Księgarnia > Nauki ekonomiczne > Gospodarka

Nieuniknione Jak inteligentne technologie zmienią naszą przyszłość

Autor: Kevin Kelly
Format: Książka
Cena: 38.02 zł (-11.88%)

Model homo oeconomicus. Geneza, ewolucja, wpływ na rzeczywistość gospodarczą

Autor: Joanna Dzionek-Kozłowska
Format: Książka
Cena: 38.48 zł (-6.42%)

Rynek biomasy rolnej jako surowca energetycznego. Ujęcie modelowe i praktyczne

Autor: Natalia Szubska-Włodarczyk
Format: Książka
Cena: 30.78 zł (-9.12%)

From Cotton and Smoke: Łódź Industrial City and Discourses of Asynchronous Modernity 1897-1994

Autor: Agata Zysiak, Kamil Śmiechowski, Kamil Piskała, Wiktor Marzec, Kaja Kaźmierska, Jacek Burski
Format: Książka
Cena: 38.48 zł (-6.42%)

Polityka klimatyczna państwa. Norweska droga do zrównoważonego rozwoju

Autor: Katarzyna Dośpiał-Borysiak
Format: Książka
Cena: 34.64 zł (-10.26%)

Dyfuzja wiedzy w polskiej gospodarce. Ujęcie sektorowe

Autor: Iwona Świeczewska
Format: Książka
Cena: 31.64 zł (-13.26%)

Ścieżki rozwoju miast województwa łódzkiego

Autor: Jagoda Guz
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Szara strefa gospodarki. Determinanty i mechanizmy kształtowania

Autor: Paulina Malaczewska
Format: Książka
Cena: 38.48 zł (-6.42%)

Cyfrowi ludzie. Nasza czwarta rewolucja

Autor: Chris Skinner
Format: Książka
Cena: 41.83 zł (-13.07%)

Czynniki determinujące działalność deweloperską na polskim rynku mieszkaniowym

Autor: Agata Antczak-Stępniak
Format: Książka
Cena: 42.77 zł (-7.13%)

Kształtowanie się cen energii elektrycznej w Polsce

Autor: Tomasz Motowidlak
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Finansyzacja gospodarki w teorii i praktyce. Pomyśleć kapitalizm od nowa

Autor: Dariusz Urban
Format: Książka
Cena: 47.06 zł (-7.84%)

Zielone miejsca pracy. Uwarunkowania identyfikacja oddziaływanie na lokalny rynek pracy

Autor: Łukasz Jarosław Kozar
Format: Książka
Cena: 38.48 zł (-6.42%)

Wpływ opodatkowania derywatów na rozwój rynków finansowych

Autor: Anna Biśta
Format: Książka
Cena: 45.64 zł (-14.26%)

Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego

Autor: Aleksy Pocztowski
Format: Ebook
Cena: 27.96 zł (-6.04%)

Poziom życia ludności wiejskiej o niepewnych dochodach

Autor: Kalinowski Sławomir
Format: Ebook
Cena: 39.20 zł (-9.80%)

"Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa" 2018, T. 9, z. 1

Autor: red. Adam Bartoszek, red. Sławomira Kamińska-Berezowska
Format: Ebook
Cena: 20.74 zł (-5.18%)

Zarządzanie cyklem życia organizacji. Metodologia Adizesa

Autor: Ichak Kalderon Adizes
Format: Ebook
Cena: 49.90 zł

Dyfuzja wiedzy w polskiej gospodarce. Ujęcie sektorowe

Autor: Iwona Świeczewska
Format: Ebook
Cena: 17.91 zł (-4.54%)

Powrót do strony głównej księgarni