon
Format: Książka
Cena: 31.85 zł (-17.15%)

Socjologia dla bystrzaków

Autor: Jay Gabler
Format: Książka
Cena: 25.93 zł (-13.97%)

Podglądanie ryzyka. Dyktat założeń

Autor: Andrzej Chyliński
Format: Ebook
Cena: 39.00 zł

Eksperyment Utopia

Autor: Dylan Evans
Format: Ebook
Cena: 29.90 zł

Karta Prekariatu

Autor: Guy Standing
Format: Ebook
Cena: 47.20 zł (-11.80%)

Manifest motywacji

Autor: Brendon Burchard
Format: Ebook
Cena: 39.90 zł

Socjologia muzyki

Autor: Barbara Jabłońska
Format: Ebook
Cena: 28.00 zł (-7.00%)

Emocje i polityka. Sceny z życia polskiego parlamentu

Autor: Krzysztof T. Konecki
Format: Ebook
Cena: 14.66 zł (-3.79%)

Procesy demograficzne w województwie łódzkim w XXI wieku

Autor: Piotr Szukalski
Format: Ebook
Cena: 16.66 zł (-4.29%)

Stanisław Ossowski w pełnym blasku. Suplement do Dzieł

Autor: Stanisław Ossowski
Format: Ebook
Cena: 24.00 zł (-6.00%)

Kobiety niepokorne. Reformatorki - buntowniczki - rewolucjonistki

Autor: Izabela Desperak, Inga Kuźma
Format: Ebook
Cena: 19.85 zł (-0.10%)

Tradycje oporu w Andach. Mobilizacje indiańskochłopskie w Peru od XVI do XX wieku

Autor: Joanna Pietraszczyk-Sękowska
Format: Ebook
Cena: 15.86 zł (-4.09%)

Obiektywny i subiektywny wymiar starości

Autor: Elżbieta Dubas, Marcin Muszyński
Format: Ebook
Cena: 15.91 zł (-4.04%)

Dzieło Lucyny Frąckiewicz inspiracją dla współczesnej polityki społecznej

Autor: red. Elżbieta Górnikowska-Zwolak, Wiesława Walkowska
Format: Ebook
Cena: 26.68 zł (-9.02%)

Cywilizacja pieniądza

Autor: Mirosław Czerwiński (red.)
Format: Ebook
Cena: 13.01 zł (-4.06%)

Oblicza współczesnego terroryzmu

Autor: Grzegorz Libor (red.)
Format: Ebook
Cena: 13.67 zł (-3.40%)

Przepych i przemoc. Dominacja i kontestacja w myśli Ibn Chalduna

Autor: Hamit Bozarslan
Format: Ebook
Cena: 18.04 zł (-3.96%)

Hybrydowe modelowanie procesów demograficznych z wykorzystaniem rozmytych przyłączających układów dynamicznych

Autor: Agnieszka Rossa, Lesław Socha, Andrzej Szymański
Format: Ebook
Cena: 16.26 zł (-4.69%)

Praca kobiet świadczących usługi seksualne w agencjach towarzyskich

Autor: Izabela Ślęzak
Format: Ebook
Cena: 23.42 zł (-6.48%)

Samodzielni, zaradni, niezależni. Ludzie niepełnosprawni w systemie polityki, pracy i edukacji

Autor: Elżbieta Zakrzewska-Manterys, Jakub Niedbalski
Format: Ebook
Cena: 11.76 zł (-3.18%)

Pasjonaci, kreatorzy, twórcy. Ludzie niepełnosprawni jako artyści, sportowcy, animatorzy mediów

Autor: Elżbieta Zakrzewska-Manterys, Jakub Niedbalski
Format: Ebook
Cena: 13.86 zł (-4.10%)

Dowodzenie w trakcie operacji policyjnych w zakresie imprez masowych i zgromadzeń publicznych

Autor: Jarosław Struniawski
Format: Ebook
Cena: 18.44 zł (-4.61%)

Grupy dyspozycyjne społeczeństwa w świetle potrzeb bezpieczeństwa państwa. Tom 2 Prawne aspekty przygotowania grup dyspozycyjnych państwa

Autor: Piotr Bogdalski, Danuta Bukowiecka, Robert Częścik, Bogdan Zdrodowski
Format: Ebook
Cena: 10.25 zł (-2.56%)

Grupy dyspozycyjne społeczeństwa w świetle potrzeb bezpieczeństwa państwa. Tom 3 Praktyczne aspekty przygotowania grup dyspozycyjnych państwa

Autor: Piotr Bogdalski, Danuta Bukowiecka, Robert Częścik, Bogdan Zdrodowski
Format: Ebook
Cena: 12.29 zł (-3.07%)

Przygotowania obronne w Policji. Wybrane zagadnienia i akty prawne

Autor: Agata Tyburska
Format: Ebook
Cena: 30.74 zł (-7.68%)

Polityka równości płci na szczeblu samorządowym

Autor: Joanna Podgórska-Rykała
Format: Ebook
Cena: 15.65 zł (-2.27%)

Polityka senioralna w jednostkach samorządu terytorialnego

Autor: Joanna Podgórska-Rykała, Magdalena Mikrut-Majeranek, Agata Andruszkiewicz
Format: Ebook
Cena: 11.80 zł (-1.86%)

Bezpieczeństwo powietrzne imprez masowych

Autor: Konrad Dobija
Format: Ebook
Cena: 33.69 zł (-2.17%)

Konflikt na Ukrainie a Bezpieczeństwo Polski w zachwianym ładzie postzimnowojennym

Autor: Arkadiusz Bartłomiejczyk
Format: Ebook
Cena: 3.59 zł (-0.63%)

Wpływ społeczny w sytuacjach codziennych i niecodziennych

Autor: Dariusz Doliński, Eugenia Mandal
Format: Ebook
Cena: 47.20 zł (-11.80%)

Problemy mediów i komunikacji społecznej - uwarunkowania polskie i ukraińskie

Autor: Łukasz Błąd, Krzysztof Gajdka, Sławomir Gawroński, Tomasz Goban-Klas, Olga Kurek-Ochmańska, Iwona Leonowicz-Bukała, Anna Martens, Jakub Ochnio, Wojciech Pelczar, Paweł Przywara, Barbara Przywara, Zofia Sawicka, Monika Struck-Peregończyk, Marcin Szewczyk, Maciej Ulita, Rafał Polak, Josyp Łoś, Оксана Гоцур, Марія Ріпей, Мирослава Рудик, Елеонора Шестакова, Inessa Tkachenko, Мар’ян Житарюк, Христина Давидчак, Оксана Лободяк, Юрій Мельник, Андрій Мельник, Оксана Лазарчук Recenzent naukowy: Prof. nadzw. dr hab. Wojciech Pelczar, Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Gajdka, Prof. nadzw. dr hab. Stanisław Ślusarczyk, Prof. dr hab. Josyf Los, Ks. dr hab. Michał Drożdż prof. UPJPII, Prof. dr hab. Iwona Hofman, Prof. dr hab. Jerzy Olędzki, Prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz
Format: Ebook
Cena: 15.36 zł

Leksykon analizy aktywności. Konceptualizacje zwyczajowych pojęć

Autor: Jean-Marie Barbier
Format: Ebook
Cena: 19.46 zł (-5.49%)

Biografia i wojna. Metoda biograficzna w badaniu procesów społecznych. Wybór tekstów

Autor: Renata Dopierała, Katarzyna Waniek
Format: Ebook
Cena: 17.86 zł (-4.59%)

Auto/biograficzne aspekty praktyk poznawczych

Autor: Marcin Kafar
Format: Ebook
Cena: 15.91 zł (-4.04%)

Muzułmanie w Europie. Dzisiejsze kontrowersje wokół islamu

Autor: Nilüfer Göle
Format: Ebook
Cena: 23.65 zł (-5.35%)

Nowa droga do zniewolenia? O życiu w społeczeństwie konsumpcyjnym

Autor: Krystyna Romaniszyn (red.)
Format: Ebook
Cena: 23.17 zł (-5.52%)

Opcja czy osoba?Upartyjnienie versus personalizacja w wyborach samorządowych

Autor: Michał Bukowski, Jarosław Flis , Agnieszka Hess, Agnieszka Szymańska
Format: Ebook
Cena: 23.80 zł (-5.78%)

Etnologia i okolice. Eseje antyperyferyjne

Autor: Janusz Barański
Format: Ebook
Cena: 32.27 zł

Nacjonalizm, etniczność i wielokulturowość na Bliskim i Dalekim Wschodzie

Autor: Red. Adam W. Jelonek
Format: Ebook
Cena: 26.58 zł (-5.69%)

Rzeczywistość filmowa Stanisława Różewicza

Autor: Monika Maszewska-Łupiniak
Format: Ebook
Cena: 25.53 zł

Mapy duchowe współczesności

Autor: Anna Sobolewska
Format: Ebook
Cena: 49.90 zł

Tylnymi drzwiami. Czarny rynek w Polsce 1944-1989

Autor: Jerzy Kochanowski
Format: Ebook
Cena: 32.68 zł (-7.31%)

Żuk w pudełku oraz 99 innych eksperymentów myślowych

Autor: Julian Baggini
Format: Ebook
Cena: 25.86 zł (-12.05%)

Seksualność Polaków na początku XXI wieku. Studium badawcze

Autor: Zbigniew Izdebski
Format: Ebook
Cena: 76.35 zł (-16.43%)

W świecie wszechmogącym. O przemocy, śmierci i Bogu

Autor: Zbigniew Mikołejko
Format: Ebook
Cena: 33.41 zł (-6.49%)

Polityka społeczna wobec starzenia się ludności w USA i w Szwecji. Wnioski dla Polski

Autor: Kaja Zapędowska-Kling
Format: Ebook
Cena: 15.86 zł (-4.09%)

Relacje w organizacji. Podręcznik menedżera

Autor: Ilona Świątek-Barylska
Format: Ebook
Cena: 19.36 zł (-5.09%)

Międzypokoleniowy transfer wiedzy a wydłużanie okresu aktywności zawodowej

Autor: Justyna Wiktorowicz
Format: Ebook
Cena: 17.76 zł (-4.69%)

Antropologia. Zarys teorii i historii

Autor: Alan Barnard
Format: Ebook
Cena: 25.42 zł (-4.48%)

Partycypacja społeczna we współczesnym samorządzie terytorialnym

Autor: Magdalena Gurdek (red.)
Format: Ebook
Cena: 25.40 zł (-4.48%)

Przemiany przestrzeni miejskiej Belfastu. Między konfliktem etnicznym a procesem pokojowym

Autor: Ewa Szczecińska-Musielak
Format: Ebook
Cena: 20.00 zł (-5.00%)

Życie prywatne Polaków w XIX wieku. "Świat dziecka", tom V

Autor: Jarosław Kita, Maria Korybut-Marciniak
Format: Ebook
Cena: 15.91 zł (-4.04%)

Płeć zmiany. Zjawisko transformacji w Polsce z perspektywy gender

Autor: Izabela Desperak
Format: Ebook
Cena: 19.75 zł (-4.25%)

Mobbing w pracy z perspektywy interakcyjnej. Proces stawania się ofiarą

Autor: Piotr Chomczyński
Format: Ebook
Cena: 15.47 zł (-1.53%)

Ciało w tańcu. Analiza socjologiczna

Autor: Dominika Byczkowska
Format: Ebook
Cena: 16.40 zł (-2.61%)

Humanizacja pracy w warunkach współczesnego ładu gospodarczego

Autor: Konrad Kubala, Łukasz Kutyło
Format: Ebook
Cena: 16.50 zł (-2.41%)

Kapitał społeczny a postawy i działania przedsiębiorcze mieszkańców Łodzi

Autor: Monika Mularska-Kucharek
Format: Ebook
Cena: 15.86 zł (-4.09%)

Jakość życia mieszkańców Łodzi i jej przestrzenne zróżnicowanie

Autor: Ewa Rokicka
Format: Ebook
Cena: 18.62 zł (-5.28%)

Społeczeństwo, edukacja, praca

Autor: Wielisława Warzywoda-Kruszyńska
Format: Ebook
Cena: 17.88 zł (-4.72%)

Przemiany społeczne we współczesnej Polsce i ich konsekwencje. Perspektywa socjologiczna

Autor: Jolanta Grotowska-Leder, Ewa Rokicka
Format: Ebook
Cena: 22.75 zł (-5.75%)

Więzi społeczne, sieci społeczne w perspektywie procesów inkluzji i wykluczenia społecznego

Autor: Jolanta Grotowska-Leder
Format: Ebook
Cena: 22.75 zł (-5.75%)

Tradycyjnie czy nowocześnie? Wzory macierzyństwa i ojcostwa w Polsce

Autor: Krystyna Dzwonkowska-Godula
Format: Ebook
Cena: 18.60 zł (-4.91%)

Mikropolis. Socjologia miasta osobistego

Autor: Andrzej Majer
Format: Ebook
Cena: 15.90 zł (-4.10%)

Is the Body the Temple of the Soul? Modern Yoga Practice as a Psychological Phenomenon

Autor: Krzysztof T. Konecki
Format: Ebook
Cena: 18.79 zł (-2.66%)

Labirynt i drzewo. Studia nad Ulissesem Jamesa Joyce'a

Autor: Piotr Paziński
Format: Ebook
Cena: 26.59 zł (-5.84%)

Polish-Jewish Relations since 1984: Reflections of a Participant

Autor: Antony Polonsky
Format: Ebook
Cena: 8.53 zł

Stosunki polsko-żydowskie od 1984 roku: Refleksje uczestnika

Autor: Antony Polonsky
Format: Ebook
Cena: 7.25 zł (-1.28%)

Efektywność sieci publicznych. Podejście wielopoziomowe

Autor: Agata Austen
Format: Ebook
Cena: 40.38 zł (-8.62%)

Etykiety współczesnych ideologii. Wykluczenie społeczne

Autor: Krzysztof Dróżdż
Format: Ebook
Cena: 27.00 zł

Buduj mosty, nie mury

Autor: Enver Djuliman, Lillian Hjorth
Format: Ebook
Cena: 25.42 zł (-5.58%)

Chiny. Kultura i tradycje

Autor: Jacques Pimpaneau
Format: Ebook
Cena: 18.86 zł (-4.14%)

Różnym głosem

Autor: Agnieszka Król, Joanna Mizielińska, Justyna Struzik
Format: Ebook
Cena: 39.20 zł (-9.80%)

Migranci, migracje. O czym warto wiedzieć, by wyrobić sobie własne zdanie

Autor: Hélne Thiollet
Format: Ebook
Cena: 22.33 zł (-6.67%)

Miasto gruzińskie w świetle europejskiej i orientalnej koncepcji urbanistycznej

Autor: Marika Pirveli
Format: Ebook
Cena: 20.51 zł (-4.50%)

Opuscula Iaponica et Slavica Vol. 3

Autor: Marek Iwanowski
Format: Ebook
Cena: 21.60 zł (-5.40%)

Ile kosztuje uśmiech?

Autor: Ulrich Schnabel
Format: Ebook
Cena: 22.21 zł (-7.40%)

Język miast

Autor: Deyan Sudjic
Format: Ebook
Cena: 30.90 zł (-8.10%)

Chybotliwa łódź. Losy wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Analiza socjologiczna

Autor: Agnieszka Golczyńska- Grondas
Format: Ebook
Cena: 15.46 zł (-4.49%)

Zespół dziecka maltretowanego - skutki wtórne. Studium przypadku

Autor: Katarzyna Nanowska-Ryczko
Format: Ebook
Cena: 20.05 zł (-6.95%)

Internet złych rzeczy

Autor: Julia Chmielecka
Format: Ebook
Cena: 26.33 zł (-5.17%)

Rewitalizacja miast. Aspekt społeczny

Autor: Justyna Przywojska
Format: Ebook
Cena: 27.02 zł (-6.88%)

Nowe perspektywy rynku pracy

Autor: Rafał Muster (red.)
Format: Ebook
Cena: 13.22 zł (-3.85%)

"Studia Etnologiczne i Antropologiczne" 2016. T. 16

Autor: red. Michał Rauszer, red. Grzegorz Studnicki
Format: Ebook
Cena: 21.32 zł (-4.60%)

Cool Japan. Autoprezentacja Japonii w popkulturze

Autor: Opracowanie zbiorowe
Format: Ebook
Cena: 12.80 zł (-2.56%)

Krytyka teorii praw człowieka w filozofii Fryderyka Nietzschego

Autor: Przemysław Zientkowski
Format: Ebook
Cena: 13.93 zł (-3.06%)

Przygotowani przetrwają

Autor: Paweł Frankowski
Format: Ebook
Cena: 25.93 zł (-5.57%)

Obyczaje polskie. Wiek XX w krótkich hasłach

Autor: Małgorzata Szpakowska
Format: Ebook
Cena: 33.42 zł (-6.48%)

"Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa". T. 7

Autor: red. Tomasz Nawrocki
Format: Ebook
Cena: 17.80 zł (-3.80%)

Wczesne rodzicielstwo - zagrożenie czy szansa? Nastoletni rodzice z łódzkich enklaw biedy

Autor: Paulina Bunio-Mroczek
Format: Ebook
Cena: 15.46 zł (-4.49%)

Hejterstwo. Nowa praktyka kulturowa? Geneza, przypadki, diagnozy

Autor: Julia Dynkowska, Natalia Lemann, Michał Wróblewski, Anna Zatora
Format: Ebook
Cena: 15.86 zł (-4.09%)

"Philosophy and Canon Law" 2016. Vol. 2: Man - Family - Society in the Modern World

Autor: Pavol Dancák, Leo D. Lefebure, Rudolf Dupkala, Krzysztof Wieczorek, Witold Kania, Jan Koblížek, John Hittinger, Stanislav Přibyl, Tomasz Gałkowski, Damián Němec, Józef Krukowski, Mirosław Sitarz, Lucjan Świto, Małgorzata Tomkiewicz, Elżbieta Szczot, red. Andrzej Pastwa
Format: Ebook
Cena: 19.01 zł (-4.75%)

Style życia w perspektywie zrównoważonego rozwoju

Autor: red. Jolanta Klimczak, red. Katarzyna Ponikowska
Format: Ebook
Cena: 16.83 zł (-6.27%)

Prawda i miłość. Towarzyszenie osobom o skłonnościach homoseksualnych

Autor: Janet E. Smith, father Paul Check
Format: Ebook
Cena: 29.79 zł

Kwestia społeczna u progu XXI wieku. Księga jubileuszowa dla Profesor Józefiny Hrynkiewicz

Autor: Ewa Giermanowska, Mariola Racław, Marek Rymsza
Format: Ebook
Cena: 28.35 zł (-6.05%)

Kultury kontestacji. Dziedzictwo kontrkultury i nowe ruchy społecznego sprzeciwu

Autor: Rafał Wiśniewski, Tomasz Maślanka
Format: Ebook
Cena: 19.22 zł (-3.99%)

Atrament melancholii

Autor: Jean Starobinski
Format: Ebook
Cena: 28.80 zł (-7.20%)

Perswazja w telewizyjnej reklamie społecznej. Studium socjologiczne

Autor: Ewa Kurzeja
Format: Ebook
Cena: 15.70 zł (-5.30%)

Zaufanie i ryzyko w doświadczeniu przedsiębiorców

Autor: Łukasz Trembaczowski
Format: Ebook
Cena: 17.13 zł (-5.97%)

Współczesne społeczeństwo polskie

Autor: Małgorzata Sikorska
Format: Ebook
Cena: 71.20 zł (-17.80%)

Morfologiczne przekształcenia przestrzeni miejskiej Katowic

Autor: Marta Chmielewska
Format: Ebook
Cena: 29.73 zł (-10.17%)

Wizerunek Polski i Polaków w chicagowskim "Dzienniku Związkowym"

Autor: Iwona Dembowska-Wosik
Format: Ebook
Cena: 15.76 zł (-4.19%)

Status prawny i społeczny pracownika socjalnego

Autor: Jakub Niedbalski
Format: Ebook
Cena: 15.86 zł (-4.09%)

Jakość życia dzieci a status społeczno-ekonomiczny rodziny. Teoria i badania

Autor: Marta Petelewicz
Format: Ebook
Cena: 15.46 zł (-4.49%)

Reintegracja zawodowa w spółdzielniach socjalnych na przykładzie województwa łódzkiego

Autor: Michał Jerzy Sobczak
Format: Ebook
Cena: 17.46 zł (-4.99%)

Opieka nad osobami starszymi. Wspierający i wspierani

Autor: Zofia Szweda-Lewandowska
Format: Ebook
Cena: 21.02 zł (-5.88%)

Istota prowadzenia operacji w Islamskiej Republice Afganistanu

Autor: Magdalena El Ghamari
Format: Ebook
Cena: 19.28 zł (-3.40%)

Niewidzialny w sieci. Sztuka zacierania śladów

Autor: Kevin Mitnick
Format: Ebook
Cena: 33.92 zł (-5.98%)

Joga w kontekstach kulturowych 2

Autor: red. Kamila Gęsikowska, red. Anna Gomóła
Format: Ebook
Cena: 15.70 zł (-5.30%)

Miejskość i duch innowacyjności

Autor: red. Krzysztof Bierwiaczonek, red. Marek S. Szczepański, red. Karolina Wojtasik
Format: Ebook
Cena: 15.25 zł (-5.75%)

Oblicza twórczości

Autor: red. Grażyna Mendecka
Format: Ebook
Cena: 17.57 zł (-4.39%)

Cechy osobowości a doświadczanie szczęścia i poczucie sensu życia

Autor: Anna Porczyńska-Ciszewska
Format: Ebook
Cena: 39.26 zł (-9.82%)

Hermeneutyka mitu dionizyjskiego w filozofii Fryderyka Nietzschego

Autor: Malwina Rolka
Format: Ebook
Cena: 16.80 zł (-4.20%)

Eufemizmy we współczesnym języku słowackim

Autor: Mariola Szymczak-Rozlach
Format: Ebook
Cena: 17.28 zł (-5.82%)

"Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa". T. 5

Autor: red. Ewa Budzyńska
Format: Ebook
Cena: 17.65 zł (-3.95%)

Lanalyse du discours : de la théorie la pratique

Autor: Anna Kieliszczyk, Elżbieta Pachocińska
Format: Ebook
Cena: 9.50 zł (-0.50%)

Rekonstrukcja działań pracowników socjalnych z osobami zaburzonymi psychicznie

Autor: Anna Jarkiewicz
Format: Ebook
Cena: 15.46 zł (-4.49%)

Edukacja międzykulturowa na rzecz zrównoważonego rozwoju

Autor: Aneta Rogalska-Marasińska
Format: Ebook
Cena: 19.91 zł (-5.03%)

Rozważania nad instytucją obrony koniecznej

Autor: Krzysztof Urbanek
Format: Ebook
Cena: 4.83 zł (-0.85%)

"Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa". T. 4

Autor: red. Andrzej Górny, red. Justyna Kijonka, red. Agata Zygmunt
Format: Ebook
Cena: 48.24 zł (-12.24%)

POLICJA JAKO INSTYTUCJA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO. PERSPEKTYWA OSÓB STARSZYCH

Autor: Maria Zrałek, Aldona Frączkiewicz-Wronka (red.)
Format: Ebook
Cena: 21.05 zł (-3.71%)

MODELE ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ W WYBRANYCH PAŃSTWACH EUROPEJSKICH

Autor: Joanna Podgórska-Rykała, Maciej Borski (red.)
Format: Ebook
Cena: 19.40 zł (-7.92%)

"Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa". T. 3

Autor: red. Marek S. Szczepański, red. Anna Śliz
Format: Ebook
Cena: 15.87 zł (-3.57%)

"Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa". T. 2

Autor: red. Kazimiera Wódz
Format: Ebook
Cena: 23.11 zł (-4.97%)

"Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa". T. 1

Autor: red. Wojciech Świątkiewicz
Format: Ebook
Cena: 35.19 zł (-8.01%)

O współczesnych praktykach genderyzacji ciała

Autor: red. Jolanta Klimczak, red. Kazimiera Wódz
Format: Ebook
Cena: 64.48 zł (-21.62%)

Media społecznościowe. Dialog w cyberprzestrzeni. T. 2

Autor: red. Krystyna Doktorowicz
Format: Ebook
Cena: 16.80 zł (-4.20%)

Miejskie tłumy. Miasto i wspólnotowość w dobie sieciowej współpracy

Autor: Blanka Brzozowska
Format: Ebook
Cena: 17.76 zł (-4.69%)

Bazary. Kooperacja czy konkurencja?

Autor: Łukasz T. Marciniak
Format: Ebook
Cena: 15.86 zł (-4.09%)

Bez retuszu czy po liftingu? Obrazy starości i aborcji w filmie

Autor: Ewelina Wejbert-Wąsiewicz
Format: Ebook
Cena: 17.86 zł (-4.59%)

Planowanie i zarządzanie strategiczne w NGO: Od teorii do praktyki

Autor: Tomasz Trzciński
Format: Ebook
Cena: 17.76 zł (-3.51%)

Praca opiekunki osób starszych i niepełnosprawnychw Wielkiej Brytanii

Autor: Sylwia Nawrat, Cekal Recruitment Ltd
Format: Ebook
Cena: 16.46 zł

Wcielenia

Autor: Aurelia Ziobrowska
Format: Ebook
Cena: 23.63 zł (-4.74%)

Bezpieczeństwo Kulturowe w Islamskiej Republice Afganistanu

Autor: Magdalena El Ghamari
Format: Ebook
Cena: 24.52 zł

"Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa". T. 8

Autor: red. Andrzej Niesporek
Format: Ebook
Cena: 17.65 zł (-3.95%)

Migracje emerytów w Polsce - czynniki, kierunki, konsekwencje

Autor: Sławomir Pytel
Format: Ebook
Cena: 20.38 zł (-6.92%)

Opowiastki i wierszyki

Autor: Katarzyna Siuda
Format: Ebook
Cena: 6.58 zł

"Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa" 2018, T. 9, z. 1

Autor: red. Adam Bartoszek, red. Sławomira Kamińska-Berezowska
Format: Ebook
Cena: 20.74 zł (-5.18%)

Harmonia społeczna

Autor: W. Julian Korab-Karpowicz
Format: Ebook
Cena: 20.93 zł (-4.60%)

Upadek imperium. Nauka dla współczesnej Rosji

Autor: Jegor Gajdar
Format: Ebook
Cena: 20.62 zł (-4.14%)

Wstyd. Seks i medycyna. Przewodnik dla lekarzy

Autor: Michał Lew-Starowicz, Alicja Długołęcka
Format: Ebook
Cena: 24.28 zł (-4.74%)

Oblicza niepełnosprawności w teorii i praktyce

Autor: Jakub Niedbalski, Mariola Racław, Dorota Żuchowska-Skiba
Format: Ebook
Cena: 15.76 zł (-4.19%)

Dzieci psychiatryka

Autor: Sara Romska
Format: Ebook
Cena: 8.44 zł (-1.49%)

Rodzina niejedno ma oblicze - refleksja o współczesnej rodzinie

Autor: red. Andrzej Górny, red. Katarzyna Juszczyk-Frelkiewicz, red. Grzegorz Libor, red. Agata Zygmunt
Format: Ebook
Cena: 15.70 zł (-5.30%)

Srebrne tabu. Przyjaźń, miłość i seks w wieku dojrzałym

Autor: Monika Kamieńska, Monika Mularska-Kucharek
Format: Ebook
Cena: 13.76 zł (-3.69%)

Profilaktyka logopedyczna w przedszkolu

Autor: Katarzyna Jędrys Siuda
Format: Ebook
Cena: 39.47 zł (-6.97%)

Praca opiekunki osób starszych i niepełnosprawnych w Wielkiej Brytanii

Autor: Sylwia Nawrat
Format: Ebook
Cena: 17.46 zł (-12.83%)

Doświadczenie przemocy w rodzinie. Autobiograficzne narracje kobiet

Autor: Katarzyna Gajek
Format: Ebook
Cena: 19.06 zł (-4.89%)

Powrót do strony głównej księgarni