Księgarnia > Nauki społeczne > Bezpieczeństwo publiczne

Bezpieczeństwo informacyjne

Autor: Liderman Krzysztof
Format: Książka
Cena: 36.87 zł (-7.13%)

Bezpieczeństwo młodzieży. Poradnik prawny

Autor: Wesołowska Anna Maria
Format: Książka
Cena: 22.78 zł (-7.12%)

Geografia myślenia. Dlaczego ludzie Wschodu i Zachodu myślą inaczej

Autor: Nisbett Richard E.
Format: Książka
Cena: 30.40 zł (-9.50%)

Bezpieczeństwo funkcjonalne państw regionu Europy Północnej

Autor: Paulina Karina Marczuk
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych. Praktyczny przewodnik zgodny z normami polskimi i międzynarodowymi

Autor: Franciszek Wołowski, Janusz Zawiła-Niedźwiecki
Format: Książka
Cena: 44.95 zł (-14.05%)

Bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym. Wybrane obszary

Autor: Marek Leszczyński, Agata Gumieniak, Lidia Owczarek, Ryszard Ochocki
Format: Książka
Cena: 40.28 zł (-6.72%)

Wywiad i kontrwywiad w Polsce w procesie przemian systemowych. 1989-2007

Autor: Piotr Swoboda
Format: Książka
Cena: 37.34 zł (-11.66%)

Praca przymusowa cudzoziemców w Polsce. analiza zjawiska w wybranych grupach imigranckich

Autor: Paweł Dąbrowski
Format: Książka
Cena: 24.31 zł (-4.69%)

Działania patrolowe lekkiej piechoty

Autor: Paweł Makowiec, Marek Mroszczyk
Format: Książka
Cena: 64.29 zł (-10.71%)

Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 1989 - 2013. Wybrane aspekty

Autor: Michał Piekarski
Format: Ebook
Cena: 29.16 zł (-4.14%)

Bezpieczeństwo kadrowe Policji na przykładzie przesłanek doboru do służby

Autor: Piotr Bogdalski
Format: Ebook
Cena: 34.14 zł (-8.54%)

BIURO OPERACJI ANTYTERRORYSTYCZNYCH KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI 1976-2014

Autor: Kuba Jałoszyński
Format: Ebook
Cena: 34.14 zł (-8.54%)

Nielegalna imigracja. Zagrożenia bezpieczeństwa. Część I

Autor: Paweł Lubiewski
Format: Ebook
Cena: 13.66 zł (-3.41%)

Ochrona przed czynnikami masowego rażenia

Autor: Jarosław Struniawski
Format: Ebook
Cena: 10.25 zł (-2.56%)

POLICJA, nr 1/2012. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji

Autor:
Format: Ebook
Cena: 8.96 zł (-2.24%)

Policja nr 1/2015

Autor:
Format: Ebook
Cena: 8.88 zł (-2.22%)

POLICJA, nr 3/2014

Autor:
Format: Ebook
Cena: 8.88 zł (-2.22%)

POLICJA, nr 4/2011. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji

Autor:
Format: Ebook
Cena: 8.96 zł (-2.24%)

Policja nr 4/2014

Autor:
Format: Ebook
Cena: 8.88 zł (-2.22%)

Policja w Polsce. Działalność formacji na obszarze aglomeracji miejskich

Autor: Ferdynand Skiba
Format: Ebook
Cena: 22.54 zł (-5.63%)

Policyjne siły specjalne w Polsce

Autor: Kuba Jałoszyński, Waldemar Zubrzycki, Aleksander Babiński
Format: Ebook
Cena: 27.32 zł (-6.83%)

Przeciwdziałanie patologiom na rynku żywności

Autor: Wiesław Pływaczewski, Agata Lewkowicz
Format: Ebook
Cena: 12.98 zł (-3.24%)

Przeciwdziałanie zagrożeniom powstałym w wyniku bezprawnego i celowego użycia bezzałogowych platform mobilnych

Autor: Jarosław Cymerski, Krzysztof Wiciak
Format: Ebook
Cena: 27.32 zł (-6.83%)

Przegląd Policyjny, nr 1(105) 2012

Autor:
Format: Ebook
Cena: 14.00 zł

Przegląd Policyjny, nr 1(117) 2015

Autor:
Format: Ebook
Cena: 15.36 zł

Przegląd Policyjny, nr 2(118) 2015

Autor:
Format: Ebook
Cena: 15.36 zł

Przegląd Policyjny, nr 3(115) 2014

Autor:
Format: Ebook
Cena: 15.36 zł

Przegląd Policyjny, nr 4(104) 2011

Autor:
Format: Ebook
Cena: 14.00 zł

Przegląd Policyjny, nr 4(116) 2014

Autor:
Format: Ebook
Cena: 15.36 zł

Przegląd Policyjny, nr 3(103) 2011

Autor:
Format: Ebook
Cena: 11.20 zł (-2.80%)

Przez PZ do terroryzmu. Tom I

Autor: Waldemar Zubrzycki
Format: Ebook
Cena: 17.08 zł (-4.27%)

Przez PZ do terroryzmu. Tom II

Autor: Waldemar Zubrzycki
Format: Ebook
Cena: 19.13 zł (-4.78%)

System ochrony granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej i prognozy na przyszłość

Autor: Ryszard Jakubczak, Bernard Wiśniewski
Format: Ebook
Cena: 22.54 zł (-5.63%)

System szkolenia w Policji i Straży Granicznej - funkcja założona i rzeczywista

Autor: Piotr Gawroński, Dominik Hryszkiewicz, Jarosław Radosław Truchan
Format: Ebook
Cena: 17.08 zł (-4.27%)

Teoretyczne i prawno-organizacyjne uwarunkowania decyzji dowódczych w Policji

Autor: Michał Stępiński
Format: Ebook
Cena: 8.88 zł (-2.22%)

Współczesna kryminalistyka. Wyzwania i zagrożenia

Autor: Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Magdalena Zubańska
Format: Ebook
Cena: 28.69 zł (-7.17%)

Współczesne problemy prawa. Tom I

Autor: Izabela Nowicka, Dorota Mocarska
Format: Ebook
Cena: 27.32 zł (-6.83%)

Zarządzanie bezpieczeństwem imprez masowych i zgromadzeń publicznych. Część I

Autor: Jarosław Struniawski, Mariusz Nepelski
Format: Ebook
Cena: 22.54 zł (-5.63%)

Zarządzanie bezpieczeństwem imprez masowych i zgromadzeń publicznych. Wymiar administracyjno-prawny. Część II

Autor: Jarosław Struniawski, Mariusz Nepelski
Format: Ebook
Cena: 17.76 zł (-4.44%)

Zarządzanie kompetencjami kobiet w Policji

Autor: Izabela Nowicka, Dominik Hryszkiewicz
Format: Ebook
Cena: 16.80 zł (-4.20%)

Zarządzanie strategiczne w Policji. Teoria i praktyka

Autor: Dominik Hryszkiewicz, Paweł Suchanek
Format: Ebook
Cena: 30.74 zł (-7.68%)

Koncepcja smart city na tle procesów i uwarunkowań rozwoju współczesnych miast

Autor: Danuta Stawasz, Dorota Sikora-Fernandez
Format: Ebook
Cena: 13.86 zł (-3.59%)

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych. Praktyczny przewodnik zgodny z normami polskimi i międzynarodowymi

Autor: Franciszek Wołowski, Janusz Zawiła-Niedźwiecki
Format: Ebook
Cena: 34.25 zł (-7.58%)

Zaawansowana metodyka oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym

Autor: red. nauk. Anna Kosieradzka, Janusz Zawiła-Niedźwiecki
Format: Ebook
Cena: 33.58 zł (-8.25%)

Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju a jakość życia (red.) Monika Piśniak, Ireneusz Miciuła, Anna Nurzyńska

Autor: Monika Piśniak, Ireneusz Miciuła, Anna Nurzyńska
Format: Ebook
Cena: 23.15 zł (-7.57%)

Analiza kryminalna dla studentów bezpieczeństwa wewnętrznego

Autor: Marcin Kobylas
Format: Ebook
Cena: 17.08 zł (-4.27%)

Gwarancje zarządzania kryzysowego. Wybrane zagadnienia

Autor: Mariusz Nepelski
Format: Ebook
Cena: 12.63 zł (-3.16%)

Bezpieczeństwo i jakość żywności

Autor: Stanisław Kowalczyk
Format: Ebook
Cena: 55.20 zł (-13.80%)

Grupy dyspozycyjne społeczeństwa w świetle potrzeb bezpieczeństwa państwa. Tom 1 Teoretyczne aspekty przygotowania i funkcjonowania grup dyspozycyjnych państwa

Autor: Piotr Bogdalski, Danuta Bukowiecka, Robert Częścik, Bogdan Zdrodowski
Format: Ebook
Cena: 13.66 zł (-3.41%)

Policja 3/2015

Autor: Praca zbiorowa
Format: Ebook
Cena: 8.88 zł (-2.22%)

Policja 2/2015

Autor: Praca zbiorowa
Format: Ebook
Cena: 8.88 zł (-2.22%)

Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej wobec współczesnego zagrożenia terroryzmem

Autor: Krzysztof Masiul
Format: Ebook
Cena: 17.08 zł (-4.27%)

Grupy dyspozycyjne społeczeństwa w świetle potrzeb bezpieczeństwa państwa. Tom 2 Prawne aspekty przygotowania grup dyspozycyjnych państwa

Autor: Piotr Bogdalski, Danuta Bukowiecka, Robert Częścik, Bogdan Zdrodowski
Format: Ebook
Cena: 10.25 zł (-2.56%)

Grupy dyspozycyjne społeczeństwa w świetle potrzeb bezpieczeństwa państwa. Tom 3 Praktyczne aspekty przygotowania grup dyspozycyjnych państwa

Autor: Piotr Bogdalski, Danuta Bukowiecka, Robert Częścik, Bogdan Zdrodowski
Format: Ebook
Cena: 12.29 zł (-3.07%)

Przegląd Policyjny 3 (119)/2015

Autor: Praca zbiorowa
Format: Ebook
Cena: 15.36 zł

Przegląd Policyjny 4 (120)/2015

Autor: Praca zbiorowa
Format: Ebook
Cena: 15.36 zł

Bezpieczeństwo powietrzne imprez masowych

Autor: Konrad Dobija
Format: Ebook
Cena: 33.69 zł (-2.17%)

Konflikt na Ukrainie a Bezpieczeństwo Polski w zachwianym ładzie postzimnowojennym

Autor: Arkadiusz Bartłomiejczyk
Format: Ebook
Cena: 3.59 zł (-0.63%)

Dylematy zarządzania kryzysowego w Rzeczypospolitej Polskiej

Autor: Janusz Falecki
Format: Ebook
Cena: 26.84 zł (-4.74%)

Bezpieczeństwo - powinność czy gwarancja? T.3. Prawa i wolności a działania państwa

Autor: Tomasz Miłkowski (red.)
Format: Ebook
Cena: 14.51 zł (-2.56%)

Nowa jakość projektów teleinformatycznych IT a bezpieczeństwo organizacji Policji

Autor: Małgorzata Pawłowicz
Format: Ebook
Cena: 11.61 zł (-2.90%)

Wyzwania, szanse, zagrożenia i ryzyko dla bezpieczeństwa RP o charakterze wewnętrznym

Autor: Ryszard Jakubczak, Bernard Wiśniewski
Format: Ebook
Cena: 24.58 zł (-6.15%)

Centralny pododdział kontrterrorystyczny polskiej Policji - BOA KGP

Autor: Kuba Jałoszyński
Format: Ebook
Cena: 34.14 zł (-8.54%)

Jakość życia mieszkańców Łodzi i jej przestrzenne zróżnicowanie

Autor: Ewa Rokicka
Format: Ebook
Cena: 18.62 zł (-5.28%)

Polska ustawa antyterrorystyczna - odpowiedź na zagrożenia współczesnym terroryzmem

Autor: Kuba Jałoszyński, Waldemar Zubrzycki, Aleksander Babiński
Format: Ebook
Cena: 33.46 zł (-8.37%)

Kierunki doskonalenia koncepcji zarządzania organizacją publiczną. Teoria i praktyka

Autor: Małgorzata Borowik, Dominik Hryszkiewicz, Barbara Lubas
Format: Ebook
Cena: 10.25 zł (-2.56%)

Bezpieczeństwo państwa a zagrożenie terroryzmem. Terroryzm na przełomie XX i XXI w. Część I

Autor: Tomasz Aleksandrowicz, Kuba Jałoszyński, Krzysztof Wiciak
Format: Ebook
Cena: 24.58 zł (-6.15%)

Policja 1/2016

Autor: Praca zbiorowa
Format: Ebook
Cena: 8.88 zł (-2.22%)

Bezpieczeństwo państwa a zagrożenie terroryzmem. Instytucje państwa wobec zagrożenia terroryzmem. Tom II

Autor: Tomasz Aleksandrowicz, Kuba Jałoszyński, Krzysztof Wiciak
Format: Ebook
Cena: 34.14 zł (-8.54%)

Przegląd Policyjny 2 (122)/2016

Autor: Praca zbiorowa
Format: Ebook
Cena: 15.36 zł

Przegląd Policyjny 3 (123)/2016

Autor: Praca zbiorowa
Format: Ebook
Cena: 15.36 zł

Policja 2/2016

Autor: Praca zbiorowa
Format: Ebook
Cena: 8.88 zł (-2.22%)

Wywiad i kontrwywiad w Polsce w procesie przemian systemowych (1989-2007)

Autor: Piotr Swoboda
Format: Ebook
Cena: 15.21 zł (-3.80%)

Bezpieczeństwo informacji w administracji publicznej

Autor: Dorota Fleszer (red.)
Format: Ebook
Cena: 21.77 zł (-3.84%)

Bezpieczeństwo zdrowotne w nauce i polityce społecznej. Wprowadzenie do dyskusji

Autor: Paweł Grzywna
Format: Ebook
Cena: 15.65 zł (-5.35%)

Podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych

Autor: Bernard Wiśniewski, Janusz Falecki, Jerzy Kozioł
Format: Ebook
Cena: 14.34 zł (-3.58%)

Sztaby w Policji. Organizacja i funkcjonowanie

Autor: Jarosław Struniawski
Format: Ebook
Cena: 18.44 zł (-4.61%)

Kontrterroryzm. Siły specjalne, działania, wydarzenia w 2016 roku

Autor: Kuba Jałoszyński, Waldemar Zubrzycki, Jarosław Jabłoński
Format: Ebook
Cena: 28.00 zł (-7.00%)

Strach - narzędzie przemocy w rękach terrorystów

Autor: Kuba Jałoszyński, Agnieszka Anna Chwast
Format: Ebook
Cena: 13.66 zł (-3.41%)

POLICJA JAKO INSTYTUCJA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO. PERSPEKTYWA OSÓB STARSZYCH

Autor: Maria Zrałek, Aldona Frączkiewicz-Wronka (red.)
Format: Ebook
Cena: 21.05 zł (-3.71%)

Specjalne użycie broni. Stan obecny, zagrożenia, propozycje rozwiązań

Autor: Kuba Jałoszyński, Waldemar Zubrzycki, Jarosław Stelmach
Format: Ebook
Cena: 20.49 zł (-5.12%)

Powrót do strony głównej księgarni