Księgarnia > Nauki ekonomiczne > Zarządzanie

Elastyczność zachowań organizacyjnych pracowników. Koncepcja i metodyka badań

Autor: Katarzyna Januszkiewicz
Format: Książka
Cena: 25.84 zł (-14.06%)

Office Samurai Lean w biurze

Autor: Michał Wolak, Andrzej Kinastowski
Format: Książka
Cena: 22.78 zł (-7.12%)

Samorząd terytorialny w budowie społeczeństwa informacyjnego w Polsce

Autor: Paweł A. Nowak
Format: Książka
Cena: 25.26 zł (-9.64%)

Strategia błękitnego oceanu Początek

Autor: W. Chan Kim, Renee Mauborgne
Format: Książka
Cena: 38.02 zł (-11.88%)

Barriers of Activity-Based Costing Implementation in Polish Companies

Autor: Wioleta Miodek, Tomasz Wnuk-Pel
Format: Książka
Cena: 26.66 zł (-19.24%)

Sukcesja stanowisk kierowniczych w organizacjach pozarządowych

Autor: Janusz Reichel
Format: Książka
Cena: 17.10 zł (-27.80%)

Dojrzałość procesowa a wyniki organizacji

Autor: T. Bartosz Kalinowski
Format: Książka
Cena: 42.77 zł (-7.13%)

Organizacja jako system sieci zintegrowanych relacji komunikowania

Autor: Magdalena Zalewska-Turzyńska
Format: Książka
Cena: 42.77 zł (-7.13%)

Corporate wellness w organizacji. Uwarunkowania, model wymiarów działań, możliwości rozwoju

Autor: Marzena Syper-Jędrzejak
Format: Książka
Cena: 32.93 zł (-11.97%)

Transfer technologii w procesach innowacyjnych przedsiębiorstwa

Autor: Jerzy Różański, Nataliya Voytovych
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Akademicki spin off. Wiedza, zasoby i ścieżki rozwoju

Autor: Paweł Głodek
Format: Książka
Cena: 38.48 zł (-6.42%)

Sprawność terytorialnego systemu zarządzania kryzysowego

Autor: Dariusz Paweł Mikołajczyk
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Zarządzanie rozwojem współczesnych miast

Autor: Justyna Danielewicz, Dorota Sikora-Fernandez
Format: Książka
Cena: 38.48 zł (-6.42%)

Sytuacja kobiet na rynku pracy. Wybrane aspekty

Autor: Dorota Witkowska, Krzysztof Kompa, Aleksandra Matuszewska-Janica
Format: Książka
Cena: 38.48 zł (-6.42%)

Strategie ekspansji polskich przedsiębiorstw na rynki zagraniczne. Etapy i formy

Autor: Wojciech Grzegorczyk, Wioletta Krawiec
Format: Książka
Cena: 38.48 zł (-6.42%)

Kapitał ludzki a zarządzanie wieloma pokoleniami w organizacji

Autor: Izabela Warwas, Justyna Wiktorowicz, Anna Jawor-Joniewicz
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Zarządzanie finansami. Aspekty teoretyczne i praktyczne

Autor: Jakub Marszałek, Dorota Starzyńska
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Strategiczne zarządzanie projektami transformacji inteligentnych miast

Autor: Beata Gontar, Zbigniew Gontar, Dorota Sikora-Fernandez
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Finansowanie uczelni teatralnych w Polsce

Autor: Agnieszka Orankiewicz
Format: Książka
Cena: 38.06 zł (-6.84%)

Sektor private equity/venture capital w Polsce na tle Europy

Autor: Elżbieta Grzegorczyk
Format: Książka
Cena: 51.35 zł (-8.55%)

Zegar Rozwiązywania Problemów

Autor: Tomasz Król
Format: Książka
Cena: 39.00 zł

Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami

Autor: Grzegorz Michalski
Format: Ebook
Cena: 14.08 zł (-2.98%)

AHP - analityczny proces hierarchiczny. Budowa i analiza modeli decyzyjnych krok po kroku

Autor: Anna Prusak, Piotr Stefanów
Format: Ebook
Cena: 57.53 zł (-11.47%)

Powrót do strony głównej księgarni