Księgarnia > Nauki ekonomiczne > Zarządzanie

Elastyczność zachowań organizacyjnych pracowników. Koncepcja i metodyka badań

Autor: Katarzyna Januszkiewicz
Format: Książka
Cena: 30.40 zł (-9.50%)

Office Samurai Lean w biurze

Autor: Michał Wolak, Andrzej Kinastowski
Format: Książka
Cena: 22.78 zł (-7.12%)

Samorząd terytorialny w budowie społeczeństwa informacyjnego w Polsce

Autor: Paweł A. Nowak
Format: Książka
Cena: 26.92 zł (-7.98%)

Strategia błękitnego oceanu Początek

Autor: W. Chan Kim, Renee Mauborgne
Format: Książka
Cena: 38.02 zł (-11.88%)

Barriers of Activity-Based Costing Implementation in Polish Companies

Autor: Wioleta Miodek, Tomasz Wnuk-Pel
Format: Książka
Cena: 39.34 zł (-6.56%)

Sukcesja stanowisk kierowniczych w organizacjach pozarządowych

Autor: Janusz Reichel
Format: Książka
Cena: 38.48 zł (-6.42%)

Dojrzałość procesowa a wyniki organizacji

Autor: T. Bartosz Kalinowski
Format: Książka
Cena: 42.77 zł (-7.13%)

Organizacja jako system sieci zintegrowanych relacji komunikowania

Autor: Magdalena Zalewska-Turzyńska
Format: Książka
Cena: 42.77 zł (-7.13%)

Corporate wellness w organizacji. Uwarunkowania, model wymiarów działań, możliwości rozwoju

Autor: Marzena Syper-Jędrzejak
Format: Książka
Cena: 38.48 zł (-6.42%)

Transfer technologii w procesach innowacyjnych przedsiębiorstwa

Autor: Jerzy Różański, Nataliya Voytovych
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Akademicki spin off. Wiedza, zasoby i ścieżki rozwoju

Autor: Paweł Głodek
Format: Książka
Cena: 38.48 zł (-6.42%)

Sprawność terytorialnego systemu zarządzania kryzysowego

Autor: Dariusz Paweł Mikołajczyk
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Zarządzanie rozwojem współczesnych miast

Autor: Justyna Danielewicz, Dorota Sikora-Fernandez
Format: Książka
Cena: 38.48 zł (-6.42%)

Sytuacja kobiet na rynku pracy. Wybrane aspekty

Autor: Dorota Witkowska, Krzysztof Kompa, Aleksandra Matuszewska-Janica
Format: Książka
Cena: 38.48 zł (-6.42%)

Strategie ekspansji polskich przedsiębiorstw na rynki zagraniczne. Etapy i formy

Autor: Wojciech Grzegorczyk, Wioletta Krawiec
Format: Książka
Cena: 38.48 zł (-6.42%)

Kapitał ludzki a zarządzanie wieloma pokoleniami w organizacji

Autor: Izabela Warwas, Justyna Wiktorowicz, Anna Jawor-Joniewicz
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Zarządzanie finansami. Aspekty teoretyczne i praktyczne

Autor: Jakub Marszałek, Dorota Starzyńska
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Strategiczne zarządzanie projektami transformacji inteligentnych miast

Autor: Beata Gontar, Zbigniew Gontar, Dorota Sikora-Fernandez
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Finansowanie uczelni teatralnych w Polsce

Autor: Agnieszka Orankiewicz
Format: Książka
Cena: 38.06 zł (-6.84%)

Sektor private equity/venture capital w Polsce na tle Europy

Autor: Elżbieta Grzegorczyk
Format: Książka
Cena: 51.35 zł (-8.55%)

Ekologiczny rozwój przedsiębiorstw

Autor: Magdalena Kowalska, Anna Misztal
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Obsługa logistyczna w handlu elektronicznym. Wartość dla klienta

Autor: Dagmara Skurpel
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Zarządzanie przez algorytmy

Autor: Włodzimierz Szpringer
Format: Książka
Cena: 41.83 zł (-13.07%)

Pokolenia wobec wartości i zagrożeń współczesnych organizacji

Autor: Anna Rogozińska-Pawełczyk, Joanna Cewińska, Anna Lubrańska, Piotr Oleksiak, Małgorzata Striker
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Dziedzictwo poprzemysłowe jako element zintegrowanego zarządzania miastem

Autor: Filip Moterski
Format: Książka
Cena: 38.48 zł (-6.42%)

Sprawiedliwość jako wartość w przywództwie organizacyjnym. Od filozofii do zarządzania

Autor: Maria Czajkowska
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Znaczenie nowoczesnych technologii dla konkurencyjności przedsiębiorstw prowadzących gospodarkę magazynową

Autor: Justyna Bogołębska, Mateusz Bogołębski
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Innowacje kreujące nowe wartości w transporcie samochodowym

Autor: Jarosław Sosnowski, Łukasz Nowakowski
Format: Książka
Cena: 42.77 zł (-7.13%)

Transport morski kontenerów. Rola i znaczenie intermodalnych terminali przeładunkowych

Autor: Aleksandra Bartosiewicz
Format: Książka
Cena: 42.77 zł (-7.13%)

Moje przygody z marketingiem

Autor: Kotler Philip
Format: Książka
Cena: 30.40 zł (-9.50%)

Zintegrowany model pomiaru dokonań gminy. Uwarunkowania potrzeby koncepcje

Autor: Zuzanna Firkowska-Jakobsze
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Społeczne uwarunkowania działań inwestorów indywidualnych

Autor: Łukasz Pyfel
Format: Książka
Cena: 38.48 zł (-6.42%)

Dobrowolne ujawnienia informacji finansowej

Autor: Ewa Śnieżek, Michał Wiatr
Format: Książka
Cena: 38.48 zł (-6.42%)

Maksimum osiągnięć

Autor: Brian Tracy
Format: Książka
Cena: 34.21 zł (-10.69%)

Rekrutacja i selekcja artystów w kontekście twórczości organizacyjnej

Autor: Patrycja Mizera-Pęczek
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Krytyczna teoria organizacji. Elementy filozofii i praktyki zarządzania

Autor: Wojciech W. Gasparski, Witold Kieżun
Format: Książka
Cena: 57.06 zł (-17.84%)

Funkcjonowanie pracowników w sytuacji zmiany. Perspektywa kompetencyjna

Autor: Tomasz Czapla
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Zegar Rozwiązywania Problemów

Autor: Tomasz Król
Format: Książka
Cena: 25.35 zł (-13.65%)

Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami

Autor: Grzegorz Michalski
Format: Ebook
Cena: 13.99 zł (-3.07%)

AHP - analityczny proces hierarchiczny. Budowa i analiza modeli decyzyjnych krok po kroku

Autor: Anna Prusak, Piotr Stefanów
Format: Ebook
Cena: 56.73 zł (-12.27%)

Dobra strategia zła strategia. Klasyka biznesu

Autor: Richard P. Rumelt
Format: Ebook
Cena: 27.14 zł (-7.76%)

Office Samurai: Lean w biurze

Autor: Michał Wolak, Andrzej Kinastowski
Format: Ebook
Cena: 23.49 zł (-6.41%)

Pasja i dyscyplina strategii

Autor: Krzysztof Obłój
Format: Audiocd mp3
Cena: 25.22 zł (-4.68%)

Strategia błękitnego oceanu. Początek

Autor: W. Chan Kim, Renee Mauborgne
Format: Ebook
Cena: 31.55 zł (-8.35%)

Powrót do strony głównej księgarni