Księgarnia > Biznes i ekonomia > Controlling

Lean w biurze i usługach

Autor: Locher Drew
Format: Książka
Cena: 38.02 zł (-11.88%)

Controlling zarządczy. Projektowanie i wdrażanie

Autor: Nesterak Janusz
Format: Książka
Cena: 59.14 zł (-9.86%)

Controlling. Koncepcja, zastosowania, wdrożenie

Autor: Goliszewski Jacek
Format: Książka
Cena: 76.28 zł (-12.72%)

Controlling strategiczny

Autor: Wnuk-Pel Tomasz
Format: Książka
Cena: 67.81 zł (-21.19%)

Controlling w instytucjach kultury

Autor: Wnuczak Paweł
Format: Książka
Cena: 38.02 zł (-11.88%)

Sprawozdania w zakresie operacji finansowych jednostek sektora samorządowego

Autor: Kuśnierz Lucyna
Format: Książka
Cena: 102.00 zł (-17.00%)

CASH FLOW Praktyczne aspekty sporządzania sprawozdania z przepływów pieniężnych

Autor: praca zbiorowa
Format: Książka
Cena: 44.95 zł (-14.05%)

Kwalifikacja kapitałów własnych w sprawozdawczości finansowej

Autor: Maciej Frendzel
Format: Książka
Cena: 26.51 zł (-18.39%)

Sprawozdawczość finansowa i niefinansowa przedsiębiorstwa - w kierunku integracji

Autor: Ewa Walińska, Bogusława Bek-Gaik, Jacek Gad
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Controlling procesów. Jak wdrożyć?

Autor: Magdalena Chomuszko
Format: Książka
Cena: 41.07 zł (-7.93%)

The role and functions of controllers in organization management

Autor: Marta Kawczyńska, Tomasz Wnuk-Pel
Format: Książka
Cena: 26.66 zł (-19.24%)

Metody pomiaru i determinant jakości informacji w raportach spółek giełdowych

Autor: Jan Michalak
Format: Książka
Cena: 38.48 zł (-6.42%)

Controlling w przykładach. Poradnik praktyka

Autor: Wojciech Próchnicki
Format: Książka
Cena: 37.00 zł

Kontroling dla menedżerów

Autor: Bolesław Rafał Kuc
Format: Książka
Cena: 79.00 zł

Controlling w przykładach. Poradnik praktyka

Autor: Wojciech Próchnicki
Format: Ebook
Cena: 29.60 zł (-7.40%)

Roczne sprawozdanie merytoryczne OPP

Autor: Sławomir Liżewski
Format: Ebook
Cena: 20.90 zł

Controlling procesów. Jak wdrożyć?

Autor: Magdalena Chomuszko
Format: Ebook
Cena: 31.20 zł (-7.80%)

Aktualności rachunkowości budżetowej, wydanie marzec 2016 r

Autor: Praca zbiorowa
Format: Ebook
Cena: 37.60 zł (-10.60%)

Aktualności rachunkowości budżetowej, wydanie kwiecień 2016 r

Autor: Praca zbiorowa
Format: Ebook
Cena: 37.60 zł (-10.60%)

Finanse sektora publicznego, wydanie marzec 2016 r

Autor: Praca zbiorowa
Format: Ebook
Cena: 37.60 zł (-10.60%)

Finanse sektora publicznego, wydanie kwiecień 2016 r

Autor: Praca zbiorowa
Format: Ebook
Cena: 37.60 zł (-10.60%)

Finanse sektora publicznego, wydanie maj 2016 r

Autor: Praca zbiorowa
Format: Ebook
Cena: 37.60 zł (-10.60%)

Finanse sektora publicznego, wydanie czerwiec 2016 r

Autor: Praca zbiorowa
Format: Ebook
Cena: 36.55 zł (-10.31%)

Jednolity plik kontrolny - NGO mają też okresy dostosowawcze

Autor: Bogdan Świąder
Format: Ebook
Cena: 20.90 zł

Jednolity Plik Kontrolny w firmie + szkolenie video

Autor: praca zbiorowa
Format: Ebook
Cena: 75.98 zł

Rachunkowość zarządcza. Zadania i testy

Autor: Anna Szychta, Justyna Dobroszek, Przemysław Kabalski
Format: Ebook
Cena: 13.86 zł (-3.59%)

Audyt wewnętrzny jako narzędzie wspomagające efektywny nadzór korporacyjny

Autor: Agnieszka Herdan, Joanna Krasodomska, Magdalena M. Stuss (red.)
Format: Ebook
Cena: 28.48 zł (-2.88%)

Organizacja inwentaryzacji w szkole - jak uniknąć błędów

Autor: Barbara Jarosz
Format: Ebook
Cena: 13.25 zł (-3.74%)

Sprawdź, jak rozliczyć ulepszenie środka trwałego

Autor: Marcin Wielkopolanin, Ewa Ostapowicz
Format: Ebook
Cena: 16.30 zł (-4.60%)

Sprawdź, kiedy możesz anulować fakturę

Autor: Bogdan Świąder
Format: Ebook
Cena: 13.39 zł (-3.60%)

Analiza fundamentalna. Standing finansowy i wycena przedsiębiorstwa

Autor: Aleksandra Pieloch-Babiarz, Artur Sajnóg
Format: Ebook
Cena: 17.86 zł (-4.59%)

Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 5/2016

Autor: A. Fudali
Format: Ebook
Cena: 7.00 zł

Teorie ładu korporacyjnego. Władanie i kontrola z złożonym świecie

Autor: Agata Adamska, Czesław Mesjasz, Piotr Urbanek
Format: Ebook
Cena: 17.86 zł (-4.59%)

CASH FLOW. Praktyczne aspekty sporządzania sprawozdania z przepływów pieniężnych

Autor: praca zbiorowa
Format: Ebook
Cena: 39.90 zł (-10.47%)

Rachunkowość grup kapitałowych

Autor: Marzena Remlein
Format: Ebook
Cena: 31.20 zł (-7.80%)

Sprawozdawczość finansowa i niefinansowa przedsiębiorstwa - w kierunku integracji

Autor: Ewa Walińska, Bogusława Bek-Gaik, Jacek Gad
Format: Ebook
Cena: 16.20 zł (-3.75%)

The role and functions of controllers in organization management

Autor: Marta Kawczyńska, Tomasz Wnuk-Pel
Format: Ebook
Cena: 18.16 zł (-4.79%)

Kwalifikacja kapitałów własnych w sprawozdawczości finansowej

Autor: Maciej Frendzel
Format: Ebook
Cena: 17.76 zł (-4.69%)

Najczęstsze błędy popełniane w czasie inwentaryzacji

Autor: dr Katarzyna Trzpioła
Format: Ebook
Cena: 16.40 zł (-4.50%)

Środki trwałe - Poznaj nowe przepisy

Autor: dr Katarzyna Trzpioła
Format: Ebook
Cena: 24.49 zł (-6.91%)

Powrót do strony głównej księgarni