Księgarnia > Nauki ekonomiczne > Finanse i bankowość

Prognozowanie upadłości spółek giełdowych

Autor: Paweł Kopczyński
Format: Książka
Cena: 47.06 zł (-7.84%)

Teoria optymalnego obszaru walutowego z perspektywy gospodarki Polski

Autor: Katarzyna Piłat
Format: Książka
Cena: 25.84 zł (-14.06%)

Płynność obrotu a stopa zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Autor: Agata Gniadkowska-Szymańska
Format: Książka
Cena: 29.92 zł (-4.98%)

Ograniczanie ryzyka operacyjnego w transakcjach faktoringowych

Autor: Milan Popović
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Stopa procentowa jako kanał transmisji polityki pieniężnej Systemu Rezerwy Federalnej

Autor: Dominika Brózda-Wilamek
Format: Książka
Cena: 32.93 zł (-11.97%)

Europejskie instytucje mikrofinansowe. Wymiar ekonomiczny i społeczny

Autor: Joanna Fila
Format: Książka
Cena: 32.93 zł (-11.97%)

Polityka wypłat na rzecz akcjonariuszy. Determinanty reakcja rynku - ocena

Autor: Bogna Kaźmierska-Jóźwiak
Format: Książka
Cena: 32.93 zł (-11.97%)

Efektywność informacyjna rynku finansowego w wybranych krajach Unii Europejskiej

Autor: Dominik Kubacki
Format: Książka
Cena: 51.35 zł (-8.55%)

Zarządzanie finansami. Aspekty teoretyczne i praktyczne

Autor: Jakub Marszałek, Dorota Starzyńska
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Konsolidacja a efektywność banków w Polsce

Autor: Kinga Stępień
Format: Ebook
Cena: 14.16 zł (-2.83%)

Wielopoziomowy system kontroli banków

Autor: Maria Niewiadoma
Format: Ebook
Cena: 14.23 zł (-2.83%)

Bankowość

Autor: Małgorzata Zaleska
Format: Ebook
Cena: 48.86 zł (-10.14%)

Komparatystyka finansów

Autor: Stanisław Flejterski, Jan Krzysztof Solarz
Format: Ebook
Cena: 40.90 zł (-8.10%)

Finansowanie i corporate governance w przedsiębiorstwach rodzinnych

Autor: Helmut Pernsteiner, Jerzy Węcławski, Markus Dick
Format: Ebook
Cena: 48.38 zł (-10.62%)

Powrót do strony głównej księgarni