Księgarnia > Biznes i ekonomia > Polityka społeczna

Deliberacja. Idea - metodologia - praktyka

Autor: Aneta Krzewińska
Format: Książka
Cena: 32.62 zł (-19.28%)

Metody i instrumenty rozwoju lokalnego. LEADER, RLKS, innowacje społeczne

Autor: Katarzyna Zajda, Łukasz Sykała, Karol Janas, Magdalena Dej
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Reintegracja zawodowa w spółdzielniach socjalnych. na przykładzie województwa łódzkiego

Autor: Michał Jerzy Sobczak
Format: Książka
Cena: 38.48 zł (-6.42%)

Rewitalizacja miast. Aspekt społeczny

Autor: Justyna Przywojska
Format: Książka
Cena: 42.77 zł (-7.13%)

Społeczny potencjał odrodzenia miast poprzemysłowych

Autor: Paweł Starosta
Format: Książka
Cena: 25.94 zł (-15.96%)

Terytorialne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw. Terytorium - kapitał społeczny - governance

Autor: Monika Słupińska
Format: Książka
Cena: 26.51 zł (-18.39%)

To zmienia wszystko. Kapitalizm kontra klimat

Autor: Neomi Klein
Format: Książka
Cena: 34.21 zł (-10.69%)

Polityka samorządowa wobec starości. Strategie i podmioty

Autor: Ryszard Majer
Format: Książka
Cena: 38.48 zł (-6.42%)

Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością. Aspekty ekonomiczne i społeczne

Autor: Dorota Kobus-Ostrowska
Format: Książka
Cena: 38.48 zł (-6.42%)

Instytucje rynku pracy w krajach OECD. Istota, tendencje i znaczenie ekonomiczne

Autor: Eugeniusz Kwiatkowski
Format: Książka
Cena: 38.48 zł (-6.42%)

Badania fokusowe. Problemy metodologiczne i etyczne

Autor: Jolanta Lisek-Michalska
Format: Książka
Cena: 33.52 zł (-10.48%)

Bezrobocie równowagi w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne

Autor: Leszek Kucharski
Format: Książka
Cena: 30.40 zł (-9.50%)

Bezwarunkowy dochód podstawowy. Rewolucyjna reforma społeczeństwa XXI wieku

Autor: Maciej Szlinder
Format: Książka
Cena: 41.07 zł (-7.93%)

Społeczna gospodarka rynkowa. Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej

Autor: Piotr Pysz
Format: Książka
Cena: 41.07 zł (-7.93%)

Komunikacja społeczna w samorządzie terytorialnym. Między Matrixem a Realem

Autor: Magdalena Kalisiak-Mędelska, Paweł A. Nowak, Piotr Król
Format: Książka
Cena: 29.92 zł (-4.98%)

Regionalizacja demograficzna Wybrane metody i ich aplikacje

Autor: Anna Majdzińska
Format: Książka
Cena: 38.48 zł (-6.42%)

Starzenie się społeczeństwa a polityka fiskalna i migracyjna

Autor: Agnieszka Fihel
Format: Książka
Cena: 24.31 zł (-4.69%)

Instytucje i uczestnicy rynku kapitałowego

Autor: Banaszczak-Soroka Urszula
Format: Książka
Cena: 41.07 zł (-7.93%)

Polski hydraulik i najnowsze opowieści ze Szwecji

Autor: Maciej Zaremba Bielawski
Format: Książka
Cena: 34.28 zł (-10.71%)

Strategie instytucji kultury wobec niezadowolenia i bojkotów konsumenckich

Autor: Artur Modliński
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

T.A.K.! - Twój Algorytm Korzyści. Wskazówki 15 wizjonerów

Autor: Joe Vitale
Format: Książka
Cena: 59.00 zł

Europa socjalna

Autor: Włodzimierz Anioł, Maciej Duszczyk, Piotr Zawadzki
Format: Ebook
Cena: 17.75 zł (-3.60%)

Azjatycka lekcja

Autor: Tomasz Sebastian Zając
Format: Ebook
Cena: 21.21 zł (-4.40%)

Zarządzanie Publiczne nr 4(34)/2015

Autor: Stanisław Mazur
Format: Ebook
Cena: 10.40 zł (-2.60%)

Koncepcja smart city na tle procesów i uwarunkowań rozwoju współczesnych miast

Autor: Danuta Stawasz, Dorota Sikora-Fernandez
Format: Ebook
Cena: 14.56 zł (-2.89%)

Czy można uratować Europę?

Autor: Thomas Piketty
Format: Ebook
Cena: 25.93 zł (-13.97%)

Bezpieczeństwo i jakość żywności

Autor: Stanisław Kowalczyk
Format: Ebook
Cena: 33.01 zł (-22.00%)

Zarządzanie Publiczne nr 1(35)/2016

Autor: Stanisław Mazur
Format: Ebook
Cena: 10.40 zł (-2.60%)

Problemy mediów i komunikacji społecznej - uwarunkowania polskie i ukraińskie

Autor: Łukasz Błąd, Krzysztof Gajdka, Sławomir Gawroński, Tomasz Goban-Klas, Olga Kurek-Ochmańska, Iwona Leonowicz-Bukała, Anna Martens, Jakub Ochnio, Wojciech Pelczar, Paweł Przywara, Barbara Przywara, Zofia Sawicka, Monika Struck-Peregończyk, Marcin Szewczyk, Maciej Ulita, Rafał Polak, Josyp Łoś, Оксана Гоцур, Марія Ріпей, Мирослава Рудик, Елеонора Шестакова, Inessa Tkachenko, Мар’ян Житарюк, Христина Давидчак, Оксана Лободяк, Юрій Мельник, Андрій Мельник, Оксана Лазарчук Recenzent naukowy: Prof. nadzw. dr hab. Wojciech Pelczar, Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Gajdka, Prof. nadzw. dr hab. Stanisław Ślusarczyk, Prof. dr hab. Josyf Los, Ks. dr hab. Michał Drożdż prof. UPJPII, Prof. dr hab. Iwona Hofman, Prof. dr hab. Jerzy Olędzki, Prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz
Format: Ebook
Cena: 15.36 zł

Zjawisko wielopracy. Psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje

Autor: Agnieszka Lipińska-Grobelny
Format: Ebook
Cena: 15.43 zł (-2.47%)

Humanizacja pracy w warunkach współczesnego ładu gospodarczego

Autor: Konrad Kubala, Łukasz Kutyło
Format: Ebook
Cena: 16.64 zł (-2.27%)

Bezrobocie równowagi w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne

Autor: Leszek Kucharski
Format: Ebook
Cena: 15.80 zł (-3.11%)

Sieci wsparcia społecznego jako przejaw integracji i dezintegracji społecznej

Autor: Jolanta Grotowska-Leder
Format: Ebook
Cena: 13.29 zł (-0.61%)

Rozwój zawodowy pracownika. Szanse i zagrożenia

Autor: Katarzyna Januszkiewicz
Format: Ebook
Cena: 13.19 zł (-0.71%)

Badania fokusowe. Problemy metodologiczne i etyczne

Autor: Jolanta Lisek-Michalska
Format: Ebook
Cena: 17.47 zł (-3.43%)

Władysław Grabski jako ekonomista (1874-1938)

Autor: Janusz Skodlarski
Format: Ebook
Cena: 18.35 zł (-3.70%)

Deliberacja. Idea - metodologia - praktyka

Autor: Aneta Krzewińska
Format: Ebook
Cena: 21.51 zł (-4.44%)

Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na gospodarkę i społeczeństwo. Doświadczenia Polski

Autor: Radosław Pastusiak, Magdalena Jasiniak, Jakub Keller, Bartłomiej Krzeczewski
Format: Ebook
Cena: 18.72 zł (-3.73%)

Wincentego Skrzetuskiego "Prawo polityczne narodu polskiego"

Autor: Wojciech Organiściak
Format: Ebook
Cena: 59.37 zł (-14.13%)

Struktura zawodowa rynku pracy w Polsce. Systemy informacyjne i prognozy

Autor: Artur Gajdos
Format: Ebook
Cena: 22.45 zł (-5.00%)

Rewitalizacja miast. Aspekt społeczny

Autor: Justyna Przywojska
Format: Ebook
Cena: 28.25 zł (-5.65%)

Regionalizacja demograficzna. Wybrane metody i ich aplikacje

Autor: Anna Majdzińska
Format: Ebook
Cena: 18.27 zł (-4.18%)

Projekty lokalne i regionalne - interesariusze projektu

Autor: Henryk Brandenburg, Gabriel Tobor
Format: Ebook
Cena: 28.80 zł (-7.20%)

Zakorzenienie społeczne jako determinanta współpracy w sektorze turystycznym

Autor: Katarzyna Czernek
Format: Ebook
Cena: 37.60 zł (-9.40%)

Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 3/2017

Autor: Aleksandra Fudali
Format: Ebook
Cena: 7.00 zł

Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 2/2017

Autor: ALEKSANDRA FUDALI
Format: Ebook
Cena: 7.00 zł

Rosja w polityce zagranicznej Polski w latach 1992-2015

Autor: Mieczysław Stolarczyk
Format: Ebook
Cena: 31.50 zł (-31.50%)

Kraków. Nowa energia

Autor: Łukasz Gibała
Format: Ebook
Cena: 25.53 zł

Reintegracja zawodowa w spółdzielniach socjalnych na przykładzie województwa łódzkiego

Autor: Michał Jerzy Sobczak
Format: Ebook
Cena: 18.67 zł (-3.78%)

Metody i instrumenty rozwoju lokalnego. LEADER, RLKS, innowacje społeczne

Autor: Katarzyna Zajda, Łukasz Sykała, Karol Janas, Magdalena Dej
Format: Ebook
Cena: 16.60 zł (-3.35%)

"Studia Politicae Universitatis Silesiensis". T. 18

Autor: red. Rafał Glajcar, red. Jan Iwanek
Format: Ebook
Cena: 21.27 zł (-4.65%)

Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 4/2017

Autor: Aleksandra Fudali
Format: Ebook
Cena: 9.00 zł

Powrót do strony głównej księgarni